การตั้งชื่อลูกมีความสำคัญต่อผู้ที่เป็นพ่อและแม่อย่างมากดังนั้นการตั้งชื่อจริงที่เหมาะสมต่อวันเดือนปีเกิด เพื่อช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตของเด็กน้อย ซึ่งเป็นเรื่องที่พ่อแม่ยุคใหม่ให้ความใส่ใจเป็นอย่างมากซึ่งถ้าคุณกำลังมองหาชื่อดีๆ ของปี 2021 ให้กับลูกน้อยของคนที่จะตรงตามหลักการตั้งชื่ออย่างถูกต้อง ขอแนะนำหลักในการตั้งชื่อ ที่ได้ทั้งความไพเราะและทำให้มั่นใจต่อการใช้ชีวิตในอนาคตมากยิ่งขึ้นดังต่อไปนี้ 

หลักการตั้งชื่อลูกที่ควรรู้

การตั้งชื่อลูกสำหรับเด็กแรกเกิดจะมีความสำคัญอยู่ทั้งหมด 8 เรื่องด้วยกัน คือ

 1. บริวาร หมายถึง คนภายในครอบครัวและคนใกล้ชิดในชีวิต

 2. อายุ หมายถึง การเป็นอยู่ การใช้ชีวิต และสุขภาพ

 3. เดช หมายถึง อำนาจ บารมี การได้ลาภยศ การมีชื่อเสียง และตำแหน่งหน้าที่การงาน หน้าตาทางสังคม

 4. ศรี หมายถึง เรื่องของโชคลาภและความสำเร็จ รวมไปถึงเรื่องของเสน่ห์ มีคนรักและเอ็นดู

 5. มูลละ หมายถึง การมีทรัพย์สิน มีมรดกเงินทอง และความมั่นคงทางการเงิน

 6. อุตสาหะ หมายถึง การทำงาน ความขยันหมั่นเพียร การประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและการใช้ชีวิตที่มีความกระตือรือร้น

 7. มนตรี หมายถึง  การมีผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุน ช่วยเหลือ ค้ำจุนเกื้อกูลด้วยความเอ็นดู ทั้งพ่อแม่ ญาติผู้ใหญ่ครู อาจารย์ เจ้านาย ผู้ที่อาวุโสกว่า

 8. กาลกิณี หมายถึง ตัวอักษรที่ไม่เหมาะสมต่อชื่อและวัน-เดือน-ปีเกิดของตัวผู้ที่ถูกตั้งชื่อ เพราะจะนำมาซึ่งความอัปมงคล ความทุกข์ ความทรมาน เคราะห์ร้าย และเรื่องราวที่ไม่ดีต่างๆ

อักษรกาลกิณีของคนแต่ละวัน

ดังนั้นการตั้งชื่อลูกจึงต้องคำนึงถึงทั้ง 8 ข้อนี้ให้มที่สุด ซึ่งคนที่เกิดในแต่ละวันจะมีตัวอักษรที่เป็นกาลกิณีแตกต่างกันออกไป คือ

 1. ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ มีอักษรที่เป็นกาลกิณี คือ ศ ษ ส ห ฬ ฮ

 2. ผู้ที่เกิดวันจันทร์ มีอักษรที่เป็นกาลกิณี คือ อ

 3. ผู้ที่เกิดวันอังคาร มีอักษรที่เป็นกาลกิณี คือ ก ข ค ฆ ง

 4. ผู้ที่เกิดวันพุธ มีอักษรที่เป็นกาลกิณี (กลางวัน) คือ จ ฉ ช ซ ฌ ญ

 5. ผู้ที่เกิดวันพุธ มีอักษรที่เป็นกาลกิณี (กลางคืน) คือ บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม

 6. ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดี มีอักษรที่เป็นกาลกิณี คือ ด ต ถ ท ธ น

 7. ผู้ที่เกิดวันศุกร์ มีอักษรที่เป็นกาลกิณี คือ ย ร ล ว

 8. ผู้ที่เกิดวันเสาร์ มีอักษรที่เป็นกาลกิณี คือ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ

ตั้งชื่อจริงลูกชาย 100 รายชื่อ พร้อมความหมาย

 1. กฤตัชญ์ – ผู้รู้คุณคนอื่น มีความกตัญญู

 2. คณุตม์ – ประเสริฐกว่าคนทั้งหลาย

 3. จิรทีปต์ – รุ่งเรืองตลอดกาลนาน

 4. ณัฐปคัลภ์ – ปราชญ์ผู้องอาจ

 5. ติณณภพ – ผู้ข้ามภพได้ ชื่อของผู้บรรลุธรรม

 6. นิพพิชฌน์ – ปัญญา เข้าใจทะลุปรุโปร่ง ตรัสรู้

 7. ผรัณชัย – มีชัยชนะไปทั่ว

 8. พิทยุตม์ – ผู้มีความรู้สูงสุด

 9. ศาตนันท์ – มีความสุขและความเพลิดเพลิน

 10. อนันยช – เกิดมาเป็นที่หนึ่ง

 11. อิงครัต – ผู้ยินดีในความรู้

 12. กฤตยชญ์ – นักปราชญ์ผู้คงแก่เรียน

 13. คณพศ – มีอำนาจในหมู่คณะ

 14. ชวกร – ผู้สร้างเชาวน์ ผู้มีเชาวน์

 15. ณฏฐพล – กำลังของนักปราชญ์

 16. ธนลภย์ – ได้ทรัพย์

 17. ธรรมปพน – มีคุณธรรมบริสุทธิ์

 18. นฤสรณ์ – เป็นที่พึ่งของคนทั้งหลาย

 19. วรลภย์ – ผู้มีลาภอันประเสริฐ

 20. วฤนท์ธม – มากมายยิ่งใหญ่

 21. สรฐชญณ์ – มีความรู้เป็นที่พึ่งอย่างมั่นคง

 22. จรณินทร์ – เป็นใหญ่เพราะความประพฤติดี

 23. จิรัฎฐ์ – ดำรงมั่น อยู่นาน

 24. ชิณณวรรธน์ – อยู่กับความเจริญ

 25. ญานุจจัย – สะสมความรู้ มีความรู้มาก

 26. ถิรพุทธิ์ – มีความรู้มั่นคง

 27. ทัณฑธร – ผู้พิพากษา

 28. ปุณณัตถ์ – สมประสงค์

 29. พฤนท์เดช – มีอำนาจทางทหาร

 30. ภัทรจาริน – มีความประพฤติดี

 31. ฤทธิรณ – ความเก่งกล้าในการรบ

 32. วัณณุวรรธน์ – ทางแห่งความเจริญ

 33. อจลวิชญ์ – มีความรู้ไม่หวั่นไหว

 34. อติวัณณ์ – การสรรเสริญ ผู้มีตระกูลสูง

 35. อติวิชญ์ – นักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ ผู้มีตระกูลสูง

 36. อัฑฒ์ – ชายผู้ร่ำรวย

 37. คณุฒน์ – ประเสริฐกว่าคนทั้งหลาย

 38. ฐปนวัฒน์ – เจริญอย่างมั่นคง

 39. ฐิตธีร์ – ปราชญ์ผุ้มั่นคง

 40. ฐิติวัสส์ – ยืนยาวตลอดปี

 41. ธุวานันท์ – มีความยินดียั้งยืน มีความสุขยั่งยืน

 42. นนทิวรรธน์ – ยินดีในทรัพย์

 43. นัธทวัฒน์ – มีความเจริญเป็นที่มั่นคง

 44. ปัณฑ์ธร – ทรงไว้ซึ่งความรู้

 45. พิชญุตม์ – ฉลาดและยิ่งใหญ่

 46. พลัฎฐ์ – ตั้งอยู่ในกำลัง ทรงพลัง

 47. วริทธิ์นันท์ – ยินดีในความสำเร็จอันประเสริฐ

 48. วเรณย์ – ประเสริฐสุด

 49. อุกฤษฎ์ – ประเสริฐสุด

 50. กฤติชยตร์ – การกระทำที่ฉลาด

 51. กิตติ์ณัฏฐกร – สร้างความรู้และเกียรติ

 52. ชัญญากรณัฐ – ปราชญ์ผู้สร้างความรู้

 53. ชาครีย์สร – ผู้ตื่นและแกล้วกล้า

 54. ฐานิศวรร์ – มีฐานะอันยิ่งใหญ่

 55. ฐิรชาติศักดิ์ – เกิดมามียศศักดิ์มั่นคง

 56. ณรงค์คณินทร์ – เป็นใหญ่เหนือหมู่คณะในการรบ

 57. ณัฏฐ์ณชัย – ที่ซึ่งมีแต่ชัยชนะและความรู้

 58. ณัฏฐ์ธนัญ – ปราชญ์ผู้มีทรัพย์และอื่นๆ

 59. นัทธ์ธัญธนิน – ผูกพันกับความโชคดีและร่ำรวย

 60. เทวทิณณ์ – เทพประทาน

 61. ธีร์ธัญนนท์ – ปราชญ์ผู้มีโชคและความยินดี

 62. ธีร์สิรธนัศ – ปราชญ์ผู้เป็นยอดและเป็นเจ้าแห่งทรัพย์

 63. รดิศไชยนันท์ – ยินดีมีความเจริญกว่าและเป็นเจ้าแห่งทรัพย์

 64. วัสยษฏิ์ – ถึงซึ่งความเป็นอยู่อันดี

 65. กฤชฐารวี – มีอาวุธที่มั่นคงดั่งพระอาทิตย์

 66. กฤษฎาภาส – การกระทำที่รุ่งเรือง

 67. การัณยภาส – ความรุ่งเรืองแห่งการงาน

 68. ฆฤษวี – ร่าเริง

 69. จิณณิชวัรชญ์ – มีความรู้ประเสริฐเป็นอาจิณ

 70. ชาครีย์วสุ – ทรัพย์สินของผู้ตื่นอยู่เสมอ

 71. เชษฐวิรุฬห์ – เจริญอย่างยิ่งใหญ่

 72. ฐิณัณรเมศ – ฐานะความรู้มั่นคงและเป็นเจ้าแห่งรัก

 73. พรหมาณฑ์ชา – ดี, เก่ง ในจักรวาล

 74. ภิญญาสิปัณฑ์ – รอบรู้และฉลาดยิ่ง

 75. ศักร์สฤษฏิ์ – พระอินทร์เป็นผู้สร้าง

 76. ษุภ์ปรเมษฐ์ – ดีงามอย่างยิ่ง

 77. อภิณัฏฐกร – นักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่

 78. อรรฆย์พสุ – มีทรัพย์สินอันมีค่ายิ่ง

 79. กิตติ์ธนัญนภ – มีเกียรติร่ำรวยดั่งฟ้ากว้าง

 80. ขันธ์ธิปก – ผู้เป็นใหญ่เหนือกรมกอง

 81. ฐิตินนท์ณัฐ – นักปราชญ์ผู้สร้างความยินดี

 82. ณกานต์พิทักษ์ – ที่ซึ่งเป็นที่รักและความรักษาไว้

 83. ธัญกฤษฏิ์ – ฉลาดเป็นเสิศ

 84. ธัญพิสิฏฐา – โชคดีและเจริญเป็นเยี่ยม

 85. นิพพิชฌน์ – ปัญญา เข้าใจทะลุปรุโปร่ง ตรัสรู้

 86. ปัญญ์คคนานต์ – ปัญญาดั่งท้องฟ้า

 87. ภาณุเมศธนัน – ร่ำรวยยิ่งใหญ่ดุจพระอาทิตย์

 88. มหัทธนะกิตติ์ – มีชื่อเสียงและร่ำรวยยิ่ง

 89. ศุภ์กฤศธเนส – มีการกระทำที่ดีและร่ำรวย

 90. สัณห์พิชญ์ – นักปราชญ์ผู้ละเอียดอ่อน

 91. อัคคัญญ์ – สูงสุด

 92. กิตติ์จีระภูมิ – มีเกียรติยิ่งยืนในแผ่นดิน

 93. คมน์พีระภัทร – การถึงซึ่งความกล้าหาญและดีงาม

 94. ดัตวทฤษ – รู้จริง

 95. เถกิงศักดิ์ – รุ่งเรืองด้วยยศศักดิ์

 96. ทรัพยพฤทธิ์ – เจริญในสมบัติ

 97. ทีป์สุรธเนส – แสงสว่างแห่งความดีงามและมั่งคั่ง

 98. ทีรฆทรรศ – เห็นการณ์ไกล

 99. ธนพฤทธ์ – มีเงินมาก

SEE ALSO  ไม่ต้องจอง! เช็คเงื่อนไข ศูนย์ฉีดบางซื่อ เปิดวอล์กอิน ฉีดไฟเซอร์เข็ม 3 | Custercyclery

100. ธรินทร์วรัช – ประเสริฐและทรงไว้ซึ่งความเป็นใหญ่

ตั้งชื่อจริงลูกสาว 105 รายชื่อ พร้อมความหมาย

 1. กัญจนญากิตติ์ – ความรู้ชื่อเสียงดั่งทองคำ

 2. ตฤมปตี – ยินดี,พอใจ

 3. เทียนกัลยาภัค – หญิงผู้โชคดีมีแสงเทียนนำทาง

 4. ธมปภาญา – ความรู้ยิ่งใหญ่และเจริญ

 5. ธัญนิศญาน์ – มีโชคยิ่งใหญ่และมีความรู้ดี

 6. นันทิภาคย์ – ยินดีในโชคลาภ

 7. นาถสุรีย์วิภา – มีแสงอาทิตย์เป็นที่พึ่ง

 8. ปรีย์สุนาเรศ – นางผู้ยิ่งใหญ่ดีงามและเป็นที่รัก

 9. พิมพ์ภัทรพร – แบบแห่งความดีงามและสิริมงคล

 10. ภิสรินธันญ์ – ร่ำรวยและเป็นใหญ่เหนือผู้อื่น

 11. มนท์วรัทชา – การสดุดีในสิ่งประเสริฐ

 12. รัญชน์สุรัตนิ – มีความรู้อันน่าปลาบปลื้มยินดียิ่ง

 13. วิมลสรากร – สร้างความดีงามและไร้มลทิน

 14. ศรีวริทธิ์รดา – มงคลอันประเสริฐและน่ายินดี

 15. ศรีอักษรินท์ – อักษรอันยิ่งใหญ่และเป็นมงคล

 16. ศศิเพ็ญชญา – มีความรู้เปี่ยมเต็มดุจพระจันทร์

 17. อัจฉรียสา – มียศและสติปัญญาเลิศ

 18. กัญญธนัฏฐ์ – หญิงผู้ร่ำรวย

 19. กาญจน์ณัฏฐา – ปราชญ์ผู้มีค่าดั่งทองคำ

 20. กาญจน์สิเนห์ – รักใคร่เสน่หาเท่าทองคำ

 21. เขษมบุษป์ – เป็นดั่งดอกไม้ที่นำความสบายใจมาให้

 22. คุณัญญา – ผู้รู้ธรรม, ผู้รู้ความดี

 23. ชนม์ณกานต์ – อายุมั่นและเป็นที่รัก

 24. ธัญนันทน์ณิศา – ยินดีในโชคและความรู้อันยิ่งใหญ่

 25. ธิบดิ์ณญานันท์ – ยินดีในความรู้และยิ่งใหญ่

 26. นภัสชิชญาณ์ – มีความรู้กว้างขวางดั่งท้องฟ้า

 27. พัทธ์ธนามาศ – ผูกพันกับความมั่งคั่งและทองคำ

 28. โศภีพัทธ์ญาดา – ปราชญ์ผู้มีความงาม

 29. สิฏฐิณิศา – เจ้าแห่งความรู้และความร่ำรวย

 30. อธิกัญญ์ภัค – หญิงผู้มีโชคยิ่งใหญ่

 31. อนงค์ศุภิษดา – หญิงผู้งดงามน่าปรารถนา

 32. กรวีร์วิริยา – กล้าหาญในการทำความเพียร

 33. กัลญญ์กุลณัช – หญิงที่มีความรู้เชิดชูวงศ์ตระกูล

 34. จิณณ์วรัชญา – มีความรู้ประเสริฐตลอดไป

 35. ฐิยาภัณณ์ – มั่นคงมีความรู้และคำพูดดี

 36. ปพิชญ์ชฎาพร – มีความรู้และมีพรอันสูงส่ง

 37. ปัญญ์วณิชยา – มีปัญญาด้านการค้าขาย

 38. ปัณฑารีย์ – ประเสริฐด้วยปัญญา

 39. ผลัฏฐา – ยินดีในมรรคผล

 40. พริฏฐภา – ประเสริฐที่สุด

 41. พิชญาภาส์ – แสงสว่างแห่งนักปราชญ์

 42. พรหมาณฑ์รชา – ดี, เก่ง ในจักรวาล

 43. ภัคภัสร์ปภา – มีโชคอันรุ่งเรืองงดงาม

 44. ภัคศิณีพิชญ์ – มีโชคที่มีความรู้เป็นที่พึ่งแห่งตน

 45. ภิญญ์สุประภา – ปัญญาดุจดวงอาทิตย์

 46. มณิฐชญาณ์ – มีความรู้ดั่งแก้วมณี

 47. วรัชญ์สรากร – ความรู้อันประเสริฐและมีความสามารถดี

 48. เสฏฐิกัลยา – หญิงผู้ร่ำรวยดั่งเศรษฐี

 49. สุภิญญ์ยุพา – ดีงามมีความรู้และแสนสวย

 50. อัฏฐภิญณา – มีความรู้ยิ่ง ๘ ประการ

 51. อรลภัสญา – หญิงผู้มีลาภอันยิ่งใหญ่

 52. อัจฉราภัสส์ – นางฟ้าผู้รุ่งเรือง

 53. อาฒยวรรณ – มีเชื้อสายของผู้ร่ำรวย, ร่ำรวยด้วยทองคำ

 54. กันยากชนันท์ – หญิงผู้ประเสริฐดั่งดอกบัวและมีความยินดี

 55. กิริฎา – มงกุฎ

 56. จงกลณัฐชาดา – ปราชญ์ผู้รุ่งเรืองและประเสริฐดังดอกบัว

 57. จิรณัฏฐา – ปราชญ์ผู้ยั่งยืน

 58. ฉัตริยาฐิดา – เป็นฉัตรแห่งความมั่นคง

 59. ชญาณ์นิษฏ์ – ปราถนาเรื่องความรู้

 60. ณัฑธัญวรรณ – ผิวพรรณดีมีโชคและฉลาด

 61. ธัญณิชชวีร์ – มีโชคความรู้และกล้าหาญ

 62. นิษฐาชญาณ์ – สนใจใคร่รู้อยู่เสมอ

 63. รดานันท์วิลาส – ยินดีมีสุขและงดงาม

 64. วิทวลา – ฉลาด

 65. ไวชญานีก์ – อุดมด้วยความรู้

 66. สิรินธิบดิ์ชญา – มีมงคลเป็นใหญ่และมีความรู้

 67. หฤทย์ณิศา – น่ารักและเป็นเจ้าแห่งความรู้

 68. กานต์พิชชา – มีความรู้เป็นที่รัก

 69. จิณัฐตา – ความเป็นผู้ฉลาดที่ได้สั่งสมมา

 70. จารุพิชญา – นักปราชญ์ผู้งดงาม

 71. จิรภิญญา – ความรู้ยั่งยืน

 72. ชนัญชิดา – ผู้ชนะคนอื่น

 73. ฐานิฏฐ์ – เป็นที่น่าพอใจ

 74. นันทัชพร – คนประเสริฐเกิดมาเพื่อความสุข

 75. พิชญ์สินี – หญิงงามผู้ฉลาด

 76. พิชามญชุ์ – ผู้งดงามด้วยความรู้

 77. ภิญญาพัชญ์ – ผู้มีปัญญารู้ในกรอบ

 78. มัญชุพร – งามและประเสริฐ

 79. สุภาพิชญ์ – นักปราชญ์ผู้มีความงาม

 80. อนรรฆวี – มีค่ามาก

 81. กนกอร – ผู้หญิงที่ดี

 82. กฤตพร – ผู้สร้างพร มีความประเสริฐ

 83. จรรย์อมล – ผู้มีความประพฤติดีไม่มีที่ติ

 84. จรรยมณฑน์ – ผู้มีความประพฤติดี เป็นเครื่องประดับ

 85. พรลภัส – มีลาภอันประเสริฐ

 86. พรสรวง – เป็นพรของสวรรค์

 87. พรรธน์ชญมน – ผู้มีใจงามมีความรู้และเจริญ

 88. มนพร – มีใจประเสริฐ

 89. วรรจชนก – ศักดิ์ศรีบิดา

 90. วรณภัทรชญณ์ – ที่ซึ่งดีงามประเสริฐและมีความรู้

 91. ศตพร – มีพรมากหรือมีความประเสริฐมากมาย

 92. จิรัจฌา – กิริยาดีตลอดกาล

 93. ชุติมณฑน์ – มีความรุ่งเรืองเป็นเครื่องประดับ

 94. ธิษณามดี – มีความคิดฉลาด

 95. นันท์นพิน – ผู้มีความสุขใหม่ ๆ มีความสุขเสมอ

 96. ปดิวรัดา – ภักดีในสามี ปรนนิบัติสามีดี

 97. ปุริมปรัชญ์ – นักปราชญ์คนแรก

 98. ปัณฑารีย์ – ประเสริฐด้วยปัญญา

 99. เปมนีย์ – น่ารัก

SEE ALSO  ดวง 1 นี้ ประจำวันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2565 | Custercyclery

100. พรสุนีติ์ – ผู้นำที่ดีเลิศ

101. ปรีย์ประภัสสร – เป็นที่รักแห่งความรุ่งเรือง

102. เปรมาวรินทร์ – มีความรักความชอบและประเสริฐยิ่งใหญ่

103. พรรธน์ธวัล – เจริญก้าวหน้าและบริสุทธิ์

SEE ALSO  มั่นใจไปกับการแต่ตัวสีสดใส กับ COLORFUL FASHION สุดชิค | Custercyclery

104. พิมลดาลภัส – งดงามยิ่ง

105. ภาวรรณวรางค์ – รูปร่างดีและผิวพรรณงาม

ถ้าคุณกำลังมองหาชื่อของลูกชาย หรือลูกสาว เป็นชื่อจริงที่สามารถเสริมสิริมงคลและเป็นชื่อเก๋ไม่ซ้ำแบบใคร เพื่อสามารถเลือกทั้ง 205 ชื่อนี้ไปใช้ได้ โดยให้ดูจากอักษรที่เป็นกาลกิณี ถ้าชื่อใดมีให้ตัดชื่อนั้นแล้วนำชื่อที่เหมาะสมมาตั้งชื่อให้กับลูกๆ ของคุณได้เลย#ตงชอลก #ชอลกสาวลกชาย #รายชอ #พรอมความหมายเสรมสรมงคล

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น