นอกจากฤกษ์มงคล วันมงคลแล้ว ทิศผีหลวง ทิศหลาวเหล็ก และทิศเทวดา-เทพเจ้าประจำวันต่างๆ ก็เป็นเรื่องที่ผู้คนให้ความสำคัญในการทำพิธีมงคล การเดินทางไกล การแข่งขันชิงชัย รวมไปถึงการเสี่ยงโชค เสี่ยงดวงต่างๆ จะมีหลักเหณฑ์อย่างไรบ้าง TrueID Horoscope ได้รวบรวมมาให้ทุกท่านแล้ว พร้อมกับ คาถากันผีหลวง หลาวเหล็ก ที่ใช้สวดเพื่อป้องกันสิ่งไม่มงคลต่างๆ อีกด้วย

      นอกจากฤกษ์มงคล วันมงคลแล้ว ทิศผีหลวง ทิศหลาวเหล็ก และทิศเทวดา-เทพเจ้าประจำวันต่างๆ ก็เป็นเรื่องที่ผู้คนให้ความสำคัญในการทำพิธีมงคล การเดินทางไกล การแข่งขันชิงชัย รวมไปถึงการเสี่ยงโชค เสี่ยงดวงต่างๆ จะมีหลักเหณฑ์อย่างไรบ้าง TrueID Horoscope ได้รวบรวมมาให้ทุกท่านแล้ว พร้อมกับ คาถากันผีหลวง หลาวเหล็ก ที่ใช้สวดเพื่อป้องกันสิ่งไม่มงคลต่างๆ อีกด้วย

 

ทิศผีหลวง ทิศหลาวเหล็ก คืออะไร สำคัญอย่างไร

     สมัยโบราณตำราการดูฤกษ์ยามต่างๆ ยังไม่เป็นที่แพร่หลาย ดังนั้นผู้คนทั่วไปจึงมีภูมิปัญญาในการดูทิศมงคลและฤกษ์ยามมงคลแบบง่ายๆ เรียกว่าการดูทิศผีหลวง ทิศหลาวเหล็ก โดยจะดูว่า “แม่ไก่ที่กำลังกกไข่นั้น หันหน้าไปทางไหนเพื่อระวังภัย” ก็ให้เลี่ยงทิศนั้นเพราะถือเป็นทิศผีหลวงที่ไม่มงคล ไม่ควรไปทางนั้น หรือหากจำเป็นต้องไปทางนั้นก็ควรเริ่มออกเดินทางอ้อมไปทิศอื่นเสียก่อนแล้วค่อยวกมา

     ทิศผีหลวง ทิศหลาวเหล็ก ถือเป็นตำราที่คนโบราณให้ความนับถืออย่างมาก และยึดเป็นหลักในการเดินทางหรือทำสิ่งมงคลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปค้าขาย เคลื่อนทัพเพื่อรบกับข้าศึก ส่งทูตไปเจรจาต่างบ้านต่างเมือง ปลูกเรือน ยกขันหมากสู่ขอ เป็นต้น โดยอาศัยดูทิศผีหลวง ทิศหลาวเหล็ก และหลีกเลี่ยงทิศดังกล่าวในวันนั้น เป็นต้น

SEE ALSO  จะได้โชคลาภจากการทำงาน เช็กดวงรายวันประจำวันที่ 19 มิถุนายน 2565 | Custercyclery

     นอกจากหลีกเลี่ยงทิศผีหลวง ทิศหลาวเหล็กแล้ว คนโบราณยังนิยมทำการสำคัญ หรือการมงคลโดยหันไปทางทิศมงคลอย่างทิศเทวดา-เทพเจ้า เพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วย ซึ่งเชื่อว่ามีผลทำให้ทำกิจการงานใดๆ ก็สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี แม้นักพนันขันต่อก็นำตำรานี้ไปใช้เพื่อดูว่าวันนี้นั่งหันหน้าไปทิศไหนดี เพื่อให้มีโชคลาภ ตำรานี้จึงยังเป็นที่นิยมใช้กันมาจวบจนถึงปัจจุบัน

      

ความหมาย ทิศผีหลวง ทิศหลาวเหล็ก ทิศเทวดา-เทพเจ้า คืออะไร

  • ทิศผีหลวง คือ ทิศที่ไม่เป็นมงคล ทำให้เกิดปัญหาและอุปสรรคติดขัด ไม่เจริญรุ่งเรือง ล้มเหลวได้ง่าย 
  • ทิศหลาวเหล็ก คือ ทิศอันตราย บั่นทอนพลังและสุขภาพในตัวเอง ทำให้เจ็บป่วยง่าย ที่เจ็บป่วยก็หายยาก แข่งขันเสี่ยงโชคไม่ชนะ แพ้ภัยตนเองและศัตรู โดนใส่ร้ายป้ายสี นินทาว่าร้าย หรือประสบเหตุโดนของมีคม เหล็กแหลม ของ้าว ศาสตราวุธต่างๆ 
  • ทิศเทวดา-เทพเจ้า คือ ทิศมงคลประจำเมือง ดวงชะตา หรือวันต่างๆ ที่เป็นสิริมงคล เสมือนมีเทพเทวาคอยปกป้องคุ้มครอง และอำนวยพรให้

 

ทิศเทวดา – เทพเจ้า ประจำวันต่างๆ

วันอาทิตย์ เทวดาอยู่ประจำทิศ ตะวันออกเฉียงใต้ – อาคเนย์
วันจันทร์ เทวดาอยู่ประจำทิศ ตะวันตก – ประจิม
วันอังคาร เทวดาอยู่ประจำทิศ ตะวันตกเฉียงใต้ – หรดี
วันพุธ เทวดาอยู่ประจำทิศ ใต้ – ทักษิณ
วันพฤหัสบดี เทวดาอยู่ประจำทิศ เหนือ – อุดร
วันศุกร์ เทวดาอยู่ประจำทิศ ตะวันออก – บูรพา
วันเสาร์ เทวดาอยู่ประจำทิศ ตะวันตกเฉียงเหนือ – พายัพ

 

ทิศผีหลวง ประจำวันต่างๆ ที่ควรหลีกเลี่ยง

วัน ผีหลวงเป็น ผีหลวงอยู่ประจำทิศ
อาทิตย์ ม้าขาว ตะวันตกเฉียงเหนือ – พายัพ
จันทร์ โค (วัว) ตะวันออก – บูรพา
อังคาร ราชสีห์ ตะวันออกเฉียงเหนือ – อีสาน
พุธ ยักษ์ เหนือ – อุดร
พฤหัสบดี กระบือ (ควาย) ใต้ – ทักษิณ
ศุกร์ สุกร (หมู) ตะวันตก – ประจิม
เสาร์ ช้างสาร ตะวันออกเฉียงใต้ – อาคเนย์
SEE ALSO  ดูดวงรายวัน ประจำวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560 โดย อ.คฑา ชินบัญชร | Custercyclery


ทิศหลาวเหล็ก ประจำวันต่างๆ
 ที่ควรหลีกเลี่ยง

วันอาทิตย์ หลาวเหล็กอยู่ประจำทิศ ตะวันตก – ประจิม
วันจันทร์ หลาวเหล็กอยู่ประจำทิศ ตะวันออก – บูรพา
วันอังคาร หลาวเหล็กอยู่ประจำทิศ เหนือ – อุดร
วันพุธ หลาวเหล็กอยู่ประจำทิศ เหนือ – อุดร
วันพฤหัสบดี หลาวเหล็กอยู่ประจำทิศ ทิศใต้ – ทักษิณ
วันศุกร์ หลาวเหล็กอยู่ประจำทิศ ตะวันตก – ประจิม
วันเสาร์ หลาวเหล็กอยู่ประจำทิศ ตะวันออก – บูรพา

 

สรุปทิศเทวดา-เทพเจ้า ทิศผีหลวง และทิศหลาวเหล็ก ประจำวันต่างๆ

วัน ทิศเทวดา-เทพเจ้า ทิศผีหลวง ทิศหลาวเหล็ก
วันอาทิตย์ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ – อาคเนย์ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ – พายัพ ทิศตะวันตก – ประจิม
วันจันทร์ ทิศตะวันตก – ประจิม ทิศตะวันออก – บูรพา ทิศตะวันออก – บูรพา
วันอังคาร ทิศตะวันตกเฉียงใต้ – หรดี ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ – อีสาน ทิศเหนือ – อุดร
วันพุธ ทิศใต้ – ทักษิณ ทิศเหนือ – อุดร ทิศเหนือ – อุดร
วันพฤหัสบดี ทิศเหนือ – อุดร ทิศใต้ – ทักษิณ ทิศใต้ – ทักษิณ
วันศุกร์ ทิศตะวันออก – บูรพา ทิศตะวันตก – ประจิม ทิศตะวันตก – ประจิม
วันเสาร์ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ – พายัพ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ – อาคเนย์ ทิศตะวันออก – บูรพา
SEE ALSO  อยากหมดหนี้หมดสิน ต้องขอพรกับหลวงพ่อเงินไหลมาเทมา! | Custercyclery

 

คาถากันผีหลวง หลาวเหล็ก

สัตถาเทวะหะ สะมะนิทุ ทุนิมา ฯ

     เมื่อจะเดินทางไปที่ใด หรือเริ่มทำพิธีมงคลใดๆ ให้ภาวนาพระคาถาบทนี้ก่อน เพื่อกันผีหลวง หลาวเหล็ก ราหูแปดทิศ เชื่อกันว่าจะช่วยปัดเป่าสิ่งร้ายสิ่งไม่ดี และอุปสรรคต่างๆ ให้พ้นไปได้

 

——————————————————-

 

บทความที่คุณอาจสนใจ

วิธีดูยามอุบากอง ฤกษ์ยามโบราณ ดูอย่างไร มีที่มาจากไหน โดย TrueID Horoscope

 

บริการใหม่!! บริการเช็คดวง วันมงคล และเลขมงคลต่างๆ คลิกที่นี่

หากยังอ่านดวงไม่จุใจ ติดตามอ่านดวงแบบอื่นๆ ได้ที่นี่

ดวงรายวัน

 

ดวงรายสัปดาห์

 

ดวงรายปักษ์

ดวงรายเดือน

 

เลขมงคล

 

ฤกษ์มงคล

 

#ทศผหลวง #ทศหลาวเหลก #และทศเทวดา #ทศเทพเจาประจำวนตางๆ #หนทศไหนดตองด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น