สวัสดีค่ะ วันนี้ทางทีมงาน Custercyclery.co.th มีข่าวดีมานำเสนออีกครั้งค่ะ โดยเฉพาะผู้ว่างงานไม่ว่าจะลาออกหรือถูกเลิกจ้าง และกำลังหาข้อมูลเพื่อขอรับเงินทดแทนกรณีว่างงานต้องไม่พลาดบทความนี้ เพราะเรามีข้อมูลรายละเอียดให้กันและกัน รับรองว่าสั้นไม่ยาว อ่านจบที่นี่ที่เดียว ไม่ต้องไปหาที่ไหนอีกแล้ว

ระยะเวลาแจ้งประกันสังคม กรณีว่างงาน ทั้งกรณีลาออกและเลิกจ้าง

สวัสดีค่ะ วันนี้ทางทีมงาน Custercyclery.co.th มีข่าวดีมานำเสนออีกครั้งค่ะ โดยเฉพาะผู้ว่างงานไม่ว่าจะลาออกหรือถูกเลิกจ้าง และกำลังหาข้อมูลเพื่อขอรับเงินทดแทนกรณีว่างงานต้องไม่พลาดบทความนี้ เพราะเรามีข้อมูลรายละเอียดให้กันและกัน รับรองว่าสั้นไม่ยาว อ่านจบที่นี่ที่เดียว ไม่ต้องไปหาที่ไหนอีกแล้ว

เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่มีคุณสมบัติรับเงินทดแทนกรณีว่างงาน

 • ผู้เอาประกันภัยต้องจ่ายเงินสมทบอย่างน้อย 6 เดือนภายใน 15 เดือนก่อนการว่างงาน ไม่ว่าจะเป็นการเลิกจ้าง ลาออก หรือบอกเลิกสัญญาจ้าง (โดยไม่มีความผิดตามกฎหมาย)
 • ต้องจดทะเบียนเป็นผู้ว่างงาน ณ สำนักงานจัดหางานของรัฐ ภายใน 30 วัน นับแต่วันว่างงาน โดยไม่ต้องรอใบเลิกจ้าง เพื่อแสดงสิทธิไว้ก่อน
 • มีความสามารถในการทำงานและพร้อมที่จะทำงานอย่างเหมาะสมตามที่กำหนด
 • ต้องไม่ปฏิเสธการฝึกงาน
 • ต้องรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่จัดหางานอย่างน้อยเดือนละครั้ง (รายงานผ่านระบบออนไลน์)
SEE ALSO  iPhone 11 Pro ลดราคา ซื้อที่ไหนถูกสุด! | Custercyclery

ผลประโยชน์ชดเชยที่ผู้เอาประกันภัยจะได้รับกรณีว่างงานมีดังนี้

1 กรณีเลิกจ้าง

รับเงินชดเชยระหว่างการว่างงานไม่เกิน 180 วันต่อปี ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ย คำนวณจากฐานเงินสมทบขั้นต่ำเดือนละ 1,650 บาท และฐานเงินสมทบสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท ตัวอย่างเช่น ผู้ประกันตนที่มีเงินเดือนเฉลี่ย 10,000 บาท จะได้รับเดือนละ 5,000 บาท

2 กรณีลาออกหรือบอกเลิกสัญญาจ้างภายในระยะเวลาที่กำหนด

รับเงินชดเชยระหว่างการว่างงานไม่เกิน 90 วันต่อปี ในอัตราร้อยละ 30 ของค่าจ้างเฉลี่ย คำนวณจากฐานเงินสมทบขั้นต่ำเดือนละ 1,650 บาท และฐานเงินสมทบสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท ตัวอย่างเช่น ผู้ประกันตนที่มีเงินเดือนเฉลี่ย 10,000 บาท จะได้รับ 3,000 บาทต่อเดือน

ข้อยกเว้น ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถเรียกร้องเงินทดแทนกรณีว่างงานได้

 • การทุจริตต่อหน้าที่โดยเจตนาต่อนายจ้าง
 • จงใจสร้างความเสียหายให้นายจ้าง
 • ฝ่าฝืนระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับงานหรือคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายในคดีร้ายแรง
 • ออกจากหน้าที่ 7 วันทำการติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร
 • ความประมาทเลินเล่อทำให้นายจ้างเสียหายอย่างร้ายแรง
 • ติดคุก
 • ต้องไม่เป็นผู้มีสิทธิได้รับค่าทดแทนกรณีชราภาพมีสิทธิได้รับเงินทดแทนตั้งแต่วันที่ 8 ของการว่างงานจากการทำงานกับนายจ้างคนสุดท้าย
 • ไม่สมัครใจเอาประกันภัยตามมาตรา 39
SEE ALSO  แค่เปิดเบอร์ใหม่ที่เอไอเอส Samsung Galaxy A12 เหลือเพียง 1,090 บาท | Custercyclery

หลักฐานที่ต้องใช้ในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

 • แบบฟอร์มขอรับเงินทดแทนกรณีว่างงาน (สส.2-01/7)
 • บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
 • หนังสือรับรองการลาออกหรือสำเนาใบลาออกของผู้เอาประกันภัย (สสสส.6 -09) กรณีไม่มีสำเนา สสสสส. สามารถลงทะเบียนกรณีว่างงานได้
 • หนังสือนายจ้างหรือคำสั่งให้ออกจากงาน (ถ้ามี)
 • สำเนาหน้าแรกของสมุดเงินฝากธนาคารออมสินที่มีชื่อและเลขที่บัญชีของผู้เอาประกันภัยผ่าน 9 ธนาคาร ได้แก่
  1 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  2 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
  3 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
  4 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
  5 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
  6 ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
  7 ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
  8 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
  9 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
SEE ALSO  สินเชื่อ Your Loan น่าสนใจไหม? ผ่านง่ายหรือเปล่า? | Custercyclery

เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และรายละเอียดเหล่านี้เป็นข้อมูลสำคัญที่ผู้ประกันตนต้องศึกษาอย่างรอบคอบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง สำนักงานประกันสังคมได้รับการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ www.sso.go.th ให้ประชาชนทั่วไปได้อ่านประโยชน์มากมาย

และล่าสุดสำนักงานประกันสังคมได้ออกแอพพลิเคชั่นให้ดาวน์โหลดชื่อว่า SSO SMART LIFE ของฉัน ให้ผู้ประกันตนตรวจสอบสิทธิประโยชน์ผ่านแอพได้สะดวก

ประกันสังคมเป็นการประกันสุขภาพที่ช่วยให้เราดูแลความเจ็บป่วย อุบัติเหตุ เสียชีวิต คลอดบุตร เลี้ยงดูบุตร ทุพพลภาพ และยังถือเป็นเงินออมเพื่อการเกษียณอีกด้วย ดังนั้นในฐานะลูกจ้าง การจ่ายเงินเพียง 3% ของเงินเดือนเข้ากองทุนจึงมีค่ามากกว่ามูลค่าเงินของเรา หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อสำนักงานประกันสังคมเพื่อขอรายละเอียด ได้ที่สายด่วน 1506 หรือ www.sso.go.th ฉันทำได้

อ่านเพิ่มเติม :

 • วิธีเลือกโรงพยาบาลประกันสังคมในปี 2019
 • สิ่งที่คุณควรรู้เกี่ยวกับเอชไอวี (AIDS) ประกันสังคมดูแลอะไรบ้าง?
 • ประกันสังคมอิเล็กทรอนิกส์ทำงานอย่างไร
 • ฉันสามารถจ่ายประกันสังคมที่เซเว่นได้หรือไม่?

#แจงวางงานประกนสงคมภายในกวน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น