ระดมความคิดสร้าง “เมืองแห่งอนาคต” รับวิกฤตการเปลี่ยนแปลง เมืองเปลี่ยน คนต้องปรับตัว ยอมรับทุกการเปลี่ยนแปลง แก้ปัญหาการสร้างเมืองอย่างยั่งยืน

ในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมและวิกฤตการณ์กำลังตกต่ำลงในอารยธรรมมนุษย์ โดยเฉพาะกับมหานครและเมืองใหญ่ๆ ทั่วโลก รวมถึงกรุงเทพฯ ที่กำลังประสบอยู่ วิกฤตสิ่งแวดล้อม และ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ รวมถึงมลภาวะที่ขัดขวางการดำรงชีวิตและการพัฒนาเมืองในหลาย ๆ ด้าน ทั้งน้ำท่วม ควัน ในขณะที่เมืองใหญ่ ๆ ทั่วโลกกำลังเผชิญกับวิกฤตที่ร้ายแรงไม่แพ้กัน วิกฤตการณ์เหล่านี้กระตุ้นให้เราทุกคนปรับตัว ไม่ใช่แค่ระดับกายภาพแต่เพื่อสร้าง “เมืองแห่งอนาคต” และเปลี่ยนวิธีคิด ให้มีชีวิตที่ยืดหยุ่นในสังคมเมืองที่มีความยืดหยุ่น เพื่อให้สามารถรับมือกับการปรับตัวของสังคมได้อย่างรวดเร็ว

SEE ALSO  เช็คดวง 4 ราศี "มิถุน-กันย์-กุมภ์-มีน" 1 - 16 สิงหาคม 65 "หมอกฤษฏ์" บอกไว้แบบนี้

นายวิศิษฐ์ มาลัยศิริรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) กล่าวว่า MQDC คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆ ของเมือง ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อผู้คนในสังคมที่พึ่งพาโครงสร้างพื้นฐานเหล่านั้นในการดำรงชีวิต จึงต้องนำเสนอแนวทางการพัฒนา “เมืองแห่งอนาคต” และวิธีรับมือกับวิกฤตทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยจัดสัมมนาระดมสมองจากผู้เชี่ยวชาญชั้นนำด้านการออกแบบเมือง นักประดิษฐ์ ทีมวิจัย และการวิเคราะห์เมือง รวมถึงผู้ที่สนใจในการพัฒนาเมืองและคนรุ่นใหม่ เพื่อช่วยกำหนดองค์ประกอบและทิศทางของ เมืองแห่งอนาคต สู่เมืองพลวัต (Resilient City) ที่เอื้อต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกมิติ

SEE ALSO  "หมอช้าง" แนะ "คู่เลขมงคล" เสริมดวงการงานรุ่งเรือง ความรักสดใส ราบรื่น


เมืองน่าอยู่

โดยเฉพาะการพัฒนาโครงการเพื่อสร้าง “เมืองแห่งอนาคต” บ้านและสังคมที่มีความสุขสำหรับทุกคนและทุกสิ่ง MQDC จึงได้จัดตั้งศูนย์วิจัยเอกชนแห่งแรกของภาคอสังหาริมทรัพย์ของไทย 3 แห่ง คือ ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC) ซึ่งเน้นการวิจัยและบูรณาการศาสตร์ต่างๆ เพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของทุกสิ่ง (For All Well-Being) โดยใช้องค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน ภายใต้ RISC 5 Research Hubs ได้แก่

-พืชและความหลากหลายทางชีวภาพ: ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ
-คุณภาพอากาศ ศึกษาปัจจัยในการสร้างคุณภาพอากาศที่ดีทั้งภายในและภายนอกอาคาร
-Happiness Science: ศึกษาการทำงานของสมองสร้างความสุขด้วยวิทยาศาสตร์
-วัสดุและทรัพยากร: ศึกษาวัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและดีต่อสุขภาพ
-ความยืดหยุ่น: ศึกษาความเสี่ยงและภัยพิบัติในสภาพแวดล้อมเพื่อวางแผนการตอบสนอง

SEE ALSO  แต่งหน้าสวยปัง "ธีระพงษ์ เพ็ชรแก้ว" คว้าแชมป์ Makeup Artist คนใหม่ ภาคอีสาน


เมืองน่าอยู่

“แนวคิดนี้เป็นอีกแรงผลักดันสำหรับกรุงเทพฯ เพื่อเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และการบริหารเมือง การออกแบบและโครงสร้างเมืองที่สอดคล้องกับนโยบายของกรุงเทพมหานคร รวมถึงการถ่ายทอดความรู้จากทีมวิจัยให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ พร้อมรับมือ การเปลี่ยนแปลงของเมืองในปีต่อๆ ไป และสามารถนำความรู้เชิงปฏิบัติที่ MQDC ได้ศึกษาและประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิตปัจจุบันอย่างเป็นรูปธรรม” นายวิศิษฐ์ กล่าวสรุป

แท็กที่เกี่ยวข้อง #ข่าวล่าสุด#ข่าววันนี้#ข่าวด่วน#คมลึก#ฉัตรฤกษ์ออนไลน์#นวัตกรรม#กรุงเทพฯ#กรุงเทพฯ#MQDC#เงินทุน#เมืองน่าอยู่#เมืองแห่งอนาคต แท็กที่เกี่ยวข้อง #ข่าวล่าสุด#ข่าววันนี้#ข่าวด่วน#คมลึก#ฉัตรฤกษ์ออนไลน์#นวัตกรรม#กรุงเทพฯ#กรุงเทพฯ#MQDC#เงินทุน#เมืองน่าอยู่#เมืองแห่งอนาคต .

#โซลชนปน #เมองแหงอนาคต #ตงรบวกฤต #การเปลยนแปลงผาน #แนวคด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น