หน่วยของค่าพลังงานในอาหาร

สิ่งสำคัญคือต้องเรียนรู้วิธีอ่านและใช้ค่าพลังงานในอาหารที่ใช้บนฉลากโภชนาการ

มีความสับสนมากมายเกี่ยวกับการใช้หน่วยพลังงานในอาหาร ในบทความโภชนาการ ฉลากโภชนาการ และมูลค่าหน่วยบริโภค ว่าเหมือนหรือต่างกันอย่างไร? อย่างแรกเลย หน่วยของพลังงานอาหารเรียกกันทั่วไปว่าแคลอรี่ มันสามารถอ้างถึงแคลอรี่ ค่าหน่วยพลังงานในอาหารมีดังนี้

4.184 kJ = 1 kcal 1 kcal = 1,000 cal 1 kcal = 1 cal

SEE ALSO  เอะอะก็ “ชาเขียว” | Custer Cyclery

ณ จุดนี้คุณเห็นความแตกต่างระหว่าง kcal, cal หรือ cal แล้วหรือยัง? มีความแตกต่างในการเขียนอักษรตัวใหญ่ (ตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก) และแต่ละค่ามีพลังงานต่างกัน ใช้อย่างถูกต้องเพื่อให้คุณสามารถอ่านและทำความเข้าใจได้อย่างถูกต้อง จากการสำรวจผลิตภัณฑ์ หากอาหารที่ผลิตในประเทศไทย ส่วนใหญ่จะใช้หน่วยเป็น kcal ผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศใช้ทั้ง Cal และ kj

SEE ALSO  ลิ้นจี่กับสรรพคุณเพื่อสุขภาพ | Custer Cyclery

#หนวยของคาพลงงานในอาหาร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น