เงินประกันสังคมจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม รับผิดชอบและกระจายความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ การคลอดบุตร ความทุพพลภาพ การชราภาพหรือการเสียชีวิต และการว่างงาน เพื่อรับการรักษาและชดเชยเช่นกัน

สิทธิประกันสังคมระหว่างการลาออกหรือว่างงาน

เงินประกันสังคมจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม รับผิดชอบและกระจายความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ การคลอดบุตร ความทุพพลภาพ การชราภาพหรือการเสียชีวิต และการว่างงาน เพื่อรับการรักษาและชดเชยเช่นกัน

โดยผู้มีสิทธิได้รับประกันสังคม ไม่ว่าลูกจ้างจะเป็นผู้ประกันตน ลาออก ว่างงาน หรือเลิกจ้าง ก็ยังสามารถเลือกรับสิทธิจากประกันสังคมได้เช่นกัน แต่ต้องยื่นในส่วนของการขอสวัสดิการ สำหรับพนักงานที่ ลาออกโดยสมัครใจ นอกจากจะได้รับเงินชดเชยจากนายจ้างแล้ว ถ้ามีประกันสังคมก็มีสิทธิได้รับค่าชดเชยการว่างงานด้วย และสิทธิอื่นๆ จากสำนักงานประกันสังคมเมื่อเราเกษียณจากการเป็นลูกจ้างหรือลูกจ้าง เรามีหน้าที่รายงานการว่างงานต่อสำนักงานประกันสังคม วันนี้สามารถแจ้งออนไลน์ได้ทาง empui.doe.go.th แต่ถึงจะยื่นออนไลน์ก็ต้องไปยื่นเอกสารที่สำนักงานประกันสังคมอีกครั้ง

SEE ALSO  สุดระทึก "แผ่นดินไหว" ที่ ไต้หวัน ทำ สระว่ายน้ำ บนตึกหรู เกิดคลื่นเหมือน ทะเล

** ต้องรายงานการว่างงานภายใน 30 วันหลังจากเลิกจ้าง

หลักเกณฑ์และสวัสดิการประกันสังคม

จะต้องเป็นผู้ที่จ่ายประกันสังคมมาแล้วอย่างน้อย 6 เดือนภายใน 15 เดือนก่อนจะตกงานหรือเลิกจ้างหรือลาออก โดยไม่มีความผิดตามกฎหมาย แล้วไปจดทะเบียนการว่างงาน ณ สำนักงานจัดหางานของรัฐภายใน 30 วัน โดยไม่ต้องรอใบลาออก นอกจากนี้ ในบางกรณี เป็นไปไม่ได้ที่จะได้รับผลประโยชน์การว่างงาน เช่น การทุจริตต่อหน้าที่หรือการกระทำผิดทางอาญาโดยเจตนาต่อนายจ้าง โดยจงใจสร้างความเสียหายแก่นายจ้าง ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับในการทำงาน ละทิ้งหน้าที่การงานของตนเอง 7 วันติดต่อกัน ความประมาทเลินเล่อทำให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง และมิใช่ผู้ประกันตนโดยสมัครใจตามมาตรา 39 เป็นต้น

SEE ALSO  "หวยลาว" สถิติหวยลาว ออก วันจันทร์ แนวทางหวยลาววันนี้ พบออก เลขเบิ้ล บ่อย

การรับเงินชดเชยการว่างงานจะแบ่งเป็น 2 กรณีคือ

รับเงินชดเชยกรณีว่างงาน ไม่เกิน 180 วันต่อปี ไม่เกิน 50% ของเงินเดือน คำนวณจากฐานเงินสมทบขั้นต่ำ 1,650 บาทต่อเดือน และสูงสุด 15,000 บาท เกิน 90 วัน ไม่เกิน 50% ของเงินเดือน คำนวณจากฐานเงินสมทบขั้นต่ำเดือนละ 1,650 บาท สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท ซึ่งตรวจสอบได้ทางเว็บไซต์ที่ลงทะเบียนไว้เช่นกัน

ที่สามารถรับค่าชดเชยได้ จะต้องเป็นผู้ประกันตนที่มีสมุดเงินฝากผ่านธนาคาร 11 แห่ง เช่น ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารทหารไทย ธนาคารธนชาต ธนาคาร CIMB ไทย ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ,ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำหรับใครที่เพิ่งตกงานหรือถูกเลิกจ้างงาน และมีสิทธิประกันสังคมอย่าลืมขอเงินชดเชยการว่างงานกับสำนักงานประกันสังคม สามารถตรวจสอบได้ทางเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นที่สำคัญ อย่าลืมลงทะเบียนกันด้วยนะครับ

SEE ALSO  เคล็ดลับตากผ้าหน้าฝน ไม่มีแดด หมดปัญหาผ้าแห้งช้า เหม็นกลิ่นอับ | Custercyclery

อ่านเพิ่มเติม :

  • วิธีเปลี่ยนประกันสังคมโรงพยาบาล 2019 ออนไลน์
  • ประกันสังคมใช้รักษามะเร็งได้หรือไม่?
  • รายงานการว่างงานประกันสังคมภายในกี่วัน?
  • กระบวนการถอนเงินประกันสังคม 2019
คลิกดูโปรโมชั่น “ประกันภัย” ที่นี่ >>>

#วธเชคเงนชดเชยประกนสงคมกรณลาออก

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น