ข้อมูลของบทความนี้จะเกี่ยวกับสวด ถอด สวด ถอน หากคุณกำลังมองหาสวด ถอด สวด ถอนมาวิเคราะห์กับCusterCycleryในหัวข้อสวด ถอด สวด ถอนในโพสต์สวดถอดสวดถอน หลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโยนี้.

ข้อมูลของบทความนี้จะเกี่ยวกับสวด ถอด สวด ถอน หากคุณกำลังมองหาสวด ถอด สวด ถอนมาวิเคราะห์กับCusterCycleryในหัวข้อสวด ถอด สวด ถอนในโพสต์สวดถอดสวดถอน หลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโยนี้.

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับสวด ถอด สวด ถอนในสวดถอดสวดถอน หลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโยล่าสุด

ดูตอนนี้วิดีโอด้านล่าง

ที่เว็บไซต์CusterCycleryคุณสามารถเพิ่มความรู้อื่น ๆ นอกเหนือจากสวด ถอด สวด ถอนได้รับความรู้ที่มีคุณค่ามากขึ้นสำหรับคุณ ที่เพจCusterCyclery เราอัปเดตข้อมูลใหม่และถูกต้องสำหรับผู้ใช้เสมอ, ด้วยความตั้งใจที่จะให้บริการข้อมูลที่ถูกต้องที่สุดแก่ผู้ใช้ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถอัพเดทข่าวสารออนไลน์ได้ครบถ้วนที่สุด.

การแบ่งปันบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับหมวดหมู่สวด ถอด สวด ถอน

บทสวดมนต์ขจัดสิ่งไม่ดี หลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย อดีตประธานสงฆ์วัดเขาสุกิม นะโม 3 จบ สุนะตุเม ภันเต สังโฆ โลกะนามัง สังฆัสสะนาคางคก ธัมโม ถอนพุทธคุณออก ดุลยาหายตะ (3 จบ) พาหุง สหัสสะมะภินิมมิตาสะวุดฮันตัง เครเมกะลัง อุธิตะโกระสะเสนะมะรัง ทะนาธิธัมมะวิทินชิตะวะมุอินโต ตันเตชะสะ ภะวะตุเตชะยะมัง กาลัง นะภาวะโต นะโม พุทธะยะ นะมะพะทะ นาทัด โมทน พุทธกโลน ท่าเคลื่อน ทะลวง ออกจากธาตุทั้งสี่ เผยเปิดทาง ธรรมบันดาล นะมะพะธา มาปะธานะ พุทธะมะนะ , ฐะปะมะนะ ชะปะทะ , คชามุมิ , โอกาเสฏฐะหิ , ทิมังธา. เรหิ มะระติเรคัมภียุตชิทัสสัพปรัตติง โครัมภะนาลวะกะ มักคหะมัดธายัคฆะ ขันติ สุทันตะวิธินา ชิตะวะ มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุเตชะ มัคคะลักขัง นะโม พุทธายะ นะมะพะทะ นาถโมทอน พุทธกโลน ท่าเคลื่อน แหวกธาตุทั้ง ๔ เผยเปิดทาง ธรรมบันดาล นะมะพะธา มาภาธานะ ภัทธามานะ คาถาพะธามะนะ , คชามุมิ , โอกาเสฏฐะหิ , ทิมังธา. เรหิ นาลากิริง คัจฉะวะรัง อติมัตถะพุทธัง ตะวักกิจักกะมะสะนีวะ สุดารุนันตัง เมตตัปปุสกาวิธินา ชิตะวา มูนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยังมะลักขัง นาภะวา นะโมพุทธายะ นะมะพะทะ นาทัด โมทัน พุทธก้อน ท่าเลื่อน ช่องทะลุ หลวม. เกิดจากธาตุทั้ง ๔ เปิดเผย เปิดทาง พระธรรม บันดาล นะมะพะธา มาภาธานะ พุทธะมะนะ ทะพะมะนะ จะปะทะ คชามุมิ โอกาเสฏฐะหิ ทิมังธา เรหิธาวันติโยชนาปะทัง คุลิมะละวันตัง อิติปิสังขะตะมะโน ชิตะวะ มูนินโธ ตันเตชะสา ภะวะตุเตชะ มัคคะลักขัง นะภะวะโต นะโมพุทธายะ นะมะพะทะ นาถโมโธ พุทธกโลนท่าเคลื่อน หลุดพ้นจากธาตุทั้งสี่ เผยเปิดทาง พระธรรมบันดาล นะมะพะธา มะพะธานะ พุทธะมะนะ ทะพะมะนะ จะพะธา คชามุมิ , โอกาเสฏฐะหิ, ติมังธา. เรหิ กัตวานา กัตธัมมังธรัง อิวา กัปบินิยะ ชินจะยะ ทุตตะวัจนัม ชานกะยามาชเฮ ซันเตนา โสมะวิดินา ชิตะวา มุนินโธ ตันเตชะสา ภะวะตุ เตชะโยดมมังคะลักขา นภาวะโต นะโมพุทธายะ นะมะพะทา นาทัด โมทวน พุทธกโลน ท่ากล้วย ท่ากล้วย ช่องทะลุลาย ลุย เปล่งธาตุทั้งสี่ เผยเปิดทาง ธรรมะบันดาล นะมะพะธา มะพะธานะ พะธามะนะ ทะพะมะนะ ชะปะทะ คชามุมิ โอกาเสฏฐะหิ ติมังธา. เรหิ สัจจัง วิหะยะ มาติสัชชะวะตะเกตุง วะตะ ภิโรปิตะมะนัง เอเทียนถา พุทธัง ปัญญาปะทิปะชะลิโต ชิตะวะ มุนินโท ตันเตชะสะ ภะวะตุเตชะ มัคคะลักกัง นะภาวะโต นะโมพุทธายะ นะมะพะทะ นาถโมทน พุทฺธาคลํนํ ท่าจะเคลื่อน แหวกธาตุทั้ง ๔ ออก เปิดเผย เปิดทาง พระธรรม บันดาล นะมะพะธา มะพะธานา พุทธะมะนะ ฐะปะมานะ , จะปะธา , คชามุมิ , โอกาเสฏฐหิ , ทิมังธา. เหรีหิ นันโทปนันทะ ภุชะกัง วิภูหัง มหิทธิง พุทเทนะ เถรภุชะเกนะ ทะมะปะยันโต อิฏฐูปะเทสะวิธินา ชิตะวะ มุนินโธ ทันเตชะ ภะวะตุเต ชะยะมังคะละมัง นะภาวะโต นะโม พุทธะยะ นะมะพะทะ นาทัด โมทวน พุทธกลด ทะลุตากลม เปล่งธาตุทั้ง ๔ เปิดเผย เปิดทาง ธรรมบันดาล นะมะพะธา มาปะธานะ ปะธามะนา ปะธามะนะ , คชามุมิ , โอกาเสฏฐะหิ , ทิมังธา. เรหิ ทุคคะหะดิทธิภุชะเคนะ สุทัตถา หัตถัง พรหมัง วิสุทธิจิตติมิทธิภะคะภิธานัง ยะนะคะเตนะวิธินา ชิตะวา มุนินท์โธ ตันเตชะสะ ภะวะตุเต ชะมัคคะลักขัง นะโม พุทธะยะ นะมะพะทะ นาถโมโธ พุทธะโขลง พุทธะ โขลง พุทธะ โขลน ท่าเคลื่อน แหวกธาตุทั้ง ๔ ออก เผยเปิดทาง ธรรมบันดาล นะมะพะธา มาปะธานะ พุทธะมะนะ ธาภามานะ จะปะธา, คชามุมิ, โอกาเสฏฐหิ, ติมังธา. เรหิ เอตาปิ พุทธชยะมังคะละ อัฏฐะโกธา โย วาจาโนตินาถีน สเรเต มาตันตี หิตะวะนะ เนคะวิธานิ ชุปัตตะวานิ โมกมัง สุขัง ธิคะเม. ญานะโร สัปญฺโญ นะภะวะโต นะโมพุทธายะ นะมะพะทะ นาธาอัด โมนาถนา พุทธกลด ท่าจะเคลื่อนผ่านไป, หลุดพ้นแล้ว. เกิดจากธาตุทั้ง ๔ เปิดเผย เปิดทาง พระธรรม บันดาล นะมะพะธา มาภาธานะ พุทธะมะนะ ทะพะมะนะ จะปะทะ คชามุมิ โอกาเสฏฐะหิ ทิมังธา Rehi Chayanto Bodhiyamaule Sakyanang Nandiwatthana Ewang Tawang Wichayo Hohi Chayassu Chayamankale Aparachitapallangke Sise Pathavipo Kakhare Apiseke sappaputthanang Akkaappatto Pamotati Sunakkhattam Sumangkalang Supaphatam Suhutthitam Sukhano Sumuhutto ca Suyi Atthang brahma ma charisu padakkinam kaya kammang vaja kammang padakkinam padakkinam mano kammam panithhi te padakkina padakkinani ka Tavana Lapantadthe Patakkhine Bangsakul is อะจิรัง วะตะยัง กะโย ปะเทวะวิง อัฏฐิเสสะติ ชุตโต เอเปตะวิญญาโน นิรัตตัง วะกะลิงคะลัง ( ๓ จบ) .

SEE ALSO  วิธี ตัดกระดาษ รูป ดาว 5 แฉก | How to cut paper with a five pointed star | สรุปข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัด กระดาษ รูป ดาวล่าสุด

ภาพถ่ายบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับหมวดหมู่ของสวด ถอด สวด ถอน

สวดถอดสวดถอน หลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย

นอกจากการหาข่าวเกี่ยวกับบทความนี้แล้ว สวดถอดสวดถอน หลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ที่ด้านล่าง right

คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลใหม่

คำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับสวด ถอด สวด ถอน

#สวดถอดสวดถอน #หลวงปสมชาย #ฐตวรโย.

SEE ALSO  ดูดวงรายวันประจำวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 โดย อ.อาวุธจับยามดวงรายวัน แห่งดวงLive | Custercyclery

วัดเขาสุกิม,หลวงปู่สมชาย,หลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย,สวดถอดสวดถอน,สวดถอดสวดถอน หลวงปู่สมชาย,สวดถอนสิ่งอัปมงคล,สวดถอดสวดถอนสิ่งอัปมงคล,สวดถอดสวดถอนหลวงปู่สมชาย.

สวดถอดสวดถอน หลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย.

สวด ถอด สวด ถอน.

หวังว่าค่านิยมบางอย่างที่เรามอบให้จะเป็นประโยชน์กับคุณ ขอขอบคุณที่ติดตามบทความของเราเกี่ยวกับสวด ถอด สวด ถอน

SEE ALSO  ฤกษ์ดีวันนี้ ประจำวันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 ออกรถ เดินทาง แต่งงาน ขึ้นบ้านใหม่ วันไหนดี ที่เดียวครบ! | Custercyclery

25 thoughts on “สวดถอดสวดถอน หลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย | ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับสวด ถอด สวด ถอนที่แม่นยำที่สุด

 1. Tony Deep says:

  คนทั่วไปนำไปสวดระวังของเข้าตนเอง ศีลคุณไม่พอ ขนาดสงฆ์ยังต้องครบองค์สงฆ์ ๔ รูป จึงจะทำพิธีสวดได้ ครูจารย์สายเขาสุกิมทุกรูปต่างทราบกฏข้อนี้ดี

  การสวดรูปเดียวอันตราย ไม่งั้นอวิชชาของดำอาจย้อนกลับมาเล่นงานแม้แต่จะเป็นพระก็ตาม แล้วคนธรรมดาจะเหลือหรือ ผมเห็นมาแล้วประเภทอวดดี เอาไปสวดแก้คุณไสย์ช่วยคนอื่น สุดท้ายตนเองต้องหนีกระเจิงไปหาพ่อแม่ครูจารย์สายเขาสุกิม ใช้อำนาจคุณธรรมคณะสงฆ์ช่วยปัดเป่า ช่วยคุ้มครอง อยู่เป็นเดือนนั้นล่ะจึงดีขึ้นกลับมาเป็นคนปกติ ไม่บ้าบอ

 2. เจนค่ะ says:

  บุญของผู้ได้รับฟังบทสวดญัตติ์ถอดถอนบทสวดพาหุงชัยมงคลคาถาเสียงของหลวงพ่อ,,ขอกราบอนุโมทนาบุญสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะ

 3. Jenjira Pongnan says:

  บุญของดิฉันที่มีโอกาสได้รับฟังบทสวดญัตติขอให้คุณผีคุณคนคุณไสยมนต์ชะม๊กจงกลับไปอยู่กับคนชั่วใจบาปในวันนี้ยามนี้ด้วยค่ะสาธุสาธุสาธุ

 4. Kit Sada says:

  หลวงพ่อหลวงปู่เจ้าขา🙏 ใด้โปรดสวดถอนขรรถ์ที่ลุกหญิงเอาไปลอยน้ำโดยไม่ใด้ถอนด้วยเถิดเจ้าค่ะ ,กับโดนของ ,หากลุกหญิงศศิประภา เชื้อผึ้งหายอาถรรณ์ลุกหญิงจะขอร่วมบุญกับท่านหลวงพ่อหลวงปุ่เจ้าคระ🙏ใด้โปรดช่วยลุกหญิงด้วยเจ้าค่ะทุกข์เหลือเกิน😢

 5. ตะกายดาว แจ่มจรัส says:

  สาธุค่ะพี่งเข้ามาฟังชอบค่ะติดตามแล้วนะคะ

 6. Sky t says:

  อธิบายพร้อมคำสวดไปด้วย ถึงจะครบสูตร เอาเป็นตัวอย่างได้ครับ นี่ดูภาพนิ่ง มันยังๆงงๆอยู่

 7. JAKIE Paiboon says:

  กาญสวดของหลวงปู่ช้วยกำจัดภัยให้ญาติโยม หังแล้วดีถอนหมดจริง
  🙏🙏🙏

 8. สอยดาว ที่เขาสอยดาว says:

  ในพิธีใช้ผ้าขาวคลุมโยมกี่คนก็ได้
  อาจารย์จะพรมน้ำมนต์ในขณะกำลังสวด จับด้ายสายสิญจน์ทั้งพระและโยม

 9. กลด สีกรัก says:

  เดี๋ยวนี้ศิษย์พระชั้นผู้ใหญ่
  ของหลวงปู่ท่านก็ใช้อยู่
  เป็นประจำ
  (วัดเขาสอยดาวเหนือ)

 10. ภูมิใจ หนูดี says:

  สาธุ นี่คือการสวดดรรมวาจาที่เคยได้ยินพระท่านบอกว่าสวดถอนคุณไสย

 11. ไชยยา ทรงครักษ์ says:

  บารมีหลวงปู่ จงคุ้มครองครอบครัวของข้าพเจ้าด้วยเถิด ไชยยา ทรงครักษ์

 12. หวัง ฟันเธอ says:

  บทสวดถอนที่ท่านอาจารย์สวด….มีในหนังสืออะไรครับ..

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *