หวยวันครู ออกอะไร ? ใครที่กำลังตามหาอยู่ ทั้ง สถิติหวยวันครู 17 มกราคม และ สถิติหวยวันครูเดือนมิถุนายน เรามี สถิติหวยวันครู ย้อนหลัง 5 ปี มาให้แล้ว! ไม่ว่าจะรางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว หรือรางวัลสุดฮิตอย่างเลขท้าย 2 ตัว ที่ออกในงวดประจำวันที่ 17 มกราคม และ สถิติหวยเดือนมิถุนายน ย้อนหลัง 5 ปีจนถึงงวดล่าสุด สามารถเช็คได้ตามด้านนี้กันเลยค่ะ เหตุผลสำหรับว่าทำไมหวยวันครูถึงมีเดือนมิถุนายนด้วยนั่นเพราะในเดือนมิถุนายนหลายๆ ที่ก็มีพิธีไหว้ครูด้วยนั่นเอง เดือนแห่งการไหว้ครูแบบนี้มาย้อนดู สถิติหวยย้อนหลัง เดือนมิถุนายนกันได้เลยค่า

สารบัญ

      หวยวันครู ออกอะไร ? ใครที่กำลังตามหาอยู่ ทั้ง สถิติหวยวันครู 17 มกราคม และ สถิติหวยวันครูเดือนมิถุนายน เรามี สถิติหวยวันครู ย้อนหลัง 5 ปี มาให้แล้ว! ไม่ว่าจะรางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว หรือรางวัลสุดฮิตอย่างเลขท้าย 2 ตัว ที่ออกในงวดประจำวันที่ 17 มกราคม และ สถิติหวยเดือนมิถุนายน ย้อนหลัง 5 ปีจนถึงงวดล่าสุด สามารถเช็คได้ตามด้านนี้กันเลยค่ะ เหตุผลสำหรับว่าทำไมหวยวันครูถึงมีเดือนมิถุนายนด้วยนั่นเพราะในเดือนมิถุนายนหลายๆ ที่ก็มีพิธีไหว้ครูด้วยนั่นเอง เดือนแห่งการไหว้ครูแบบนี้มาย้อนดู สถิติหวยย้อนหลัง เดือนมิถุนายนกันได้เลยค่า

สถิติหวยวันครู 17 มกราคม และเดือนมิถุนายน ย้อนหลัง 5 ปี และงวดล่าสุด ออกเลขอะไร

 ตารางหวย สถิติหวยวันครู 17 มกราคม ย้อนหลัง 5 ปี

ตารางเปรียบเทียบหวยวันครูย้อนหลังและหวยงวดล่าสุด

*งวดวันที่ 1 และ 16 เมษายน รวมถึงงวดวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 ไม่มีการประกาศรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

 

งวด รางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
17 มกราคม 2565 880159 731 , 786 529 , 119 92
17 มกราคม 2564 384395 367 , 653 566 , 878 15
17 มกราคม 2563 491774 004 , 132 379 , 595 68
17 มกราคม 2562 197079 206 , 412 127 , 660 65
17 มกราคม 2561 203823 397 , 624 236 , 799 50
17 มกราคม 2560 145157 516 , 663 511 , 836 25
SEE ALSO  ดวงรายสัปดาห์ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2564 อ.อาวุธ แห่งดวงlive | Custercyclery

 

สถิติหวยออกวันครู ย้อนหลังปี 2560-2565 รางวัลที่ 1

 • 17 มกราคม 2565 รางวัลที่ออก : 880159
 • 17 มกราคม 2564 รางวัลที่ออก : 384395
 • 17 มกราคม 2563 รางวัลที่ออก : 491774
 • 17 มกราคม 2562 รางวัลที่ออก : 197079
 • 17 มกราคม 2561 รางวัลที่ออก : 203823
 • 17 มกราคม 2560 รางวัลที่ออก : 145157

สถิติหวยออกวันครู ย้อนหลังปี 2560-2565 รางวัลเลขหน้า 3 ตัว

 • 17 มกราคม 2565 รางวัลที่ออก : 731 , 786
 • 17 มกราคม 2564 รางวัลที่ออก : 367 , 653
 • 17 มกราคม 2563 รางวัลที่ออก :  004 , 132
 • 17 มกราคม 2562 รางวัลที่ออก : 206 , 412
 • 17 มกราคม 2561 รางวัลที่ออก : 397 , 624
 • 17 มกราคม 2560 รางวัลที่ออก : 516 , 663

สถิติหวยออกวันครู ย้อนหลังปี 2560-2565 รางวัลเลขท้าย 3 ตัว

 • 17 มกราคม 2565 รางวัลที่ออก : 529 , 119
 • 17 มกราคม 2564 รางวัลที่ออก : 566 , 878
 • 17 มกราคม 2563 รางวัลที่ออก : 379 , 595
 • 17 มกราคม 2562 รางวัลที่ออก : 127 , 660
 • 17 มกราคม 2561 รางวัลที่ออก : 236 , 799
 • 17 มกราคม 2560 รางวัลที่ออก : 511 , 836 

สถิติหวยออกวันครู ย้อนหลังปี 2560-2565 รางวัลเลขท้าย 2 ตัว

 • 17 มกราคม 2565 รางวัลที่ออก : 92
 • 17 มกราคม 2564 รางวัลที่ออก : 15
 • 17 มกราคม 2563 รางวัลที่ออก :  68
 • 17 มกราคม 2562 รางวัลที่ออก :  65
 • 17 มกราคม 2561 รางวัลที่ออก : 50
 • 17 มกราคม 2560 รางวัลที่ออก :  25
SEE ALSO  3 ราศี ที่ต้องทำบุญมากเป็นพิเศษในช่วงนี้ เพราะอุปสรรคเยอะเหลือเกิน | Custercyclery


 ตารางหวย สถิติหวยวันเดือนมิถุนายน ย้อนหลัง 5 ปี

สถิติหวยย้อนหลัง เดือนมิถุนายน ปี 2561-2565

วันหวยออก

รางวัลที่ 1

เลขท้าย
2 ตัว

เลขหน้า
3 ตัว

เลขท้าย
3 ตัว

1 มิถุนายน 2565 319196 02 817  679 213  652
16 มิถุนายน 2564 691861 17  054 007 447 668
1 มิถุนายน 2564 292972 45  620  193 978  723
16 มิถุนายน 2563 516967 64 876 882 565  625
1 มิถุนายน 2563 831567 24 489  264 562  582
16 มิถุนายน 2562 174055 29 625 884 127 800
1 มิถุนายน 2562 516461 46 589 713 215 560
16 มิถุนายน 2561 223131 46 432 507 132 868
1 มิถุนายน 2561 988117 95 310 553 248 650


สถิติหวยออกเดือนมิถุนายน
ย้อนหลังปี 2561-2565 รางวัลที่ 1

 • 1 มิถุนายน 2565  รางวัลที่ออก : 319196
 • 16 มิถุนายน 2564 รางวัลที่ออก : 691861
 • 1 มิถุนายน 2564 รางวัลที่ออก : 292972
 • 16 มิถุนายน 2563 รางวัลที่ออก  : 516967
 • 1 มิถุนายน 2563 รางวัลที่ออก : 831567
 • 16 มิถุนายน 2562 รางวัลที่ออก : 174055
 • 1 มิถุนายน 2562 รางวัลที่ออก : 516461
 • 16 มิถุนายน 2561 รางวัลที่ออก : 223131
 • 1 มิถุนายน 2561 รางวัลที่ออก : 988117

 

สถิติหวยออกเดือนมิถุนายน ย้อนหลังปี 2561-2565 รางวัลเลขหน้า 3 ตัว

 • 1 มิถุนายน 2565 รางวัลที่ออก : 817  679
 • 16 มิถุนายน 2564 รางวัลที่ออก : 054 007  
 • 1 มิถุนายน 2564 รางวัลที่ออก : 620  193  
 • 16 มิถุนายน 2563 รางวัลที่ออก : 876 882 
 • 1 มิถุนายน 2563 รางวัลที่ออก : 489  264  
 • 16 มิถุนายน 2562 รางวัลที่ออก : 625 884
 • 1 มิถุนายน 2562 รางวัลที่ออก : 589 713
 • 16 มิถุนายน 2561 รางวัลที่ออก : 432 507
 • 1 มิถุนายน 2561 รางวัลที่ออก : 310 553

 

สถิติหวยออกเดือนมิถุนายน ย้อนหลังปี 2561-2565 รางวัลเลขท้าย 3 ตัว

 • 1 มิถุนายน 2565  รางวัลที่ออก : 213  652
 • 16 มิถุนายน 2564  รางวัลที่ออก : 447 668
 • 1 มิถุนายน 2564 รางวัลที่ออก : 978  723
 • 16 มิถุนายน 2563 รางวัลที่ออก : 565  625
 • 1 มิถุนายน 2563 รางวัลที่ออก : 562  582
 • 16 มิถุนายน 2562 รางวัลที่ออก : 127 800
 • 1 มิถุนายน 2562 รางวัลที่ออก : 215 560
 • 16 มิถุนายน 2561 รางวัลที่ออก : 132 868
 • 1 มิถุนายน 2561 รางวัลที่ออก : 248 650

 

สถิติหวยออกเดือนมิถุนายน ย้อนหลังปี 2561-2565 รางวัลเลขท้าย 2 ตัว

 • 1 มิถุนายน 2565 รางวัลที่ออก : 02
 • 16 มิถุนายน 2564 รางวัลที่ออก : 17
 • 1 มิถุนายน 2564 รางวัลที่ออก : 45
 • 16 มิถุนายน 2563 รางวัลที่ออก : 64
 • 1 มิถุนายน 2563 รางวัลที่ออก : 24
 • 16 มิถุนายน 2562 รางวัลที่ออก : 29
 • 1 มิถุนายน 2562 รางวัลที่ออก : 46
 • 16 มิถุนายน 2561 รางวัลที่ออก : 46
 • 1 มิถุนายน 2561 รางวัลที่ออก : 95

 

คลิก>> ดูสถิติหวยออก เดือนมิถุนายน ย้อนหลัง 10 ปี 20 ปี และ 30 ปี

 

**กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลอีกครั้ง ที่เว็บไซต์กองสลากกินแบ่งรัฐบาล*

 

 

บทความที่คุณอาจสนใจ

166 แคปชั่นวันหวยออก 2565 มาใหม่! แคปชั่นเลขเด็ด คำคม เพื่อสายอ่อย สายฮา จัดมาครบ เด็ดๆ โดนๆ!

 

ดูคำทำนายความฝัน / ดูสถิติหวย

ดวงรายวัน

 

ดวงรายสัปดาห์

 

ดวงรายปักษ์

ดวงรายเดือน

 

เลขมงคล

 

ฤกษ์มงคล

 

#สถตหวยวนคร #มกราคม #และเดอนมถนายน #ยอนหลง #ป #และงวดลาสด #ออกเลขอะไร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น