ดร.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับกองทุนวิจัยของรัฐบาลอังกฤษ จัดนิทรรศการความรู้ “บ้านนก” ครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อให้ความรู้เรื่องความสามารถในการได้ยินในผู้สูงอายุ

ปัจจุบัน 1 ใน 5 ของประชากรโลกมีปัญหา การได้ยิน และมีแนวโน้มว่าจะสูงถึง 1 ใน 4 โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ไม่รู้ว่าตนเองมีปัญหาทางการได้ยินที่อาจส่งผลให้เกิดภาวะสมองเสื่อมได้ เพื่อกระตุ้นการรับรู้และความเข้าใจในปัญหานี้ British Government Research Fellowships British Council และ PMU-B ตลอดจน University College London จากสหราชอาณาจักร จึงจัดนิทรรศการสื่อผสม “บ้านนก” เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับความสามารถในการได้ยินของตัวเอง


อาจารย์ นพ. ณัฐวรรณ อุทุมพฤกษ์พร

ปัญหา “หูหนวก” ภัยเงียบ ภาวะสมองเสื่อม

อาจารย์ นพ. ณัฐวรรณ อุทุมพฤกษ์พร หน่วยโสตศอนาสิก แผนกโสตศอนาสิก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และนักวิจัยอาวุโส หนึ่งในทีมวิจัยของ University College London นำนิทรรศการสื่อผสม “บ้านนก” มาแสดงครั้งแรกในไทยพร้อมเสวนาเรื่อง “ปัญหา หูหนวก ภัยเงียบที่เข้าครอบงำสมองคุณ” ร่วมกับ นพ. ชัยพัฒน์ ชุนหรัส แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เริ่มโครงการบ้านต้นแบบสว่างมีดสำหรับผู้สูงอายุภายใต้การดูแลของสภากาชาดไทย พร้อมเปิดเผยว่า “ปัจจุบัน จำนวนคนที่มีปัญหา การได้ยิน โดยเฉพาะในผู้ที่มีอายุเกิน 60 ปี มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งขณะนี้สามารถพบปัญหาการได้ยินถึง 1 ใน 3 คน มันนำไปสู่สภาวะที่ไม่พึงประสงค์มากมาย เช่น ความโดดเดี่ยวทางสังคม ภาวะซึมเศร้า ปัญหาความสมดุล การหกล้ม ความสับสน ความหงุดหงิด ทะเลาะกับครอบครัวกลายเป็นไม่พูด นอกจากเงื่อนไขเหล่านี้คุณภาพชีวิตจะลดลง พวกเขาทั้งหมดเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคสมองเสื่อม”

SEE ALSO  "มาเซราติ" เปิดตัว Maserati Grecale ครั้งแรกในไทย พร้อมส่ง เอสยูวี รุ่นใหม่


แพทย์ชี้ปัญหาการได้ยิน "หูหนวก" ภัยเงียบ เสี่ยงสมองเสื่อม

“ปัญหา การได้ยิน เป็นปัจจัยเสี่ยงสูงสุดต่อภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นสิ่งที่คนทั่วไปมักไม่ค่อยตระหนัก โดยเฉพาะในผู้สูงอายุที่มีปัญหาการได้ยิน ความเสี่ยงของภาวะสมองเสื่อมเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าเมื่อเทียบกับคนในวัยเดียวกันที่ไม่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ภาวะสมองเสื่อม ที่เกิดจากปัญหาการได้ยินนี้เป็นสิ่งที่สามารถป้องกันได้ เนื่องจากทีมวิจัยพบว่าความเสี่ยงของการเกิดภาวะสมองเสื่อมจะหายไปหากผู้สูงอายุได้รับการดูแลและบำบัดการได้ยินอย่างครบถ้วน สาเหตุที่ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคสมองเสื่อมได้นั้นก็เพราะว่าเมื่อมีเสียง คำพูด และการสนทนาน้อยลง สมองจะไปกระตุ้นสมอง สมองจะเสื่อมและประมวลผลน้อยลงเรื่อยๆ เมื่อเวลาผ่านไป การวิจัยการสแกนสมองพบว่าเนื้อเยื่อสมองสามารถลีบได้ โดยเฉพาะส่วนของสมองที่เกี่ยวข้องกับการแปลภาษา ซึ่งเมื่อพูดถึงสภาพนี้ การทำให้สมองทำงานเต็มศักยภาพอาจต้องใช้เวลามาก”


แพทย์ชี้ปัญหาการได้ยิน "หูหนวก" ภัยเงียบ เสี่ยงสมองเสื่อม

นิทรรศการ “คุณได้ยินเสียงนั้นที่ไหน” ผ่านบ้านนก

SEE ALSO  ไขข้อข้องใจ "พ่อแม่ฟ้องเรียกค่าเลี้ยงดู" จากลูก ตามกฎหมายได้หรือไม่

ในนิทรรศการสื่อผสม “คุณได้ยินเสียงนั้นไหม” ถูกสร้างเป็นบ้านนกสีเหลืองสดใส ซึ่งเป็นที่อยู่ของนกทั้ง 5 ชนิด ได้แก่ นกกระเต็น ดงดง ดงดำ นกกาเหว่า และนกแก้ว ซึ่งเมื่อกดปุ่ม นกแต่ละบ้านจะร้องออกมา เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ประเมินตนเองว่าได้ยินเสียงนกร้องหรือไม่


แพทย์ชี้ปัญหาการได้ยิน "หูหนวก" ภัยเงียบ เสี่ยงสมองเสื่อม

นพ.ณัฐวรรณ อุทุมพฤกษ์พร กล่าวเสริมว่า เนื่องจากนกแต่ละตัวคัดเลือกโดยทีมวิจัย จะมีเสียงร้องที่มีความถี่ต่างกันหรือที่เราเรียกว่าเฮิรตซ์ซึ่งโดยทั่วไปแล้วเป็นผู้แพ้ การได้ยิน มันเริ่มต้นด้วยเสียงความถี่สูง ดังนั้นนิทรรศการบ้านนกครั้งนี้ จะเป็นการส่งเสริมให้ผู้มาเยี่ยมชมประเมินตนเองในเบื้องต้น เนื่องจากผู้สูงอายุส่วนใหญ่ที่สูญเสียการได้ยินเพียงเล็กน้อยจะยังคงได้ยินเสียงที่มีความถี่ต่ำ ทำให้คิดว่าไม่มีปัญหาและละเลยการตรวจคัดกรอง รวมทั้งการดูแลตนเองที่ป้องกันได้


นิทรรศการบ้านนก

“ปีที่แล้ว องค์การอนามัยโลกออกคำแนะนำว่าทุกคนที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไปควรได้รับการตรวจการได้ยิน เพื่อทำการวินิจฉัยโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและได้รับการดูแลที่ถูกต้องตั้งแต่เริ่มต้น ก่อนที่ปัญหาใหญ่จะบานปลายและผลข้างเคียงต่างๆ เช่น ภาวะสมองเสื่อม เป็นต้น ดังนั้น เพื่อปลุกจิตสำนึกในปัญหาการได้ยินนี้ ทีมวิจัยได้ร่วมมือกับ British Government Research Fellowships, British Council และ PMU-B รวมถึง University College London จากสหราชอาณาจักร นิทรรศการบ้านนกนี้จะจัดแสดงในบ้านพักคนชราหลายแห่ง ทั่วประเทศตลอดทั้งปี สำหรับใครหรือองค์กรใดที่ประสงค์จะนำนิทรรศการบ้านนกมาเผยแพร่ให้ความรู้แก่ชุมชน สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ การได้ยิน การสื่อสารและความสมดุล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

SEE ALSO  รู้จัก "มาลาเรีย" คาดเป็นสาเหตุ "ครูบาบุญชุ่ม" ออกอาการแปลก


นิทรรศการบ้านนก

สำหรับผู้ที่สนใจติดตามข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับการรับฟัง สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook ของ Hearing Center การสื่อสารและความสมดุล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย https://www.facebook.com/ChulaHearingBalance หรือติดต่องานนิทรรศการสื่อผสม “บ้านนก” ที่จะแสดงที่ อีเมล: [email protected]

ติดตาม คมลึก คลิก

เส้น: https//หลิน.อี/qw9UHd2

ยูทูบ: https://www.youtube.com/channel/UCnniqWGq9lOqYd5sGWxVi7w

รางวัลคมชดลักษณ์ ลูกทุ่ง 2022 ครั้งนี้ ใครคือ 6 ผู้เข้าชิง 8 สาขา Popular Vote?

รู้พร้อมกันที่คมชัดลึกทุกแพลตฟอร์ม

(https//รางวัล.คมชดลือ.สุทธิ/#)

แท็กที่เกี่ยวข้อง #ข่าวล่าสุด#ข่าววันนี้#ข่าวด่วน#คมลึก#ฉัตรฤกษ์ออนไลน์#คมลึกไลฟ์สไตล์#สุขภาพ#ผู้สูงอายุ#ใกล้อันตราย#ภัยเงียบ#ภาวะสมองเสื่อม#อัลไซเมอร์#ภัยเงียบ#หมอจุฬา#หูหนวก#รางวัลลูกทุ่ง65#รางวัลคมลึกลูกทุ่ง65#โหวตรางวัลคมชัดลึกลูกทุ่ง65#รางวัลห่มชัดลึกลูกทุ่ง65 แท็กที่เกี่ยวข้อง #ข่าวล่าสุด#ข่าววันนี้#ข่าวด่วน#คมลึก#ฉัตรฤกษ์ออนไลน์#คมลึกไลฟ์สไตล์#สุขภาพ#ผู้สูงอายุ#ใกล้อันตราย#ภัยเงียบ#ภาวะสมองเสื่อม#อัลไซเมอร์#ภัยเงียบ#หมอจุฬา#หูหนวก#รางวัลลูกทุ่ง65#รางวัลคมลึกลูกทุ่ง65#โหวตรางวัลคมชัดลึกลูกทุ่ง65#รางวัลห่มชัดลึกลูกทุ่ง65 .

#แพทย #ช #ปญหา #การไดยน #หตง #ภยเงยบ #เสยง #สมองเสอม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น