ประกันสังคม ผลประโยชน์พนักงานหรือพนักงานบริษัทที่สมทบเข้ากองทุนประกันสังคมให้สวัสดิการต่างๆ ทั้งค่ารักษาพยาบาล ค่าคลอดบุตร ทุพพลภาพ ค่ารักษาทันตกรรม และว่างงาน เพื่อให้ผู้ประกันตนมีหลักประกันต่อความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งผู้เอาประกันภัยภาคบังคับ มาตรา 33 ผู้เอาประกันภัยโดยสมัครใจ มาตรา 39 ผู้เอาประกันภัยโดยสมัครใจ มาตรา 40

ระบบขึ้นทะเบียนและรายงานผู้ประกันการว่างงาน 2019

ประกันสังคม ผลประโยชน์พนักงานหรือพนักงานบริษัทที่สมทบเข้ากองทุนประกันสังคมให้สวัสดิการต่างๆ ทั้งค่ารักษาพยาบาล ค่าคลอดบุตร ทุพพลภาพ ค่ารักษาทันตกรรม และว่างงาน เพื่อให้ผู้ประกันตนมีหลักประกันต่อความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งผู้เอาประกันภัยภาคบังคับ มาตรา 33 ผู้เอาประกันภัยโดยสมัครใจ มาตรา 39 ผู้เอาประกันภัยโดยสมัครใจ มาตรา 40

ว่างงาน ประกันสังคม

แต่ปัญหาการว่างงาน การเลิกจ้าง และการว่างงานเป็นปัญหาที่เห็นได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะมาจากบริษัทหรืออะไรก็ตาม แต่อย่าพึ่งมด เพราะถ้าประกันสังคมยังรองรับอยู่ สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกประกันสังคมและได้ส่งเงินสมทบมาแล้วอย่างน้อย 6 เดือนภายใน 15 เดือนที่ผ่านมา หากคุณตกงาน ว่างงานไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม หากคุณออกจากงานโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท

SEE ALSO  ถกสนั่น "สาว" ซื้อบ้าน โดนแม่ผัวขอให้พี่สามีอยู่ฟรี ลั่นอย่างนี้ก็ได้เหรอ

สิ่งแรกที่ผู้เอาประกันภัยถูกเลิกจ้าง ลาออก หรือว่างงาน ให้ลงทะเบียนเข้าทำงานที่สำนักงานจัดหางานของรัฐภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ลาออก หรือถูกยกเลิกสำนักงานประกันสังคมจะให้ความช่วยเหลือตามผลประโยชน์การว่างงาน

วันนี้ Custercyclery.com พบข้อมูลรายงานการว่างงานทบทวนประสบการณ์จากชาวพันธุ์ทิพย์ ทิ้งกัน.

ก่อนอื่นให้ลงทะเบียนและรายงานผู้เอาประกันภัย กรณีว่างงานก่อนหน้านี้สามารถทำได้ผ่านทางอินเทอร์เน็ต สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ต้องยื่นหนังสือแจ้งต่อสำนักงานประกันสังคม อย่าลืมตรวจสอบคุณสมบัติของคุณก่อนลงทะเบียน

ขอบคุณภาพจากสมาชิกพันธุ์ทิพย์ คนทำงานมีเงิน

ขั้นตอนการลงทะเบียนมีดังนี้:

1 ไปที่เว็บไซต์ http://empui.doe.go.th ซึ่งเป็นระบบลงทะเบียนและรายงานผู้ประกันตนผ่านช่องทางออนไลน์

2 จากนั้นคลิกยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข ป้อนข้อมูลตามที่ระบบกำหนด

3 มาลงทะเบียนผู้ประกันตน หลังจากลงทะเบียนเสร็จแล้วให้พิมพ์หนังสือรับรองการจดทะเบียนของสำนักงานจัดหางาน

กระบวนการรายงานออนไลน์

⇒ เข้าสู่ระบบ จากนั้นคลิกที่ “รายงาน” ซึ่งจะมีวันที่นัดหมาย และกำหนดการลงทะเบียน และเราจะแจ้งให้คุณทราบว่าเราสามารถรายงานให้ทราบได้ในวันถัดไป ซึ่งเมื่อไปรายงานตัวแล้วรอ 5-7 วันก็จะได้รับเงินชดเชย นั่นคือการคำนวณดูย้อนหลัง 15 เดือน มาดูฐานเงิน 3 เดือนแรกกัน มาเฉลี่ยกัน หากคุณลาออก ให้ใช้ฐานเงินสมทบเพื่อจ่ายเงินสมทบ × 30% หารด้วย 30 วัน × ด้วยจำนวนวันที่มีสิทธิ์ หากคุณไม่เคยใช้สิทธิมาก่อนปีนี้ ให้คูณ 90 วัน แต่แต่ละรอบจะไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับว่าห่างกันกี่วัน

SEE ALSO  EMS ส่งวันอาทิตย์ไหม 2563 | Custercyclery

ตัวอย่างเช่น : เงินเดือน 15,000 บาท หา 30% = 4,500 บาท (แบ่ง) 30 วัน = 150 บาท ต่อวัน (อย่าลืม 150/วัน เพราะต้องคำนวณ)

ผู้เอาประกันภัยกรณีว่างงานสามารถยื่นเอกสารได้ เพื่อรับเงินทดแทนกรณีว่างงาน ณ สำนักงานประกันสังคม ดังนี้

  • สำเนาบัตรประชาชน
  • แบบ สป. 2-01/7
  • สำเนาใบแจ้งยอดธนาคารในชื่อผู้เอาประกันภัย ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารทหารไทย ธนาคารธนชาต ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
SEE ALSO  XIAOMI มีทุกอย่าง! เปิดจองแล้วจักยานไฟฟ้า HIMO T1 วิ่งไกลถึงหลักร้อยกิโลเมตร | Custercyclery

**การใช้สิทธิชดเชยกรณีว่างงานตามกฎหมายประกันสังคม จะเกี่ยวข้องกับ 2 หน่วยงาน คือ กรมการจัดหางาน กฎหมายกำหนดให้ผู้เอาประกันภัยจดทะเบียนการจ้างงานและรายงานต่อหน่วยงานจัดหางานของรัฐ ได้แก่ สำนักงานประกันสังคม มีหน้าที่พิจารณาและจ่ายค่าชดเชยกรณีว่างงานเอง

ซึ่งเราได้สรุปเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนการว่างงานแบบง่ายสำหรับคุณ อย่าลืมว่าระยะเวลาคือ 90 วันหลังจากลาออกและบริษัทเดิมจัดตั้งขึ้นเพื่อออกจากประกันสังคมและยืนยันการลาออกทันที กับเราได้เช่นกันจึงสามารถดำเนินการต่อได้ นอกจากนี้หรือหากต้องการสอบถามเพิ่มเติมโทร 1506

: อ่านเพิ่มเติม :

  • เอกสารเบิกประกันสังคม ต้องใช้อะไรบ้าง?
  • วันหยุดของสำนักงานประกันสังคม 2019
  • ขาดประกันสังคม มาตรา 39 เกิน 3 เดือน มีผลเสียอย่างไร?
  • สิทธิประกันสังคมคืออะไร? ที่มนุษย์เงินเดือนควรรู้

#รววประสบการณ #รายงานตววางงาน #จากคน #PANTIP

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น