ทำความรู้จัก “วันนักศึกษาวิชาทหาร” หรือวันของนักเรียนชั้นประถมศึกษา วันนี้มีที่มา และความสำคัญอย่างไร? วันนี้จะพามาให้ชมกัน

หลายคนยังไม่รู้ว่าวันที่ 8 ธันวาคมของทุกปีเป็นวัน “วันนักศึกษาวิชาทหาร” แล้ววันนี้มีที่มาและความสำคัญอย่างไร? คมชัดลึก จะพาไปดู

สำหรับความหมายของคำว่านักศึกษาวิชาทหารหรือเรียกโดยย่อว่า นตท. คือผู้ที่เข้ารับการฝึกวิชาทหารตามหลักสูตรที่กระทรวงกลาโหมกำหนดตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร พ.ศ. 2503 และเป็นกำลังพลสำรองของกองทัพไทย ภายใต้การควบคุมของกองบัญชาการรักษาดินแดน (อักษรย่อ ร.ร.) นักศึกษาวิชาทหาร (นร.ร.) หรือที่นิยมเรียกกันว่า ร.ร. (ย่อมาจาก “กำลังสำรองแผ่นดิน”) เป็นกำลังสำรองของกองทัพบกไทยที่ฝึกโดยเยาวชนอายุตั้งแต่ ๑๕ ปี ในความควบคุมของกองบัญชาการรักษาดินแดน (นรด.)

ส่วนประวัติศาสตร์ “วันนักศึกษาวิชาทหาร”

เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2475 ประเทศไทยเริ่มฝึกยุวชนทหารเพื่อผลิตทหารกองหนุน สนับสนุนการรบของกองทัพบก กล่าวได้ว่า การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (นตท.) มีจุดเริ่มต้นและแนวคิดมาจากยุวชนทหาร และต่อมาในปี พ.ศ. 2491 กิจการการศึกษาวิชาทหารได้เริ่มก่อตั้งกรมการรักษาดินแดนขึ้นตาม ถึง ผ. 2491 เพื่อดำเนินกิจการดังกล่าว. คำสั่งทหารที่ 54/2477 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491 โดยดำริของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในขณะนั้น (แก้ไขภายหลังโดยพระราชบัญญัติการจัดป้องกันราชอาณาจักร พ.ศ. 2500)

SEE ALSO  "หวย 1/8/65" หวยปฏิทินจีน งวดนี้เจาะ เลขเด็ด 1/8/65 ให้ลุ้นรวยกันรัว ๆ

จากนั้นในปี พ.ศ. 2492 เริ่มรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ตั้งแต่ชั้นเตรียมอุดมศึกษาปีที่ 1 หรือชั้นอาชีวศึกษาปีที่ 1 หรือเป็นนิสิตและนักศึกษาระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่ 1 และฝึกหัดเป็นปีที่ 1 โดยเริ่มที่กรุงเทพมหานครแล้วกระจายไปตามหัวเมืองในต่างจังหวัดโดยทำการฝึกอบรมทั้งหมด 5 ระดับ ในปี พ.ศ. 2496

ประวัติ “วันนักศึกษาวิชาทหาร”

ต่อมา พ.ศ. 2497 ได้มีการประกาศกฎหมายสำคัญ 2 ฉบับในราชกิจจานุเบกษา คือ พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 และพระราชบัญญัติส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. หรือนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาและการฝึกวิชาทหารตามหลักสูตร ซึ่งกำหนดโดยกระทรวงกลาโหม ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร พ.ศ. 2494 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2497 ให้รับราชการทหารในตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตรต่อไปได้ไม่เกิน 2 ปี

SEE ALSO  ปัญหาพื้นห้องน้ำลื่น ป้องกันง่าย ๆ ทำได้ด้วยตนเอง | Custercyclery

แล้วปลดเป็นนายทหารสัญญาบัตรสำรอง หรือ รับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตรต่อไป (ต่อมา มีการแก้ไขระเบียบเพิ่มเติมทำให้ปลดเป็นนายทหารสัญญาบัตรสำรอง) และมีพิธีประดับยศเป็น ว่าที่ ร.ต. ให้กับผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากการฝึกวิชาทหารสำหรับ ครั้งแรกเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2497

ถึงแก่อนิจกรรมในปีพ.ศ. พ.ศ. 2503 ได้มีกฎหมายประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา คือ พระราชบัญญัติส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร พ.ศ. 2503 มีผลให้ถอนทะเบียนกองนักศึกษา เฉพาะที่ขึ้นทะเบียนตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร พ.ศ. 2494 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2497 สำหรับนักเรียนหรือนักศึกษาวิชาทหาร ตามมาตรา 7 และมาตรา 7 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร พ.ศ. 2494 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2528 ได้เริ่มการฝึก นศ.หญิงเป็นครั้งแรกพร้อมกับการฝึก นรต.ชั้นปีที่ 4

จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2544 ได้มีการจัดตั้งกองบัญชาการกำลังสำรอง (นสร.) โดยควบรวมกิจการของกรมการรักษาดินแดน และกรมกำลังสำรอง ร่วมกันออกคำสั่งกองทัพบก (เฉพาะ) ที่ 63/44 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2544 ต่อมาในปี 2552 ได้เปลี่ยนชื่อหน่วยเป็นกองบัญชาการรักษาดินแดน (นรข.) แทนชื่อเดิม กองบัญชาการกำลังสำรอง (นรข.) โดย นนร. มีหน้าที่วางแผน สั่งการ ประสานงาน บังคับบัญชา และดำเนินการกิจกรรมกำลังสำรองทั้งหมด กิจกรรมการสัสดี รวมทั้งการบังคับบัญชา หน่วยทหารที่กระทรวงกลาโหมกำหนด มี ผบ.หน่วยรักษาดินแดน เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบการฝึก นศท. จึงถูกหน่วยงานดังกล่าวสั่งการ

SEE ALSO  ตัวตึงระยอง "สาว" แร็ปเคาะถังน้ำ คนท้องที่เตือน คนนี้อันตรายกว่าที่คิด

แต่ต่อมาวันที่ 8 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันนักศึกษาวิชาทหาร ซึ่งหน่วยฝึกทหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณสวนสนามเพื่อรำลึกถึงวีรกรรมของทหารประจำการ ตำรวจ ยุวชนทหาร และประชาชนจิตอาสาที่ได้ร่วมกันต่อต้านข้าศึกใน สงครามมหาเอเชียบูรพา.

แท็กที่เกี่ยวข้อง #ข่าวล่าสุด#ข่าววันนี้#ตัดกัน#นักศึกษาวิชาทหาร#น้ำ.#นักศึกษาปกป้องแผ่นดิน#วันนักศึกษาวิชาทหาร แท็กที่เกี่ยวข้อง #ข่าวล่าสุด#ข่าววันนี้#ตัดกัน#นักศึกษาวิชาทหาร#น้ำ.#นักศึกษาปกป้องแผ่นดิน#วันนักศึกษาวิชาทหาร .

#รหรอไม #ธค65 #เปน #วนนกศกษาวชาทหาร #มความเปนมาอยางไร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *