เวลาป่วยต้องนอนโรงพยาบาลนาน เชื่อฉันเถอะ หลายคนไม่อยากหยุดพักหรือไปพบแพทย์ เพื่อรับการรักษาเลยทีเดียว เพราะผมมั่นใจว่า ค่ารักษาแต่ละครั้งจะบานปลายขึ้น มากกว่าเงินสำรองไว้ใช้จ่ายฉุกเฉิน ด้วยเหตุนี้ จึงมีการผลักดันสิทธิประกันสุขภาพ เพื่อให้คนไทยทุกคนมีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ หรือดังที่เราทราบ “กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” หนึ่งในสิทธิของประชาชนตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

สิทธิของคนไทย…

เวลาป่วยต้องนอนโรงพยาบาลนาน เชื่อฉันเถอะ หลายคนไม่อยากหยุดพักหรือไปพบแพทย์ เพื่อรับการรักษาเลยทีเดียว เพราะผมมั่นใจว่า ค่ารักษาแต่ละครั้งจะบานปลายขึ้น มากกว่าเงินสำรองไว้ใช้จ่ายฉุกเฉิน ด้วยเหตุนี้ จึงมีการผลักดันสิทธิประกันสุขภาพ เพื่อให้คนไทยทุกคนมีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ หรือดังที่เราทราบ “กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” หนึ่งในสิทธิของประชาชนตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

SEE ALSO  ปัญหาครัวเปื้อนคราบสกปรกแก้ไขได้ด้วยวิธีใด | Custercyclery

เพื่อให้เข้าใจถึงความสำคัญและประโยชน์ของ “กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” เรามาดูกันว่ากองทุนนี้มีที่มาอย่างไร? ช่วยเหลือประชาชนอย่างไร?

กองทุนประกันสุขภาพคืออะไร?

ตาม พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ระบุชัดเจนว่าคนไทยทุกคนต้องเข้าถึงบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การวินิจฉัยโรค การป้องกันโรค การรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูที่จำเป็นต่อสุขภาพและชีวิต แต่การเข้าถึงบริการสาธารณสุขครั้งนี้ จะต้องมีค่าใช้จ่ายต่างๆ เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็น…

 • ค่าตรวจวินิจฉัย
 • ค่ายา
 • เวชภัณฑ์
 • ค่าทำเทียม
 • ค่าเครื่องมือแพทย์
 • ค่ารถพยาบาล ฯลฯ

จึงได้จัดตั้ง “กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” ขึ้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย สนับสนุนและส่งเสริมการให้บริการสาธารณสุขโดยหน่วยบริการ สร้างหลักประกันการเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นสำหรับคนไทย

SEE ALSO  AIS โปรแรงไม่มีตก ลดราคาสมาร์ทโฟนสเปคแจ่ม ๆ สูงสุด 8,500 บาท | Custercyclery

นอกจากนี้ยังมี “สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” หรือ “สิทธิ 30 บาท” (สิทธิบัตรทอง) ที่คุ้มครองคนไทย ที่ไม่ได้รับสิทธิสวัสดิการข้าราชการหรือสิทธิประกันสังคมหรือสิทธิสวัสดิการรัฐวิสาหกิจหรือสิทธิของหน่วยงานอื่นของรัฐในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อส่งเสริมการวินิจฉัยโรคสุขภาพการรักษาพยาบาล

กองทุนประกันสุขภาพที่สมัคร

พอจะเห็นภาพคร่าวๆ รวมถึงประโยชน์ของคนไทย “กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” ก็ต้องบอกว่า สำหรับผู้ที่สนใจจะสมัครกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ไม่ต้องไปติดต่อเพื่อยื่นคำร้องที่ไหน คุณเท่านั้นที่เป็นคนไทยโดยขณะนี้คุณได้สนับสนุนค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิ์ที่คุณมีในกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแล้ว

และสำหรับผู้ที่สงสัยว่าสิทธิการรักษาพยาบาลของคุณอยู่ที่ไหน? สามารถตรวจสุขภาพได้ตามช่องทางต่อไปนี้

(1) ติดต่อด้วยตนเองที่ศูนย์สาธารณสุข/โรงพยาบาลใกล้บ้านคุณหรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำหรับผู้อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ สามารถติดต่อสำนักงานเขตกรุงเทพมหานครหรือสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 13 กรุงเทพมหานคร

SEE ALSO  ประกวดนางงามสมัยใหม่ ศัลยกรรมได้หรือเปล่า ? | Custercyclery

(2) บริการตรวจสอบสิทธิ์การรักษาพยาบาลด้วยระบบอัตโนมัติ

 • โทร 1330 กด 2 ตามด้วยหมายเลขประจำตัว 13 หลัก (ครั้งละ 3 บาท)
 • ผ่าน www.nhso.go.th

อ่านเพิ่มเติม :
 • ตรวจสอบก่อนผู้ป่วยต่างชาติมาประเทศไทยเพื่อรับการรักษา ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง?
 • รับทราบ! สายด่วนประกันสังคม 2020 – วิธีติดต่อสำนักงานประกันสังคม
 • วิธีเช็คเงินประกันสังคมในวัยชราบนมือถือ?
 • สาระน่ารู้เกี่ยวกับผู้ถือบัตรทองกับการรักษาเบาหวาน
 • สปสช. เพิ่มสิทธิคัดกรองมะเร็งปากมดลูกสำหรับผู้ถือบัตรทอง เริ่มปี 2563

#กองทนหลกประกนสขภาพคออะไร #สมครไดทไหน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น