ดูขั้นตอนการ “ต่ออายุใบขับขี่ออนไลน์ 2566” อบรมต่ออายุใบขับขี่ไม่ต้องไปขนส่งด้วยวิธีง่ายๆ แค่คลิก www.dlt-elearning.com

“ต่ออายุใบขับขี่ออนไลน์ 2566” หลายคนอาจคิดว่าทำไม่ได้ต่ออายุใบขับขี่ออนไลน์ได้ แต่ กรมการขนส่งทางบก ได้ออกมาตรการเปิดอบรมทำใบขับขี่ออนไลน์ตั้งแต่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดเพื่อช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

ซึ่งขณะนี้ยังสามารถดำเนินการฝึกอบรมต่อไปได้ใบขับขี่ได้ทางออนไลน์โดยผู้ที่มีใบขับขี่สามารถลงทะเบียนเข้าอบรมได้ต่อใบขับขี่ ผ่านระบบอีเลิร์นนิง DLT เพียงกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และดูวิดีโออบรมขั้นตอนคมชัดลึกออนไลน์ รวมวิธีต่ออายุใบขับขี่ออนไลน์ เข้าใจง่าย มาตรวจสอบกัน

การฝึกอบรม ต่ออายุใบขับขี่ออนไลน์ที่จะเข้าอบรมได้เฉพาะผู้ที่มีใบขับขี่ และเป็นการต่ออายุใบขับขี่เท่านั้น สำหรับผู้ที่ต้องการทำใบขับขี่ใหม่(แบบไม่ต่ออายุ) จะไม่สามารถอบรมใบขับขี่ออนไลน์ได้ แต่ต้องเข้ารับการอบรมที่สำนักงานเท่านั้น

ขั้นตอนการอบรมต่ออายุใบขับขี่ออนไลน์

1. เข้าสู่เว็บไซต์ www.dlt-elearning.com เพื่อลงทะเบียน คลิกที่นี่

 • เว็บไซต์ www.dlt-elearning.com เป็นเว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางบก สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าอบรมออนไลน์ ระบบอบรมต่ออายุใบขับขี่ มีตัวเลือกการลงทะเบียนสำหรับคนไทยและคนต่างชาติ เพื่อดำเนินการลงทะเบียนต่อไป โดยผลการอบรม Online จะมีอายุ 6 เดือน นับจากวันที่อบรม
SEE ALSO  รวมร้านขายกระเช้าของขวัญ 2565 ราคาไม่แพง | Custercyclery

2. ข้อมูลที่สมบูรณ์

 • เลขบัตรประชาชน
 • หมายเลขโทรศัพท์
 • วันเดือนปีเกิด
 • กดยืนยัน

3. เลือกอบรมตามใบขับขี่ที่ต้องการต่ออายุ

ในการอบรมใบขับขี่ มี 3 ประเภทให้เลือก

 • ใบขับขี่ส่วนบุคคล (รถยนต์,จักรยานยนต์สามล้อ) ระยะเวลาอบรม 1 ชั่วโมง
 • ใบขับขี่ขนส่ง ระยะเวลาของการฝึกอบรมคือ 2 ชั่วโมง
 • ใบขับขี่สาธารณะ มีระยะเวลาการฝึก 3 ชั่วโมง

อย่างไรก็ตาม การเลือกการฝึกนั้นจำเป็นต้องเลือกให้ถูกประเภทการฝึกที่คุณต้องการ


ลงทะเบียนอบรมต่ออายุใบขับขี่ออนไลน์

4. เลือกหัวข้อ Pre-Training Test

 • ก่อนอบรมใบขับขี่จำเป็นต้องมีการทดสอบก่อนการอบรม เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการขับขี่และการใช้รถใช้ถนน

5. ตอบคำถามตอบคำถามก่อนการอบรม

 • มี 3 คำถามจากการทดสอบก่อนการฝึกอบรม เมื่อทำแบบทดสอบเสร็จแล้ว ให้กดส่ง และไปยังขั้นตอนต่อไป


ต่ออายุใบขับขี่ออนไลน์

6. ดูวิดีโอการฝึกอบรมการขับขี่ฉบับสมบูรณ์

 • หลังจากทำการทดสอบ ดูวิดีโอการฝึกขับรถออนไลน์ให้ครบจำนวนชั่วโมง หากคุณดูวิดีโอไม่จบหรือปิดเว็บไซต์ไปก่อน หรือไม่ได้กรอกข้อมูลยืนยัน จำเป็นต้องเริ่มดูวิดีโอใหม่ตั้งแต่ต้น
SEE ALSO  อนุทิน แจงปม อ.เจษฎ์ ซื้อยา "โมลนูพิราเวียร์" จ่อเอาผิดซื้อขายออนไลน์

7. ตอบแบบสอบถามหลังการอบรมต่ออายุใบขับขี่ออนไลน์

 • เมื่อคุณดูวิดีโอการฝึกขับรถออนไลน์เสร็จแล้ว ตอบคำถามหลังจากตอบคำถามการฝึกอบรมทั้งหมด หลังจากนั้นระบบจะทำการประมวลผลว่าผ่านการทดสอบหรือไม่

8. หน้าจอบันทึกผลการฝึกอบรมเพื่อใช้เป็นหลักฐาน

 • เมื่อผ่านการทดสอบแล้ว ระบบจะแจ้งให้ทราบผ่านการอบรมต่อใบขับขี่หลังจากนั้น บันทึกหน้าจอผลการฝึกซ้อม เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการออกใบขับขี่ใหม่

บันทึก: ผลการอบรมต่ออายุใบขับขี่มีอายุ 90 วันนับจากวันที่อบรมเท่านั้น

ขั้นตอนหลังจบการอบรมใบขับขี่ออนไลน์

เมื่อผ่านขั้นตอนอบรมใบขับขี่ออนไลน์แล้ว ต้องไปยื่นเอกสารต่างๆที่สำนักงานขนส่งฯ ด้วยตนเอง แต่สามารถจองคิวล่วงหน้าได้เพื่อความสบายใจ

 1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue
 2. เมื่ออยู่ในแอป ให้ป้อนข้อมูลส่วนตัวของคุณ เพื่อนำไปใช้
 3. เลือกสำนักงานขนส่งที่ไปสะดวกต่อใบขับขี่ จากนั้นเลือกวันที่และเวลาแล้วกดยืนยัน
 4. บันทึกภาพหน้าจอไว้เป็นหลักฐาน มายื่นในวันทำการ

เอกสารที่ต้องใช้ในการต่ออายุใบขับขี่

 • ใบขับขี่ปัจจุบัน
 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • ใบรับรองแพทย์

ค่าใช้จ่ายในการต่ออายุใบขับขี่

 • ต่ออายุใบขับขี่ 2 ปี เป็น 5 ปี 505 บาท
 • ต่ออายุใบขับขี่ 5 ปี เป็น 5 ปี 505 บาท
 • ต่ออายุใบขับขี่รถยนต์ 5 ปี 255 บาท
SEE ALSO  รวมไฮไลท์งานเคาท์ดาวน์ที่เซ็นทรัลเวิลด์และเซ็นทรัลทุกสาขา 2020 | Custercyclery

กรณีต่อใบขับขี่ล่วงหน้าหรือไม่มีกำหนดต่อ

 • กรณีล่วงหน้า : คุณสามารถต่ออายุใบขับขี่ล่วงหน้าได้สูงสุด 6 เดือน
 • ในกรณีที่ค้างชำระ : ถ้าพ้นกำหนดเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ต้องสอบข้อเขียนใหม่ แต่ถ้าเกิน 3 ปี ต้องเพิ่มกระบวนการอบรม สอบข้อเขียนและสอบใบขับขี่ใหม่


ขั้นตอนการอบรมใบขับขี่ออนไลน์

แค่นี้ก็ทำเรื่องได้แล้วต่ออายุใบขับขี่ออนไลน์ผ่านระบบได้ง่ายโดยไม่ต้องเดินทางไปอบรมที่สำนักงาน

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : กรมการขนส่งทางบก

แท็กที่เกี่ยวข้อง #คมชัดลึกออนไลน์#ลงทะเบียน#กรมการขนส่งทางบก#ใบขับขี่#ต่อใบขับขี่#ขนส่ง#กรมการขนส่งทางบก#ใบขับขี่#ต่ออายุใบขับขี่#ใบอนุญาต#ต่อใบขับขี่ออนไลน์#DLT อีเลิร์นนิง#www ดีแอลทีอีเลิร์นนิ่ง.com#ต่ออายุใบขับขี่ออนไลน์ 2566 แท็กที่เกี่ยวข้อง #คมชัดลึกออนไลน์#ลงทะเบียน#กรมการขนส่งทางบก#ใบขับขี่#ต่อใบขับขี่#ขนส่ง#กรมการขนส่งทางบก#ใบขับขี่#ต่ออายุใบขับขี่#ใบอนุญาต#ต่อใบขับขี่ออนไลน์#DLT อีเลิร์นนิง#www ดีแอลทีอีเลิร์นนิ่ง.com#ต่ออายุใบขับขี่ออนไลน์ 2566 .

#ตอใบขบขออนไลน #เชคขนตอน #งาย #ๆ #ผาน #wwwdltelearningcom

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *