หมวดหมู่ของบทความนี้จะพูดถึงคาถา นะ โมเม หากคุณกำลังเรียนรู้เกี่ยวกับคาถา นะ โมเมมาสำรวจกันกับCusterCycleryในหัวข้อคาถา นะ โมเมในโพสต์จุลลชัยยะมงคลคาถา9จบ(นะโมเม)ชัยชนะเหนือหมู่มารทั้งปวง ฟังคำสวดพร้อมคำสวดและคำแปลได้ที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้.

หมวดหมู่ของบทความนี้จะพูดถึงคาถา นะ โมเม หากคุณกำลังเรียนรู้เกี่ยวกับคาถา นะ โมเมมาสำรวจกันกับCusterCycleryในหัวข้อคาถา นะ โมเมในโพสต์จุลลชัยยะมงคลคาถา9จบ(นะโมเม)ชัยชนะเหนือหมู่มารทั้งปวง ฟังคำสวดพร้อมคำสวดและคำแปลได้ที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้.

เนื้อหาที่เกี่ยวข้องคาถา นะ โมเมที่สมบูรณ์ที่สุดในจุลลชัยยะมงคลคาถา9จบ(นะโมเม)ชัยชนะเหนือหมู่มารทั้งปวง ฟังคำสวดพร้อมคำสวดและคำแปลได้ที่ลิ้งค์ด้านล่าง

ชมวิดีโอด้านล่างเลย

ที่เว็บไซต์CusterCycleryคุณสามารถเพิ่มข้อมูลอื่น ๆ นอกเหนือจากคาถา นะ โมเมสำหรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมสำหรับคุณ ที่เพจCusterCyclery เราอัปเดตข้อมูลใหม่ ๆ ที่ถูกต้องให้คุณทุกวัน, ด้วยความตั้งใจที่จะให้เนื้อหาที่สมบูรณ์ที่สุดสำหรับคุณ ช่วยให้ผู้ใช้ติดตามข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตได้รวดเร็วที่สุด.

หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคาถา นะ โมเม

บทสวดมนต์พร้อมบทสวดและคำแปลสามารถฟังได้ที่ลิงค์ด้านล่าง เตชะภาสิตภาสี เทวะนารายะ ปารเมสุระ สิทธิพราหมณ์ ชาอินทชะ จตุโลกะคัมภีรักขะสมุทธา พุตุงคังคะ ชาสหรัมภาชัยยะ ไชยา ไชยา ธโรนิธาราณี อุทาธิอุตถิ นาตินาถ ไชยา ไชยา กะ คนละนิสัย ต่างนิรัยไซ เสน นาเมรุราช ชพรนรชิไชยา ไชยา มพิรา สมปินา เกนทานากิ ปิสาชา พุทะกาลี Chai Chai Tunnimittarokhi Chai Chai Singhi Sutatanamukhacha Chai Warunnamukhasatra Chai Chai Champa Thinakakulakantok Chai Chai Chai Gachakonnaturong Sukaraphuchongsihaphiakkhadipa Chai Chai Chai Warunnamukha Yatra Chita ชิตะเสนนาริปุนะสุทธินรดี ไชยา ไชยา สุขะ สุขะ ชีวี ไชยา ไชยาท อรณี เตเลสาตา สุจิยะ ไชยา ไชยา ธราณี สันติสฎา ไชยา มังคะระจรัญ ภะวักเก, ไชยา ไชยา วรุณณยะเก ไชยา ไชยา รักขะเส สุรภุชเตชะ ไชยา ไชยา พราหมณ์เมตตคะนะ ไชยา ราชาธิราชสัจจะชัย มะเฮสุโรหะโรหะริน เทวะไชยา พระพรหมสุรโข ไชยา ไชยา นาโค วิรุฬหะโก วิรุปะโค จันทิมา ราวี Into ca venateeyo ca kuvero varunopicha อัคคี วาโย จะ ปะชุน โห คุมะโร ธาตุตะรัตตะโก อัฏฐารส มหาเทวา สิทธิตปะสา อะทะโย อิสิโน สาวะกะ สัปปะชายะ ราโม ภวัน ตุเต จะยะ ธัมโม ชะ สังโฆ ชะ ทัสปะโล ชะ จายกัง เอเตนะ จายาเตเชนะ เจ โสตถิ ภาวัน ตุ. เต, เอเตนะ พุทธเตเชนะ, โหตุเตชะมังคะลัง. ชัยโยพิพุทธัสสะ สิริมาโต อายัง มะระสาจะ ปาปิมาโต ปะระชะยูคโค สยามโพธิมันเต ปาโมธิตะจะยะ ธาดา พราหมณ์คณา มะเหสิโน ชัยโยปิพุทธัสสะ สิริมาโต เอยัง มะรัสสะ จะ ปาปิมาโต ปะระชะยุค. Joe Sayampodhimanthe Pamothita Chaiya Tada Inthakana Mahesino Chaiyopibuddhassa Siri Mato Ayang Marassa ca Papimato Parachayoukho Sayampodhimantha Pamothita Jaya Tada Devakana Mahesino Chaiyopibuddhassa Siri Mato Ayang Marassa ca Papimato Parachayoukho Sayampodhimantha Pamothita Chaiya Tada Supannakana Mahesino Chaiyopibuddhassa Siri Mato Ayang Marassa Cha Papimato Parachayoukho Sayampodhimantha Pamothita Jaya Tada Nakakana Mahesino Chaiyopibuddhassa Sirimato Ayang Marassa ca Papimato Parachayoukho Sayampodhimanthe Pamothita Jayatada Sharambakana Mahesino Chayanto Bothiya Mule Sakkayanang Nandiwadthano Evang Tawang Wichayo Hohicha Yassuchaya Mangalay Apparachitapallange Sise Pathavipokkare Aphisake Sappaputthanam Akkaappatto Pamotati Sukkhattam Sumangkalang Supapatam Suhutthitam Sukhano Sumuhutto ca Suyitthang Brahmacarisu Padakkinam Kaya Kammmang Vacakammam Padakkinam Padakkinam. มโนกัมมัง ปณิธิเต ปะตักขิณา ปะตักขินา นิกัตตะวา นาลาปัณฑะเต ปะตักขิณ. เท อัฏฐาลัฏฐะ สุขิตา วิรุฬหะ พุทธัสสะ อโรคา. สุขิตา โหธา สหสัพพะหิยะติบิ สุนันโทปุนโต เย เทวา อัสสมิง ธาเน ธิกาติ, ฑีฆยุกะ สะดา โหนตุ สุขิตา โหนตุ สัพพะทา รักขันธ์. ทัสดาบสัตตัง รักขันตุ ชินะสาสะนัง, ยะ คจิพัทธนะ เตสัม สัพเพ ปุเรนตุมะโนรธา, ยุตตะเกเล ปะวะสันธุวัสสัมวัสสะวาลา. ฮากา โรกะ ชุปัตตะวา เตสัม นิวาเรนตุชา สัปปาทะ, กายะสุขะจิ จิตติสุขัย อะระหังตุยะธราฮัม. – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – จุลชัยยะมงคลคาถา หรือ จุลชัยปกรณ์ หรือ ไชยน้อย มีลักษณะคล้ายบทสวด ซึ่งนิยมปลุกเสกในเขต 2 ฝั่งแม่น้ำโขง ปัจจุบันยังคงใช้ปลุกเสกในกลุ่มวัดป่าสายพระอาจารย์เซ่า คันธสีโล-พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต กลอนนี้กล่าวถึงชัยชนะของพระพุทธเจ้า เหนือหมู่มารทั้งปวง ทั้งฤทธิ์พรหม มาร เทวดา จตุโลกนาถ สรรพสัตว์ ตลอดจนอบายมุขทั้งปวง เชื่อกันว่าเป็นบทที่ทรงอานุภาพมาก สามารถกำจัดสิ่งเลวร้ายและอันตรายทั้งหมด – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – พระคาถา 10 ทิศ มงคลจักรวาล 8 ทิศ บารมี 30 ทัศ ชินบัญชร ผงมหากาฬ พร้อมมนต์พระคาถาชินบัญชร เปิดประตูทรัพย์ ล้างหนี้ หมดทุกข์ ดับเคราะห์ เสริมดวง เปลี่ยนชีวิต เพื่อประโยชน์ ขอกุศลผลบุญจากการเผยแพร่ธรรมในครั้งนี้ แด่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์ทุกพระองค์ พระอรหันต์ทุกองค์ ธรรมทั้งปวง และพระสงฆ์ทั้งปวง เทพประจำตัวของข้าพเจ้าทุกๆ ท่าน และขอส่งบุญกุศลทั้งหมดให้พ่อ แม่ พี่ น้อง ลูก ครู ญาติสนิทมิตรสหาย รวมทั้งผู้มีพระคุณทั้งหลาย ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนบุญนี้ ไปทุกรูปทุกนาม. พรหมโลก 20 ภพ เทพ 6 ภพ มนุษย์ ยมโลก ยมโลก 4 ยมโลก มีนรก ภูตผีปีศาจ และสัตว์เดรัจฉาน และในหมื่นโลกกับอีกแสนโกฏิจักรวาล ทั้งมนุษย์ อมนุษย์ วิญญาณ อรูปวิญญาณ และสรรพสัตว์ทั้งมิตรและศัตรูตลอดจนกรรมของข้าพเจ้า ขอให้ทุกรูป ทุกนาม มีความสุขกายสุขใจ อย่าได้มีเวรมีกรรมต่อกัน ไม่เบียดเบียนกัน ขอร่วมอนุโมทนาบุญนี้ด้วย อานิสงส์ได้รับความสุขอย่างที่ควรได้รับในคราวนี้ ขอขอบคุณบทสวดมนต์ โดย พระทรงวุฒิ ถิรจิตฺโต – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – #นามาม เม #นพสวดมนต์ #จุลชัยยะมงคลคาถา #ชายน้อย #สวดมนต์ก่อนนอน #มงคลสติช #ชายน้อย #นะโมเม #สวดมนต์ชัย #ອະທິຖean #คาถามงคล8ทิศ #พระโพธิบาทคาถา #ป้องกันภัย 10 ทิศ #นะโมเม .

SEE ALSO  บทสวดมนต์ วันอาสาฬหบูชา 2565 วันพระใหญ่สวดมนต์บทไหนให้มงคล | Custercyclery

ภาพถ่ายบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อของคาถา นะ โมเม

จุลลชัยยะมงคลคาถา9จบ(นะโมเม)ชัยชนะเหนือหมู่มารทั้งปวง ฟังคำสวดพร้อมคำสวดและคำแปลได้ที่ลิ้งค์ด้านล่าง
จุลลชัยยะมงคลคาถา9จบ(นะโมเม)ชัยชนะเหนือหมู่มารทั้งปวง ฟังคำสวดพร้อมคำสวดและคำแปลได้ที่ลิ้งค์ด้านล่าง

นอกจากอ่านข่าวเกี่ยวกับบทความนี้แล้ว จุลลชัยยะมงคลคาถา9จบ(นะโมเม)ชัยชนะเหนือหมู่มารทั้งปวง ฟังคำสวดพร้อมคำสวดและคำแปลได้ที่ลิ้งค์ด้านล่าง คุณสามารถดูบทความเพิ่มเติมด้านล่าง

ดูเพิ่มเติมที่นี่

เนื้อหาบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับคาถา นะ โมเม

#จลลชยยะมงคลคาถา9จบนะโมเมชยชนะเหนอหมมารทงปวง #ฟงคำสวดพรอมคำสวดและคำแปลไดทลงคดานลาง.

จุลชัยยะมงคลคาถา,จุลละชัยปกรณ์,ไชยน้อย,สวดไชยน้อย,บทสวดมนตร์,บทสวดมนต์,บทสวดมนต์ก่อนนอน,chants,chanting,香提,ทำวัตรเช้า,ทำวัตรเย็น,ชัยน้อย,นะโมเม,มงคลคาถา,mantra,นโมเม,สวดชัย,สวดชัยน้อย,#ชัยน้อย.

จุลลชัยยะมงคลคาถา9จบ(นะโมเม)ชัยชนะเหนือหมู่มารทั้งปวง ฟังคำสวดพร้อมคำสวดและคำแปลได้ที่ลิ้งค์ด้านล่าง.

SEE ALSO  หมอนพระ ถักหมอยถวายพระ หมอน หมอนบวชพระใหม่ [สินค้าดีมีรีวิวแล้วคะ] สั่งซื้อสินค้าลิ่งด้านล่าง | ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับหมอน พระที่แม่นยำที่สุด

คาถา นะ โมเม.

เราหวังว่าการแบ่งปันที่เราให้ไว้จะเป็นประโยชน์กับคุณ ขอขอบคุณที่อ่านบทความคาถา นะ โมเมของเรา

38 thoughts on “จุลลชัยยะมงคลคาถา9จบ(นะโมเม)ชัยชนะเหนือหมู่มารทั้งปวง ฟังคำสวดพร้อมคำสวดและคำแปลได้ที่ลิ้งค์ด้านล่าง | สรุปเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับคาถา นะ โมเมล่าสุด มูล

 1. นุชนาจ คําตุ้ย says:

  ชอบบทสวดนี้มากค่ะเคยได้ยินเปิดกันเลยลองหาเปิดฟังบ้างเสียงเพราะค่ะ.สาธุๆๆ

 2. วุฒินันท์ จันทะนาม says:

  เสียงนี้พระองค์ใหนสวดคับเพราะมากๆลูกชายชอบเลยครับเค้าบอกว่าถ้าฟังแล้วจะยอมเขียนหนังสือ

 3. Phone Phone says:

  สาธุๆๆค่ะขอยพระคุณผู้จัดมากค่ะสุขใจเมื่อได้ฟังทุกบทพุทฑมนค์คาถาล้วนมีคุณค่ามหาศาลค่ะฟังแล้วสุขใจมากค่ะ

 4. Phet says:

  กราบนมัสสการสาธุเจ้าค่ะหลวงพี่ เสียงสวดเพราะมากเจ้าค่ะสาธุๆๆ

 5. คูณ แม่ says:

  เหมือนได้ยินเสียงมาจากบนสรวงสวรรค์สาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะ

 6. คูณ แม่ says:

  รู้สึกเป็นบุญมากที่ได้เสียงท่ายพระอาจารย์ที่ได้สวดมนต์นี้มีควมมสุขมากสาธุเจ้าค่ะ

 7. คูณ แม่ says:

  น้อมกราบพระพุทธคุณพระธรรมะคุณพระสังฆะคุณสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะ

 8. วิเชียร สุทธิประภา says:

  น้อมกราบสาธุๆๆขอให้ข้าพเจ้าและภรรยา
  โชคดี มีเงินหนึ่งล้านบาทปลดหนี้ใด้ในวันนี้
  ด้วยเถิดสาธุๆๆ

 9. คูณ แม่ says:

  น้อมกราบพระพุทธคุณพระธรรมะคุณพระสังฆ์คุณสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะ

 10. Noau Mbnx says:

  🙏🙏🙏..เป็นของป้าดาที่ได้ฟังบทสวดมนต์ที่ไพเราะมากๆบังเกิดมหาบุญ มหากุศลทั้งมนุษย์และเทวดาที่ได้ฟังบทสวด"จุลชัยยะมงคลคาถา"นี้..ขอให้ป้าดาและกัลยาณมิตรทุกท่านเจริญ สว่างทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่งๆขึ้นด้วยเทอญ
  🙏🙏🙏

 11. Thitiya Saraphanchotwittaya says:

  น้อมรับพรสาธุๆๆค่ะฟังมนต์นี้ทุกเช้าเย็นค่ะเพราะและมีควาหมายมาก

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *