ขสมก.จึงปรับ “รถเมล์” 14 เส้นทาง รับผลกระทบประชุม “เอเปก 2022” ปิดการจราจรบนถนน

ขสมก.โพสต์ว่ารัฐบาลเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม “เอเปก 2022” ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (Asia-Pacific Economic Cooperation: APEC 2022) ระหว่างวันที่ 18 – 19 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งกองบัญชาการตำรวจนครบาลจะปิดการจราจรบางช่วงบริเวณถนนรัชดาภิเษก ถนนดวงพิทักษ์ ถนนเพลินจิต ถนนราชดำริ และถนนวิทยุ ตั้งแต่วันที่ 16-19 พฤศจิกายน 2565 เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจร และอำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ผู้มาร่วมงาน

ขสมก.จึงได้เปลี่ยนเส้นทางการเดินรถ “รสบัส” รวม 14 เส้นทางได้รับผลกระทบจากการปิดการจราจรถนนสายดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 16 – 19 พฤศจิกายน 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. สาย 185 (รังสิต-คลองเตย) เปลี่ยนเส้นทางตลอดทั้งวัน

การเดินทาง : เดินเส้นทางปกติเมื่อถึงแยกอโศกมนตรี เลี้ยวซ้ายเข้าถนนสุขุมวิท เลี้ยวขวาเข้าซอยสุขุมวิท 24 เลี้ยวซ้ายเข้าถนนพระราม 4 เลี้ยวขวาเข้าถนนเกษมราษฎร์ สุดเส้นทางที่อู่คลองเตย

ขากลับ : เดินบนเส้นทางปกติ ถึงแยกพระราม 4 เลี้ยวขวาเข้าถนนพระราม 4 เลี้ยวซ้ายเข้าซอยสุขุมวิท 24 เลี้ยวซ้ายเข้าถนนสุขุมวิท เลี้ยวขวาที่แยกอโศกมนตรี เข้าสู่เส้นทางปกติ

2. “รสบัส” สาย 136 (อู่คลองเตย-หมอชิต 2) เปลี่ยนเส้นทางตลอดทั้งวัน

การเดินทาง : เดินเส้นทางปกติ ถึงแยกพระราม 4 เลี้ยวขวาเข้าถนนพระราม 4 เลี้ยวซ้ายเข้าซอยสุขุมวิท 42 เลี้ยวซ้ายเข้าถนนสุขุมวิท เลี้ยวขวาที่แยกอโศกมนตรี เข้าสู่เส้นทางปกติ

ขากลับ : เดินบนเส้นทางปกติ เมื่อถึงแยกอโศกมนตรี เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนสุขุมวิท เลี้ยวขวาเข้าซอยสุขุมวิท 40 เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนพระราม 4 ถึงแยกพระราม 4 เลี้ยวซ้ายเข้าถนนรัชดาภิเษก เข้าสู่เส้นทางปกติ

3. สาย 25 (อู่แพรกษา (บ่อดิน) – ท่าช้าง) เปลี่ยนเส้นทาง 18.00 – 06.00 น. ของวันถัดไป

SEE ALSO  แนะนำวิธีสอนเด็กติดในรถ พร้อมวิธีขอความช่วยเหลือด้วยตัวเองเบื้องต้น | Custercyclery

การเดินทาง : เดินเส้นทางปกติเมื่อถึงแยกอโศกมนตรี เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนอโศกมนตรี เลี้ยวซ้ายเข้าถนนเพชรบุรี ถึงแยกประตูน้ำ เลี้ยวซ้ายเข้าถนนราชดำริ ถึงแยกราชประสงค์ เลี้ยวขวา เข้าสู่ถนนพระราม 1 เข้าสู่เส้นทางปกติ

ขากลับ : เดินบนเส้นทางปกติ ถึงแยกราชประสงค์ เลี้ยวซ้ายเข้าถนนราชดำริ เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนเพชรบุรี เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนอโศกมนตรี ถึงแยกอโศกมนตรี เลี้ยวซ้าย เข้าสู่ถนนสุขุมวิท เข้าสู่เส้นทางปกติ

4. รถเมล์สาย 505 (ปากเกร็ด – สวนลุมพินี) เปลี่ยนเส้นทาง 18.00 – 06.00 น. ของวันถัดไป

การเดินทาง : เดินไปตามเส้นทางปกติถึงแยกราชประสงค์ เลี้ยวขวาเข้าถนนพระราม 1 เลี้ยวซ้ายเข้าถนนอังรีดูนังต์ เลี้ยวซ้ายเข้าถนนพระราม 4 เข้าสู่เส้นทางปกติ

ขากลับ : สามารถเดินบนเส้นทางปกติ ไม่กระทบการปิดจราจร

5. “รสบัส” รถเมล์สาย 508 (ปากน้ำ-ท่าราชวรดิษฐ์) เปลี่ยนเส้นทาง 18.00 – 06.00 น. ของวันถัดไป

การเดินทาง : เดินเส้นทางปกติเมื่อถึงแยกอโศกมนตรี เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนอโศกมนตรี เลี้ยวซ้ายเข้าถนนเพชรบุรี ถึงแยกประตูน้ำ เลี้ยวซ้ายเข้าถนนราชดำริ ถึงแยกราชประสงค์ เลี้ยวขวา เข้าสู่ถนนพระราม 1 เข้าสู่เส้นทางปกติ

ขากลับ : เดินบนเส้นทางปกติ ถึงแยกราชประสงค์ เลี้ยวซ้ายเข้าถนนราชดำริ เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนเพชรบุรี เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนอโศกมนตรี ถึงแยกอโศกมนตรี เลี้ยวซ้าย เข้าสู่ถนนสุขุมวิท เข้าสู่เส้นทางปกติ

6. สาย 2 (สำโรง-ปากคลองตลาด) เปลี่ยนเส้นทาง 18.00 – 06.00 น. ของวันถัดไป

การเดินทาง : เดินเส้นทางปกติเมื่อถึงแยกอโศกมนตรี เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนอโศกมนตรี เลี้ยวซ้ายเข้าถนนเพชรบุรี ถึงแยกประตูน้ำ เข้าสู่เส้นทางปกติ

ขากลับ : เดินบนเส้นทางปกติ ถึงแยกประตูน้ำมุ่งหน้าถนนเพชรบุรี เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนอโศกมนตรี ถึงแยกอโศกมนตรี เลี้ยวซ้าย เข้าสู่ถนนสุขุมวิท เข้าสู่เส้นทางการขับขี่ปกติ

7. สาย 511 (ปากน้ำ-สายใต้ใหม่) เปลี่ยนเส้นทาง 18.00 – 06.00 น. ของวันถัดไป

SEE ALSO  เงินชดเชยกรณีเลิกจ้างหักภาษีไหม หักเท่าไหร่ | Custercyclery

การเดินทาง : เดินเส้นทางปกติเมื่อถึงแยกอโศกมนตรี เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนอโศกมนตรี เลี้ยวซ้ายเข้าถนนเพชรบุรี ถึงแยกประตูน้ำ เข้าสู่เส้นทางปกติ

ขากลับ : เดินบนเส้นทางปกติ ถึงแยกประตูน้ำมุ่งหน้าถนนเพชรบุรี เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนอโศกมนตรี ถึงแยกอโศกมนตรี เลี้ยวซ้าย เข้าสู่ถนนสุขุมวิท เข้าสู่เส้นทางปกติ

8. สาย 13 (อู่พระราม 9 – คลองเตย) เปลี่ยนเส้นทาง 18.00 – 06.00 น. ของวันถัดไป

การเดินทาง : สามารถเดินบนเส้นทางปกติ ไม่กระทบการปิดการจราจร

ขากลับ : เดินบนเส้นทางปกติ ถึงแยกประตูน้ำ เลี้ยวซ้าย เข้าสู่ถนนเพชรบุรี เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนชิดลมต่อเนื่องไปยังถนนหลังสวน เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนสารสิน เข้าสู่เส้นทางปกติ

9. รถเมล์สาย 77 (อู่สาธุประดิษฐ์-หมอชิต 2) เปลี่ยนเส้นทางจาก 18.00 น. เป็น 06.00 น. ของวันถัดไป

การเดินทาง : สามารถเดินบนเส้นทางปกติ ไม่กระทบการปิดการจราจร

ขากลับ : เดินบนเส้นทางปกติ ถึงแยกประตูน้ำ เลี้ยวซ้าย เข้าสู่ถนนเพชรบุรี เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนชิดลมต่อเนื่องไปยังถนนหลังสวน เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนสารสิน เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนราชดำริ เข้าสู่เส้นทางปกติ

10. ถนนสาย 62 (ท่าสาธุประดิษฐ์-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ) เปลี่ยนเส้นทางเวลา 18.00 – 06.00 น. ของวันถัดไป

การเดินทาง : สามารถเดินบนเส้นทางปกติ ไม่กระทบการปิดการจราจร

ขากลับ : ขับมาตามเส้นทางปกติ ถึงแยกนานา เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนสุขุมวิท เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนหลังสวน เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนสารสิน เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนวิทยุ เข้าสู่เส้นทางปกติ

11. ถนนสาย 76 (แสมดำ-ประตูน้ำ) เปลี่ยนเส้นทางตั้งแต่เวลา 18.00 – 06.00 น. ของวันถัดไป

การเดินทาง : สามารถเดินบนเส้นทางปกติ ไม่ได้รับผลกระทบจากการปิดการจราจร

ขากลับ : จากแยกประตูน้ำ เลี้ยวซ้ายเข้าถนนราชดำริ ถึงแยกราชประสงค์ เลี้ยวขวาเข้า ถ.พระราม 1 เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.พญาไท เลี้ยวซ้ายเข้าถนนพระราม 4 เมื่อถึงแยกศาลาแดง เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนสีลม เข้าสู่เส้นทางปกติ

SEE ALSO  สาวแบ่งโชค "เลขเด็ดงวดนี้ 16/8/65" เลขขึ้นบนนิ้วน้องสาวท้อง 8 เดือน ใน วันพระ

12. สาย 15 (กัลปพฤกษ์-บางลำพู) เปลี่ยนเส้นทาง 18.00 – 06.00 น. ของวันถัดไป

การเดินทาง : สามารถเดินบนเส้นทางปกติ ไม่กระทบการปิดการจราจร

ขากลับ : เดินบนเส้นทางปกติ ถึงแยกปทุมวัน เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนพญาไท เลี้ยวซ้ายเข้าถนนพระราม 4 จนถึงแยกศาลาแดง เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนสีลม เข้าสู่เส้นทางปกติ

13. สาย A3 (ดอนเมือง – สวนลุมพินี) เปลี่ยนเส้นทาง 18.00 – 06.00 น. ของวันถัดไป

การเดินทาง : เดินเส้นทางปกติถึงแยกประตูน้ำ เลี้ยวซ้ายเข้าถนนเพชรบุรี เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนชิดลมต่อเนื่องไปยังถนนหลังสวน เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนสารสิน เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนราชดำริ เข้าสู่เส้นทางปกติ

ขากลับ : เดินตามเส้นทางปกติจนถึงแยกถนนวิทยุเลี้ยวซ้ายเข้าถนนวิทยุ เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนสารสิน เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนราชดำริ เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนพระราม 4 เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนพญาไท ถึงแยกปทุมวัน เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนพระราม 1 จนถึงแยกราชประสงค์ เข้าสู่เส้นทางปกติ

14. สาย 501 (มีนบุรี-หัวลำโพง) เปลี่ยนเส้นทาง 18.00 – 06.00 น. ของวันถัดไป

การเดินทาง : เดินบนเส้นทางปกติ ปากซอยสุขุมวิท 71 เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนสุขุมวิท เลี้ยวขวาเข้าซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) เลี้ยวซ้ายเข้าถนนเพชรบุรี ถึงแยกประตูน้ำ เลี้ยวซ้ายเข้าถนนราชดำริ ถึงแยกราชประสงค์ เลี้ยวขวาเข้า ถ.พระราม 1 เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.พญาไท เข้าสู่เส้นทางปกติ

ขากลับ : เดินบนเส้นทางปกติ ถึงแยกราชประสงค์ เลี้ยวซ้ายเข้าถนนราชดำริ ถึงแยกประตูน้ำ เลี้ยวขวา เข้าสู่ถนนเพชรบุรี เลี้ยวขวาเข้าซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) เลี้ยวซ้ายเข้าถนนสุขุมวิท เลี้ยวซ้ายเข้าถนนสุขุมวิท 71 เข้าสู่เส้นทางรถปกติ

แท็กที่เกี่ยวข้อง #ข่าวล่าสุด#ข่าววันนี้#คมชัดลึกออนไลน์#รสบัส#เอเปก#เอเปก#เอเปค2022#เอเปค2022 แท็กที่เกี่ยวข้อง #ข่าวล่าสุด#ข่าววันนี้#คมชัดลึกออนไลน์#รสบัส#เอเปก#เอเปก#เอเปค2022#เอเปค2022 .

#ปรบเสนทาง #รถเมล #สาย #เลยงปดถนน #งานประชม #เอเปค #เชคทน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *