ใครที่กำลังหาเลขเด็ดโชคลาภจาก สถิติหวยที่ออกตามวันข้างขึ้น ทั้งรางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว  หรือรางวัลสุดฮิตอย่างเลขท้าย 2 ตัว ที่มักออกวันข้างขึ้นรวมถึงเลขเบิ้ลที่ออกบ่อย และเลขเบิ้ลที่เคยออกย้อนหลังกันจุกๆ กันถึง 30 ปี  สามารถเช็คกันได้เลยค่ะ

สารบัญ

     ใครที่กำลังหาเลขเด็ดโชคลาภจาก สถิติหวยที่ออกตามวันข้างขึ้น ทั้งรางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว  หรือรางวัลสุดฮิตอย่างเลขท้าย 2 ตัว ที่มักออกวันข้างขึ้นรวมถึงเลขเบิ้ลที่ออกบ่อย และเลขเบิ้ลที่เคยออกย้อนหลังกันจุกๆ กันถึง 30 ปี  สามารถเช็คกันได้เลยค่ะ

 

ตารางหวยออกวันข้างขึ้นย้อนหลัง 30 ปี

งวด

รางวัลที่ 1

เลขท้าย
2 ตัว

เลขหน้า
3 หน้า

เลขท้าย 3 ตัว

16 สิงหาคม 2565 331583 42 271  300 284  876
1 สิงหาคม 2565 436594 14 893  266 447  282
1 กรกฎาคม 2565 981417 61 287  242 002  542
1 มิถุนายน 2565 319196 02 817  679 213  652
2 พฤษภาคม 2565 658642 09 778  518 041  325
16 เมษายน 2565 395919 58 859  289 413  508
17 มกราคม 2565 880159 92 731  786 529  119
16 ธันวาคม 2564 639235 83 097  629 476  522
16 พฤศจิกายน 2564 032761 57 648  471 844  245
16 ตุลาคม 2564 386372 38 602  964 295 798
16 ส.ค. 2564 046750 23  421  666 160  355
16 ก.ค. 2564 556725 70  174  058 233  927
16 พ.ค. 2564 684579 14  843 615 276  970
16 เม.ย. 2564 100787 56 143  013 478  264
16 มี.ค. 2564 890422 19 036  902 396  256
16 ก.พ. 2564 424603 39  861  318 057  817
16 ธ.ค. 2563 201303 70  377   828  072   517
1 ธ.ค. 2563 100994 84  093  776 984  834
16 พ.ย. 2563 972661 46  368  741 208  255
1 ต.ค. 2563 837893 59 757  594 595  110
1 ส.ค. 2563 569391 92 931 575 578 809
1 ก.ค. 2563 347258 83 095 362 094 307
1 มิ.ย. 2563 831567 24 489 264 562 582
1 มี.ค. 2563 875938 98 294 328 597 780
1 ก.พ. 2563 589227 06 259 552 927 375
30 ธ.ค. 2562 510541 81 116 382 250 140
1 ธ.ค. 2562 453522 81 261 617 013 457
1 พ.ย. 2562 967375 79 323 806 021 206
1 ต.ค. 2562 691197 59 392 920 606 797
1 ก.ย. 2562 798787 20 210 847 274 439
1 ส.ค. 2562 387006 58 135 983 562 795
15 ก.ค. 2562 369765 88 355 901 113 556
16 มิ.ย. 2562 174055 29 625 884 127 800
16 พ.ค. 2562 962526 71 669 949 018 828
16 เม.ย. 2562 570331 23 512 930 966 968
16 มี.ค. 2562 724628 64 148 883 154 877
16 ก.พ. 2562 074824 56 881 910 612 879
17 ม.ค. 2562 197079 65 206 412 127 660
16 ธ.ค. 2561 356564 62 480 948 297 369
1 พ.ย. 2561 149840 58 384 576 046 509
16 ต.ค. 2561 200515 93 186 392 192 212
16 ก.ย. 2561 149760 79 323 539 155 297
16 ส.ค. 2561 586117 10 340 670 591 815
16 ก.ค. 2561 596324 27 403 530 138 362
16 มิ.ย. 2561 223131 46 432 507 132 868
16 พ.ค. 2561 075629 20 130 357 047 506
16 เม.ย. 2561 739229 60 273 654 076 526
16 ก.พ. 2561 309915 39 007 388 230 748
17 ม.ค. 2561 203823 50 624 799 236 397
30 ธ.ค. 2560 911234 98 373 495 504 953
1 ธ.ค. 2560 451005 33 303 626 257 601
1 พ.ย. 2560 533726 85 165 425 036 485
1 ต.ค. 2560 880714 52 611 726 462 952
1 ก.ย. 2560 143224 65 345 679 195 278
1 ส.ค. 2560 756519 36 061 386 787 989
1 ก.ค. 2560 112360 26 226 489 005 688
1 มิ.ย. 2560 053630 61 121 218 581 881
2 พ.ค. 2560 008656 35 573 949 773 923
1 เม.ย. 2560 392785 80 020 057 500 709
1 มี.ค. 2560 978453 78 450 560 052 577
1 ก.พ. 2560 054672 42 066 807 426 628
30 ธ.ค. 2559 377712 46 304 890 477 769
1 ธ.ค. 2559 086069 77 513 873 148 450
1 พ.ย. 2559 785438 86 824 976 038 752
16 ต.ค. 2559 571947 98 692 885 032 587
16 ก.ย. 2559 240650 42 493 583 043 160
16 ส.ค. 2559 254004 33 366 966 596 631
16 ก.ค. 2559 449764 55 552 734 158 925
16 มิ.ย. 2559 073816 79 251 804 321 749
16 พ.ค. 2559 141737 98 382 975 087 268
16 เม.ย. 2559 221609 87 008 228 507 523
16 มี.ค. 2559 134918 32 855 877 004 973
16 ก.พ. 2559 356364 98 312 699 309 535
17 ม.ค. 2559 304371 50 031 532 743 786
17 ธ.ค. 2558 930255 08 140 250 094 638
16 พ.ย. 2558 795283 03 241 028 643 802
16 ต.ค. 2558 968630 62 457 134 412 054
16 ก.ย. 2558 743148 06 435 209 375 084
16 ส.ค. 2558 033363 40 781 227 624 648
16 ก.ค. 2558 121507 49 761 461  830 294
16 มิ.ย. 2558 644742 05 429 253 386 532
2 พ.ค. 2558 543466 30 818 163  366 195
1 เม.ย. 2558 605704 70 558 962 557 861
1 มี.ค. 2558 240237 34 498 031 857 008
1 ก.พ. 2558 155537 79 083 286 813 008
30 ธ.ค. 2557 461704 57   853 982 535 950
1 ธ.ค. 2557 480449 11   820 380 580 161
1 พ.ย. 2557 206608 44   607 203 855 979
1 ต.ค. 2557 375615 44   251 086 159 520
1 ก.ย. 2557 856763 22   308 912 477 490
1 ส.ค. 2557 766391 82   349 576 623 637
1 ก.ค. 2557 378477 39   123 271 441 864
1 มิ.ย. 2557 781198 18   160 324 409 636
2 พ.ค. 2557 103297 52   143 158 673 797
1 เม.ย. 2557 028866 95   186 499 835 938
1 มี.ค. 2557 906318 35   116 537 753 798
1 ก.พ. 2557 180149 95   406 492 888 976
16 ธ.ค. 2556 341767 79   111 228 742 826
16 พ.ย. 2556 806925 28   069 304 672 753
16 ต.ค. 2556 963289 60   402 529 876 952
16 ก.ย. 2556 562684 63   056 235 574 754
16 ส.ค. 2556 321327 20   417 945 448 201
16 ก.ค. 2556 566996 86   352 210 584 526
16 มิ.ย. 2556 289673 69   390 098 114 502
16 พ.ค. 2556 687125 56   034 261 390 945
16 เม.ย. 2556 843846 86   834 862 906 828
16 มี.ค. 2556 968433 52   860 959 175 529
16 ก.พ. 2556 368257 09   657 708 109 386
16 ม.ค. 2556 820981 08   555 196 374 334
16 ธ.ค. 2555 529524 72   734 745 778 008
16 พ.ย. 2555 639500 15   576 560 804 627
16 ต.ค. 2555 281343 28   152 089 396 868
16 ก.ย. 2555 540143 79   242 752 123 770
1 ก.ย. 2555 329997 07   736 598 148 639
1 ส.ค. 2555 895590 50   820 599 796 745
1 ก.ค. 2555 915900 60   715 656 530 611
1 มิ.ย. 2555 882727 38   606 576 895 399
2 พ.ค. 2555 889501 29   589 597 426 468
1 เม.ย. 2555 257562 69   581 074 616 332
1 มี.ค. 2555 222518 79   295 135 711 199
1 ก.พ. 2555 320605 32   749 426 498 598
30 ธ.ค. 2554 526402 65   168 026 541 597
1 ธ.ค. 2554 408147 02   922 253 857 739
1 พ.ย. 2554 805540 54   771 380 065 221
1 ต.ค. 2554 511052 15   957 104 189 499
1 ก.ย. 2554 724533 85   847 021 533 821
1 ส.ค. 2554 218756 12   703 583 660 221
1 ก.ค. 2554 622953 51   390 160 780 463
16 มิ.ย. 2554 351276 88   486 167 162 582
16 พ.ค. 2554 406417 05   700 044 071 889
16 เม.ย. 2554 825988 44   263 213 397 593
16 มี.ค. 2554 593331 96   209 945 463 737
16 ก.พ. 2554 481746 27   535 510 384 388
16 ม.ค. 2554 281062 23   227 185 758 546
16 ธ.ค. 2553 334380 24   529 315 533 306
16 พ.ย. 2553 813993 43   763 979 907 129
16 ต.ค. 2553 621377 42   310 518 385 872
16 ก.ย. 2553 017422 66   103 316 431 075
16 ส.ค. 2553 911097 64   986 578 448 689
16 ก.ค. 2553 180387 34   309 219 572 024
16 มิ.ย. 2553 500104 73   200 628 681 816
16 พ.ค. 2553 480012 12   293 151 770 008
16 เม.ย. 2553 211743 96   811 744 154 285
16 มี.ค. 2553 364222 97   619 996 229 756
16 ก.พ. 2553 133707 03   137 026 362 985
16 ม.ค. 2553 073577 67   413 459 781 646
30 ธ.ค. 2552 994304 87   993 337 419 598
1 ธ.ค. 2552 776980 59   937 188 412 252
1 พ.ย. 2552 689140 85   366 923 642 465
1 ต.ค. 2552 169387 06   249 435 714 255
1 ก.ย. 2552 015865 32   435 447 446 924
1 ส.ค. 2552 154986 92   688 239 421 374
1 ก.ค. 2552 207542 66   233 107 799 385
1 มิ.ย. 2552 777661 26   242 097 240 642
2 พ.ค. 2552 294452 11   222 549 947 301
1 เม.ย. 2552 816578 50   572 363 113 044
1 มี.ค. 2552 553091 67   224 238 665 295
1 ก.พ. 2552 534533 69   660 777 015 427
30 ธ.ค. 2551 218596 22   094 197 831 984
1 ธ.ค. 2551 205434 05   013 260 617 957
1 พ.ย. 2551 272028 76   285 333 421 929
1 ต.ค. 2551 882911 67   204 302 311 395
1 ก.ย. 2551 695993 09   027 206 413 904
16 ส.ค. 2551 380377 36   161 445 457 744
16 ก.ค. 2551 257374 41   344 401 486 576
16 มิ.ย. 2551 729111 75   339 345 639 870
16 พ.ค. 2551 329231 69   193 120 355 214
16 เม.ย. 2551 982800 64   802 584 043 008
16 มี.ค. 2551 074946 33   077 974 085 158
16 ก.พ. 2551 137054 80   344 512 630 892
16 ม.ค. 2551 556010 81   413 548 942 965
16 ธ.ค. 2550 513501 96   425 432 460 702
16 พ.ย. 2550 562481 73   130 198 752 844
16 ต.ค. 2550 032988 48   158 663 685 846
16 ก.ย. 2550 499336 45   247 273 604 608
16 ส.ค. 2550 476207 93   234 236 312 424
16 ก.ค. 2550 527384 77   105 183 334 947
16 มิ.ย. 2550 393194 41   989 907 424 589
1 เม.ย. 2550 622780 93   677 794 814 022
1 มี.ค. 2550 742425 61   949 294 942 801
1 ก.พ. 2550 769925 56   893 239 287 865
30 ธ.ค. 2549 778584 07   811 403 164 971
1 ธ.ค. 2549 270052 12   621 462 091 236
1 พ.ย. 2549 910957 29   647 739 137 905
1 ต.ค. 2549 952335 92   007 804 879 951
1 ก.ย. 2549 381761 44   600 693 093 626
1 ส.ค. 2549 238654 88   847 005 817 487
1 ก.ค. 2549 952890 65   126 183 017 839
1 มิ.ย. 2549 810850 99   526 149 382 664
2 พ.ค. 2549 024554 27   006 438 082 117
1 เม.ย. 2549 738365 95   064 955 301 522
1 มี.ค. 2549 582473 43   586 801 108 914
1 ก.พ. 2549 412729 87   915 720 149 384
30 ธ.ค. 2548 492955 94   066 308 742 150
1 ธ.ค. 2548 388551 17   072 764 027 770
1 พ.ย. 2548 970577 98   171 375 009 216
16 ต.ค. 2548 041072 71   346 913 410 269
16 ก.ย. 2548 214768 10   498 282 124 057
16 ส.ค. 2548 475560 68   272 844 103 915
16 ก.ค. 2548 477452 13   757 150 460 642
16 มิ.ย. 2548 793070 44   806 021 074 605
16 พ.ค. 2548 867134 97   376 648 465 693
16 เม.ย. 2548 119327 10   081 968 346 627
16 มี.ค. 2548 196345 03   073 601 783 394
16 ก.พ. 2548 816422 53   086 356 192 065
16 ม.ค. 2548 335022 08   689 291 039 479
16 ธ.ค. 2547 479372 17   288 075 999 183
16 พ.ย. 2547 754622 64   918 019 744 904
16 ต.ค. 2547 355858 62   162 200 438 890
16 ก.ย. 2547 923373 59   295 888 774 867
16 ส.ค. 2547 335921 59   114 082 559 288
1 ก.ค. 2547 312471 66   313 598 664 261
1 มิ.ย. 2547 614144 72   990 776 425 992
2 พ.ค. 2547 653403 91   385 550 822 101
1 เม.ย. 2547 196391 62   808 918 257 851
1 มี.ค. 2547 697483 50   610 510 759 206
1 ก.พ. 2547 216822 77   361 242 769 765
30 ธ.ค. 2546 739447 64   654 435 743 216
1 ธ.ค. 2546 991307 78   945 719 559 217
1 พ.ย. 2546 941438 47   866 156 216 264
1 ต.ค. 2546 912040 43   407 100 379 563
1 ก.ย. 2546 187813 92   661 918 793 249
1 ส.ค. 2546 766098 91   733 856 007 460
1 ก.ค. 2546 461414 91   151 878 395 282
1 มิ.ย. 2546 766066 36   083 523 354 686
2 พ.ค. 2546 135603 12   498 870 386 522
16 เม.ย. 2546 892525 21   933 906 796 823
16 มี.ค. 2546 653062 64   820 208 702 038
16 ม.ค. 2546 977085 06   441 535 519 262
16 ธ.ค. 2545 019682 67   616 312 075 849
16 พ.ย. 2545 915344 55   191 843 789 906
16 ต.ค. 2545 428641 51   150 401 244 177
16 ก.ย. 2545 156050 85   056 889 823 169
16 ส.ค. 2545 120108 57   705 173 953 147
16 ก.ค. 2545 340264 69   304 632 539 034
16 มิ.ย. 2545 073261 07   472 156 662 845
16 พ.ค. 2545 598714 76   765 725 394 508
16 เม.ย. 2545 522630 37   586 949 997 085
16 มี.ค. 2545 659152 04   370 066 707 943
16 ก.พ. 2545 330853 92   167 820 088 769
16 ม.ค. 2545 709670 14   895 116 434 109
16 ธ.ค. 2544 224675 19   887 538 363 902
16 พ.ย. 2544 685706 74   339 976 600 275
1 ต.ค. 2544 104154 15   827 303 287 058
1 ก.ย. 2544 119067 14   145 294 218 532
1 ส.ค. 2544 180597 11   602 086 864 848
1 ก.ค. 2544 107987 34   364 296 985 546
1 มิ.ย. 2544 113311 80   490 983 310 920
2 พ.ค. 2544 205095 64   980 543 294 099
1 เม.ย. 2544 640998 49   600 061 407 877
1 มี.ค. 2544 836537 85   356 147 292 380
1 ก.พ. 2544 454703 13   089 437 245 063
30 ธ.ค. 2543 119451 31   600 763 985 357
1 ธ.ค. 2543 887956 56   454 664 170 933
1 พ.ย. 2543 093182 90   046 606 818 407
1 ต.ค. 2543 290582 26   690 436 618 070
1 ก.ย. 2543 437367 52   952 290 365 474
1 ส.ค. 2543 267540 18   881 930 665 463
16 ก.ค. 2543 931342 43   397 237 739 656
16 มิ.ย. 2543 825696 57   592 832 311 771
16 พ.ค. 2543 009315 56   226 035 929 174
16 เม.ย. 2543 836777 63   950 273 131 362
16 มี.ค. 2543 164311 65   009 460 071 326
16 ก.พ. 2543 729816 91   631 916 618 181
16 ม.ค. 2543 442183 82   540 950 269 847
16 ธ.ค. 2542 139853 30   131 688 143 656
16 พ.ย. 2542 764354 14   978 723 324 293
16 ต.ค. 2542 410227 28   468 304 750 467
16 ก.ย. 2542 807506 46   593 268 283 734
16 ส.ค. 2542 340998 65   696 333 371 111
16 ก.ค. 2542 070416 03   138 349 343 004
16 มิ.ย. 2542 278794 63   917 422 859 742
16 พ.ค. 2542 618818 16   843 074 884 870
16 เม.ย. 2542 625094 35   394 432 067 859
16 ก.พ. 2542 307213 41   456 091 404 782
30 ธ.ค. 2541 464147 50   778 094 924 983
1 ธ.ค. 2541 836569 58   115 075 944 200
1 พ.ย. 2541 920846 29   081 316 044 289
1 ต.ค. 2541 987844 18   806 286 728 470
1 ก.ย. 2541 872795 96   316 042 551 060
1 ส.ค. 2541 748493 22   015 001 771 862
1 ก.ค. 2541 595123 65   076 101 606 314
1 มิ.ย. 2541 820088 67   014 649 781 530
2 พ.ค. 2541 663807 72   143 325 802 946
1 เม.ย. 2541 496930 66   454 563 882 786
1 มี.ค. 2541 236864 74   867 285 127 562
1 ก.พ. 2541 665959 48   381 685 788 941
30 ธ.ค. 2540 675704 65   044 327 977 788
1 ธ.ค. 2540 241559 86   392 982 677 168
1 พ.ย. 2540 974201 39   830 877 283 064
16 ต.ค. 2540 405124 98   280 356 459 125
16 ก.ย. 2540 527514 98   251 335 687 935
16 ส.ค. 2540 156967 30   235 957 596 569
16 ก.ค. 2540 509691 67   982 623 750 944
16 มิ.ย. 2540 537146 61   635 769 982 504
16 พ.ค. 2540 088067 52   510 621 896 769
16 เม.ย. 2540 551450 92   654 165 279 085
16 มี.ค. 2540 100474 36   444 822 705 214
16 ก.พ. 2540 499884 94   716 247 533 315
16 ม.ค. 2540 151995 47   612 257 020 381
16 ธ.ค. 2539 593856 44   381 755 608 438
16 พ.ย. 2539 951088 21   168 349 580 577
16 ต.ค. 2539 198019 18   082 270 865 824
16 ก.ย. 2539 814368 59   889 818 976 400
16 ส.ค. 2539 352768 19   389 932 609 875
16 ก.ค. 2539 332687 91   771 547 281 010
16 มิ.ย. 2539 318311 21   649 118 735 916
1 เม.ย. 2539 660765 90   701 338 839 278
1 มี.ค. 2539 304855 72   760 664 443 945
1 ก.พ. 2539 256556 26   906 705 549 994
30 ธ.ค. 2538 327686 04   748 456 145 928
1 ธ.ค. 2538 714426 74   516 427 387 073
1 พ.ย. 2538 282069 07   962 564 194 393
1 ต.ค. 2538 317092 76   139 819 088 296
1 ก.ย. 2538 620837 83   693 872 255 644
1 ส.ค. 2538 464819 59   070 274 669 293
1 ก.ค. 2538 939901 19   428 940 667 879
1 มิ.ย. 2538 105615 17   374 735 168 688
2 พ.ค. 2538 504692 88   304 886 268 273
1 เม.ย. 2538 427039 06   254 926 674 978
1 มี.ค. 2538 411454 71   034 019 022 152
1 ก.พ. 2538 198162 48   195 087 805 574
16 ธ.ค. 2537 5100040 50   654 129 766 544
16 พ.ย. 2537 6095849 82   504 902 225 816
16 ต.ค. 2537 7583048 79   165 294 428 024
16 ก.ย. 2537 4781931 88   046 255 164 886
16 ส.ค. 2537 6504760 28   303 724 897 677
16 ก.ค. 2537 5962891 74   424 686 628 622
16 มิ.ย. 2537 1947355 53   302 583 524 669
16 พ.ค. 2537 2071764 29   093 544 535 746
16 เม.ย. 2537 7893913 21   785 982 151 594
16 มี.ค. 2537 1723336 19   382 166 515 185
16 ก.พ. 2537 7679044 76   943 520 753 486
16 ม.ค. 2537 4791270 23   873 237 845 708
16 ธ.ค. 2536 4043500 69   646 156 478 253
16 พ.ย. 2536 7515123 82   410 507 184 112
16 ต.ค. 2536 7611764 58   254 216 684 566
16 ก.ย. 2536 4286755 11   296 963 890 504
1 ก.ย. 2536 2812096 00   738 227 181 218
1 ส.ค. 2536 4137744 06   273 778 446 905
1 ก.ค. 2536 3820203 29   729 189 206 213
1 มิ.ย. 2536 3488477 61   813 645 011 815
2 พ.ค. 2536 7749508 99   532 916 661 783
1 เม.ย. 2536 5825558 89   859 255 060 217
1 มี.ค. 2536 4006281 19   449 968 065 492
1 ก.พ. 2536 7459337 21   171 767 507 986
30 ธ.ค. 2535 6662150 23   510 563 810 795
1 ธ.ค. 2535 7120927 65   019 406 153 063
1 พ.ย. 2535 6267821 35   879 263 789 046
1 ต.ค. 2535 6379578 71   752 765 654 300
1 ก.ย. 2535 1446615 68   060 307 125 056
1 ส.ค. 2535 6697778 86   712 935 593 575
1 ก.ค. 2535 5119968 56   999 813 561 702
1 มิ.ย. 2535 5184191 29   169 351 245 729
16 พ.ค. 2535 2827496 59   333 738 246 890
2 พ.ค. 2535 5765397 86   079 444 732 104
16 เม.ย. 2535 2699374 10   836 662 139 325
16 มี.ค. 2535 1218353 48   004 578 543 737
16 ก.พ. 2535 1868701 94   641 849 349 599
16 ม.ค. 2535 1149428 18   034 543 672 132
16 ธ.ค. 2534 7241436 88   613 667 717 597
16 พ.ย. 2534 4373528 08   979 477 937 643
16 ต.ค. 2534 2078202 38   585 566 338 314
16 ก.ย. 2534 4790449 18   114 298 220 381
16 ส.ค. 2534 3746551 89   845 377 044 182
16 ก.ค. 2534 1671946 62   822 846 951 882
16 มิ.ย. 2534 5364632 91   370 785 761 268
16 พ.ค. 2534 2532303 63   931 269 688 802
16 เม.ย. 2534 4824037 57   565 711 970 206
16 มี.ค. 2534 5891641 59   540 715 527 866
16 ก.พ. 2534 3223780 33   992 658 242 596
16 ม.ค. 2534 5328736 29   649 645 225 388
1 ธ.ค. 2533 4771944 88   237 586 692 444
1 พ.ย. 2533 4380230 82   694 516 619 829
1 ต.ค. 2533 5738808 37   043 977 058 748
1 ก.ย. 2533 1622380 83   862 938 161 639
1 ส.ค. 2533 1867185 92   579 070 973 445
1 ก.ค. 2533 1076835 43   043 641 038 295
1 มิ.ย. 2533 2355474 72   118 115 227 492
2 พ.ค. 2533 5898868 01   186 644 668 078
1 เม.ย. 2533 4734251 39   301 637 195 717
1 มี.ค. 2533 4968902 15   624 452 087 567
1 ก.พ. 2533 1078496 82   756 481 259 104
SEE ALSO  ชุดนอน ที่ชอบใส่ บ่งบอกนิสัย | Custercyclery


สถิติเลขเดียวที่ออกเลขท้าย 2 ตัว ที่ออกบ่อยในวันข้างขึ้น ย้อนหลัง 30 ปี

 • เลข   6   ออก   90   ครั้ง
 • เลข   9   ออก   88   ครั้ง
 • เลข   2   ออก   76   ครั้ง
 • เลข   8   ออก   76   ครั้ง
 • เลข   5   ออก   73   ครั้ง
 • เลข   1   ออก   67   ครั้ง
 • เลข   7   ออก   65   ครั้ง
 • เลข   3   ออก   62   ครั้ง
 • เลข   4   ออก   58   ครั้ง
 • เลข   0   ออก   57   ครั้ง
SEE ALSO  ดูดวงรายวัน ประจำวันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564 โดย อ.อาวุธจับยามดวงรายวัน | Custercyclery


สถิติเลขเบิ้ลเลขท้าย 2 ตัวที่เคยออกวันข้างขึ้น ย้อนหลัง 30 ปี

 • เลข   44   จำนวน   6   ครั้ง
 • เลข   11   จำนวน   4   ครั้ง
 • เลข   33   จำนวน   4   ครั้ง
 • เลข   22   จำนวน   3   ครั้ง
 • เลข   77   จำนวน   3   ครั้ง
 • เลข   55   จำนวน   2   ครั้ง
 • เลข   99   จำนวน   2   ครั้ง
 • เลข   00   จำนวน   1   ครั้ง
SEE ALSO  ดูดวงรายวันประจำวันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565 โดย อ.อาวุธจับยามดวงรายวัน แห่งดวงLive | Custercyclery

สถิติจำนวนครั้งเลขท้าย 2 ตัวที่เคยออกในวันข้างขึ้น ย้อนหลัง 30 ปี ไล่จากมากไปน้อย

ออก  9  ครั้ง

59  65

ออก  8  ครั้ง

29  98

ออก  7  ครั้ง

50  56  64  79  88  92

ออก  6  ครั้ง

06  18  19  44  67  69  82  86  91

ออก  5  ครั้ง

21  23  39  43  52  62  72  85

ออก  4  ครั้ง

03  07  08  10  11  12  14  15
26  28  33  35  36  46  48  57
58  61  63  66  71  74  76  96

ออก  3  ครั้ง

05  17  20  22  27  30  32
34  38  41  42  60  70  77
80  81  83  87  93  94  95

ออก  2  ครั้ง

04  09  13  24   37  47  49
51  53  55  68  73  78  89
90  97  99

ออก 1  ครั้ง

00  01  02  16  31  40  45  54  75

________________________ 

สถิติเลขเดียวที่ออกเลขท้าย 3 ตัว ที่ออกบ่อยในวันข้างขึ้น ย้อนหลัง 30 ปี

 • เลข   6   ออก   388   ครั้ง
 • เลข   8   ออก   381   ครั้ง
 • เลข   5   ออก   380   ครั้ง
 • เลข   2   ออก   373   ครั้ง
 • เลข   4   ออก   366   ครั้ง
 • เลข   9   ออก   364   ครั้ง
 • เลข      ออก   362   ครั้ง
 • เลข   7   ออก   362   ครั้ง
 • เลข   3   ออก   356   ครั้ง
 • เลข   1   ออก   330   ครั้ง

สถิติเลขเบิ้ลเลขท้าย 3 ตัวที่เคยออกวันข้างขึ้น ย้อนหลัง 30 ปี

 • เลข   222   จำนวน   1   ครั้ง
 • เลข   333   จำนวน   3   ครั้ง
 • เลข   444   จำนวน   3   ครั้ง
 • เลข   555   จำนวน   1   ครั้ง
 • เลข   777   จำนวน   1   ครั้ง
 • เลข   888   จำนวน   2   ครั้ง
 • เลข   999   จำนวน   2   ครั้ง

สถิติจำนวนครั้งเลขท้าย 3 ตัวที่เคยออกในวันข้างขึ้น ย้อนหลัง 30 ปี ไล่จากมากไปน้อย

ออก  5  ครั้ง

008  044  206  255  294  295  535  688  769  945  982

ออก  4  ครั้ง

034  043  046  075  094
158  160  168  195
216  242  268  273
304  349  381
460
504  510  576  597  598
600  606  654  664
752  771
802  820  879
906

ออก  3  ครั้ง

 • 004  019  021  038  056  060  065
  070  074  082  085  086  087

 • 104  114  127  143  150  151  156
  161  183

 • 200  227  236  237  257  269  285
  293  296
 • 301  316  333  356  362  374  375
  380  385  386  390  394  397
 • 407  413  424  426  435  438  444
  463  477  486  492  498

 • 507  526  529  532  533  543  562
  563  578  586  593  596

 • 628  639  642  649  656  660  677
  693
 • 702  705  739  742  744  748  753
  765  770  778

 • 813  822  845  847  859  870  877
  889  890

 • 916  918  950  952  957  976  979
  985

ออก  2  ครั้ง

 • 005  007  009  013  015  022  024
  026  027  057  058  063  064  066
  071  072  073  076  081  088  089
  091  093

 • 101  103  109  111  113  115  116
  118  123  125  129  131  132  137
  138  139  145  147  148  149  152
  154  162  164  165  167  169  171
  181  185  186  189  192

 • 208  213  217  218  221  225  233
  235  239  245  247  249  251  253
 • 254  261  263  264  274  278  282
  283  287  288  297

 • 302  303  307  308  309  310  311
  312  314  315  324  325  334  338
  339  344  346  355  363  366  370
  382  384  388  395  396

 • 401  406  410  412  421  425  427 
  428  432  441  445  446  448  454
  456  457  459  465  468  478  490 
  499

 • 516  520  522  523  530  540  544
 • 546  549  559  566  572  574  577
 • 580  581  582  583  584  589  599
 • 601  607  608  612  616  618  619
 • 621  623  624  627  631  637  641
 • 643  644  645  646  648  661  662 
  667  669  672  685  686  689
 • 708  711  715  717  729  734  735
  737  738  743  745  749  750  756
  763  780  781  783  785  786  788
  789  795  796  797  798

 • 801  804  806  811  815  816  817
  818  823  828  830  834  839  843
  844  846  849  857  862  864  865
  866  867  868  872  881  882  886
  888  895

 • 902  904  905  907  915  923  924
  927  929  933  935  937  938  942
  943  944  947  949  951  953  968
  970  973  977  978  983  984  986
  989  992  999

ออก  1  ครั้ง

 •  001  005  006  010  011  014  017
  018  020  032  035  036  039  042
  047  052  054  061  067  069  077
  078  079  083  084  097  098  099
 • 100  105  107  108  110  112  117
  120  124  126  130  135  140  153
  159  170  173  174  175  177  182
  184  188  191  193  194  196  197
  198  199
 • 201  203  204  209  210  212  214
  219  220  222  224  226  228  229
  230  234  238  240  244  246  250
  252  256  259  260  262  270  271
  272  275  276  279  280  281  286
  289  290  291  292  298
 • 300  306  313  321  326  327  332
  335  337  339  343  345  351  352
  354  357  361  364  365  369  371
  376  377  379  387  389  392  393
  399
 • 400  402  403  404  409  417  419  
  422  431  434  436  437  439  443  
  447  449  450  452  462  467  470
  472  474  479  481  485  487
 • 500  502  506  508  509  512  515
  517  518  519  524  527  537  538
  539  541  547  548  550  551  555
  556  557  560  561  564  565  567
  569  575  579  585  587  591  592
  594  595
 • 602  604  605  609  610  611  613
  617  622  626  630  632  635  636
  638  657  658  663  668  674  681
  684  687  690  692  694  696
 • 700  701  703  707  709  712  714
  716  719  720  723  724  725  728
  732  733  736  754  755  757  758
  759  760  761  764  766  767  773
  774  776  777  782  787  793  794
  799
 • 800  805  808  809  810  814  819
  821  826  827  829  831  832  835
  836  848  851  853  855  856  860
  861  873  875  876  878  884  887
  892  893  896  897 
   
 • 912  913  914  917  920  922  925
  926  928  930  931  932  940  941
  946  955  959  962  963  965  966
  971  974  980  990  993  994  996
  997

________________________

หากถูกรางวัล ขึ้นเงินที่ไหน ถูกหวย โดนหักเงินกี่บาท เช็ควิธีขึ้นเงินและค่าธรรมเนียมได้ที่นี่

สถานที่ขึ้นเงินรางวัล สลากกินแบ่งรัฐบาล มีอยู่หลายแห่งด้วยกัน ซึ่งจะมีอัตราค่าธรรมเนียมการขึ้นเงินรางวัลแตกต่างกันไปตามแต่ละสถานที่ ดังนี้

1.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (สนามบินน้ำ)

เวลาทำการ : วันจันทร์-ศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 08.30-15.00 น. ไม่หยุดพักกลางวัน

สิ่งที่ต้องเตรียม : บัตรประชาชน ล็อตเตอรี่ที่ถูกรางวัล พร้อมค่าอากรแสตมป์ หรือ กรณีชาวต่างชาติ ให้ใช้หนังสือเดินทาง (Passport)

จุดขึ้นเงินรางวัล : สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ชั้น 1 ห้องจ่ายรางวัล

เงื่อนไขการจ่ายเงินรางวัล : กรณีที่เงินรางวัลไม่เกิน 20,000 บาท เจ้าหน้าที่จะจ่ายเป็นเงินสด แต่หากเงินรางวัลมีมูลค่ามากกว่า 20,000 บาท จะจ่ายเป็นเช็คเงินสด ให้ไปขึ้นเงินด้วยตนเองที่ธนาคาร

ค่าธรรมเนียมการขึ้นเงินรางวัล : จะคิดเป็นร้อยละ 50 สตางค์ของมูลค่าเงินรางวัลที่ถูกสลาก หรือ 0.5% ของเงินรางวัล เช่น รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 6,000,000 บาท ผู้ถูกรางวัลจะเสียค่าอากรแสตมป์ 30,000 บาท เป็นต้น

2. ธนาคารกรุงไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส) และธนาคารออมสิน

สามารถขึ้นเงินได้ทุกรางวัล ยกเว้น “รางวัลที่ 1” โดยจ่ายให้เฉพาะงวดปัจจุบัน ไม่สามารถขึ้นเงินรางวัลสำหรับงวดย้อนหลังได้ โดยจะจ่ายตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันออกรางวัลในงวดนั้นๆ ไปจนถึงเวลา 12.00 น.ของวันออกรางวัลในงวดถัดไป

เวลาทำการ : ตามเวลาทำการของแต่ละสาขา

สิ่งที่ต้องเตรียม : บัตรประชาชน ล็อตเตอรี่ที่ถูกรางวัล พร้อมค่าอากรแสตมป์ สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือกรณีชาวต่างชาติ ให้ใช้หนังสือเดินทาง (Passport)

ค่าธรรมเนียมการขึ้นเงินรางวัล : แบ่งเป็นภาษีมูลค่าเพิ่ม คิดค่าธรรมเนียม 1% ของมูลค่าเงินรางวัล และบวกค่าอากรแสตมป์ 0.5% ที่ธนาคารต้องนำส่งให้กับสำนักงานสลาก ฯ รวมแล้วเท่ากับ 1.50% ของมูลค่าเงินรางวัล  (อาจมีค่าธรรมอื่นๆ เพิ่มเติม โปรดสอบถามธนาคารอีกครั้งก่อนขึ้นเงินรางวัล)

เงื่อนไขการจ่ายเงินรางวัล :

 • กรณีที่ยอดเงินรวมไม่เกิน 20,000 บาท สามารถเลือกรับเป็นเงินสด หรือเลือกโอนเข้าบัญชีธนาคารนั้นๆ หรือบัญชีต่างธนาคารได้
 • กรณีที่ยอดเงินรวมมากกว่า 20,000 บาท จะไม่สามารถขอรับเป็นเงินสดได้ แต่สามารถเลือกโอนเข้าบัญชีธนาคารนั้นๆ หรือบัญชีต่างธนาคารได้ 

หมายเหตุ 

-สลากกินแบ่งรัฐบาล ผู้ขอรับรางวัล ต้องชำระอากรแสตมป์ในอัตรา 1 บาท ของเงินรางวัลทุก 200 บาท หรือเศษของ 200 บาท

-สลากการกุศล ผู้ขอรางวัล ต้องชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 1 ของเงินรางวัล

3.แผงล็อตเตอรี่

สำหรับแผงลอตเตอรี่ที่ติดป้าย รับขึ้นเงินรางวัล หรือรับซื้อรางวัล ก็สามารถขึ้นเงินได้เช่นกัน ส่วนใหญ่แล้วจะคิดอัตราค่าธรรมเนียม 2 – 3% (รวมค่าอากรแสตมป์ 0.50%) ของมูลค่าเงินรางวัล สามารถรับเป็นเงินสดได้ทันที หรือสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่แผงลอตเตอรี่นั้นๆ

5.ร้านทอง

คิดอัตราค่าธรรมเนียม 1-3% (รวมค่าอากรแสตมป์ 0.5%) คล้ายกับการขึ้นเงินที่แผงลอตเตอรี่ สามารถรับเป็นเงินสดได้ทันที หรือสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ร้านทองนั้นๆ

 ดูดวงแม่นๆ เคล็ดลับเสริมดวง และเลขมงคล อัพเดททุกวัน ที่แอปพลิเคชัน ทรูไอดี ดาวน์โหลดเลยที่นี่!! 

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลังรู้ผลทันที

 

หากยังอ่านดวงไม่จุใจ ติดตามอ่านดวงแบบอื่นๆ ได้ที่นี่

ดวงรายวัน

 

ดวงรายสัปดาห์

 

ดวงรายปักษ์

ดวงรายเดือน

 

เลขมงคล

 

ฤกษ์มงคล

 

#รวมสถตหวยวนขางขน #ตารางหวยวนขางขน #สรปเลขออกบอย #ยอนหลง #ป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น