สยามพารากอน จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ขอขอบพระคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

เพื่อเป็นเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ศูนย์การค้าสยามพารากอน ร่วมกับ มูลนิธิส่งเสริมศิลปหัตถกรรม ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และกระทรวงวัฒนธรรม จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 ขอเชิญคนไทยร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทีและถวายพระพรชัยมงคลด้วยการจัดกิจกรรมต่างๆ ตลอดเดือนสิงหาคม ดังนี้

• งาน “THAI TEXTILES TREND EXHIBITION” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-17 สิงหาคม 2565 ณ Crystal Court ชั้น M (ฝั่งทิศเหนือ)


กิจกรรมต่างๆ เฉลิมพระเกียรติ "สมเด็จพระพันปีหลวง" 12 สิงหาคม 2565


กิจกรรมต่างๆ เฉลิมพระเกียรติ "สมเด็จพระพันปีหลวง" 12 สิงหาคม 2565


กิจกรรมต่างๆ เฉลิมพระเกียรติ "สมเด็จพระพันปีหลวง" 12 สิงหาคม 2565

มูลนิธิส่งเสริมศิลปหัตถกรรม ได้นำแนวคิดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงพระราชทานแก่มูลนิธิส่งเสริมศิลปหัตถกรรม ทั้งในด้านการปรับปรุงรูปแบบการนำเสนอที่มีความทันสมัย สวยงามและยังแนะนำการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้มีคุณภาพและร่วมสมัยมากขึ้นแต่ยังคงไว้ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรมที่อิงกับวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น เป็นการสืบสาน อนุรักษ์ และขยายความประสงค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนไทยในอาชีพการงาน เพื่อเพิ่มรายได้ให้ครอบครัวและอนุรักษ์หัตถกรรมซึ่งเป็นศิลปะพื้นบ้านให้เผยแพร่ในศิลปะและวัฒนธรรมไทยอย่างแพร่หลายและคงอยู่ตลอดไป


กิจกรรมต่างๆ เฉลิมพระเกียรติ "สมเด็จพระพันปีหลวง" 12 สิงหาคม 2565

สำหรับไฮไลท์สินค้าที่จะจำหน่ายในงาน เพราะปีนี้เป็นปีมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจึงนำสินค้าคุณภาพมาจำหน่ายในราคาพิเศษ เพื่อให้ผู้สนใจได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ในราคาประหยัดทั้งผ้าไหม ฝ้าย ปักชาวเขา ดอกไม้ประดิษฐ์ เซรามิก จักสาน ลิเภา กระจูด ใบตาล ผ้าปัก เสื้อผ้าสำเร็จรูป เป็นต้น

“สารศิลป์แผ่นดินสยาม” งานศิลปะสร้างแผนที่ประเทศไทยจากผ้าไทยทั่วประเทศ นิทรรศการระหว่างวันที่ 10-31 สิงหาคม 2565 ณ โซนจิวเวล ชั้น M

SEE ALSO  อ.คฑา เผยดวง รับ "สารทจีน" 2 ราศีเฮงยืนหนึ่ง 2 ราศี ระวังอุบัติเหตุ

จากเรื่องราวพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลร่วมกับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบผลงาน “สารศิลป์แผ่นดินสยาม” โดยดีไซเนอร์ชื่อดัง “มุก” เพลินจันทร์ วิญญรัตน์ ซึ่งได้มีโอกาสร่วมงานกับมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพหลายครั้งโดยตั้งใจที่จะถ่ายทอดความงดงามของผ้าไทยอันทรงคุณค่าจากทั่วทุกภาคของประเทศ ซึ่งสร้างสรรค์ขึ้นด้วยเทคนิคการทอผ้าบนตาข่าย สร้างขึ้นเพื่อสร้างภาพประเทศไทยที่ความสูง 21 เมตร หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียว เปรียบได้กับความสามัคคีของคนไทย “สารศิลป์แผ่นดินสยาม” เปรียบเสมือนประตูบานแรกที่เปิดต้อนรับผู้สนใจศิลปะผ้าไทย ได้มีโอกาสชมงานศิลปะขนาดย่อก่อนนำไปจัดแสดงนิทรรศการผ้าไทยอย่างเต็มรูปแบบที่พิพิธภัณฑ์สิ่งทอในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ราชินีคนต่อไป


กิจกรรมต่างๆ เฉลิมพระเกียรติ "สมเด็จพระพันปีหลวง" 12 สิงหาคม 2565

นอกจากนี้ พื้นที่ตกแต่งบริเวณโซน Jewel ยังถูกสร้างสรรค์โดยดีไซเนอร์ชื่อดังอย่าง ดร.กรกต อารมย์ดี, นพ. เรืองลดา ปุณยลิกิจ, อ.ชัยนรินทร์ ชลธนนาถ, ยุทธนา อโณทัยสินทวี และ วลงกรณ์ เทียนเพิ่มพูล สะท้อนวิถีชีวิตคนไทยในสังคมเกษตร พร้อมสืบสานประเพณีและภูมิปัญญาด้านหัตถกรรมต่างๆ ภายใต้แนวคิด “ในน้ำมีปลา มีข้าวในนา” โดยนำสัญลักษณ์ปลาท้องถิ่นมาผสมผสานกับแรงบันดาลใจของภาพวาดปลาในจิตรกรรมฝาผนังจากวัดในแต่ละภาค ออกแบบให้กลายเป็นประติมากรรมเครื่องจักสานที่วิจิตรบรรจง ส่วนวัสดุที่ใช้นั้นนำมาจากวัสดุธรรมชาติจากท้องถิ่นในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น ไผ่ กระจูด ใบตาล ใบตาล เป็นต้น หัตถกรรมปลาแต่ละชนิดมีขนาดเล็กและใหญ่ตั้งแต่ จากระยะ 1-2 เมตร ระงับความโดดเด่นเพื่อเสริมให้ประติมากรรมแผนที่ประเทศไทยมีความโดดเด่นมากขึ้น

• นิทรรศการ “เสริมสาร ไพสิฐศิลป์” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-14 สิงหาคม 2565 ณ Fashion Hall ชั้น 1


กิจกรรมต่างๆ เฉลิมพระเกียรติ "สมเด็จพระพันปีหลวง" 12 สิงหาคม 2565

การเต้นรำชั้นสูง “ละครใบ้” เป็นศิลปะการแสดงของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชดำริที่จะอนุรักษ์และส่งเสริมให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรม “เสริมสาร ไพสิฐศิลป์” จึงจัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้สัมผัสกับความวิจิตรศิลป์ของศิลปะไทย โดยนำเสนอเนื้อหาจาก “อาคารเรียนขอน” นิทรรศการนี้แสดงถึงความเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ผลงานต่อเนื่องของช่างฝีมือต่างๆ นิทรรศการนิมพิพพรหรือประดับตกแต่ง ปักชุด ภัทรภรณ์ขอนหรือขอน เช่น สบายนาง การแสดงหุ่นกระบอก พระนางยักษ์ ลิง ยนต์ ธรรมมัง ศิรพล ขอน ,ขอน, ฉากศิลป์, จำลองราชรถแสดงศาสตร์แขนงต่างๆ.


กิจกรรมต่างๆ เฉลิมพระเกียรติ "สมเด็จพระพันปีหลวง" 12 สิงหาคม 2565


กิจกรรมต่างๆ เฉลิมพระเกียรติ "สมเด็จพระพันปีหลวง" 12 สิงหาคม 2565

ขณะเดียวกัน วันที่ 13 สิงหาคม 2565 ยังมีตัวอย่างการแสดงโขนให้ประชาชนได้ชมอย่างใกล้ชิด และกิจกรรมเสวนาเรื่องขอนโดยผู้เชี่ยวชาญ อาทิ นพ.อนุชา ธีระกานนท์, นพ.สุรัตน์ จงดา, อ.ปราเมต บุญญาชัย และ วสันต์ อรรถาภิคุปต์ บารมี แบ่งปันเรื่องราวที่น่าสนใจของมูลนิธิละครใบ้เพื่อส่งเสริมศิลปหัตถกรรม

SEE ALSO  "หมอช้าง" ชี้ทางพลังศาสตร์ ฮวงจุ้ย จัดห้อง วางเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างไรให้ปัง


กิจกรรมต่างๆ เฉลิมพระเกียรติ "สมเด็จพระพันปีหลวง" 12 สิงหาคม 2565

ดนตรีเฉลิมพระเกียรติพระพิฆเนศวร จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-14 สิงหาคม ที่ Park Paragon ชั้น M


กิจกรรมต่างๆ เฉลิมพระเกียรติ "สมเด็จพระพันปีหลวง" 12 สิงหาคม 2565

เป็นครั้งแรกที่ Ganesh Light Orchestra รวบรวมนักดนตรีชั้นนำของประเทศ 40 คน ซึ่งรวมถึงเครื่องสาย เครื่องเป่าลมไม้ เครื่องทองเหลือง ร่วมถ่ายทอดบทเพลงพระราชนิพนธ์ที่จารึกไว้ในความทรงจำ เช่น เพลงรัก แผ่นดินของเราในดวงใจนิรันดร์ และเพลงไฮไลท์ เช่น Trish Trash Polka, 76 Trombones, To love you more และ Banana Bats รวมเพลงไพเราะเกี่ยวกับสายใยรักระหว่างแม่ลูก ที่จะสร้างความประทับใจให้คนดูวันละ 2 รอบ คือ เวลาประมาณ 14.00 น. และ 17.00 น.

• งาน “ศิลปะภูษาจากท้องถิ่นสู่นานาชาติ” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-14 สิงหาคม 2565 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5


กิจกรรมต่างๆ เฉลิมพระเกียรติ "สมเด็จพระพันปีหลวง" 12 สิงหาคม 2565

เนื่องจากคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้วันที่ 12 สิงหาคม เป็น “วันผ้าไทยแห่งชาติ” กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับศูนย์การค้าสยามพารากอนและพันธมิตรเครือข่ายจัดงาน “ภูษาศิลป์…จากท้องถิ่นสู่นานาชาติ” เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมีพระหฤทัย ทรงแสดงพระราชกรณียกิจส่งเสริมผ้าไทยให้ปรากฏเด่นชัดมาช้านาน จากการที่ผ้าพื้นเมืองเกือบสูญหายไปเป็นที่นิยมของ ของผู้คนอีกครั้ง ทั้งยังเป็นการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ นำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของชุมชน


กิจกรรมต่างๆ เฉลิมพระเกียรติ "สมเด็จพระพันปีหลวง" 12 สิงหาคม 2565


กิจกรรมต่างๆ เฉลิมพระเกียรติ "สมเด็จพระพันปีหลวง" 12 สิงหาคม 2565

สำหรับกิจกรรมดังกล่าว ประกอบด้วยนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นิทรรศการผ้าไทยเอกลักษณ์ 76 จังหวัด นิทรรศการผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (กพท.) นิทรรศการผ้าไทยร่วมสมัย การอภิปรายวิชาการ สาธิตเรื่อง จำหน่ายผ้าไทยและผลิตภัณฑ์ผ้า จัดทำหนังสือ “ผ้าไทย…อัตลักษณ์ 76 จังหวัด”การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย จินตา ลีลาภัทราภรณ์ การแสดง : มโนราห์ บัลเลต์ และคณะนักร้องประสานเสียงของวงเฉลิมราช การแสดงผ้าไทยที่มีรูปแบบเฉพาะและการแสดงผ้าไทยร่วมสมัย การเจรจาธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ

SEE ALSO  ส่อง "ความหมายมงคล" ของไหว้ "วันสารทจีน"

สักการะและถวายพระพรชัยมงคล จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ณ พาร์ค พารากอน สยามพารากอน

ขอเชิญชวนชาวไทย ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความจงรักภักดีด้วยชุดสีน้ำเงินซึ่งเป็นสีประจำวันเกิดของราชวงศ์และเข้าร่วมพิธีถวายสักการะและถวายพระพรชัยมงคล ในวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ พาร์ค พารากอน สยามพารากอน ณ 10.00 น


กิจกรรมต่างๆ เฉลิมพระเกียรติ "สมเด็จพระพันปีหลวง" 12 สิงหาคม 2565

ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา และพบกับกิจกรรมต่างๆ ตลอดเดือนสิงหาคม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 0-2610-8000 หรือติดตามข้อมูลได้ทาง Facebook : SIAMPARAGON

อัปเดตปัญหาปัจจุบันด้วย คมลึก เพิ่มเติมที่นี่

ทวิตเตอร์ – https://twitter.com/Kom_chad_luek

อินสตาแกรม – https://www.instagram.com/komchadluek_online/

คมชาติลึก ลูกทุ่ง รางวัล 2022 ใครคือ 6 ผู้สมัครและ 8 Popular Vote ในครั้งนี้?

รู้พร้อมๆ กัน ที่คมชัดลึกทุก แพลตฟอร์ม 1 สิงหาคมนี้

( https://awards.komchadluek.net/# )

#รางวัลลูกทุ่ง65#ลูกทุ่งรางวัล65#รางวัลคมลึกลูกทุ่ง65#คมลึก ลูกทุ่งรางวัล65#โหวต คมชัดลึก ลูกทุ่งรางวัล #โหวตรางวัลคมชัดลึกลูกทุ่ง65#รางวัลคมชัดลึกลูกทุ่ง2022#รางวัลคมชัดลึกทุ่งรางวัล65

แท็กที่เกี่ยวข้อง #ข่าวล่าสุด#ข่าววันนี้#ข่าวด่วน#คมลึก#ฉัตรฤกษ์ออนไลน์#คมลึกไลฟ์สไตล์#สมเด็จพระพันปีหลวง#สยามพารากอน#ฉลองพันปี#หนึ่งพันปี#ให้เกียรติ#กิจกรรมเฉลิมฉลอง#12 สิงหาคม#12 สิงหาคม 2565 แท็กที่เกี่ยวข้อง #ข่าวล่าสุด#ข่าววันนี้#ข่าวด่วน#คมลึก#ฉัตรฤกษ์ออนไลน์#คมลึกไลฟ์สไตล์#สมเด็จพระพันปีหลวง#สยามพารากอน#ฉลองพันปี#หนึ่งพันปี#ให้เกียรติ#กิจกรรมเฉลิมฉลอง#12 สิงหาคม#12 สิงหาคม 2565 .

#หลากหลายกจกรรม #เฉลมพระเกยรต #สมเดจพระพนปหลวง #สงหาคม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น