สถานการณ์ปัจจุบันอาจกล่าวได้ว่าการแพร่กระจายของไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้นตามจำนวนผู้ติดเชื้อ ว่าถึงแม้จะมีแนวโน้มไปในทางที่ดีมาก แต่ก็กล่าวได้ว่าผลกระทบที่เกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วงครึ่งแรกของปีที่ผ่านมาได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นจำนวนมาก รวมทั้งหลากหลายอาชีพ ผลกระทบนี้ทำให้สถาบันการเงินต่างๆ รวมทั้งธนาคาร ออกสินเชื่อต่างๆ เพื่อทดแทนต้นทุนหมุนเวียนรวมถึงมาตรการช่วยเหลือต่างๆ แก่ประชาชน เนื่องจากมีผู้ที่ตกงาน คนตกงาน ตลอดจนผู้ที่ขาดรายได้และการปิดกิจการจำนวนมาก ทั้งในส่วนของ มนุษย์เงินเดือน รวมทั้งผู้ประกอบอาชีพอิสระอีกมากมาย

เงินกู้ธนาคารออมสิน 10000

ทำอย่างไรใครสามารถขอได้

สถานการณ์ปัจจุบันอาจกล่าวได้ว่าการแพร่กระจายของไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้นตามจำนวนผู้ติดเชื้อ ว่าถึงแม้จะมีแนวโน้มไปในทางที่ดีมาก แต่ก็กล่าวได้ว่าผลกระทบที่เกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วงครึ่งแรกของปีที่ผ่านมาได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นจำนวนมาก รวมทั้งหลากหลายอาชีพ ผลกระทบนี้ทำให้สถาบันการเงินต่างๆ รวมทั้งธนาคาร ออกสินเชื่อต่างๆ เพื่อทดแทนต้นทุนหมุนเวียนรวมถึงมาตรการช่วยเหลือต่างๆ แก่ประชาชน เนื่องจากมีผู้ที่ตกงาน คนตกงาน ตลอดจนผู้ที่ขาดรายได้และการปิดกิจการจำนวนมาก ทั้งในส่วนของ มนุษย์เงินเดือน รวมทั้งผู้ประกอบอาชีพอิสระอีกมากมาย

ธนาคารออมสินเป็นอีกธนาคารหนึ่งที่มีตัวเลือกสินเชื่อฉุกเฉิน ซึ่งได้ให้เงินกู้แก่ธนาคารออมสิน เพื่อจ่ายให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัส COVID-19 เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระรวมทั้งผู้ที่มีรายได้ประจำ

SEE ALSO  10 มือถือราคาไม่เกิน 2,000 บาท ปี 2022 ถ่ายรูปสวย ใช้เรียนออนไลน์ได้ | Custercyclery

เงินกู้ GSB 10,000 บาท คืออะไร?

เงินกู้ธนาคารออมสิน 10,000 บาท ถือเป็นเงินกู้เพื่อจ่ายให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งมี 2 ทางเลือก ทั้งสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระจะได้รับวงเงินกู้สูงสุด 10,000 บาท และอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.10 ต่อเดือน. พร้อมเลือกผ่อนได้นานสูงสุด 2 ปี โดยฟรี 6 งวดแรกและไม่ต้องค้ำประกัน หรือสำหรับผู้ที่มีรายได้ประจำสามารถกู้ได้สูงสุด 50,000 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 0.35 ต่อเดือน ผ่อนนานสูงสุด 3 ปี โดยมีบุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน โดยจะต้องลงทะเบียนสินเชื่อรายนี้เพื่อแจ้งความประสงค์ที่จะขอสินเชื่อผ่าน gsb.or.th หรือช่องทางออนไลน์ของธนาคารออมสินภายในระยะเวลาสิ้นสุดโครงการในวันที่ 30 ธันวาคม 2563

คุณสมบัติของผู้กู้เงินกู้ยืมมีดังนี้

สำหรับฟรีแลนซ์

 • ต้องประกอบอาชีพอิสระ ไม่ใช่ชาวนา มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อเดือน ไม่มีรายได้ประจำ หรืออาจตกงานเนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และอันตรายอื่นๆ เช่น พ่อค้าหาบเร่ แผงลอย คนขับรถแท็กซี่หรือมัคคุเทศก์ ฯลฯ
 • มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระคืนเงินกู้แล้วต้องไม่เกิน 70 ปี
 • มีที่อยู่ที่แน่นอนและสามารถติดต่อได้
SEE ALSO  Dtac Trinet กับ 4G และ เน็ตที่เร็วที่สุด | Custercyclery

คนมีรายได้ประจำ

 • ใช้สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีรายได้ประจำ เช่น พนักงานบริษัท ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวหรือธุรกิจบริการ รวมถึงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบจากไวรัส covid-19 ไม่ว่าจะเป็น การว่างงาน การลดเงินเดือน หรือ การลาโดยไม่จ่าย เป็นต้น
 • สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระคืนเงินกู้แล้วต้องไม่เกิน 65 ปี
 • มีบ้านที่ติดต่อได้แน่นอน
 • ใช้บุคคลหรือหลักทรัพย์เป็นหลักประกัน
 • ระยะเวลาการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยไม่เกิน 3 ปี

ขั้นตอนการลงทะเบียนสินเชื่อ
 • ลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ gsb.or.th จากนั้นเลือกเมนู ประกอบอาชีพอิสระหรือผู้ที่มีรายได้ประจำ
 • กรอกรายละเอียดตามเมนูที่กำหนด
 • รอการนัดหมายจากธนาคารทาง SMS และเตรียมเอกสารประกอบการขอสินเชื่อดังนี้
 • สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากกรณีโทรไปธนาคารออมสิน หลักฐานการได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ถ้ามี
 • เอกสารแสดงรายได้และค่าใช้จ่าย ถ้ามี สำหรับลูกจ้างประจำ ให้ใช้หนังสือรับรองการเป็นลูกจ้างหรือลูกจ้างพร้อมเอกสารแสดงรายได้ เช่น สลิปเงินเดือนของทั้งผู้กู้และผู้ค้ำประกัน
 • ติดต่อธนาคารและสาขาตามวันและเวลาที่กำหนดพร้อมเอกสารที่จำเป็นทั้งหมด
 • รอผลการพิจารณากรณีอนุมัติจะแจ้งให้ทราบการนัดหมายเพื่อจัดทำสัญญาทางกฎหมายต่อไป
 • เมื่อธนาคารติดต่อให้ทำสัญญาทางกฎหมายและรับเงินกู้เข้าบัญชีเงินฝาก เมื่อได้รับข้อความ SMS แจ้งผลการพิจารณาสินเชื่อ จะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที่ระบุภายใน 3 วัน
SEE ALSO  [รีวิว] ผ้าปูที่นอน Lotus จากเว็บไซต์ Orami | Custercyclery

วิธีการลงทะเบียนนั้นง่ายและยังช่วยให้คุณเปลี่ยนเงินที่ได้จากการกู้ยืมเป็นหมุนเวียนสำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ตามต้องการหลัง จากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่ผ่านมา หรือท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อ Call Center ได้ที่ 1115 เพื่อรับข้อมูลจากธนาคารและตรวจสอบคุณสมบัติในการขอสินเชื่อ เช่นกัน

อ่านเพิ่มเติม :

 • บัตรเครดิต GSB 2020 บัตรไหนน่าสนใจ?
 • ธนาคารออมสิน ปล่อยเงินกู้ 10,000 บาท ให้ฟรีแลนซ์ ยังลงทะเบียนได้!
 • ธนาคารออมสิน เปิดลงทะเบียนและขอสินเชื่อสินเชื่อฉุกเฉิน รับมือสถานการณ์โควิด-19
 • 15 เมษายนนี้! เริ่มลงทะเบียนและสมัครสินเชื่อฉุกเฉินในวันแรก ที่ธนาคารออมสิน
สมัคร “บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด และสินเชื่อ” ทั้งหมดได้ที่นี่ >>

#ลงทะเบยนสนเชอธนาคารออมสน #ทำยงไง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น