การตั้งชื่อตามวันเกิด สำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์ หากตั้งต้นด้วย ชื่อมงคล ที่มีความหมายดี ก็จะช่วยสร้างความมงคลให้กับชีวิตได้ ไม่ว่าจะเป็นการตั้งชื่อลูกตามวันเกิดเพื่อเป็นการเริ่มต้นชีวิตที่ดี หรือการเปลี่ยนชื่อเพื่อเสริมดวงชะตาพลิกชีวิตที่ติดขัดให้ดีขึ้นก็ตาม หลังจากที่ทราบหลักการตั้งชื่อของผู้ที่เกิดในแต่ละวันแล้ว มาดูกันต่อค่ะว่าชื่อที่เป็นมงคล และความหมายดีๆ ของผู้ที่เกิดวันศุกร์นั้นอะไรบ้าง เพื่อเป็นแนวทางในการตั้งชื่อค่ะ

     การตั้งชื่อตามวันเกิด สำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์ หากตั้งต้นด้วย ชื่อมงคล ที่มีความหมายดี ก็จะช่วยสร้างความมงคลให้กับชีวิตได้ ไม่ว่าจะเป็นการตั้งชื่อลูกตามวันเกิดเพื่อเป็นการเริ่มต้นชีวิตที่ดี หรือการเปลี่ยนชื่อเพื่อเสริมดวงชะตาพลิกชีวิตที่ติดขัดให้ดีขึ้นก็ตาม หลังจากที่ทราบหลักการตั้งชื่อของผู้ที่เกิดในแต่ละวันแล้ว มาดูกันต่อค่ะว่าชื่อที่เป็นมงคล และความหมายดีๆ ของผู้ที่เกิดวันศุกร์นั้นอะไรบ้าง เพื่อเป็นแนวทางในการตั้งชื่อค่ะ

 

หลักการตั้งชื่อ สำหรับผู้หญิงและผู้ชาย

 

ดูดวงที่ทรูไอดี รับฟรี! ทรูพอยท์ แจกฟรีทุกวัน คลิกรับเลย

 

การตั้งชื่อให้ไล่วรรคทางขวาเสมอ แต่ห้ามใช้กาลกิณีโดยเด็ดขาด

บริวาร > อายุ > เดช > ศรี > มูละ > อุตสาหะ > มนตรี > กาลกิณี

  • ผู้ชาย ให้ใช้อักษรในวรรค เดช นำหน้า หรือตามหลัง
  • ผู้หญิง ให้ใช้อักษรในวรรค ศรี นำหน้า  หรือตามหลัง


อักขระมงคล – กาลกิณี ของผู้ที่เกิดวันศุกร์

หลักการตั้งชื่อ เปลี่ยนชื่อ ผู้ที่เกิดวันศุกร์

ควรดูตัวอักษรหรืออักขระที่เป็นมงคล และเว้นตัวที่เป็นกาลกิณี ดังต่อไปนี้

  • บริวาร   ศ ส ษ ห ฬ ฮ
  • อายุ    ะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ
  • เดช   ก ข ค ฆ ง
  • ศรี  จ ฉ ช ซ ฌ ญ
  • มูละ  ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
  • อุตสาหะ  ด ต ถ ท ธ น
  • มนตรี  บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
  • กาลกิณี  ย ร ล ว

รวมชื่อมงคลของผู้เกิดวันศุกร์ และความหมาย

กช ความหมาย ดอกบัว
กชนันท์ ความหมาย ยินดีในดอกบัว ดอกบัวน่ารัก
กชนิภา ความหมาย เสมือนดอกบัว บริสุทธิ์เหมือนดอกบัว
กชนุช ความหมาย หญิงสาวดุจดอกบัว
กชมน ความหมาย มีใจประเสริฐเหมือนดอกบัว
กณิกนันต์ ความหมาย ละเอียดยิ่ง
กณิกา ความหมาย เล็ก ชื่อสมุนไพรชนิดหนึ่ง คนที่สอง
กณิศ ความหมาย รวงข้าว
กณิศา ความหมาย รวงข้าว
กตัญญู ความหมาย ผู้รู้คุณคนอื่น
กนก ความหมาย ทองคำ
กนกกาญจน์ ความหมาย ทองคำล้ำค่า
กนกนาถ ความหมาย มีทองเป็นที่พึ่ง
กนกนิภา ความหมาย เหมือนทอง
กนกนุช ความหมาย หญิงผู้มีค่าดั่งทองคำ
กนกพิชญ์ ความหมาย ปราชญ์ผู้มีค่าประดุจทอง
กนธิชา ความหมาย เกิดใกล้ทะเล
กนธี ความหมาย ทะเล มหาสมุทร
กนิษฐา ความหมาย น้องสาวคนเล็ก นิ้วก้อย
กมุท ความหมาย ดอกบัว
กฤต ความหมาย กระทำแล้ว
กฤตชญา ความหมาย ผู้รู้ในสิ่งที่กระทำแล้ว, กตัญญู
กฤตนู ความหมาย ช่าง ศิลปิน
กฤตบุญ ความหมาย มีบุญอันทำไว้แล้ว
กฤตพจน์ ความหมาย ผู้ทำตามถ้อยคำ ผู้เชื่อฟัง
กฤตภาส ความหมาย สร้างแสงสว่าง สร้างความรุ่งเรือง
กฤตมุข ความหมาย นักปราชญ์
กฤตเมธ ความหมาย สร้างปัญญา มีปัญญา
กฤตัชญ์ ความหมาย ผู้รู้คุณคนอื่น มีความกตัญญู
กฤตานน ความหมาย ผู้ชำนาญยิ่ง
กฤตานนท์ ความหมาย ผู้ชำนาญยิ่ง
กฤติกา ความหมาย ชื่อดาวฤกษ์ กลุ่มดาวลูกไก่
กฤติเดช ความหมาย ผู้มีอำนาจและมีความสร้างสรรค์
กฤติธี ความหมาย นักปราชญ์
กฤติน ความหมาย ผู้คงแก่เรียน
กฤตินี ความหมาย ผู้ที่ทำสำเร็จแล้ว
กฤติพงศ์ ความหมาย ผู้สร้างเกียรติยศแก่วงศ์ตระกูล
กฤติมา ความหมาย นักปราชญ์
กฤติมุข ความหมาย นักปราชญ์
กฤศ ความหมาย เล็ก บาง น้อย
กฤษฎ์ ความหมาย ข้าวกล้า
กฤษฎา ความหมาย กระทำแล้ว
กฤษฎาญ ความหมาย ที่ทำแล้ว
กฤษฎิ์ ความหมาย ฉลาด
กฤษณ์ ความหมาย พระกฤษณะ ดำ
กฤษณะ ความหมาย พระกฤษณะ, ดำ
กฤษณา ความหมาย ไม้หอม
กฤษดา ความหมาย อภินิหาร, แสดงฤทธิ๋
กฤษิก ความหมาย ชาวนา
กษม ความหมาย อดทน อดโทษ แผ่นดิน
กษมา ความหมาย อดทน อดโทษ แผ่นดิน
กษาปณ์ ความหมาย เงินตรา
กษิดิ์เดช ความหมาย ผู้มีเดชในแผ่นดิน
กษิดิศ ความหมาย เป็นใหญ่ในแผ่นดิน
กสานติ์ ความหมาย ความสงบ
กสิณ ความหมาย ทั้งหมด อุปกรณ์สำหรับเพ่งเพื่อให้เกิดสมาธิ
กสิณา ความหมาย อุบายให้เกิดสมาธิ
กสิน ความหมาย ทั้งหมด, อุปกรณ์ใช้เพ่งให้เกิดสมาธิ
ก้องภพ ความหมาย มีชื่อเสียงก้องโลก
กอบกาญจน์ ความหมาย ทอง 1 กอบ, ทองที่รงมกัน, ห่อทอง
กอบชนม์ ความหมาย อายุยืน
ก่อฤกษ์ ความหมาย ริเริ่มให้เกิดมีเวลา หรือคราวภาวะที่ดี
กัญจน์ ความหมาย ทอง
กัญจนา ความหมาย ทองคำ
กัญจนี ความหมาย ทองคำ
กัญญา ความหมาย สาวรุ่น
กัญญาณัฐ ความหมาย หญิงสาวผู้เป็นนักปราชญ์
กัญญาภัค ความหมาย หญิงสาวผู้มีศิริมงคล
กัญนิภา ความหมาย เหมือนหญิงสาว, เหมือนสาวน้อย
กัณฐพันธ์ ความหมาย เชือกผูกรอบคอช้าง
กัณฐมณี ความหมาย ของที่รัก
กัณฐิกา ความหมาย สร้อยคอ
กัณฑ์อเนก ความหมาย ผู้มีทรัพย์นับไม่ถ้วน
กัณณิกา ความหมาย ช่อฟ้า,ดอกไม้
กัณติกา ความหมาย ผู้กระทำ
กัตติกา ความหมาย ดาวลูกไก่
กันดิศ ความหมาย เจ้าแห่งความรัก กามเทพ
กันต์ ความหมาย น่ารัก น่าพอใจ
กันต์กนิษฐ์ ความหมาย น้องสาวผู้เป็นสุข น้องสาวผู้น่ารัก
กันตพงศ์ ความหมาย มีเผ่าพันธุ์เป็นที่รัก
กันตพิชญ์ ความหมาย ปราชญ์ผู้เป็นที่รัก
กันตภณ ความหมาย พูดสิ่งที่น่าพอใจ พูดดี
กันต์ศม ความหมาย มีความสงบอันเป็นที่รัก
กันต์ศักดิ์ ความหมาย มีศักดิ์เป็นที่รักเป็นที่น่าพอใจ
กันตา ความหมาย เป็นสุข สาวสวย
กันตาภา ความหมาย รัศมีที่น่าพึงพอใจ รัศมีงาม
กันติชา ความหมาย เกิดมาด้วยความรัก
กันติทัต ความหมาย ผู้ให้ความรัก ผู้ให้ความพอใจ
กันตินันท์ ความหมาย ยินดีในความรัก
กันติศา ความหมาย เจ้าแห่งความรัก
กันธิชา ความหมาย เกิดใกล้ทะเล
กันนิดา ความหมาย หญิงสาว
กัปปน์ ความหมาย ความดำริ การจัดแจง
กัมปนาท ความหมาย เสียงกึกก้อง
กาจน์ ความหมาย ป้อมปราการ
กาญจนสุดา ความหมาย ลูกสาวผู้เปรียบด้วยทอง
กาญจนา ความหมาย ทอง
กาญจนาภา ความหมาย แสงทอง, แสงสว่างดุจทอง
กาญจนี ความหมาย ทอง
กาณฑ์ ความหมาย ลูกศร ลำต้นของต้นไม้ ตอนหนึ่งของหนังสือ
กานดา ความหมาย หญิงที่รัก
กานดิศ ความหมาย เจ้าแห่งความรัก กามเทพ
กานต์ ความหมาย น่ารัก น่าพึงพอใจ
กานต์ชนิต ความหมาย ผู้ให้เกิดสิ่งเป็นที่รัก ผู้บันดาลสิ่งปรารถนา
กานต์ธิดา ความหมาย ลูกสาวผู้เป็นที่รัก
กานตพงศ์ ความหมาย มีเผ่าพันธุ์ที่น่ารัก
กานต์พิชชา ความหมาย มีความรู้เป็นที่รัก
กานต์มณี ความหมาย แก้วมณีที่น่ารัก, แก้วงาม
กานต์สินี ความหมาย สาวงามผู้น่ารัก
กานติ์ชนิต ความหมาย ผู้บันดาลความรัก, ให้เกิดความงาม
กานติมา ความหมาย งามน่ารัก
กานติศา ความหมาย เจ้าแห่งความรัก ยอดแห่งความรัก
กำแหง ความหมาย กล้าแข็ง, เข้มแข็ง, แข็งแรง
กิ่งกาญจน์ ความหมาย กิ่งทอง
กิ่งฟ้า ความหมาย สืบทอดจากสวรรค์
กิจจา ความหมาย เรื่องราว, ข้อความ
กิตตน์ ความหมาย การแสดง, การรายงาน
กิตติ ความหมาย คำเล่าลือ, คำสรรเสริญ
กิตติกา ความหมาย ผู้มีเกียรติ
กิตติกานต์ ความหมาย ผู้มีชื่อเสียงดีงาม
กิตติคมน์ ความหมาย ดำเนินไปด้วยเกียรติ
กิตติคุณ ความหมาย ผู้มีคุณที่เลื่องลือ
กิตติญา ความหมาย ผู้มีเกียรติ
กิตติเดช ความหมาย มีชื่อเสียงในด้านความสามารถ
กิตติทัต ความหมาย ผู้ให้เกียรติ ผู้ให้ชื่อเสียง
กิตติธัช ความหมาย มีชื่อเสียงปรากฏ
กิตตินันท์ ความหมาย ยินดีในชื่อเสียง
กิตติพงศ์ ความหมาย วงศ์ตระกูลที่มีชื่อเสียง
กิตติพศ ความหมาย มีชื่อเสียงและอำนาจ
กิตติพิชญ์ ความหมาย นำปราชญ์ผู้มีชื่อเสียง
กิตติภณ ความหมาย มีชื่อเสียงด้านการพูด
กิตติภพ ความหมาย ความมีเกียรติ
กิตติมา ความหมาย ผู้มีเกียรติ
กิตติศักดิ์ ความหมาย ผู้มีอำนาจและความสามารถ
กิตินันท์ ความหมาย เพลิดเพลินในเกียรติ, ยินดีในชื่อเสียง
กิติมา ความหมาย ผู้มีชื่อเสียง
กุณช์ ความหมาย งาช้าง บรรณศาลา
กุณฑิกา ความหมาย คนโทน้ำ
กุนต์ ความหมาย ทวน ศรภู่
กุมุท ความหมาย บัว, บัวขาว
กุสุม ความหมาย ดอกไม้
กุสุมนิภา ความหมาย เสมือนดอกไม้ งามเหมือนดอกไม้
กุสุมภ์ ความหมาย ดอกคำ
กุสุมา ความหมาย ดอกไม้
เก็จมณี ความหมาย เม็ดแก้วเลอค่า, แก้วประดับเลอค่า
เกณิกา ความหมาย พลับพลาที่ประทับของพระราชา
เกตน์ ความหมาย สัญลักษณ์ บ้านเรือน ที่อยู่อาศัย
เกตน์นิภา ความหมาย เป็นความรุ่งเรืองแห่งที่อยู่อาศัย
เกตนิกา ความหมาย ผู้มีเหย้าเรือน เป็นหลักฐาน
เกตุมณี ความหมาย ยอดเศียรเปรียบแก้วสูงค่า
เกศกนก ความหมาย ผมทอง
เกศสุดา ความหมาย ลูกสาวที่รักเสมือนยอดศีรษะ
เกศิณี ความหมาย นางผู้มีผมงาม
เกศินี ความหมาย นางผู้มีผมงาม
เกษมสันต์ ความหมาย ชื่นชมยินดี
โกมุท ความหมาย บัวแดง
โกเมน ความหมาย พลอยสีแดงเข้ม
โกเมศ ความหมาย ดอกบัว
โกสุม ความหมาย ดอกไม้
ขจิต ความหมาย ประดับตกแต่งแล้ว
ขจี ความหมาย งามสดใส
ขจีเกศ ความหมาย ผู้มีผมงาม
ขนิษฐ ความหมาย น้อง
ขนิษฐดา ความหมาย น้องสาว
ขนิษฐา ความหมาย น้อง
ขันติ ความหมาย ความอดทน
เขม ความหมาย ความเกษม
เขมทัต ความหมาย ผู้ให้ความเกษม
เขมทิน ความหมาย ผู้ให้ความเกษม
เขมนันท์ ความหมาย ยินดีในความปลอดภัย
เขมฤทธิ์ ความหมาย ความศักดิ์สิทธิ์คือความสงบ มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง
เขมิกา ความหมาย มีความเกษมสันต์
เขมินท์ ความหมาย มีความเกษมอันยิ่งใหญ่ ปลอดภัย
คคนางค์ ความหมาย ท้องฟ้า
คณนาถ ความหมาย ผู้เป็นที่พึ่งของคนทั้งหลาย นามหนึ่งของพระคเณศ
คณพิชญ์ ความหมาย รู้เรื่องหมู่, รู้เรื่องคณะ
คณัสนันท์ ความหมาย เป็นที่เพลิดเพลินของคณะ
คณาธิป ความหมาย ผู้เป็นหัวหน้า
คณิฏฐา ความหมาย ยืนหยัดได้ด้วยคณะ
คณิต ความหมาย วิชาคำนวณ, การคำนวณ
คณิน ความหมาย เป็นใหญ่ในคณะ เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย
คณุฒน์ ความหมาย ประเสริฐกว่าคนทั้งหลาย
คณุตม์ ความหมาย ประเสริฐกว่าคนทั้งหลาย
คทา ความหมาย ตะบอง
คมกฤช ความหมาย คมของกริช, อาวุธชนิดหนึ่ง
คมขำ ความหมาย สวยอย่างซึ้งใจชวนให้ชอบ
คมชาญ ความหมาย ฉลาดเฉียบแหลม
คมน์ ความหมาย ไป ดำเนินไป
คมศักดิ์ ความหมาย มียศตำแหน่งที่น่ายกย่อง
คมสัน ความหมาย ท่วงทีประเปรียว, ว่องไว, ฉลาด
คมสันต์ ความหมาย ความสงบอันลึกซึ้ง
คมิก ความหมาย ผู้เตรียมจะก้าวไป
คะนึงจิต ความหมาย ใจที่หวนคิดถึงอยู่ตลอด
คัคนางค์ ความหมาย ท้องฟ้า
คำนึง ความหมาย คิดถึง, คิด, นึก, ระลึก
คำแพง ความหมาย ทองคำล้ำค่า, มีค่ายิ่งทอง
คิดคม ความหมาย มีความคิดที่ฉลาดเฉียบแหลม
คิดชอบ ความหมาย มีความคิดที่น่ายินดี
คึกฤทธิ์ ความหมาย แรงอำนาจ, ความร่าเริง
คุณัชญ์ ความหมาย ผู้รู้คุณธรรม ผู้รู้ความดี
คุณัญญา ความหมาย ผู้รู้คุณธรรม ผู้รู้ความดี
คุณานนต์ ความหมาย ผู้มีคุณความดี
คุณานนท์ ความหมาย มีคุณความดีมากมาย
คุณิตา ความหมาย ผู้มีคุณงามความดี
จงสุข ความหมาย ให้มีความสุข
จงสุทธา ความหมาย ให้ขาวสะอาด, บริสุทธิ์
จตุพักต์ ความหมาย พระพรหม
จตุภูมิ ความหมาย สี่ภูมิคือ 1 กามาวจรภูมิ 2.รูปาวจรภูมิ 3.อรูปาวจรภูมิ 4.โลกุตรภูมิ
จอมใจ ความหมาย ยอดดวงใจ
จอมเดช ความหมาย ผู้มีอำนาจสูงสุด
จักษณา ความหมาย การพูด
จังคนิภา ความหมาย มีรัศมีงดงาม
จันจิมา ความหมาย งามเหมือนดวงจันทร์
จันทกานต์ ความหมาย ราตรีกาล งามดังพระจันทร์ ชายาพระจันทร์
จันทกานติ์ ความหมาย แสงจันทร์
จันทนา ความหมาย ต้นไม่มีผลสุกเหลืองหอม
จันทนิภา ความหมาย แสงจันทร์ เหมือนพระจันทร์
จันทนี ความหมาย มีกลิ่นจัน
จันทภา ความหมาย เย็นตาเย็นใจดุจแสงจันทร์
จันทมณี ความหมาย แก้วมณีสีรุ้งดังพระจันทร์
จันทัปปภา ความหมาย แสงจันทร์
จันทิมันตุ์ ความหมาย พระจันทร์  เดือน
จันทิมา ความหมาย พระจันทร์, ผู้มีผิวดุจเดือน
จาฏุพัจน์ ความหมาย มีวัจนะน่าฟัง พูดดี
จำนง ความหมาย ประสงค์, มุ่งหวัง,ตั้งใจ
จิณณ์ ความหมาย ประพฤติดีแล้ว
จิณณทัต ความหมาย ผู้มีความประพฤติตามแบบแผน
จิณณพัต ความหมาย ผู้ประพฤติตามระเบียบแบบแผน
จิณณะ ความหมาย ประพฤติแล้ว
จิณณา ความหมาย ประพฤติแล้ว
จิณห์นิภา ความหมาย รัศมีแห่งเครื่องหมาย หรือเครื่องหมายอันงดงาม
จิณัฐตา ความหมาย ความเป็นผู้ฉลาดที่ได้สั่งสมมา
จิดาภา ความหมาย รัศมีอันสะสมไว้แล้ว รุ่งเรืองมาก
จิตตนาถ ความหมาย เจ้าแห่งใจ
จิตตมาส ความหมาย เดือนจิตตมาส เดือน 5
จิตตา ความหมาย ชื่อนักษัตร
จิตติพัฒน์ ความหมาย เจริญด้วยความคิด ความฉลาด
จิตติมา ความหมาย ผู้มีความตริตรอง มีสติปัญญา มีเกียรติ
จิตสุภา ความหมาย มีใจดี มีใจงาม
จินดา ความหมาย ความนึกคิด, แก้วสารพัดนึก
จินต์ ความหมาย คิด, คำนึง, ไตร่ตรอง
จินต์จุฑา ความหมาย มีความคิดเด่น มีความคิดเป็นเลิศ
จินตนา ความหมาย ความคิด
จินตนี ความหมาย ความคิด
จินตภา ความหมาย มีความคิดเจิดจ้า
จินต์ศุจี ความหมาย ผู้มีความคิดบริสุทธิ์
จินห์จุฑา ความหมาย มีไฝเด่น มีลักษณะดี
จุฑา ความหมาย จุก, ที่สูงสุดของศีรษะ
จุฑาธช ความหมาย ยอดธง
จุฑามณี ความหมาย ปิ่น,มวยผมของพระพุทธเจ้า
จุฑามาศ ความหมาย เครื่องประดับ
จุฑามาส ความหมาย ปิ่นทอง
จุมพิน ความหมาย การจุมพิต, การสัมผัสอย่างใกล้ชิด
เจตน์ ความหมาย ความคิด ความตั้งใจ
เจตน์สฤษฎิ์ ความหมาย สร้างเจตนา สร้างความคิดอ่าน
เจตนิพัทธ์ ความหมาย มีความคิดมั่นคง
เจตนิพิฐ ความหมาย มีความคิดมั่นคง
เจตสุภา ความหมาย ผู้มีความคิดดีงาม
เจนจบ ความหมาย ชำนาญ รอบรู้
เจนภพ ความหมาย ผู้เชี่ยวชาญและช่ำชองเรื่องภพ
เจษฎา ความหมาย ผู้เป็นใหญ่ที่สุด,ผู้เจริญที่สุด
เจิมศักดิ์ ความหมาย เพิ่มความสามารถ, เพิ่มอำนาจ, เพิ่มกำลัง
แจ่มใส ความหมาย ปลอดโปร่ง, ไม่มัวหมอง
ใจภักดิ์ ความหมาย จิตใจงามหาที่เปรียบไม่ได้
ฉัฏฐมี ความหมาย ดิถี ๖ เกิดขึ้นหรือแรม ๖ ค่ำ
ฉันชนก ความหมาย เหมือนพ่อบังเกิดเกล้า
ฉันท์ชนก ความหมาย ผู้ให้เกิดความพอใจ
ฉันท์ชนิต ความหมาย ก่อให้เกิดความพอใจ
ฉันทชา ความหมาย เกิดจากความพอใจ ให้เกิดความพอใจ
ฉันท์ทัต ความหมาย ให้ความพอใจ
ฉันทพศ ความหมาย อำนาจแห่งฉันทะ
ฉันทพัฒน์ ความหมาย เจริญด้วยฉันทะ เจริญด้วยความพอใจ
ฉันทพิชญา ความหมาย ผู้รู้แจ้งความพอใจ
ฉันท์สินี ความหมาย ความพอใจของหญิงงาม หญิงงามผู้มีความใฝ่ดี
ฉันทัช ความหมาย ผู้เกิดมาด้วยความพอใจ
ฉันทิกา ความหมาย มีความพอใจ
ฉันทิต ความหมาย มีความพอใจเป็นใหญ่ ยิ่งใหญ่ด้วยความใฝ่ดี
ฉันทิศา ความหมาย มีความพอใจเป็นใหญ่ ยิ่งใหญ่ด้วยความใฝ่ดี
ฉันทิสา ความหมาย มีความพอใจเป็นใหญ่ ยิ่งใหญ่ด้วยความใฝ่ดี
ชญานนท์ ความหมาย ยินดีในความรู้
ชญานิน ความหมาย นักปราชญ์
ชญานิศ ความหมาย เจ้าแห่งความรู้ ยอดผู้รู้
ชญานิษฐ์ ความหมาย มีความรู้น่าพึงพอใจ
ชญานี ความหมาย ผู้มีความรู้
ชญาภา ความหมาย ผู้มีราศีแห่งชัยชนะ
ชฎาพันธ์ ความหมาย กลุ่มชฎา
ชนกชนม์ ความหมาย เกิดจากบิดา
ชนกนันท์ ความหมาย เป็นที่ยินดีของบิดา
ชนกนาถ ความหมาย พ่อซึ่งเป็นที่พึ่งของลูก
ชนกันต์ ความหมาย เป็นที่รักของคนทั้งหลาย
ชนกานต์ ความหมาย เป็นที่รักของปวงชน
ชนเทพ ความหมาย พระราชา
ชนน ความหมาย การเกิด เชื้อสาย
ชนนน ความหมาย การสืบเชื้อสาย
ชนนิภา ความหมาย เยือกเย็นประดุจน้ำ
ชนมน ความหมาย ใจของคน ผู้เป็นดุจดวงใจของคน
ชนม์นิภา ความหมาย เสมอด้วยชีวิต รักปานชีวิต
ชนมภูมิ ความหมาย บ้านเกิด ภูมิลำเนา
ชนัญชิดา ความหมาย ผู้ชนะคนอื่น
ชนัญญู ความหมาย ผู้รู้จักคน
ชนัฐกานต์ ความหมาย บุคคลทั้ง 8 อันเป็นที่รัก
ชนัดดา ความหมาย ความเป็นผู้ให้กำเนิด
ชนัต ความหมาย ฝูงชน ประชากร
ชนากานต์ ความหมาย เป็นที่รักของคนทั้งหลาย
ชนาธินาถ ความหมาย เป็นที่พึ่งของคนทั้งหลาย
ชนาธิป ความหมาย ที่พึ่งแห่งตน คือพระราชา
ชนานันท์ ความหมาย ยินดีในหมู่คน
ชนาภา ความหมาย คนผู้มีความรุ่งเรือง
ชนิกา ความหมาย หญิงผู้ให้กำเนิดคือ แม่
ชนิกานต์ ความหมาย เป็นที่รักของผู้บังเกิดเกล้า
ชนิดา ความหมาย พ่อ
ชนิดาภา ความหมาย ให้เกิดรัศมี
ชนิตา ความหมาย ให้เกิด มารดา
ชนินาถ ความหมาย เป็นที่พึ่งของมารดา
ชนิภา ความหมาย แสงสว่างจากแม่
ชนิศา ความหมาย ผู้เป็นใหญ่ในหมู่ชน
ชนิษฐา ความหมาย ผู้เป็นที่ปรารถนาแห่งปวงชน
ชนุดม ความหมาย คนผู้สูงสุด คนผู้ประเสริฐ
ชนุตต์ ความหมาย คนที่สูงสุด
ชนุตม์ ความหมาย คนที่สูงสุด
ชเนศ ความหมาย ที่พึ่งของคนคือ พระราชา
ชโนดม ความหมาย คนที่สูงสุด
ชมชาญ ความหมาย รื่นเริง
ชมนาฏ ความหมาย นางรำที่น่ายกย่อง
ชมนาด ความหมาย ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่งมีกลิ่นหอม
ชมพูนิกข์ ความหมาย แท่งทอง
ชมพูนุช ความหมาย ทองเนื้อบริสุทธิ์
ชมพูนุท ความหมาย ทองคำบริสุทธิ์
ชมพูเนกข์ ความหมาย แท่งทอง
ช้องนาง ความหมาย ไม้พุ่ม ดอกสีน้ำเงินเข้ม หรือขาว
ช้องมาศ ความหมาย มวยผมทองคำ
ช้องมาส ความหมาย พระจันทร์เป็นมวยผม
ชัชนันท์ ความหมาย ความยินดีของนักรบ หรือนักรบผู้มีความสุข
ชัชพงศ์ ความหมาย เชื้อสายนักรบ
ชัชพิมุข ความหมาย นักรบผู้เป็นหัวหน้า หัวหน้านักรบ
ชัชพิสิฐ ความหมาย นักรบพิเศษ
ชัชฤทธิ์ ความหมาย ฤทธิ์ของนักรบ หรือความสำเร็จของนักรบ
ชัญญา ความหมาย ผู้ประเสริฐ ผู้รู้
ชัญญานุช ความหมาย หญิงสาวผู้ประเสริฐ
ชานน ความหมาย รู้ ความรู้
ชานนท์ ความหมาย เพลิดเพลินยินดีในความรู้
ชามา ความหมาย ลูกสาว
ชิดชนก ความหมาย ผู้ใกล้ชิดพ่อ
ชิตชไม ความหมาย ชนะทั้งคู่
ชิติพัทธ์ ความหมาย เกี่ยวข้องกับชัยชนะ มีชัยชนะอันมั่นคง
ชินกฤต ความหมาย สร้างชัยชนะ มีชัยชนะ
ชินสีห์ ความหมาย ท่านผู้ชนะ
ชินาธิป ความหมาย ผู้ชนะที่ยิ่งใหญ่
ชิษณุชา ความหมาย เกิดจากผู้ชนะ
ชิษณุพงศ์ ความหมาย เผ่าพันธุ์ของผู้ชนะ
ชื่นจิต ความหมาย จิตใจเบิกบาน, สดชื่น
ชื่นใจ ความหมาย จิตใจเบิกบาน, สดชื่น
ชุดา ความหมาย ส่องสว่าง เรืองรอง
ชุติกา ความหมาย มีความสง่างาม
ชุติกาญจน์ ความหมาย รุ่งโรจน์หรืองามดังทอง
ชุติเดช ความหมาย มีเดชอันรุ่งเรือง
ชุติเทพ ความหมาย เทวดาผู้รุ่งเรือง
ชุติพนธ์ ความหมาย เกี่ยวพันกับความรุ่งเรือง มีความรุ่งเรืองมั่นคง
ชุติภา ความหมาย รัศมีรุ่งโรจน์
ชุติภาส ความหมาย รุ่งเรืองยิ่ง
ชุติมณฑน์ ความหมาย มีความรุ่งเรืองเป็นเครื่องประดับ
ชุติมน ความหมาย มีใจสว่าง มีใจสะอาด
ชุติมันต์ ความหมาย ผู้มีความรุ่งเรือง ผู้มีความรุ่งโรจน์
ชุติมา ความหมาย มีแสงสว่าง รุ่งโรจน์
เชษฐ์ธิดา ความหมาย ธิดาคนโต พี่สาว
เชษฐ์สุดา ความหมาย ธิดาคนโต พี่สาว
โชติกา ความหมาย ผู้รุ่งเรือง ผู้มีความรุ่งเรือง
โชติชนิด ความหมาย ผู้ให้เกิดความรุ่งเรือง
โชติภณ ความหมาย รุ่งโรจน์ด้วยการพูด
โชติมนต์ ความหมาย ประเสริฐในความรู้
โชษิตา ความหมาย ความสุข ความบันเทิง สตรี
ญาณพัฒน์ ความหมาย เจริญด้วยความรู้
ญาณัช ความหมาย เกิดมาเพื่อความรู้
ญาณัฐ ความหมาย เกิดมาเพื่อเป็นปราชญ์
ญาณัท ความหมาย ผู้ให้ความรู้
ญาณาธิป ความหมาย เป็นใหญ่ด้วยความรู้
ญาณิดา ความหมาย มีความรู้
ญาณิน ความหมาย ผู้มีความรู้
ญาณิศา ความหมาย เป็นใหญ่ด้วยความรู้
ญาณี ความหมาย ผู้มีความรู้
ญาดา ความหมาย ผู้รู้ นักปราชญ์
ญานิศา ความหมาย เป็นใหญ่ด้วยความรู้
ฐปนนท์ ความหมาย มีความพอใจที่ตั้งมั่น
ฐปนัท ความหมาย ผู้ให้การดำรงมั่น
ฐปนา ความหมาย การสถาปนา การดำรงอยู่
ฐปิตา ความหมาย ผู้มีจุดยืนแล้ว, ตั้งมั่นแล้ว
ฐานนันท์ ความหมาย ยินดีในฐานะ
ฐานพัฒน์ ความหมาย มีฐานะเจริญ
ฐานัส ความหมาย โดยเร็ว แฉับพลัน รวดเร็ว โดยเหมาะสม
ฐานิกา ความหมาย ผู้ดำรงมั่น
ฐานิฏฐ์ ความหมาย เป็นที่น่าพอใจ
ฐานิดา ความหมาย ความมีฐานะ, ความมั่นคง
ฐานิต ความหมาย ถึงซึ่งฐานะ มีฐานะ มั่นคง
ฐานิตา ความหมาย ผู้มีฐานะ
ฐานุตม์ ความหมาย มีตำแหน่งสูงสุด
ฐิตา ความหมาย ผู้ดำรงมั่น
ฐิตาภา ความหมาย มีรัศมีมั่นคง รุ่งเรืองนาน
ฐิติ ความหมาย การดำรงอยู่, ความมั่นคง
ฐิติกา ความหมาย ผู้ตั้งมั่น
ฐิติกาญจน์ ความหมาย ผู้มีทองเป็นความมั่นคง
ฐิติกานต์ ความหมาย ผู้ที่มีความรักมั่นคง
ฐิติชญา ความหมาย ผู้มีความมั่นคง ผู้รู้ชีวิต
ฐิตินันท์ ความหมาย มีความชื่นชมยินดีในชีวิต
ฐิติพงศ์ ความหมาย สกุลที่มั่นคง
ฐิติภา ความหมาย แสงสว่าง
ฐิติมน ความหมาย มีใจประกอบด้วยความมั่นคง
ฐิติมา ความหมาย มีความคงอยู่
ฐิติศักดิ์ ความหมาย ความสามารถ
ฑิมพิกา ความหมาย ไพลน้ำ ฟองน้ำ
ณฐพงศ์ ความหมาย เชื้อสายของนักปราชญ์
ณฐิตา ความหมาย ดำรงอยู่ด้วยความรู้
ณฐินี ความหมาย ดำรงอยู่ด้วยความรู้
ณพิชญ์ ความหมาย นักปราชญ์
ณฤดี ความหมาย ยินดีในความรู้
ณัช ความหมาย เกิดมาเพื่อความรู้ ผู้ให้เกิดความรู้
ณัชชนม์ ความหมาย มีชีวิตอยู่อย่างปราชญ์
ณัชชา ความหมาย เกิดเพื่อความรู้ ยังความรู้ให้เกิด
ณัฏฐ์ ความหมาย ผู้ตั้งอยู่ในความรู้ นักปราชญ์
ณัฏฐกานต์ ความหมาย นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก
ณัฏฐกิตติ์ ความหมาย เกียรติของนักปราชญ์
ณัฏฐ์ชญา ความหมาย ความรู้ที่เกิดจากปราชญ์
ณัฏฐณิชา ความหมาย ฉลาดและบริสุทธิ์
ณัฏฐธิดา ความหมาย ธิดาของนักปราชญ์
ณัฏฐนันท์ ความหมาย เป็นที่ชื่นชมยินดีของนักปราชญ์
ณัฏฐนิช ความหมาย ฉลาดและเป็นตัวของตัวเอง
ณัฏฐา ความหมาย นักปราชญ์
ณัฏฐิกา ความหมาย ผู้ประกอบด้วยความฉลาด
ณัฏฐินี ความหมาย นักปราชญ์หญิง
ณัฐ ความหมาย ผู้ตั้งอยู่ในความรู้ นักปราชญ์
ณัฐกฤต ความหมาย สร้างให้เป็นนักปราชญ์
ณัฐกฤตา ความหมาย ผู้สร้างให้เป็นนักปราชญ์
ณัฐกานต์ ความหมาย นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก
ณัฐชนน ความหมาย เกิดมาเป็นนักปราชญ์
ณัฐชา ความหมาย ผู้เกิดจากนักปราชญ์
ณัฐชุตา ความหมาย ผู้มีความรู้เป็นแสงสว่าง
ณัฐฐา ความหมาย ผู้มีความรู้, นักปราชญ์
ณัฐณิชา ความหมาย ฉลาดและบริสุทธิ์
ณัฐติกา ความหมาย หมวด 3 ว่าด้วยผู้คงแก่เรียน
ณัฐทิตา ความหมาย ปราชญ์ผู้รุ่งเรือง
ณัฐทิศ ความหมาย ทิศของนักปราชญ์
ณัฐธัญ ความหมาย ปราชญ์ผู้โชคดี
ณัฐธิดา ความหมาย ธิดาของนักปราชญ์ ธิดาผู้ฉลาด
ณัฐนนท์ ความหมาย เป็นที่ชื่นชมยินดีของนักปราชญ์
ณัฐนพิน ความหมาย นักปราชญ์ผู้สดชื่น หรือหนุ่มสาวเสมอ
ณัฐนันท์ ความหมาย เป็นที่ชื่นชมยินดีของนักปราชญ์
ณัฐนาถ ความหมาย ที่พึ่งของนักปราชญ์
ณัฐนิช ความหมาย ฉลาดและเป็นตัวของตัวเอง
ณัฐปธาน ความหมาย นักปราชญ์,ผู้มีความเพียร
ณัฐปพน ความหมาย นักปราชญ์ผู้บริสุทธิ์
ณัฐปานี ความหมาย นักปราชญ์ผู้มีฝีมือ
ณัฐพงศ์ ความหมาย ตระกูลที่มีความรู้ดี
ณัฐพนธ์ ความหมาย ผูกพันกับนักปราชญ์
ณัฐพัฒน์ ความหมาย นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ
ณัฐพันธ์ ความหมาย ตระกูลของนักปราชญ์
ณัฐภาส ความหมาย ความรุ่งเรืองของนักปราชญ์
ณัฐภูมิ ความหมาย นักปราชญ์ผู้มีความสง่า
ณัฐมน ความหมาย ดวงใจของนักปราชญ์
ณัฐฤกษ์ ความหมาย เวลาที่ดีของนักปราชญ์
ณัฐศักดิ์ ความหมาย ศักดิ์ของนักปราชญ์
ณัฐสม ความหมาย เสมอด้วยนักปราชญ์ สมกับนักปราชญ์
ณัฐสิทธิ์ ความหมาย ความสำเร็จของนักปราขญ์
ณัฐสินี ความหมาย หญิงผู้ฉลาด
ณัฐสุดา ความหมาย สาวนักปราชญ์
ณัฐสุต ความหมาย ลูกนักปราชญ์
ณัฐินี ความหมาย นักปราชญ์หญิง, หญิงผู้ฉลาด
ณัท ความหมาย ให้ซึ่งความรู้
ณิขนันทน์ ความหมาย มีความเพลิดเพลินยินดีที่บริสุทธิ์
ณิช ความหมาย สะอาด บริสุทธิ์
ณิชกานต์ ความหมาย บริสุทธิ์และเป็นที่รัก
ณิชนันทน์ ความหมาย เพลิดเพลินยินดีในสิ่งที่บริสุทธิ์
ณิชมน ความหมาย มีใจบริสุทธิ์
ณิชา ความหมาย สะอาด บริสุทธุ์
ดนิษฐ์ ความหมาย เล็ก
ดนุเดช ความหมาย มีเดชเป็นของตน
ดนุนันท์ ความหมาย มีความสุขด้วยตนเอง มีความบันเทิงด้วยตัวเอง
ดิตถ์ ความหมาย ท่าน้ำ ลัทธิความเชื่อถือ
เดชทัต ความหมาย ผู้ให้เดชหรือมีเดชมาก
เด่นภูมิ ความหมาย มีภูมิดีเด่น
ตนิษฐ์ ความหมาย เล็ก
ตมิสา ความหมาย พระจันทร์
ตฤณ ความหมาย หญ้า
ต้องใจ ความหมาย เป็นที่ชื่นชอบของคนอื่น
ตนิษฐ์ ความหมาย เล็ก
ตมิสา ความหมาย พระจันทร์
ตฤณ ความหมาย หญ้า
ต้องใจ ความหมาย เป็นที่ชื่นชอบของคนอื่น
ตั้งปณิธาน ความหมาย ตั้งใจทำสิ่งที่ดี
ติณณ์ ความหมาย ผู้ข้ามพ้นความทุกข์แล้ว
ติณณภพ ความหมาย ผู้ข้ามภพได้ ชื่อของผู้บรรลุธรรม
ติณณา ความหมาย ผู้ข้ามพ้นความทุกข์
ติณห์ ความหมาย กล้าแข็ง, แหลมคม
เตชน์ ความหมาย ว่องไว ฉลาด ลูกศร
เตชภณ ความหมาย พูดมีเดช พูดอย่างอาจหาญ
เตชสิทธิ์ ความหมาย สำเร็จด้วยเดช
เตชัส ความหมาย เดชหรืออำนาจ
เตชิต ความหมาย คมกล้า หรือฉลาดเฉียบแหลม
เตชินท์ ความหมาย เป็นใหญ่ด้วยเดช มีเดชยิ่งใหญ่
เตชินี ความหมาย ผู้มีเดช มีความรุ่งเรือง
เตโชดม ความหมาย มีเดชสูงสุด
ทักษ์ ความหมาย ขยัน ฉลาด มีทักษะ
ทัณฑิกา ความหมาย ชื่อกาพย์ชนิดหนึ่ง
ทัตเทพ ความหมาย เทพประทาน
ทัตธน ความหมาย ผู้ให้ทรัพย์ ผู้มีทรัพย์ที่คนอื่นให้
ทัตพงศ์ ความหมาย ได้รับสืบทอดวงค์ตระกูล
ทัตพิชา ความหมาย ผู้ได้รับประสาทวิชาความรู้ ผู้ได้รับความรู้
ทัพพ์ ความหมาย ทรัพย์สมบัติ
ทินกฤต ความหมาย ทำกลางวัน พระอาทิตย์
ทินมณี ความหมาย แก้วมณีแห่งวัน พระอาทิตย์
ทิพกฤตา ความหมาย สร้างสิ่งทิพย์ สร้างสิ่งดีที่สุด
ทิพนาถ ความหมาย เป็นที่พึ่งแห่งกลางวัน พระอาทิตย์
ทิพปภา ความหมาย รัศมีเป็นทิพย์
ทิพานัน ความหมาย ผู้มีใบหน้าสวยงาม
ทีฆทัศน์ ความหมาย มีสายตายาว คาดการณ์ได้ไกล
ทีปกา ความหมาย ผู้ส่องสว่าง
ทีปต์ ความหมาย รุ่งเรือง โชติช่วงชัชชวาล
เทพทัต ความหมาย ผู้ที่เทวดาประทานมา
ธนกฤต ความหมาย การสร้างทรัพย์สมบัติ
ธนกฤติ ความหมาย สร้างทรัพย์ ทำเงิน
ธนกานต์ ความหมาย มีทรัพย์เป็นที่รัก
ธนชาติ ความหมาย ตระกูลเศรษฐี
ธนชิต ความหมาย ชนะด้วยทรัพย์
ธนโชติ ความหมาย รุ่งเรืองด้วยทรัพย์ มีทรัพย์มาก
ธนเดช ความหมาย มีทรัพย์เป็นอำนาจ
ธนทัต ความหมาย มีทรัพย์
ธนนันท์ ความหมาย ยินดีในทรัพย์
ธนบดี ความหมาย เจ้าของทรัพย์สมบัติ
ธนพนธ์ ความหมาย รวบรวมทรัพย์สิน
ธนภักษ์ ความหมาย ทรัพย์และเครื่องสำราญ
ธนภูมิ ความหมาย พื้นที่แห่งทรัพย์
ธนศักดิ์ ความหมาย มีทั้งทรัพย์และอำนาจ
ธนะดี ความหมาย ทรัพย์ดี
ธนัช ความหมาย เกิดจากทรัพย์ คนร่ำรวย
ธนัชชา ความหมาย เกิดจากทรัพย์
ธนัญญา ความหมาย มีความรู้เรื่องทรัพย์
ธนัฏฐา ความหมาย ดำรงอยู่ด้วยทรัพย์
ธนัตถ์ ความหมาย มีความสำเร็จด้วยทรัพย์ มีกำไรคือทรัพย์
ธนัท ความหมาย ผู้ให้ทรัพย์ ผู้ร่ำรวย
ธนัน ความหมาย ผู้มีทรัพย์
ธนาธิป ความหมาย เจ้าแห่งทรัพย์
ธนานพ ความหมาย มีทรัพย์ใหม่
ธนาภา ความหมาย รุ่งเรืองด้วยทรัพย์
ธนิก ความหมาย มีทรัพย์ หรือผู้ร่ำรวย
ธนิฏฐา ความหมาย ชื่อดาวฤกษ์ที่ ๒๓
ธนิดา ความหมาย หนักแน่น
ธนิต ความหมาย หนัก, เรียกพยัญชนะที่ใช้ในภาษาบาลีและสันสกฤตว่า พยัญชนะธนิต
ธนิน ความหมาย มีทรัพย์
ธนิษฐ์ ความหมาย ชื่อดาวฤกษ์
ธนิษฐา ความหมาย มีทรัพย์อันน่าปรารถนา ดาวไซหรือดาวกา
ธนุส ความหมาย ธนู
ธเนศ ความหมาย ร่ำรวย มีทรัพย์
ธมน ความหมาย กำจัดมลทิน สวย ขมิ้น
ธมนต์ ความหมาย กำจัดมลทิน
ธมนันท์ ความหมาย สวยเหมือนพระจันทร์
ธฤดี ความหมาย ความมั่นคง ควมตั้งมั่น
ธฤต ความหมาย มั่นคง ตั้งมั่น
ธฤตญาณ ความหมาย ตั้งมั่นด้วยปัญญา
ธัชนนท์ ความหมาย มีความบันเทิงเป็นธงชัย
ธัชนันท์ ความหมาย มีความบันเทิงเป็นธงชัย
ธัญชนก ความหมาย ให้เกิดสิริมงคล หรือให้เกิดโชค
ธัญชนิต ความหมาย ผู้ให้เกิดโชคดี, ให้เกิดสิริมงคล
ธัญญมาส ความหมาย มาตราตวง
ธัญญา ความหมาย มีโชค
ธัญญามาศ ความหมาย โชคลาภยิ่งทองคำ
ธัญทิพ ความหมาย ข้าวทิพย์ มีโชคดีอย่างวิเศษ
ธัญเทพ ความหมาย โชคดีดุจอย่างเทวดา
ธัญนพ ความหมาย ข้าวใหม่ หรือมีโชคใหม่
ธัญพิชชา ความหมาย มีความรู้ยิ่งดี
ธัญพิสิษฐ์ ความหมาย โชคดีเป็นพิเศษ
ธัญมน ความหมาย มีใจดียิ่ง
ธัญสินี ความหมาย หญิงสาวงามผู้โชคดี
ธัญสุดา ความหมาย ลูกสาวผู้โชคดี
ธาดา ความหมาย ผู้สร้าง
ธาม ความหมาย ยศศักดิ์
ธิติ ความหมาย ความเพียร ความรู้ ความอดทน
ธิติมา ความหมาย ผู้มีความเพียร ความรู้ ความดี อดทน มั่นคง
ธิติศักดิ์ ความหมาย ผู้มีความเพียร และอำนาจ
ธิติสุดา ความหมาย หญิงผู้มีปัญญา
ธินิดา ความหมาย หญิงผู้มั่นคง
ธิปก ความหมาย ผู้เป็นใหญ่ ผู้เป็นหัวหน้า
ธิษณ์ ความหมาย ฉลาด
ธิษณามตี ความหมาย มีความคิดฉลาด
ธีเดช ความหมาย มีเดชคือความรู้ มีความรู้เป็นเดช
ธีทัต ความหมาย ให้ปัญญา
ธีธัช ความหมาย มีปัญญาเป็นธงชัย
ธีนิดา ความหมาย ผู้ถูกนำไปด้วยความรู้ ผู้ได้รับการแนะนำเพื่อปัญญา
ธีภพ ความหมาย มีปัญญา
ธีมา ความหมาย ผู้มีปัญญา
นงนภัส ความหมาย นางผู้เป็นประดุจฟ้า
นงนุช ความหมาย นางน้อง
นงพงา ความหมาย นางงาม
นทีบดี ความหมาย เจ้าแห่งแม่น้ำ
นนทพัทธ์ ความหมาย ผูกพันด้วยความสุข
นนทัช ความหมาย เกิดมาเพื่อความบันเทิง
นพคุณ ความหมาย ทองเนื้อเก้า
นพณัฐ ความหมาย นักปราชญ์ใหม่ ๆ นักปราชญ์ผู้สดชื่น
นพนนท์ ความหมาย เพลิดเพลินในสิ่งใหม่ ๆ
นพนันท์ ความหมาย เพลิดเพลินในสิ่งใหม่ ๆ
นพนิต ความหมาย เนย
นพพิชญ์ ความหมาย ปราชญ์ผู้สดชื่นเสมอ
นพิน ความหมาย นักใหม่ สด สาวเสมอ
นพิษฐา ความหมาย ใหม่สุด สาวที่สุด สดชื่นที่สุด
นภกานค์ ความหมาย สิงห์โต
นภเกตน์ ความหมาย ตะวัน , ธงบนฟ้า , พระอาทิตย์
นภทีป์ ความหมาย เมฆ
นภนต์ ความหมาย สุดขอบฟ้า
นภสินธุ์ ความหมาย ทางช้างเผือก
นภันต์ ความหมาย สุดขอบฟ้า
นภัส ความหมาย ฟ้า สวรรค์
นภาเดช ความหมาย อำนาจฟ้า
นภิศ ความหมาย เจ้าแห่งฟ้า นกหรือเทวดา
นภิสา ความหมาย จอมฟ้า หมายถึงนกหรือเทวดา
นฤชิต ความหมาย ผู้ชนะ
นฤเทพ ความหมาย พระราชา
นฤนาถ ความหมาย ที่พึ่งของคน
นฤเบศ ความหมาย ยอดชาย
นฤมิต ความหมาย มิตรของคน, คนผู้เป็นมิตร
นัชชา ความหมาย แม่น้ำ
นัทธ์ ความหมาย ขันเกลียว ผูกพัน
นัทธพงศ์ ความหมาย เชื้อสายที่มั่นคงแน่นแฟ้น
นัทธมน ความหมาย มีใจผูกพัน
นัทธิ์ ความหมาย ชะเนาะ
นันท์ทัต ความหมาย ให้ความบันเทิง ให้ความสุข
นันท์นพิน ความหมาย ผู้มีความสุขใหม่ ๆ มีความสุขเสมอ
นันท์นภัส ความหมาย มีความสุขดุจสวรรค์
นันทนัช ความหมาย เกิดมาเพื่อความสุข ให้เกิดความสุข จันทร์เหลือง
นันทนัท ความหมาย แม่น้ำที่น่าเพลิดเพลินใจ
นันทพงศ์ ความหมาย เชื้อสายแห่งความสุขเพลิดเพลิน
นันทพัทธ์ ความหมาย ผูกพันกับความสุข
นันทภพ ความหมาย เป็นความสุขของโลก เป็นที่ยินของชาวโลก
นันท์มนัส ความหมาย ใจประกอบด้วยความเพลิดเพลิน มีใจเพลิดเพลิน
นันทิกานต์ ความหมาย มีความยินที่น่ารัก น่ารักน่ายินดี
นันทิช ความหมาย ผู้เกิดมาเพื่อความสุข เกิดมาเพื่อความเพลิดเพลิน
นันทิชา ความหมาย เกิดมาเพื่อความสุข เกิดมาเพื่อความเพลิดเพลิน
นันทิตา ความหมาย เพลิดเพลิน มีความสุข
นันทิน ความหมาย มีความบันเทิง มีความสุข
นันทินี ความหมาย ผู้มีความบันเทิง ผู้มีความสุข
นันทิพัฒน์ ความหมาย เจริญด้วยความสุข
นันทิมา ความหมาย ผู้มีความเพลิดเพลินหรือผู้มีความสุข
นันทิศ ความหมาย เจ้าแห่งความสุข
นาถนพิน ความหมาย มีที่พึ่งใหม่
นิกข์นิภา ความหมาย เสมือนแห่งทอง
นิกษ์นิภา ความหมาย เสมือนแห่งทอง
นิกษา ความหมาย ใกล้ชิด
นิจิต ความหมาย สั่งสมไว้
นิช ความหมาย เป็นของตนเอง นิรันดร
นิชกานต์ ความหมาย เป็นของตนเป็นที่รัก
นิชฌาน ความหมาย การเพ่งพินิจ ปัญญา
นิชดา ความหมาย ความเป็นตัวของตัวเอง
นิชนันท์ ความหมาย ผู้มีความสุข ความเพลิดเพลิน เป็นของตน
นิชนิภา ความหมาย มีรัศมีเป็นของตน รัศมีนิรันดร
นิชา ความหมาย เป็นตัวเอง เป็นของตัวเอง นิรันดร
นิชานาถ ความหมาย มีที่พึ่งเป็นของตนเอง
นิชาภา ความหมาย มีรัศมีเฉพาะตน รุ่งเรืองนาน
นิฏฐา ความหมาย สำเร็จ
นิดานุช ความหมาย หญิงสาวผู้ได้รับการอบรม
นิตา ความหมาย ผู้ได้รับการแนะนำ ได้รับการอบรมอย่างดี
นิทธนต์ ความหมาย ผู้กำจัดมลทิน ผู้ขจัดความชั่ว
นิทธันต์ ความหมาย ผู้ขยัดมลทิน ขจัดความชั่ว
นิธาน ความหมาย เก็บไว้ ตั้งมั่น
นิธิศ ความหมาย เจ้าแห่งขุมทรัพย์
นิบุณ ความหมาย มีฝีมือ ฉลาด ละเอียด
นิปุณ ความหมาย มีฝีมือ ฉลาด ละเอียด
นิพพิชฌน์ ความหมาย ปัญญา เข้าใจทะลุปรุโปร่ง ตรัสรู้
นิพัทธ์ ความหมาย นิรันดร
นิพาดา ความหมาย สงัด สงบ ถ่อมตน
นิพิฐ ความหมาย ตั้งมั่น ตั้งใจมั่น
นิพิฐพนธ์ ความหมาย มีความผูกพันมั่นคง
นิพิท ความหมาย รู้ชัด ประกาศให้รู้ชัด
นิพิษฐา ความหมาย ผู้ดำรงมั่น มั่นคง
นิภาส ความหมาย แสงสว่าง รัศมีส่องแสง
นิมมาน ความหมาย นฤมิต
นิมมิต ความหมาย สร้างสรรค์ค์แล้ว
นิศมา ความหมาย สงบสุข
นิศามณี ความหมาย พระจันทร์
นิศามน ความหมาย การดู การเห็นประจักษ์
นิษฐ์ ความหมาย สำเร็จ, สมบูรณ์, จุดหมายปลายทาง
นิษฐา ความหมาย สำเร็จ สมบูรณ์ จุดหมายปลายทาง
นิสิตา ความหมาย นิสิตหญิง
นุชนพิน ความหมาย หญิงสาวผู้เป็นสาวเสมอ
เนกษ์ ความหมาย แท่งทอง
บงกช ความหมาย ดอกบัว
บัญญพนต์ ความหมาย ผู้มีปัญญา
บัณฑิตา ความหมาย ผู้ฉลาด ผู้มีความรู้
บัณทัต ความหมาย ผู้ให้ทรัพย์สิน
บุญชนิต ความหมาย ให้เกิดความดี สร้างความดี
บุญญฤทธิ์ ความหมาย สำเร็จด้วยบุญ
บุญญานนท์ ความหมาย ผู้ยินดีในบุญ
บุญญินท์ ความหมาย ผู้เป็นใหญ่ด้วยบุญ ,มีบุญอันยิ่งใหญ่
บุญญิสา ความหมาย ยิ่งใหญ่ด้วยบุญ
บุญนิสา ความหมาย ยิ่งใหญ่ด้วยบุญ
บุญฤทธิ์ ความหมาย ผู้มีอำนาจ
บุญสิตา ความหมาย ผู้อาศัยบุญ ผู้อยู่ด้วยความดี
บุณพจน์ ความหมาย ผู้มีคำพูดบริสุทธิ์
บุปผา ความหมาย ดอกไม้
เบญจมาศ ความหมาย เดือน 5 , ดอกเบญจมาศ
เบญจา ความหมาย ห้า
เบญญา ความหมาย ฉลาด
เบญญาภา ความหมาย รุ่งเรืองด้วยปัญญา
ปกเกศ ความหมาย คุ้มครอง
ปกิต ความหมาย ประกาศ, แสดง
ปกิตตา ความหมาย ผู้ได้รับคำชมเชย
ปคุณา ความหมาย ผู้เชี่ยวชาญ
ปงศ์ปณต ความหมาย เผ่าพันธุ์ผู้นอบน้อม
ปิฎก ความหมาย ตระกร้าบรรจุธรรม ชื่อคัมภีร์ศาสนา
ปฏษฏิ์ ความหมาย รัศมี สัมผัส
ปฏิคม ความหมาย ผู้ตอนรับ,ผู้ดูแลต้อนรับ
ปฏิญญา ความหมาย การให้คำมั่นสัญญา
ปฏิพน ความหมาย ผู้มีความสามารถ
ปฏิภาณ ความหมาย ไหวพริบดี
ปฐมฌาน ความหมาย ฌานเบื้องต้น มี 4 องค์คือ วิตก วิจาร ปีติ สุข เอกัคตา
ปฐมเดช ความหมาย เกิดมามีอำนาจ
ปฐมฤกษ์ ความหมาย เวลาที่ดีซึ่งเหมาะเป็นชัยมงคล
ปฐมา ความหมาย ที่หนึ่ง
ปณต ความหมาย น้อมไหว้
ปณัฏฎา ความหมาย นักปราชญ์
ปณิฏฐา ความหมาย นักปราชญ์
ปณิดา ความหมาย ได้รับการสรรเสริญ
ปณิตา ความหมาย ได้รับการสรรเสริญ ประณีต
ปณิธาน ความหมาย การตั้งความปรารถนา
ปณิธิ ความหมาย ความตั้งใจแน่วแน่
ปทิต ความหมาย รุ่งเรืองแล้ว
ปทิตตา ความหมาย รุ่งเรืองแล้ว ส่องแสงแล้ว
ปธานิน ความหมาย ผู้มีความเพียรอันยิ่งใหญ่
ปนัดดา ความหมาย หลาน
ปพน ความหมาย บริสุทธิ์
ปพิชญา ความหมาย ผู้รู้แจ้ง
ปภพ ความหมาย เค้าเดิม ต้นเหตุ ผู้นำ
ปภาณ ความหมาย พูดเก่ง
ปภาณิน ความหมาย พูดเก่ง ท่องจำเก่ง
ปภาดา ความหมาย รุ่งเรืองแล้ว ส่องแสงแล้ว
ปภานัน ความหมาย มีใบหน้าสวยงาม
ปภาพัน ความหมาย มีใบหน้าสวยงาม
ปภาพินท์ ความหมาย ประสบแสงสว่าง
ปมุต ความหมาย หลุดพ้นแล้ว
ปฤษฎิ์ ความหมาย รัศมี สัมผัส
ปฤษฎี ความหมาย รัศมี สัมผัส
ปฤษณา ความหมาย คำถาม, คำที่ผูกให้แก้
ปฤษนี ความหมาย เล็ก บอบบาง
ปสัตถ์ ความหมาย ผู้ถูกชมเชย
ปสันน์ ความหมาย เลื่อมใส ผ่องใส
ปสุดา ความหมาย ผู้ขยันขันแข็ง
ปสุต ความหมาย ผู้ขยันขันแข็ง
ปสุตา ความหมาย ผู้ขยันขันแข็ง
ปองกานต์ ความหมาย เป็นที่รักที่หมายปอง
ปองคุณ ความหมาย มุ่งหวังสิ่งที่ดีงาม
ปองเดช ความหมาย มุ่งหมายอำนาจ
ปองภพ ความหมาย ปรารถนาความเจริญ
ปองสม ความหมาย สมปอง
ปัญจนี ความหมาย ห้า
ปัญจพาณ์ ความหมาย กามเทพ เจ้าแห่งความรัก
ปัญชิกา ความหมาย ปุยฝ้าย
ปัญญาโชติ ความหมาย ความรุ่งเรืองด้วยปัญญา
ปัฐน์ ความหมาย การอ่าน การพูด
ปัณชญา ความหมาย ผู้รู้เกี่ยวกับทรัพย์สิน
ปัณฑ์ชนิต ความหมาย ให้เกิดปัญญา
ปัณฑา ความหมาย ปัญญา
ปัณฑิกา ความหมาย ผู้ฉลาด
ปัณฑิตา ความหมาย ผู้ฉลาด
ปัณณ์ ความหมาย หนังสือ
ปัณณทัต ความหมาย ให้ความรู้
ปัณณิกา ความหมาย ประกอบด้วยหนังสือ นักเลงหนังสือ
ปัทมา ความหมาย บัว
ปัทมาสน์ ความหมาย ฐานบัว
ปาณนาถ ความหมาย เจ้าแห่งชีวิต
ปาณบดี ความหมาย เจ้าแห่งชีวิต
ปาณัท ความหมาย ให้ชีวิต มีจิตเมตตา
ปาณัสม์ ความหมาย เป็นที่รักเสมอด้วยชีวิต
ปาณิศา ความหมาย เจ้าแห่งชีวิต
ปานใจ ความหมาย เพียงใจ, เทียบได้กับดวงใจ, ที่รักยิ่ง
ปานชนก ความหมาย เหมือนพ่อ
ปานตา ความหมาย ประดุจดังดวงตา
ปานศักดิ์ ความหมาย คล้ายอำนาจ
ปาพจน์ ความหมาย คำสอนสำคัญ หลักคำสอนของศาสนา
ปิญชาน์ ความหมาย ทองคำ
ปิฎก ความหมาย ตะกร้าบรรจุธรรม , ชื่อคัมภีร์ศาสนา
ปิณิดา ความหมาย ทำให้พอใจ เป็นที่รักที่พอใจ
ปิติณัฐ ความหมาย ปลาบปลื้มในความรู้
ปิติพงศ์ ความหมาย ตระกูลที่มีความอิ่มใจ
ปิติมน ความหมาย ผู้มีใจประกอบด้วยปิติ
ปิติมา ความหมาย ผู้มีความอิ่มใจ
ปิ่นปินัทธ์ ความหมาย ประดับปิ่น
ปิ่นพงศ์ ความหมาย ยอดแห่งตระกูล
ปิ่นมณี ความหมาย ยอดมณี
ปิ่นมนัส ความหมาย จอมใจ ยอดดวงใจ
ปิ่นสุดา ความหมาย ยอดหญิง
ปิ่นอนงค์ ความหมาย ยอดหญิง
ปีตมณี ความหมาย มณีสีเหลือง บุษราคัม
ปีติชา ความหมาย ก่อให้เกิดปีติ
ปีติมน ความหมาย ผู้มีใจประกอบด้วยปีติ
ปุญญพัฒน์ ความหมาย เจริญด้วยบุญ
ปุญญิสา ความหมาย ผู้มีบุญยิ่งใหญ่
ปุณณภพ ความหมาย มีภพสมบูรณ์
ปุณณภา ความหมาย รัศมีอันเต็มเปี่ยม
ปุณณมา ความหมาย จันทร์เพ็ญ
ปุณณัตถ์ ความหมาย ผู้สมปรารถนา สมประสงค์
ปุณณาสา ความหมาย สมหมาย สมหวัง
ปุณพจน์ ความหมาย มีถ้อยคำบริสุทธิ์
ปุณพจนา ความหมาย มีคำพูดบริสุทธิ์ พูดดี
ปุณมนัส ความหมาย มีใจสะอาด
ปุณิกา ความหมาย มีบุญ มีคุณงามความดี
ปูชิกา ความหมาย ผู้บูชา
ปูชิดา ความหมาย ผู้ที่เขาบูชา
เปมทัต ความหมาย ผู้ให้ความรัก
เปมิกา ความหมาย ผู้มีความรัก ผู้เป็นที่รัก
เปมิศา ความหมาย ผู้มีความรักที่ยิ่งใหญ่
โปษัณ ความหมาย การเลี้ยงดู การอบรม
ผกากาญจน์ ความหมาย ดอกไม้ที่มีค่ายิ่ง
ผกามาศ ความหมาย ดอกไม้มีค่ายิ่งทอง
ผกาสินี ความหมาย หญิงผู้มีผิวดุจดอกไม้
ผดุงเดช ความหมาย รักษาไว้ซึ่งอำนาจ
ผดุงศักดิ์ ความหมาย รักษาไว้ซึ่งอำนาจ
ผ่องจิต ความหมาย ใจเปล่งปลั่งบริสุทธิ์
ผ่องมนัส ความหมาย จิตใจผ่องใส
ผาณิดา ความหมาย น้ำอ้อย
ผาณิต ความหมาย น้ำอ้อย
ผาณิตา ความหมาย น้ำอ้อย
ผุสดี ความหมาย ถูกต้อง
เผด็จ ความหมาย อำนาจ
พงศ์กฤต ความหมาย ยุคทองของตระกูล
พงศ์เดช ความหมาย ตระกูลเรืองอำนาจ
พงศ์ปณต ความหมาย เผ่าพันธุ์ผู้นอบน้อม
พงศ์พัทธ์ ความหมาย เกี่ยวเนื่องด้วยวงศ์ตระกูล
พงศ์พันธุ์ ความหมาย พวกพ้องวงศ์ตระกูล
พงศพัศ ความหมาย เชื้อสายผู้มีอำนาจ
พงศ์พิช ความหมาย ผู้เป็นหน่อเนื้อเชื้อไขของเผ่าพันธุ์
พงศ์ภัค ความหมาย เผ่าพันธุ์ที่มีโชคดี โชคดีของวงศ์ตระกูล
พงศภัค ความหมาย เผ่าพันธุ์ที่มีโชคดี โชคดีของวงศ์ตระกูล
พงศ์สุภา ความหมาย คนดีของสกุล
พงษ์โชติ ความหมาย ตระกูลรุ่งเรือง
พงษ์พิชญ์ ความหมาย ตระกูลนักปราชญ์
พจณิชา ความหมาย มีคำพูดบริสุทธิ์
พจนาถ ความหมาย มีคำพูดเป็นที่พึ่ง, คำพูดที่เชื่อถือได้
พจนินท์ ความหมาย เจ้าแห่งถ้อยคำ หมายถึงพูดแก่ง พูดดี
พนสณฑ์ ความหมาย แนวป่า,ทิวไม้
พนิดา ความหมาย หญิงสาว
พนิตนันท์ ความหมาย ชอบความรื่นเริง มีความยินดีอันเป็นที่รัก
พนิตพิชา ความหมาย มีความรู้เป็นที่รัก
พนิตสุภา ความหมาย หญิงงามน่ารัก
พนิตอนงค์ ความหมาย กามเทพผู้เป็นที่รัก
พนิตา ความหมาย หญิงสาว
พฤกษ์ ความหมาย ต้นไม้
พฤทธิ์ ความหมาย ความเจริญ
พฤนท์เดช ความหมาย มีอำนาจทางทหาร
พศิกา ความหมาย ผู้อยู่ในอำนาจ ว่านอนสอนง่าย
พศิน ความหมาย ผู้มีอำนาจ ผู้มีความเชี่ยวชาญ
พศุตม์ ความหมาย มีอำนาจสูงสุด
พสชนัน ความหมาย ให้เกิดอำนาจ
พสิกา ความหมาย ผู้อยู่ในอำนาจ ว่านอนสอนง่าย
พสิษฐ์ ความหมาย ดีที่สุด ร่ำรวยที่สุด
พสุเทพ ความหมาย เทวดาในแผ่นดิน
พหุธน ความหมาย มีทรัพย์มาก
พัชญา ความหมาย ผู้รู้จักกรอบ
พัชนันท์ ความหมาย เพลิดเพลินในกรอบ
พัชนี ความหมาย พัด
พัฒนศักดิ์ ความหมาย ความเจริญและความสามารถ
พัฒนี ความหมาย ความเจริญ
พัณณิตา ความหมาย ผู้ได้รับการสรรเสริญ
พัณณิน ความหมาย ผู้มีผิวพรรณดี
พัณณี ความหมาย คำอธิบาย
พัทธ์ ความหมาย ผูกพัน ติดแน่น
พัทธนันท์ ความหมาย มีความสุขมั่นคง เกี่ยวเนื่องด้วยความสุข
พัทธมน ความหมาย ผูกพันใจ
พัทนี ความหมาย ผู้ให้
พัธนี ความหมาย ผู้เกี่ยวเนื่องกัน
พันเดช ความหมาย มีอำนาจมาก
พันธิกา ความหมาย ผู้มีความผูกพัน
พันธิน ความหมาย สร้าง ก่อให้เกิด แสง ผูกพัน
พันธิภา ความหมาย เกี่ยวเนื่องด้วยแสงสว่าง
พันธิสา ความหมาย เจ้าแห่งพันธะ
พันธุ์ธัช ความหมาย ผู้เป็นธงชัยแห่งเผ่าพันธุ์
พันศักดิ์ ความหมาย มีความสามารถมาก
พาณิณี ความหมาย นางละคร
พาณิภัค ความหมาย มีโชคทางคำพูด พูดดีมีสิริมงคล
พาณี ความหมาย เจ้าแห่งวาจา
พาทินธิดา ความหมาย ลูกสาวผู้ฉลาด
พาทิศ ความหมาย ผู้คงแก่เรียน ผู้ฉลาด เจ้าแห่งคารมคมคาย
พิจักขณา ความหมาย มีปัญญาเห็นประจักษ์ ผู้ฉลาดยิ่ง
พิจักษณ์ ความหมาย มีปัญญาเห็นประจักษ์ ผู้ฉลาดยิ่ง
พิชชา ความหมาย ความรู้
พิชชานันท์ ความหมาย ผู้ยินดีในความรู้
พิชชาภา ความหมาย มีความรุ่งเรืองด้วยความรู้
พิชญ์ ความหมาย นักปราชญ์
พิชญธิดา ความหมาย ลูกสาวผู้เป็นนักปราชญ์
พิชญ์พงศ์ ความหมาย ตระกูลนักปราชญ์
พิชญ์สินี ความหมาย หญิงงามผู้ฉลาด
พิชญ์สุดา ความหมาย หญิงสาวผู้มีความรู้, ลูกสาวนักปราชญ์
พิชญะ ความหมาย นักปราชญ์
พิชญา ความหมาย นักปราชญ์
พิชญานิน ความหมาย ผู้ทรงความรู้
พิชญาภัค ความหมาย นักปราชญ์ผู้โชคดี
พิชญาภา ความหมาย แสงสว่างของนักปราชญ์
พิชญุตม์ ความหมาย ฉลาดและยิ่งใหญ่
พิชเญศ ความหมาย จอมปราชญ์
พิชาชาญ ความหมาย มีความชำนาญในวิชา
พิชาญเมธ ความหมาย ผู้ชำนาญและมีปัญญา
พิชาน ความหมาย ความรู้สึกตัว, การตื่นตัวรับรู้สิ่งรอบข้าง
พิชาภพ ความหมาย โลกแห่งความรู้หรือมีความรู้
พิชามญชุ์ ความหมาย ผู้งดงามด้วยความรู้
พิเชษฐ ความหมาย ประเสริฐที่สุด
พิตตินันท์ ความหมาย เพลิดเพลินในทรัพย์สมบัติ
พิทักษ์พงศ์ ความหมาย ผู้พิทักษ์ตระกูล
พิธาน ความหมาย กฎเกณฑ์ หลักการ วิธีการ พิธี การจัดการ
พิธุนิภา ความหมาย เหมือนพระจันทร์
พิพิธธน ความหมาย มีทรัพย์มากมาย มีทรัพย์ต่าง ๆ
พิภัช ความหมาย การแจก แบ่ง (เป็นเครื่องหมายความเอื้อเฟื้อ)
พิมพ์ ความหมาย รูปร่าง แม่แบบ
พิมพกานต์ ความหมาย รูปงามน่ารัก
พิมพ์ชนก ความหมาย เหมือนพ่อ
พิมพ์ทอง ความหมาย รูปงามดังทอง
พิมพ์ธิดา ความหมาย ลูกสาวที่รูปเหมือนพ่อ
พิมพ์นิภา ความหมาย มีรูปงาม
พิมพ์ผกา ความหมาย ดอกไม้ที่เป็นแม่แบบ, ผู้มีรูปร่างงาม
พิมพ์พจี ความหมาย มีคำพูดเป็นแบบอย่าง พูดดี
พิมพ์พิกา ความหมาย พระจันทร์ทรงกลด อาทิตย์ทรงกลด มีรูปร่างงาม
พิมพ์พิดา ความหมาย สะท้อนแสง
พิมพ์พิศา ความหมาย เจ้าแห่งความงาม ผู้มีรูปร่างงาม
พิมพ์พิสุทธ์ ความหมาย มีรูปร่างอันบริสุทธิ์
พิมพ์มาดา ความหมาย เหมือนแม่
พิมพ์สุจี ความหมาย มีรูปงาม
พิมพ์สุธี ความหมาย ถ่ายแบบนักปราชญ์
พิมพ์สุภา ความหมาย รูปงาม
พิมพิกา ความหมาย พระจันทร์ทรงกลด อาทิตย์ทรงกลด มีรูปร่างงาม
พิมพิดา ความหมาย สะท้อนแสง
พิมพิศา ความหมาย เจ้าแห่งความงาม ผู้มีรูปร่างงาม
พิมุกต์ ความหมาย ผู้หลุดพ้น
พิโมกข์ ความหมาย หลุดพ้น
พิศุทธิ์ ความหมาย สะอาดและบริสุทธิ์
พิสชา ความหมาย ดอกบัว
พิสัช ความหมาย เสียสละ สละทิ้ง
พิสินี ความหมาย ดอกบัว
พิสิษฐ์ ความหมาย ดีเลิศ มั่งมีที่สุด
พิสุดา ความหมาย หญิงวิเศษ
พุฒิดา ความหมาย รู้แล้ว, ฉลาด
พุฒิตา ความหมาย รู้แล้ว, ฉลาด
พุฒิธาดา ความหมาย ผู้มีความมั่งคั่ง
พุฒินาท ความหมาย บันลือหรือองอาจด้วยความเจริญ
พุฒิพงศ์ ความหมาย เชื้อสายหรือเผ่าพันธุ์ที่มีความกล้าหาญ
พุฒิเมธ ความหมาย เจริญด้วยปัญญา
พุทธิชา ความหมาย เกิดมาฉลาด
พุทธิชาต ความหมาย เกิดมาฉลาด
พุทธิมา ความหมาย ผู้มีปัญญา
พุธิตา ความหมาย รู้แล้ว เข้าใจแล้ว ฉลาด
เพ็ญแข ความหมาย พระจันทร์เต็มดวง
เพ็ญจิต ความหมาย จิตที่บริสุทธิ์
เพ็ญนีติ์ ความหมาย แสงจันทร์นำทาง
เพ็ญพิชชา ความหมาย เต็มไปด้วยความรู้
เพ็ญพิสุทธิ์ ความหมาย สดใสดั่งพระจันทร์, มีความบริสุทธิ์
เพ็ญภาส ความหมาย เต็มไปด้วยความรุ่งโรจน์
เพ็ญสุดา ความหมาย ลูกสาวผู้น่ารัก
โพธิพงศ์ ความหมาย สกุลแห่งปัญญา
ภคนันท์ ความหมาย ยินดีในโชค หรือสิริมงคล
ภคนางค์ ความหมาย ผู้มีร่างกายนำโชค
ภคิน ความหมาย ผู้มีโชค มีสิริมงคล
ภณ ความหมาย พูดหรือกล่าว
ภณิดา ความหมาย ผู้บอกเล่า
ภณิตา ความหมาย ผู้บอก, ผู้พูด
ภพนิพิฐ ความหมาย ผู้ดำรงมั่นในภพหรือในโลก
ภัคธีมา ความหมาย ผู้ฉลาดในสิ่งที่เป็นมงคล
ภัคนันท์ ความหมาย ยินดีในโชค
ภัคพนธ์ ความหมาย ร่วมผูกพัน
ภัตติมา ความหมาย ผู้มีอาหารบริบูรณ์
ภาคิน ความหมาย ผู้มีโชค มีกำไร
ภาคินี ความหมาย ผู้มีโชค ผู้มีส่วนในกิจการต่าง ๆ
ภาณิน ความหมาย ผู้พูดเก่ง นักพูด
ภาณุพงศ์ ความหมาย เผ่าพันธุ์พระอาทิตย์
ภานิดา ความหมาย ผู้ได้รับการแนะนำที่ดี
ภาพิต ความหมาย ผู้ได้รับการอบรมแล้ว
ภาม ความหมาย เดช
ภาสินี ความหมาย มีความรุ่งเรืองสว่างไสว
ภิญญาพัชญ์ ความหมาย ผู้มีปัญญารู้ในกรอบ
ภิญญามาศ ความหมาย เจริญรุ่งเรือง, สมบูรณ์
ภีมเดช ความหมาย มีเดชน่าเกรงขาม
ภีมพศ ความหมาย มีอำนาจน่าเกรงขาม
ภุชงค์ ความหมาย งู, นาค
ภุชิสส์ ความหมาย ผู้เป็นไท อิสระ
ภูดิส ความหมาย เจ้าแห่งความเจริญ
ภูธน ความหมาย มีทรัพย์ในแผ่นดิน พระราชา
ภูธิป ความหมาย เป็นใหญ่ในแผ่นดิน พระราชา
ภูบดี ความหมาย เจ้าแห่งแผ่นดิน พระราชา
ภูมิ ความหมาย แผ่นดิน
ภูมินันท์ ความหมาย ผู้เป็นที่เพลิดเพลินของแผ่นดิน
ภูมิพัฒน์ ความหมาย ผู้เจริญในแผ่นดิน
ภูเมศ ความหมาย ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน
ภูษณิศา ความหมาย เจ้าแห่งเครื่องประดับ งามเลิศ
ภูษิตา ความหมาย ประดับประดาแล้ว
ภูสิทธิ ความหมาย มีความสำเร็จในแผ่นดิน
โภคิน ความหมาย ผู้มีโภคะ
มณฑกาญจน์ ความหมาย ทองคำที่น่าลุ่มหลง
มณฑมาฑ ความหมาย ศาลา, พลับพลา
มณฑิตา ความหมาย ประดับตกแต่งแล้ว
มณิภา ความหมาย แววมณี ประกายแก้ว
มณีกานต์ ความหมาย มีค่าและน่ารัก
มณีมณฑ์ ความหมาย เครื่องประดับคือแก้วมณี
มณีมัญชุ์ ความหมาย หีบแก้วมณี
มติมนต์ ความหมาย ผู้มีความรู้,ผู้มีความคิด
มทินา ความหมาย ทำให้ดีใจ น่ารัก
มธุชา ความหมาย ลูกกวาด
มธุบิณฑ์ ความหมาย รังผึ้ง
มธุมนัส ความหมาย มีใจดี
มนชิดา ความหมาย ชนะใจ
มนชิต ความหมาย ผู้ชนะใจ ผู้ที่ชนะใจตนเอง
มนตกานต์ ความหมาย มีมนต์เป็นที่รัก, เป็นที่รักดั่งมีมนต์
มนต์ณัฏ ความหมาย คำศักดิ์สิทธิ์ของนักปราชญ์
มนต์ณัฐ ความหมาย มนต์ของนักปราชญ์ หรือนักปราชญ์ผู้มีมนต์
มนต์ธัช ความหมาย มีมนต์เป็นธงชัย เด่นด้วยมนต์
มนต์นภา ความหมาย มนต์สวรรค์
มนต์มนัส ความหมาย มนต์แห่งดวงใจ
มนต์มาส ความหมาย พระจันทร์ที่เย้ายวนใจ
มนนัทธ์ ความหมาย ผูกพันใจ เกลียวใจ
มนพัทธ์ ความหมาย ผูกพันใจ เป็นที่รักแห่งใจ
มนภาส ความหมาย มีความสว่างทางใจ
มนฤดี ความหมาย ใจดี
มนสิช ความหมาย เกิดในใจ ความรัก
มนสิชา ความหมาย เกิดในใจ ความรัก
มนัสนันท์ ความหมาย มีใจสุขสำราญ
มนัสสม ความหมาย เสมอด้วยใจ ตั้งใจ เหมือนใจ
มนัสสินี ความหมาย ผู้มีใจ
มนุเชษฐ์ ความหมาย คนผู้ประเสรริฐที่สุด
มนุญศักดิ์ ความหมาย มีอำนาจเป็นที่น่าพอใจ
มนูศักดิ์ ความหมาย อำนาจของพระมนู (ผู้สร้างโลก)
มโนชา ความหมาย โอชะแห่งใจ เกิดขึ้นในใจ ความรัก
มโนพัศ ความหมาย มีอำนาจทางใจ
มัญชิษฐา ความหมาย ต้นคำ ฝาง
มัญชุภา ความหมาย รัศมีอันงาม
มัญชุสา ความหมาย หีบสมบัติ
มัณฑิตา ความหมาย ประดับตกแต่งแล้ว
มัทนา ความหมาย คำสดุดี
มัทนี ความหมาย กามเทพ
มัทนีญา ความหมาย ผู้รู้เรื่องกามเทพ
มันทนา ความหมาย สดุดี
มาติกา ความหมาย แม่บท แบบอย่าง
ม่านฟ้า ความหมาย เมฆ
มานเมตต์ ความหมาย จิตใจมีเมตตา เอื้อเฟื้อ
มานิดา ความหมาย ผู้ที่คนนับถือ
มานี ความหมาย คนมีมานะ
มุกตาภา ความหมาย แสงแห่งไข่มุก
เมธพนธ์ ความหมาย ผูกพันด้วยปัญญา
เมธัส ความหมาย ผู้มีปัญญา นักปราชญ์
เมธาสิทธิ์ ความหมาย สำเร็จด้วยปัญญา
เมธินี ความหมาย ปราชญ์สตรี
โมกข์ ความหมาย ผู้เป็นหัวหน้า ความหลุดพ้น
ศจี ความหมาย ชายาพระอินทร์, ผู้มีความงาม
ศจีมาส ความหมาย เดือนแห่งความงาม
ศดานันท์ ความหมาย ชื่อของพระพรหม
ศดิศ ความหมาย เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย
ศตคุณ ความหมาย ผู้มีความตั้งร้อย ผู้มีความรู้ดีมาก
ศตนันท์ ความหมาย มีความยินดีตั้งร้อย มีความยินดีมาก
ศมน ความหมาย ราตรี
ศศิ ความหมาย ดวงจันทร์
ศศิชา ความหมาย เกิดจากดวงจันทร์ ดาวพุธ
ศศินัดดา ความหมาย หลานของพระจันทร์
ศศินิภา ความหมาย เหมือนจันทร์ แสงจันทร์
ศศิพิมพ์ ความหมาย เปรียบเหมือนพระจันทร์
ศศิภา ความหมาย แสงจันทร์
ศักดา ความหมาย ผู้มีอำนาจ
ศักดิธัช ความหมาย มีความเข้มแข็งเป็นเลิศ
ศักดินนท์ ความหมาย ยินดีในอำนาจ
ศักดิ์นันท์ ความหมาย ยินดีในอำนาจ
ศัญชนี ความหมาย สายธนู
ศาตนันท์ ความหมาย มีความสุขและความเพลิดเพลิน
ศาตนันทน์ ความหมาย มีความสุขและความเพลิดเพลิน
ศานิต ความหมาย คม
ศิกานต์ ความหมาย ผู้ที่ทำให้คนรักพอใจ
ศิถี ความหมาย พวงดอกไม้
ศิศุนันท์ ความหมาย ความยินดีในวัยเด็ก
ศีดา ความหมาย เฉียบคม มีสติปัญญาเฉียบแหลม
ศีตภา ความหมาย รัศมีเย็น พระจันทร์
ศึกษิต ความหมาย ผู้เป็นปัญญาชน
ศุจิกา ความหมาย ผู้มีความบริสุทธิ์, ผู้มีความสะอาด
ศุทธนุช ความหมาย หญิงผู้บริสุทธิ์
ศุทธา ความหมาย ผู้บริสุทธิ์
ศุทธานต์ ความหมาย ห้องมเหสี ชายาพระราชา
ศุทธินี ความหมาย ผู้มีความหมดจด, ผู้มีความบริสุทธิ์
ศุภกฤต ความหมาย สร้างสิริมงคล สร้างความสุข
ศุภกันต์ ความหมาย งามและน่าพอใจ
ศุภกานต์ ความหมาย ผู้ดีงามและเป็นที่รัก
ศุภกิจ ความหมาย การงานดีเป็นมงคล
ศุภกิตติ์ ความหมาย มีเกียรติดีงาม
ศุภชีพ ความหมาย มีชีวิตดีงาม
ศุภณัฐ ความหมาย นักปราชญ์ผู้ดีงาม
ศุภดา ความหมาย ความงาม
ศุภดิตถ์ ความหมาย ผู้มีลัทธิศาสนาอันดีงาม
ศุภทิน ความหมาย วันมงคล
ศุภนันท์ ความหมาย ยินดีในความเจริญ
ศุภนุช ความหมาย หญิงสาวผู้ดีงาม หญิงสาวผู้โชคดี
ศุภพงศ์ ความหมาย สายตระกูลที่ดีงาม
ศุภพิชญ์ ความหมาย นักปราชญ์ผู้งดงาม
ศุภฤกษ์ ความหมาย ฤกษ์ดี
ศุภสัณห์ ความหมาย ผู้ดีงามและละเอียดสุขุม
ศุภสิน ความหมาย สินทรัพย์ที่ดีงาม
ศุภสุตา ความหมาย ธิดาผู้มีโชคดี ธิดาผู้สวยงาม
ศุภเสกข์ ความหมาย นักศึกษาผู้ดีงาม
ศุภางค์ ความหมาย ร่างกายงาม
ศุภานัน ความหมาย มีใบหน้าสวย ท่าทางดี
ศุภานิช ความหมาย ผู้มีสิ่งดีงามเป็นของตน
ศุภาพิชญ์ ความหมาย นักปราชญ์ผู้งดงาม
ศุภิดา ความหมาย ความงาม, ความดีงาม
โศภนิศ ความหมาย เจ้าแห่งความงาม
โศภิดา ความหมาย นางงาม
โศภิต ความหมาย งาม
โศภิตา ความหมาย นางงาม
โศภิษฐ์ ความหมาย งามยิ่ง, ดียิ่ง
โศภิษฐา ความหมาย ผู้งามยิ่ง
โศศิษฐา ความหมาย ผู้งามยิ่ง
สถบดี ความหมาย เจ้าแผ่นดิน
สถิตคุณ ความหมาย มีความดีมั่นคง
สนันตน์ ความหมาย นิรันดร ยิ่งยืนนาน
สมจินตนา ความหมาย ได้ผลดังที่คิดไว้
สมัชญ์ ความหมาย มีเกียรติยศ มีชื่อเสียง
สมัชญา ความหมาย มีเกียรติ มีชื่อเสียง
สมัตถ์ ความหมาย ผู้สามารถ องอาจ
สมิดา ความหมาย ยิ้มแย้ม แป้ง
สมิตา ความหมาย ยิ้มแย้ม แป้ง
สมิตานัน ความหมาย มีใบหน้ายิ้มแย้ม เบิกบาน
สมิทธ์ ความหมาย ความสำเร็จ
สังสิต ความหมาย อันเขาสรรเสริญแล้ว ได้รับการสรรเสริญ
สัญจิต ความหมาย สะสม รวบรวม
สัญจิตา ความหมาย สะสม รวบรวม
สัณฐิติ ความหมาย ความมั่นคง
สัณหเจต ความหมาย มีความคิดละเอียดอ่อน
สัณหณัฐ ความหมาย นักปราชญ์และผู้ละเอียดอ่อน นักปราชญ์ผู้ลึกซึ้ง
สัณหพจน์ ความหมาย มีถ้อยคำไพเราะ พูดจาดี
สัณห์พิชญ์ ความหมาย นักปราชญ์ผู้ละเอียดอ่อน
สัณหภาส ความหมาย ผู้พูดไพเราะ
สัณห์สินี ความหมาย นางงามผู้ละเอียดอ่อน
สันต์ทศน์ ความหมาย มีทัศนะอันงดงาม
สันต์ภพ ความหมาย โลกที่สงบหรือผู้ที่สงบในโลก
สันทนา ความหมาย การเปรียบเทียบ
สันทนี ความหมาย การเปรียบเทียบ
สันนดี ความหมาย เสียงนมัสการ
สันนิธ ความหมาย ใกล้
สันนิภา ความหมาย คล้าย เหมือน
สาทิส ความหมาย เห็นเหมือน, เห็นพ้อง
สาธกา ความหมาย ให้สำเร็จสมประสงค์
สาธนี ความหมาย ให้สำเร็จประโยชน์
สาธิก ความหมาย ผู้ให้สำเร็จประโยชน์ สำเร็จสมประสงค์
สาธิกา ความหมาย ผู้ให้สำเร็จสมประสงค์
สาธิดา ความหมาย ให้สำเร็จสมประสงค์
สาธิต ความหมาย ผู้ทำให้สำเร็จสมประสงค์
สาธิตา ความหมาย ผู้ให้สำเร็จสมประสงค์
สาธิน ความหมาย ผู้ให้สำเร็จ ผู้ทำอะไรได้รับความสำเร็จ
สาธินี ความหมาย ให้สำเร็จ
สาธิมา ความหมาย ความดี
สิงหนาท ความหมาย บันลือสิงหนาท
สิณิสา ความหมาย ลูกสะใภ้
สิตานัน ความหมาย มีใบหน้ายิ้มแย้ม เบิกบาน
สิทธา ความหมาย ผู้สำเร็จแล้ว ผู้มีชื่อเสียง
สิทธิเดช ความหมาย ผู้มีความสำเร็จและมีอำนาจ
สิทธินนท์ ความหมาย ยินดีในความสำเร็จ
สิทธินี ความหมาย ผู้สำเร็จทางจิต
สิทธิศักดิ์ ความหมาย ผู้มีความสำเร็จและความสามารถ
สินมหัต ความหมาย มีทรัพย์สินมาก
สินาถ ความหมาย ที่พึ่งที่มีโชค
สินิทธ์ ความหมาย สนิทชิดเชื้อ
สินิทธา ความหมาย ผู้มีความอ่อนโยน
สินี ความหมาย หญิงสาวมีผิวขาวงาม
สินีนาถ ความหมาย ที่พึ่งของหญิงสาวผู้มีผิวขาวงาม
สิปปภาส ความหมาย รุ่งเรืองด้วยศิลปะ
สิปาง ความหมาย หญิงผู้มีความสง่างาม
สุกนต์ธี ความหมาย มีปัญญาเป็นที่น่าปรารถนายิ่ง
สุกฤต ความหมาย ทำมาดี สร้างมาดี
สุกฤตา ความหมาย ผู้สร้างสรรค์มาดี กุศล ความเลื่อมใส
สุกฤษฎิ์ ความหมาย นักปราชญ์ที่ดี
สุกานดา ความหมาย หญิงสาวผู้เป็นที่รักและเป็นคนดี
สุขทา ความหมาย ผู้ให้ความสุข
สุขิต ความหมาย ผู้มีความสุข
สุขิตา ความหมาย ผู้มีความสุข
สุคนธา ความหมาย ผู้มีกลิ่นหอม
สุจิณณา ความหมาย ผู้ประพฤติดีแล้ว
สุจินนา ความหมาย ความบริสุทธิ์
สุชญา ความหมาย ผู้รู้ดี
สุชัจจ์ ความหมาย ผู้มีเชื้อชาติดี เกิดมาดี
สุชัญญา ความหมาย ประเสริฐยิ่ง ผู้รู้ดียิ่ง
สุชาดา ความหมาย ผู้มีชาติกำเนิดดี
สุชานันท์ ความหมาย มีกำเนิดดี เกิดมาดี
สุชานาฎ ความหมาย หญิงสาวผู้เกิดมาดี
สุชานาถ ความหมาย ผู้หญิงผู้เกิดมาดีและเป็นที่พึ่ง
สุชานุช ความหมาย หญิงสาวผู้เกิดมาดี
สุชาพิชญ์ ความหมาย ปราชญ์ผู้เกิดมาดี
สุณัฏฐา ความหมาย ผู้ฉลาดและเป็นคนดี
สุณิสา ความหมาย สาวงาม
สุตนันท์ ความหมาย ผู้ยินดีในความรู้ที่ได้เรียนมา
สุทธญาณ์ ความหมาย มีความรู้อันบริสุทธิ์
สุทธดา ความหมาย ความบริสุทธิ์
สุทธนพ ความหมาย ใหม่เอี่ยม
สุทธนุช ความหมาย หญิงผู้บริสุทธิ์
สุทธภา ความหมาย มีรัศมีบริสุทธิ์
สุทธันต์ ความหมาย ห้องมเหสี ชายาพระราชา
สุทธิกา ความหมาย มีความบริสุทธิ์
สุทธิกานต์ ความหมาย มีความบริสุทธิ์ที่น่าพอใจ
สุทธิฉันท์ ความหมาย มีความพอใจ หรือมีความมุ่งหมายบริสุทธิ์
สุทธิดา ความหมาย ความบริสุทธิ์
สุทธินันท์ ความหมาย เพลิดเพลินพอใจในความบริสุทธิ์
สุทธิพจน์ ความหมาย มีคำพูดอันบริสุทธิ์
สุทมาตม์ ความหมาย ข่มใจตนเองได้ดี, ดูแลตนเองได้ดี
สุทัชชา ความหมาย ผู้ให้สิ่งดี
สุทัตตา ความหมาย ประทานมาดีแล้ว เกิดมาดี
สุทัศนี ความหมาย สวย, งาม, น่าดู
สุทินา ความหมาย วันดี วันเป็นสิริมงคล
สุธนี ความหมาย มีเสียงดี
สุธา ความหมาย ปูนขาว อิฐ น้ำดอกไม้ น้ำทิพย์
สุธางศุ์ ความหมาย รัศมีขาว พระจันทร์ การบูร
สุธานิธิ ความหมาย พระจันทร์
สุธาศิน ความหมาย ผู้กินอาหารทิพย์ เทวดา
สุธาสิน ความหมาย ผู้กินอาหารทิพย์ เทวดา
สุธาสินี ความหมาย หญิงผู้กินอาหารทิพย์, เทวดา
สุธิดา ความหมาย สาวงาม, ลูกสาวคนดี
สุธินันท์ ความหมาย ความยินดีของนักปราชญ์
สุธินี ความหมาย นักปราชญ์
สุธิมนต์ ความหมาย ผู้ปัญญาดี
สุธิมา ความหมาย ผู้มีปัญญา ผู้ฉลาด
สุธีกานต์ ความหมาย นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก
สุธีธิดา ความหมาย ธิดานักปราชญ์ ธิดาผู้ฉลาด
สุธีมนต์ ความหมาย ผู้มีปัญญาดี มีปัญญาอย่างยิ่ง
สุธีมา ความหมาย มีปัญญาดี นักปราชญ์
สุนิดา ความหมาย ผู้ได้รับการแนะนำมาดี
สุนิติ ความหมาย มีระเบียบกฏเกณฑ์ที่ดี
สุนิศา ความหมาย ราตรีอันงดงาม,คืนที่ดีงาม
สุปัญญา ความหมาย ผู้มีปัญญาดี
สุปาณี ความหมาย ผู้มีฝีมือ, ฝีมือดี
สุพนิต ความหมาย น่ารักยิ่ง
สุพศิน ความหมาย มีความเชี่ยวชาญยิ่ง มีอำนาจยิ่ง
สุพิชชา ความหมาย มีความรู้ดี
สุพิชญา ความหมาย ฉลาดยิ่ง
สุพิชา ความหมาย ผู้มีความรู้ดี, ผู้รู้ดี
สุพิตตา ความหมาย งดงามยิ่ง
สุภกิณห์ ความหมาย ผู้มีรัศมีเรืองรอง ชื่อพรหมชั้นหนึ่ง
สุภคม ความหมาย ผู้เข้าถึงความดีงาม
สุภชา ความหมาย เกิดมาจากสิ่งที่ดีงาม
สุภชีพ ความหมาย มีชีวิตที่ดีงาม
สุภทัต ความหมาย ผู้ให้สิ่งที่ดีงาม
สุภนิช ความหมาย มีความงามเป็นของตน งามและเป็นตัวของตัว
สุภนิด ความหมาย ได้รับการแนะนำในสิ่งที่ดีงาม
สุภัชชา ความหมาย จำแนกอย่างดี
สุภางค์ ความหมาย ผู้มีรูปงาม
สุภาดา ความหมาย พี่ชายพี่แสนดี
สุภานัน ความหมาย มีใบหน้าสวย ท่าทางดี
สุภานันท์ ความหมาย มีใบหน้าสวย
สุภานี ความหมาย ผู้มีโชค
สุภาพิชญ์ ความหมาย นักปราชญ์ผู้มีความงาม
สุภาสินี ความหมาย ผู้มีแสงสว่างดี, ผู้มีความรุ่งเรืองสว่างไสว
สุภิญญา ความหมาย ผู้รู้ยิ่งในสิ่งที่ดีงาม
สุภิดา ความหมาย ผู้มีความงาม
สุมณฑา ความหมาย ผู้ประดับตกแต่งดีแล้ว
สุมน ความหมาย ใจดี
สุมนา ความหมาย ดอกมะลิ
สุมานัส ความหมาย มีจิตใจดี
สุเมธ ความหมาย คนมีปัญญา
เสกข์ ความหมาย นักศึกษา
แสงแข ความหมาย รัศมีพระจันทร์
โสภณัฐ ความหมาย นักปราชญ์ผู้ดีงาม
โสภณา ความหมาย ความงดงาม
โสภิต ความหมาย งดงาม
อกนิษฐ์ ความหมาย พรหมชั้นที่หก
อกฤษณ์ ความหมาย สูงสุด
อกัณห์ ความหมาย ไม่ดำ ขาว
อณิมา ความหมาย เล็ก
อณิษฐ์ ความหมาย เล็กที่สุด
อณิษฐา ความหมาย เล็กที่สุด
อณุภา ความหมาย ฟ้าแลบ
อโณชา ความหมาย ต้นอังกาบ
อดิเทพ ความหมาย เทวดาผู้ยิ่งใหญ่
อดิภา ความหมาย สว่างยิ่ง รุ่งโรจน์ยิ่ง
อดิศา ความหมาย ผู้ยิ่งใหญ่
อติกันต์ ความหมาย น่ารักยิ่ง
อติกานต์ ความหมาย เป็นที่รักยิ่ง
อติคุณ ความหมาย มีคุณธรรมยิ่ง
อติชา ความหมาย เกิดมาเลิศกว่าพงศ์พันธุ์
อติชาติ ความหมาย ผู้เกิดมาดี
อติญา ความหมาย พิเศษ
อติเทพ ความหมาย เทวดาผู้ยิ่งใหญ่
อตินุช ความหมาย หญิงสาวผู้ยิ่งใหญ่
อธิชนม์ ความหมาย ชีวิตที่มีค่ามาก
อธิชา ความหมาย เกิดมายิ่งใหญ่
อธิน ความหมาย ผู้ว่าง่าย เชื่อฟัง
อธินาถ ความหมาย ที่พึ่งอันยิ่งใหญ่
อธิป ความหมาย ผู้เป็นใหญ่
อธิพงศ์ ความหมาย ตระกูลใหญ่
อธิพันธ์ ความหมาย ความผูกพันที่ยิ่งใหญ่
อธิศ ความหมาย ผู้เป็นใหญ่
อธิษฐ์ ความหมาย ผู้น่าปรารถนายิ่ง หรือผู้ตั้งมั่น
อนงค์นาถ ความหมาย นางงาม, ผู้มีที่พึ่ง
อนณ ความหมาย ผู้ไม่มีหนี้
อนพัช ความหมาย ผู้หาที่ติไม่ได้ ผู้ไม่มีใครตำหนิ
อนังคณ์ ความหมาย ไม่มีกิเลศ ไม่มัวหมอง
อนัญญา ความหมาย เป็นหนึ่ง ไม่มีสอง
อนัดดา ความหมาย ไม่ยึดถือ
อนันตญา ความหมาย ผู้รู้ไม่สิ้นสุด
อนามิกา ความหมาย นิ้วนาง
อนิก ความหมาย กองทัพ
อนุชิต ความหมาย ชนะเสมอ
อนุทัต ความหมาย มอบให้ อนุญาต
อนุทัศน์ ความหมาย ความเห็น เห็นเนือง ๆ
อนุทิศ ความหมาย ทิศน้อย ทิศเฉียง
อนุธิดา ความหมาย ลูกสาวคนเล็ก
อนุนาท ความหมาย เสียงกึกก้อง เสียงบันลือ
อนุพนธ์ ความหมาย เกี่ยวพัน ติดตามมั่นคง
อนุศิษฎ์ ความหมาย ผู้ได้รับการสั่งสอน
อนุสิกข์ ความหมาย ศึกษาตาม ศึกษาอยู่เสมอ
อเนชา ความหมาย ผู้ไม่หวั่นไหว
อภิกขณา ความหมาย เนืองนิจ
อภิกษณา ความหมาย เนืองนิจ
อภิขณา ความหมาย เนืองนิตย์
อภิคม ความหมาย การเยี่ยม,การร่วม
อภิชญา ความหมาย รู้ยิ่ง ฉลาด
อภิชัจ ความหมาย มีชาติสูง
อภิชาติ ความหมาย เกิดดี, มีตระกูล
อภิญญา ความหมาย ผู้มีปฏิภาณ, ผู้มีปัญญา
อภินัทธ์ ความหมาย ผูกพันยิ่ง เป็นที่รักที่ผูกพันอย่างยิ่ง
อภินันทน์ ความหมาย ผูกพันยิ่ง
อภิมุข ความหมาย เป็นหัวหน้า, ผู้ยิ่งใหญ่
อภิษฎา ความหมาย เป็นที่รักยิ่ง เป็นที่ปรารถนายิ่ง
อภิษฐา ความหมาย เป็นที่รักยิ่ง เป็นที่ปรารถนายิ่ง
อสมา ความหมาย ไม่มีใครเหมือน
อสิต ความหมาย ผิวคล้ำ
อเสข ความหมาย ไม่ต้องศึกษาอีกต่อไป ชื่อของพระอรหันต์
อ้อมใจ ความหมาย ในอ้อมกอดแห่งหัวใจ (พ่อแม่)
อักษิกา ความหมาย มีรัศมีแห่งดวงตา
อัคคเดช ความหมาย ความสง่างาม, ความยิ่งใหญ่
อัคคัญญ์ ความหมาย สูงสุด
อังคณา ความหมาย ผู้หญิง,นาง
อังคนา ความหมาย ผู้หญิง
อังสนา ความหมาย ดอกประดู่
อัจจนา ความหมาย นับถือ บูชา
อัจจิมา ความหมาย ผู้รุ่งเรือง, ผู้มีแสงสว่าง
อัญชเกศ ความหมาย ผมดำสลวย
อัญชนา ความหมาย สตรี
อัญชนี ความหมาย สตรี
อัญชสา ความหมาย จริงแท้ รวดเร็ว
อัญชิษฐา ความหมาย รุ่งโรจน์ยิ่ง
อัฐภิญญา ความหมาย มีความรู้ยิ่งแปดประการ
อัฑฒ์ ความหมาย ชายผู้ร่ำรวย
อัณณ์ ความหมาย แม่น้ำ ตัวหนังสือ
อัตถ์ ความหมาย เนื้อความ, ประโยชน์, ความต้องการ
อัทธ์ ความหมาย กาล เวลา ทาง ภาค
อันติกา ความหมาย พี่สาวคนโต
อันน์ ความหมาย ข้าว
อันนา ความหมาย ข้าว
อัพชินี ความหมาย กอบัว
อัมพกา ความหมาย แม่ นามมารดาของท้าวธตราษฎร์
อัมพาพันธ์ ความหมาย หญิงที่พงศ์พันธุ์ที่ดี
อัมพิกา ความหมาย น้ำนมที่ให้ชีวิต
อัศนี ความหมาย สายฟ้า
อัศม์เดช ความหมาย มีความกล้าแข็งดังหินผา มีเดชยิ่งใหญ่ดังภูเขา
อัษฎา ความหมาย แปดอย่าง
อาจิต ความหมาย สะสมแล้ว
อาชัญ ความหมาย บุรุษอาชาไนย หมายถึงคนที่ดียิ่ง
อาณัติ ความหมาย การบังคับบัญชา
อาทิมา ความหมาย ลูกสาวคนแรก
อานนท์ ความหมาย ความเพลิดเพลิน
อานัน ความหมาย หน้า ปาก
อานันท์ ความหมาย ความบันเทิง ความชื่นใจ
อาเนช ความหมาย ไม่หวั่นไหว มั่นคง
อาสินี ความหมาย หญิงงาม
อำมฤต ความหมาย น้ำทิพย์
อิกขณา ความหมาย เห็นประจักษ์
อิกษณา ความหมาย เห็นประจักษ์
อิฏฐา ความหมาย น่ารัก
อิทธินพ ความหมาย มีความสำเร็จใหม่ ๆ
อิทธิพัทธ์ ความหมาย เกี่ยวเนื่องกับความสำเร็จ มีความสำเร็จมั่นคง
อิทธิมนต์ ความหมาย มีความสำเร็จ
อินทัช ความหมาย เกิดจากผู้ยิ่งใหญ่ เกิดมาเพื่อยิ่งใหญ่
อินทุกา ความหมาย ดวงจันทร์
อินทุนิพา ความหมาย เสมือนจันทร์
อินทุภา ความหมาย แสงจันทร์
อิษฎา ความหมาย น่าปรารถนา
อิษฎี ความหมาย การบวงสรวง, บูชา
อุกฤษฎ์ ความหมาย ประเสริฐสุด
อุทธิ ความหมาย ทะเล
อุทัค ความหมาย ผู้เบิกบานใจ
อุนนดา ความหมาย สูงเด่น ยิ่งใหญ่
อุษณิษา ความหมาย มงกุฎ
อุษมา ความหมาย อบอุ่น
เอกนุช ความหมาย ลูกหนึ่ง ลูกคนเดียว
เอกภพ ความหมาย เป็นหนึ่งในภพ ความเป็นหนึ่ง
โอบกิจ ความหมาย เอากิจธุระ เอาใจใส่ในหน้าที่
โอภาส ความหมาย ความสุกใส
ไอศิกา ความหมาย นางผู้เป็นใหญ่

SEE ALSO  โบราณเขาว่า ดวงสมพงศ์ เพื่อนและแฟนแทนกันไม่ได้ | Custercyclery

คลิกดู ชื่อมงคลตามวันเกิดวันอื่นๆ

ตั้งชื่อตามวันเกิด เกิดวันอาทิตย์ คลิก
ตั้งชื่อตามวันเกิด เกิดวันจันทร์ คลิก
ตั้งชื่อตามวันเกิด เกิดวันอังคาร คลิก
ตั้งชื่อตามวันเกิด เกิดวันพุธกลางวัน คลิก
ตั้งชื่อตามวันเกิด เกิดวันพุธกลางคืน คลิก
ตั้งชื่อตามวันเกิด เกิดวันพฤหัสบดี คลิก
ตั้งชื่อตามวันเกิด เกิดวันศุกร์ คลิก
ตั้งชื่อตามวันเกิด เกิดวันเสาร์ คลิก

SEE ALSO  ดูดวงรายวัน ประจำวันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2562 โดย อ.แก้วตา คุยดวง | Custercyclery

 

หากยังอ่านดวงไม่จุใจ ติดตามอ่านดวงแบบอื่นๆ ได้ที่นี่

ดวงรายวัน

 

ดวงรายสัปดาห์

 

ดวงรายปักษ์

ดวงรายเดือน

 

เลขมงคล

 

ฤกษ์มงคล

 

SEE ALSO  สีมงคล ประจำวันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564 โดย ดูดวงไพ่ยิปซี กับแม่หมอบีหมอดูตัวกลม | Custercyclery

#ตงชอ #ตามวนเกด #เกดวนศกร #รวมชอมงคลพรอมความหมายดๆ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น