คุณรู้หรือไม่ว่าเด็กเป็นโรคหัวใจ?

คุณรู้หรือไม่ว่าเด็กเป็นโรคหัวใจ?

ประชาชนทั่วไปอาจไม่ทราบว่าเด็กเป็นโรคหัวใจ ทั้งนี้เป็นเพราะข้อมูลเกี่ยวกับโรคหัวใจ ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่ หรือผู้สูงอายุ

ประชาชนทั่วไปอาจไม่ทราบว่าเด็กเป็นโรคหัวใจ ทั้งนี้เป็นเพราะข้อมูลเกี่ยวกับโรคหัวใจ ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่ หรือผู้สูงอายุ นอกจากเด็กหรือคนใกล้ชิดที่เป็นโรคหัวใจ จึงเริ่มให้ความสำคัญกับโรคหัวใจในเด็กมากขึ้น เด็กมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคหัวใจตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา บางคนอาจตายก่อนเกิด บางคนเริ่มมีอาการหรือตรวจพบตั้งแต่แรกเกิด บางคนตรวจพบเมื่อออกจากโรงพยาบาลหลังคลอด หรือมีอาการเมื่ออายุได้ 1-2 เดือน และสถิติพบว่าเด็กไทยที่เกิดทุกๆ 1,000 คนจะมีโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด 8 คน แต่ในบางกรณี เด็กบางคนอาจเป็นโรคหัวใจหลังคลอด อาการอาจเกิดขึ้นหลังจากอายุ 1-2 เดือนหรือหลังจากอายุหลายปี ขึ้นอยู่กับสาเหตุของโรคหัวใจ มีอาการหลังอายุ 1-2 เดือน

SEE ALSO  ฉลากโภชนาการแบบ GDA อ่านง่ายได้ประโยชน์ | Custer Cyclery

เราสามารถแบ่งโรคหัวใจในเด็กออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ

เป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดและเป็นโรคหัวใจที่ตามมา

โรคหัวใจพิการ แต่กำเนิด

โรคหัวใจพิการแต่กำเนิดเป็นโรคหัวใจที่พบบ่อยที่สุดในเด็ก คิดเป็นประมาณ 70-80% ของเด็กที่เป็นโรคหัวใจทั้งหมด ขึ้นอยู่กับชนิดและความรุนแรงของอาการ เด็กครึ่งหนึ่งที่เป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดจะมีอาการหัวใจวายหรือตัวเขียวที่ต้องรักษาหรือผ่าตัดไม่ทราบ สาเหตุที่แท้จริงของโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดอาจมาจากพันธุกรรมร่วมกับปัจจัยแวดล้อม ซึ่งพบไม่บ่อยนักอาจเกิดจากมารดาที่เป็นโรคหัดเยอรมันในช่วง 3 เดือนแรกของการตั้งครรภ์ หรือรับประทานยาบางชนิด ดื่มแอลกอฮอล์ ได้รับการฉายรังสีบางชนิดระหว่างตั้งครรภ์ รวมทั้งมารดาที่ตั้งครรภ์เมื่ออายุมากขึ้น และโรคเบาหวานหรือโรคทางพันธุกรรม

SEE ALSO  จริงหรือเปล่า กินปลาไม่อ้วน | Custer Cyclery

โรคหัวใจในเด็กที่เกิดขึ้นหลังคลอด

สามารถแบ่งออกได้เป็นประเภทต่าง ๆ ของโรคหัวใจซึ่งพบได้ทั่วไป

  • โรคหัวใจรูมาติก
  • โรคคาวาซากิ
  • กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

นอกจากนี้พบโรคหัวใจในเด็ก นอกจากนี้ยังมีเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบจากการติดเชื้อแบคทีเรีย และโรคหัวใจที่เกิดจากโรคอื่นๆ ได้แก่ โรคหัวใจที่เกิดจากโรคโลหิตจาง ธาลัสซีเมีย ภาวะไตวายเรื้อรังและความผิดปกติทางพันธุกรรม

นอกจากโรคหัวใจที่มีมาตั้งแต่เด็กแล้ว เด็กไทยในปัจจุบันยังมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบอีกด้วย

โรคหลอดเลือดหัวใจ

โรคหลอดเลือดหัวใจเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งในประเทศที่พัฒนาแล้ว และจำนวนคนไทยที่เสียชีวิตจากสาเหตุนี้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

ปัจจุบันนี้นอกจากจำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจที่เพิ่มขึ้นแล้ว อายุของผู้ป่วยโรคนี้ก็ลดลงด้วย เทียบกับอดีต สาเหตุน่าจะเกิดจากการเลียนแบบพฤติกรรมของประชากรซีกโลกตะวันตก พฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันเปลี่ยนไปอย่างมาก ทำให้ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจเพิ่มขึ้นอย่างมาก และพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปนี้อาจเริ่มตั้งแต่วัยเด็ก

ซึ่งหากมีพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ไม่เหมาะสม โรคหลอดเลือดหัวใจตีบอาจเกิดขึ้นตั้งแต่อายุยังน้อย และการเปลี่ยนแปลงของหลอดเลือดจะค่อยๆ เพิ่มขึ้นจนมีอาการเป็นผู้ใหญ่

SEE ALSO  กินผัก-ผลไม้ อย่างไรให้ได้คุณค่า ครบ 400 กรัม | Custer Cyclery

นอกจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรม ปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจมีมากมาย เช่น โรคอ้วน ความดันโลหิตสูง ระดับไขมันในเลือดสูง (คอเลสเตอรอล) ในเลือด เบาหวาน การสูบบุหรี่ ขาดการออกกำลังกาย เนื่องจากโรคหลอดเลือดอุดตันจากไขมันสะสม อันที่จริงเริ่มก่อตัวเมื่อผู้ป่วยอยู่ในวันเด็ก การป้องกันโรคนี้ควรเริ่มตั้งแต่อายุยังน้อย

การลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจในเด็กต้องเริ่มในครอบครัว ผู้ปกครองควรตระหนักถึงปัญหาและทำงานร่วมกัน

  • ส่งเสริมสุขภาพด้วยการรับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ไม่มัน ไม่หวานเกินไป ไม่เค็มเกินไป และควบคุมน้ำหนักของลูกให้เหมาะสมและตรวจปริมาณไขมันในเด็กอย่างสม่ำเสมอ
  • สำหรับผู้ปกครองที่สูบบุหรี่ หยุดหรือเลิกสูบบุหรี่เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กสูบบุหรี่มือสอง
  • พยายามลดและควบคุมเวลาของเด็กหน้าทีวี เล่นเกม คุยโทรศัพท์ และใช้คอมพิวเตอร์ไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อวัน และส่งเสริมกิจกรรมทางกายและกิจกรรมทางกายสำหรับเด็ก

#รมยเดกๆกเปนโรคหวใจ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น