ด่วน. เดือนสิงหาคมนี้ “ประกันสังคม” มาตรา 33 ผู้ประกันตน มาตรา 39 และ ผู้ประกันตนมาตรา 40 เตรียมจ่ายเงินสมทบเต็มจำนวน หักไปแล้วกี่บาท? ตรวจสอบรายละเอียดได้ที่นี่

อัพเดทการส่งผลงาน “ประกันสังคม” ล่าสุด ตั้งแต่ พ.ค.-ก.ค. 65 คณะรัฐมนตรีมีมติให้ช่วยเหลือกลุ่มแรงงานในระบบ “ประกันสังคม” ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยตกลงลดอัตราเงินสมทบสำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ผู้เอาประกันภัยตามมาตรา 39 และผู้เอาประกันภัยตามมาตรา 40 โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • มาตรา 33 ผู้เอาประกันภัยตั้งแต่ 5% ถึง 1%
 • มาตรา 39 ผู้ประกันตนตั้งแต่ 9% ถึง 1.9%
 • ผู้เอาประกันภัยตามมาตรา 40 เหลือ 42 – 180 บาทต่อเดือน
SEE ALSO  ไทม์ไลน์ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" สิงหาคมเงินเข้าบัญชี 4 รอบ เช็คที่นี่

โดยมาตรการช่วยเหลือกลุ่มแรงงานลดอัตราเงินสมทบ สิ้นสุดเดือนก.ค. 65 ดังนั้น เริ่มตั้งแต่ 65 ส.ค. เป็นต้นไป ทุกส่วนของผู้รับประกันภัยต้องยื่น ผลงาน “ประกันสังคม” ในอัตราเดียวกัน

ตามอัตราการบริจาค “ประกันสังคม” ผู้เอาประกันภัยต้องชำระเต็มอัตราดังนี้

 • มาตรา 33 ผู้เอาประกันภัยส่งเงินสมทบ 750 บาท
 • ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ส่งเงินสมทบ 432 บาท
 • มาตรา 40 ผู้เอาประกันภัยส่งเงินสมทบ 70,100 และ 300 บาท
SEE ALSO  ฝึกจริง ทุกภารกิจ "บัวขาว" ผ่านหลักสูตร ทหารพลร่ม โรงเรียนสงครามพิเศษ

เริ่มส่งเงินสมทบประกันสังคมเต็มอัตรา ตั้งแต่ ส.ค. นี้เป็นต้นไป

วิธีการคำนวณอัตราเงินสมทบ “ประกันสังคม”

ผู้เอาประกันภัยตามมาตรา 33 ดังนี้

 • เงินเดือน 8,000 บาท (เงินเดือน) x 5% (หักประกันสังคม) = 400 บาทที่ต้องหักจากประกันสังคม
 • เงินเดือน 15,000 บาท (เงินเดือน) x 5% (หักประกันสังคม) = 750 บาทที่ต้องหักจากประกันสังคม

ผู้เอาประกันภัยตามมาตรา 39 วิธีการคำนวณเงินสมทบ

 • เงินเดือน 4,800 บาท (ฐานเงินที่ใช้คำนวณ) x 9% (หักประกันสังคม) = 432 บาท
SEE ALSO  เตือนภัยซื้อ "แอร์มือสอง" ระวังโดนหลอกขายแบบเติมเงิน ใช้ไปโดนตัดไฟไป

ผู้เอาประกันภัยมาตรา 40

 • ทางเลือกที่ 1 การจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนมีสิทธิได้รับผลประโยชน์ตอบแทน กรณีบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิต จากอัตราเดิม 70 บาท/เดือน
 • ทางเลือกที่ 2 การจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนมีสิทธิได้รับผลประโยชน์ตอบแทน กรณีบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิต และชราภาพ จากการชำระเงินเดิมในอัตรา 100 บาท/เดือน
 • ทางเลือกที่ 3: การจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนมีสิทธิได้รับผลประโยชน์ชดเชยในกรณีที่ได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิต ชราภาพ และค่าเลี้ยงดูบุตร จากยอดชำระเดิม 300 บาท/เดือน

แท็กที่เกี่ยวข้อง #ข่าวล่าสุด#ข่าววันนี้#ข่าวด่วน#คมลึก#ฉัตรฤกษ์ออนไลน์#สำนักงานประกันสังคม#ประกันสังคม#ผู้เอาประกันภัย มาตรา 33#ผู้เอาประกันภัยมาตรา39#ผู้เอาประกันภัยมาตรา40#จ่ายเงินสมทบประกันสังคม#ผลงาน#เงินสมทบประกันสังคม แท็กที่เกี่ยวข้อง #ข่าวล่าสุด#ข่าววันนี้#ข่าวด่วน#คมลึก#ฉัตรฤกษ์ออนไลน์#สำนักงานประกันสังคม#ประกันสังคม#ผู้เอาประกันภัย มาตรา 33#ผู้เอาประกันภัยมาตรา39#ผู้เอาประกันภัยมาตรา40#จ่ายเงินสมทบประกันสังคม#ผลงาน#เงินสมทบประกันสังคม .

#ประกนสงคม #สค #น #ผประกนตนสงเงนสมทบเตมอตรา #โดนหกกบาทเชคเลย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น