หลักประกันสังคมในการสร้างความคุ้มครองสำหรับผู้ที่เลือกทำประกัน พวกเขามีหน้าที่ต้องจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและรับการรักษาในกรณีที่เจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุความทุพพลภาพหรือการคลอดบุตรและการว่างงาน ความเสี่ยงเฉลี่ยที่อาจเกิดขึ้นและมีรายได้ต่อเนื่อง แต่หลายคนยังไม่ทราบรายละเอียดที่แน่นอน ในแง่ของการคุ้มครอง ฉันรู้แค่ว่าต้องจ่ายค่าประกันสังคมทุกเดือน 5% ของเงินเดือน และมีสิทธิอะไรจากประกันสังคม? นอกจากนี้ ประกันสังคมแต่ละประเภทแตกต่างกันอย่างไร โดยเฉพาะประกันสังคมมาตรา 39 และ 40 ที่เราเคยได้ยินบ่อยๆ?

ประกันสังคม มาตรา 39 และ 40 ทำไปทำไม ต่างกันอย่างไร?

หลักประกันสังคมในการสร้างความคุ้มครองสำหรับผู้ที่เลือกทำประกัน พวกเขามีหน้าที่ต้องจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและรับการรักษาในกรณีที่เจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุความทุพพลภาพหรือการคลอดบุตรและการว่างงาน ความเสี่ยงเฉลี่ยที่อาจเกิดขึ้นและมีรายได้ต่อเนื่อง แต่หลายคนยังไม่ทราบรายละเอียดที่แน่นอน ในแง่ของการคุ้มครอง ฉันรู้แค่ว่าต้องจ่ายค่าประกันสังคมทุกเดือน 5% ของเงินเดือน และมีสิทธิอะไรจากประกันสังคม? นอกจากนี้ ประกันสังคมแต่ละประเภทแตกต่างกันอย่างไร โดยเฉพาะประกันสังคมมาตรา 39 และ 40 ที่เราเคยได้ยินบ่อยๆ?

SEE ALSO  60 แคปชั่นเดือนมิถุนายน สายฮา สายอ่อย โพสต์ได้บ่อยไม่มีซ้ำ | Custercyclery

ผู้เอาประกันภัยโดยสมัครใจ มาตรา 39

ผู้ประกันตนคือผู้ที่เคยเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๓ ซึ่งได้จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบสองเดือนและหลังจากนั้นผู้ประกันตนสิ้นอายุขัย สำหรับผู้เอาประกันภัยตามมาตรา 39 เป็นการประกันภัยโดยสมัครใจ หากคุณเคยทำงานในบริษัทและเคยประกันตามมาตรา 33 มาก่อนแต่ตกงานหรือลาออกและจำเป็นต้องได้รับสวัสดิการจากประกันสังคมและจะคุ้มครอง 6 กรณี ได้แก่ เจ็บป่วย อุบัติเหตุ ทุพพลภาพ เสียชีวิต คลอดบุตร บุตร เบี้ยเลี้ยงและวัยชรา

SEE ALSO  สีทาบ้านตามวันเกิด และ โทนสีที่เป็นมงคล | Custercyclery

ผู้ประกันตนมาตราประกันสังคม 40

คือการขยายประกันสังคมให้ครอบคลุมแรงงานนอกระบบและประกอบอาชีพอิสระ ทั้งกลุ่มพ่อค้า เกษตรกร ตลอดจนผู้ที่ทำงานอิสระ และพนักงานอิสระเพื่อสร้างหลักการและความมั่นคงในชีวิต ผู้สมัครจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 15 – 60 ปี และไม่ได้ทำงานในบริษัทเอกชนตามมาตรา 33 ของประกันสังคมและจะได้รับผลประโยชน์ จากการชดเชยการขาดรายได้เมื่ออยู่ในโรงพยาบาลหรือป่วย เงินชดเชยการขาดรายได้เมื่อทุพพลภาพ บำเหน็จบำนาญชราภาพ ค่าใช้จ่ายงานศพ เงินช่วยเหลือบุตร

SEE ALSO  อย่าตื่นตระหนก แพทย์ยัน "ฝีดาษลิง" หายได้เองใน 4 สัปดาห์

ทั้งสองประเภทจะแตกต่างจากผู้ประกันตน ให้แตกต่างกันในแง่ของการรับผลประโยชน์ สำหรับประกันสังคม มาตรา 40 จะไม่รวมอยู่ในค่ารักษาพยาบาล แต่สามารถใช้สิทธิ 30 บาท รักษาโรคทั้งหมดรักษาโรคได้ แต่ผู้ที่ยื่นประกันตามมาตรา 39 จะได้รับทั้งค่ารักษาพยาบาลและอื่นๆ ตามเงื่อนไขประกันสังคม

อ่านเพิ่มเติม :

  • วิธีถอนเงินประกันสังคมสงเคราะห์บุตร 2019
  • วิธีตรวจสอบเงินประกันสังคมกรณีลาออก
  • วิธีเปลี่ยนประกันสังคมโรงพยาบาล 2019 ออนไลน์
  • กระบวนการถอนเงินประกันสังคม 2019

#ประกนสงคมมาตรา #กบ #ตางกนอยางไร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น