กรณีหนี้เกิดขึ้นได้ ไม่ว่าจะเป็น เงินกู้ เงินกู้ต่างๆ หนี้บัตรเครดิต ซึ่งเมื่อมีหนี้เกิดขึ้น สิ่งที่ตามมาคือ หลายคนไม่มีอำนาจที่จะใช้เงินที่ยืมมา หรือมีการผิดนัดชำระหนี้ทำให้ต้องฟ้องศาลต่าง ๆ เพื่อให้ผู้กู้ได้รับชำระหนี้

จดหมายลูกหนี้คืออะไร?

กรณีหนี้เกิดขึ้นได้ ไม่ว่าจะเป็น เงินกู้ เงินกู้ต่างๆ หนี้บัตรเครดิต ซึ่งเมื่อมีหนี้เกิดขึ้น สิ่งที่ตามมาคือ หลายคนไม่มีอำนาจที่จะใช้เงินที่ยืมมา หรือมีการผิดนัดชำระหนี้ทำให้ต้องฟ้องศาลต่าง ๆ เพื่อให้ผู้กู้ได้รับชำระหนี้

SEE ALSO  กทม. เปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิดยามค่ำ เพิ่มความสะดวกให้คนทำงานเช้า | Custercyclery

การรับหนี้เป็นลูกหนี้ที่ผิดนัดหรือไม่ชำระหนี้เจ้าหนี้มีสิทธิฟ้องลูกหนี้ได้ ภายในอายุที่กฎหมายกำหนด ระยะเวลาจะแตกต่างกันไปตามประเภทของหนี้ ซึ่งหนี้บางส่วนหากเจ้าหนี้ไม่ยอมให้ลูกหนี้ทำหนังสือตอบรับก็ยากที่จะดำเนินกระบวนพิจารณาต่อไป เพราะขาดพยานหลักฐาน เช่น กู้เงิน 5,000 บาท แต่เจ้าหนี้ไม่ยอมให้ลูกหนี้ทำสัญญา เป็นลายลักษณ์อักษรและด้วยลายมือไม่อาจยื่นฟ้องเพื่อขอรับเงินคืนตามกฎหมายหรือเมื่อมีเงินกู้เกิดขึ้นและลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้ เจ้าหนี้ได้ออกหนังสือรับชำระหนี้ เพื่อเป็นหลักฐานและเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าลูกหนี้ต้องชำระหนี้ตามสัญญา

สิ่งที่ลูกหนี้ทุกคนควรเข้าใจเกี่ยวกับ “การทำหนังสือรับชำระหนี้”

หากเจ้าหนี้ให้เราลงนามในหนังสือรับชำระหนี้ เราต้องตรวจสอบว่าหนี้ที่เกิดขึ้นจะหมดอายุเมื่อใด และหมดอายุหรือไม่ เพราะการทำหนังสือรับชำระหนี้ระหว่างงวดหรือหลังครบกำหนดระยะเวลาก็จะมีผลทางกฎหมายต่างกัน ซึ่งตามกฎหมาย “การรับหนี้ต้องอยู่ภายในอายุ . เท่านั้น หมายความว่าต้องทำหนังสือรับชำระหนี้ก่อนครบกำหนดระยะเวลา อันจะส่งผลถึงการหยุดชะงักของวัย

SEE ALSO  ข้อควรรู้! วิธีการเปลี่ยนที่ปัดน้ำฝนด้วยตัวเอง | Custercyclery

อะไรคือสาเหตุของการสะดุดของอายุ?

มีหลายสาเหตุที่ทำให้อายุสะดุด ลูกหนี้ได้รับชำระหนี้โดยการทำหนังสือรับชำระหนี้ ลูกหนี้ตกลงชำระหนี้บางส่วน ลูกหนี้ชำระดอกเบี้ย หรือเจ้าหนี้ฟ้องให้ลูกหนี้ชำระหนี้และด้วยเหตุอื่น ๆ อีกหลายประการ แต่สิ่งกีดขวางนั้นย่อมดีแก่เจ้าหนี้เพราะจะส่งผลให้งวดที่ผ่านไม่นับอายุซึ่งกฎหมายจะเริ่มนับอายุใหม่เท่ากับ แก่ชราตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

⇒ ทำหนังสือรับเงื่อนไขหนี้หรือชำระหนี้บางส่วนก่อนคดีหมดเวลา

เป็นเหตุให้อายุสะดุดและต้องเริ่มนับอายุใหม่เป็นวัยชรา และการรับหนี้จะมีผลผูกพันจนการเรียกร้องของเจ้าหนี้ที่ยังชำระไม่ครบถ้วน

⇒ ชำระหนี้บางส่วนหรือรับหนี้หลังคดีสิ้นสุด

การชำระหนี้บางส่วนหลังจากคดีหมดอายุความทั้งๆ ที่ไม่ควรจ่ายเลย หนี้ที่เราได้ชำระไปแล้วนั้นไม่สามารถคืนให้กับลูกหนี้ได้ แต่ลูกหนี้ยังสามารถต่อสู้และเรียกร้องได้ว่าอายุความในการปฏิเสธที่จะชำระหนี้ก็สามารถบอกเลิกได้เช่นกัน แต่ถ้าได้รับชำระหนี้เป็นหนังสือหรือให้ประกันภายหลังครบกำหนดจะถือว่า “ยอมรับผิด” เพราะลูกหนี้ได้สละผลประโยชน์ตามอายุที่ลูกหนี้ต้องรับผิดชอบตามหนังสือรับผิด กฎหมายกำหนดให้มีกำหนดระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับแจ้งความบกพร่องหรือการทำประกันภัย

SEE ALSO  กรมขนส่งฯ ลงโทษ "หนุ่ม" ขับ รถเมล์ โหด โดดเตะชายขี่ จยย.

**ทำหนังสือรับชำระหนี้หลังหนี้สิ้น ไม่มีผลต่อการหยุดชะงักของอายุขัย เพราะเมื่อหนี้หมดก็หยุดไม่ได้

ดังนั้นการลงลายมือชื่อในหนังสือรับชำระหนี้ของลูกหนี้จึงควรตรวจสอบระยะเวลาที่ฟ้องว่าคดีสิ้นสุดหรือไม่ ตามกฎหมายกำหนดระยะเวลา 2 ปี ข้อแตกต่างคือเมื่อยืมเงินควรจ่ายตรงเวลาไม่ใช่ผิดนัดเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาในภายหลัง เป็นการดีที่สุด

อ่านเพิ่มเติม :

  • หนี้บัตรเครดิตมีอายุกี่ปี?
  • มีประวัติหนี้ค้างชำระ (เข้าใจผิดเรียกว่า blacklist) หมดอายุกี่ปี ?
  • หนี้บัตรเครดิตทำอย่างไร?
  • เคล็ดลับการใช้หนี้บัตรเครดิตให้เร็วที่สุดในปี 2019

#หนงสอรบสภาพหน #คออะไร #มอายความกป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น