ปัจจุบันมีผู้สนใจผลิตภัณฑ์สินเชื่อส่วนบุคคลจำนวนมาก เพราะมีข้อดีคือ “ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน” ซึ่งอนุมัติง่ายและรวดเร็ว (หากเอกสารครบถ้วนและเป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคาร) แต่มีเงื่อนไขบางประการที่สถาบันการเงินบางแห่งอาจไม่ได้กล่าวไว้ เช่น รับเฉพาะคนในจังหวัดที่มีสาขา เพื่อการดูแลลูกค้าที่สะดวกยิ่งขึ้นด้วยสาเหตุอื่นที่..

สารบัญ

ส่งเอกสารถูกที่ เพิ่มโอกาสอนุมัติสินเชื่อ

ปัจจุบันมีผู้สนใจผลิตภัณฑ์สินเชื่อส่วนบุคคลจำนวนมาก เพราะมีข้อดีคือ “ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน” ซึ่งอนุมัติง่ายและรวดเร็ว (หากเอกสารครบถ้วนและเป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคาร) แต่มีเงื่อนไขบางประการที่สถาบันการเงินบางแห่งอาจไม่ได้กล่าวไว้ เช่น รับเฉพาะคนในจังหวัดที่มีสาขา เพื่อการดูแลลูกค้าที่สะดวกยิ่งขึ้นด้วยสาเหตุอื่นที่..

SEE ALSO  โปรโมชั่น เปิดตัว ทรูการ์ด | Custercyclery

โอนเงินต้น+ดอกเบี้ย ของลูกค้าจะสูงมากหากปล่อยกู้ในจังหวัดที่ไม่มีสาขาของธนาคาร ลูกค้าจะเดินทางลำบากเพื่อชำระหนี้ ส่งผลให้ชำระหนี้ล่าช้า ซึ่งเป็นเหตุให้ บาง สถาบันการเงินเองไม่ได้มาจากภาคกลางของธนาคารแห่งประเทศไทย

( 12 จังหวัดที่นำเสนอข้อมูลนี้ Custercyclery.com ไม่ได้เรียงตามโอกาสอนุมัติแต่แยกชัดเจนตามภูมิภาคและข้อมูลที่ได้รับ จากการนับสาขาของธนาคารข้ามชาติ/สถาบันการเงินข้ามชาติ เช่น UOB, CIMB, CItibank ที่ลงทะเบียนเปิด สาขาในประเทศไทย ยิ่งต้องแบกรับความเสี่ยง ต้องเลือกสาขาตามจังหวัดที่เสี่ยงน้อยที่สุด และมีโอกาสทำกำไร)

ถ้าไม่นับ “กรุงเทพฯ” ซึ่งถือเป็นเขตปกครองพิเศษ ตามพระราชบัญญัติกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ยังมีจังหวัดอีก 12 จังหวัดที่มีโอกาสอนุมัติคำขอ “สินเชื่อส่วนบุคคล” มากที่สุด ดังนี้

1เชียงใหม่ (เชียงใหม่) ประชากร 1,735,762 คน

เชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีประชากรมากเป็นอันดับที่ 5 ของประเทศและเป็นพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศไทย โดยมีจังหวัดใกล้เคียงที่มีประชากรมากเช่นกัน คือ เชียงราย (เชียงราย) มีประชากร 1,198,218 คน แต่เนื่องจากความสะดวกของ การเดินทางและการสื่อสารที่สะดวกยิ่งขึ้น สถาบันการเงินข้ามชาติเช่น CIMB, Citibank, UOB จึงมีสาขาเพิ่มขึ้นในเชียงใหม่

แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าถ้าอยู่ต่างจังหวัดแล้ว ไม่อนุมัติสินเชื่อ ธนาคารจะพิจารณาเหตุผลอื่นๆ ประกอบอีกมากมาย

2 ประชากรพิษณุโลก 864,404

ตามแผนที่ภูมิศาสตร์ พิษณุโลกจัดเป็นจังหวัดในภาคกลาง มีประชากรน้อยเป็นอันดับที่ 26 ของประเทศ จังหวัดนี้เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง และมีมหาวิทยาลัยนเรศวร, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตพิษณุโลก และมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ที่ตั้งอยู่ส่งผลให้เมืองที่พลุกพล่าน เมืองแห่งการศึกษา (ประชาชนจากจังหวัดใกล้เคียงย้ายมาศึกษา) และมีเศรษฐกิจหมุนเวียนในระดับสูงในจังหวัด อำเภอที่มีผู้อยู่อาศัยมากที่สุดคืออำเภอเมือง รองลงมาคือ วังทอง และบางระกำ

3 นครสวรรค์ (นครสวรรค์) ประชากร 1,066,455 คน

จังหวัดนครสวรรค์ ถึงแม้จะไม่ค่อยมีคนอาศัยอยู่ แต่ก็เป็นอันดับที่ 23 ของประเทศ แต่เป็นจังหวัดที่แวะพัก ก่อนจะขึ้นไปทางเหนือของผู้คนมากมายและเป็นจังหวัดที่มีเจ้าของธุรกิจส่วนตัว ธุรกิจส่วนตัวที่เปิดร้านค้ามากมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจท่องเที่ยว ดังนั้นจังหวัดจึงมีแรงงานที่มีรายได้สูงอยู่ในเจ้าของธุรกิจ

SEE ALSO  ประกันอัคคีภัยบ้านและทรัพย์สิน วิริยะประกันภัย ดีไหม ? | Custercyclery

4 นครราชสีมา (นครราชสีมา) ประชากร 2,628,818 คน

จังหวัดนครราชสีมา นี่คือของจริงของจังหวัดที่มีจำนวนคนสูงสุดเป็นอันดับ 2 ของประเทศ ดีแค่ไหน? ที่หมายถึงคนหลากหลาย ตั้งแต่ระดับนักธุรกิจ คนงาน เจ้าของร้าน ชื่อเล่นของจังหวัดนี้คือ โคราช เป็นเมืองท่องเที่ยวอีกด้วย ที่ซึ่งผู้คนมักจะไปสักการะ “ย่าโม” ก่อนเดินทางไปยังจังหวัดต่างๆ ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับสถาบันการเงิน ตั้งสาขาบริการคนใกล้ตัวในโคราช

5 สระบุรี (สระบุรี) ประชากร 617,384 คน

สาเหตุที่สระบุรี มีที่ตั้งของสถาบันการเงินข้ามชาติ หนึ่งในที่สุดเพื่อรองรับการสมัครสินเชื่อเพราะเป็นจังหวัดที่มีกลุ่ม พนักงานโรงงาน – วิศวกร – สถาปนิก เรียกได้ว่าเป็นกลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่มีรายได้สูงที่น่าจับตามอง อาทิ บริษัทปูนซีเมนต์เอเชีย ปูนซีเมนต์ไทยพาณิชย์ ปูนซีเมนต์อินทรีย์ และบริษัทผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ต่างๆ ตั้งฐานการผลิตไว้ที่นี่ ดังนั้นจึงคุ้มค่าที่จะอำนวยความสะดวกในการขอสินเชื่อง่าย ๆ โดยไม่ต้องขับรถลงไปที่กรุงเทพฯ

6 ประชากรอุดรธานี (อุดรธานี) 1,544,786

อุดรธานีและอุบลราชธานีมีประชากรใกล้เคียงกัน แม้ว่าอุบลราชธานีจะมีประชากรมากกว่า 1,813,088 คน แต่ในแง่ของการคมนาคมและสะดวก เดินทางสะดวกกว่าในอุดรธานีรวมถึงห้างสรรพสินค้าชื่อดังต่างๆ มาเปิดเพิ่มในอุดรครับ เป็นจังหวัดที่มีการค้าขายกับประเทศเพื่อนบ้านสูง พูดง่ายๆ ว่าเป็นที่อยู่อาศัยของนักธุรกิจหลายคน จึงเป็นจุดสนใจในการจัดตั้งสาขาของสถาบันการเงินเพื่อให้บริการสินเชื่อ

7 ขอนแก่น (ขอนแก่น) ประชากร 1,767,601 คน

เหตุผลเดียวกับที่จังหวัดพิษณุโลกทำให้คนขอนแก่นเป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรือง เพราะมีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นสถาบันการศึกษาหลักที่มีคณาจารย์และเจ้าของธุรกิจก่อสร้างตึกสูง เพราะจังหวัดนี้เป็นศูนย์กลางสาธารณูปโภคของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงมีการจ้างงาน พนักงาน พนักงานบริษัท ระดับฐานเงินเดือนที่ขอนแก่นก็สูงเช่นกัน รวมถึงมีเจ้าของกิจการที่เปิดร้าน บริการท่องเที่ยว และบริการแก่ชาวเมืองที่มีไลฟ์สไตล์การศึกษาและมีถนนหนทางสะดวก คาดว่าจะปลดหนี้ได้ง่ายและได้เงินต้นคืนโดยเร็ว

8 ชลบุรี (ชลบุรี) ประชากร 1,316,293

สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในชลบุรี ชลบุรี-ศรีราชา-พัทยา 3 บริเวณนี้เป็นตา (ชม) ของเจ้าหน้าที่สินเชื่อ เพราะส่วนใหญ่จะเป็นที่อยู่ของกลุ่มวิศวกร และเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตอาวุโสทั้งแท่นขุดเจาะน้ำมันและนิคมอุตสาหกรรมในฐานเงินเดือนที่ค่อนข้างสูง หากคุณส่งเอกสารไปยังสถาบันสินเชื่อ โอกาสผ่านมีมากกว่าที่อื่นเล็กน้อย และยิ่งยื่นออนไลน์ก็มีคนมารับเอกสาร

SEE ALSO  โทรศัพท์มือถือราคาถูก ไม่เกิน 5,000 บาท | Custercyclery

9 ระยอง (ระยอง) ประชากร 626,402 คน

จังหวัดที่มีผู้มีรายได้สูงอาศัยอยู่ในจังหวัดอื่นและยังคงเป็นเหตุผลเดียวกับจังหวัดชลบุรี เนื่องจากสถานที่ทำงานของบริษัทบางแห่ง เช่น ปตท. เชฟรอน มีฐานการผลิตอยู่ที่นี่ หรือต้องลงเรือที่นี่ ตอนเขียนที่อยู่ในใบสมัครสินเชื่อ ปรากฏว่าชื่อจังหวัดระยองมีน้อยแต่มีโอกาสผ่านสูงมาก เจ้าหน้าที่สินเชื่อจะดูฐานเงินเดือนและอื่นๆ รวมทั้ง

10 พระนครศรีอยุธยา (พระนครศรีอยุธยา) ประชากร 808,360

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่ตั้งนิคมอุตสาหกรรม และมีผู้เชี่ยวชาญหลากหลายตั้งแต่พนักงานโรงงานเงินเดือนพนักงานเนื่องจากการจ้างงานสูง ทำให้หลายคนอยากขอสินเชื่อและไม่ต้องเดินทางไปกรุงเทพฯ อีกต่อไป เพราะมีสถาบันการเงินมาเปิดสาขาเพื่อรองรับบริการถึงที่

11 นครปฐม (นครปฐม) ประชากร 860,246 คน

เป็นจังหวัดใกล้กรุงเทพฯ ได้มีการขยายความเจริญเป็นวงกว้าง และจุดพักสินค้าเกษตร (ซึ่งมีฐานการผลิตจากจังหวัดใกล้เคียง) มีธุรกิจเกี่ยวกับการศึกษาระดับอุดมศึกษา และมีวิสาหกิจชุมชนและการจ้างงานในจังหวัดอื่น

12 นนทบุรี (นนทบุรี) ประชากร 1,101,743

จังหวัดนี้เปรียบได้กับธิดาของกรุงเทพมหานคร เนื่องจากกระแสน้ำ หลายคนอพยพเข้ามาอาศัย นอกจากนี้แล้วยังมีสาธารณูปโภคที่เข้าถึงได้อยู่แล้ว เช่น รถไฟ รถประจำทาง และห้างสรรพสินค้าอย่างเซ็นทรัลเวสต์เกต อ้างตัวว่าเป็นประตูสู่ทิศตะวันตก เมื่อขึ้นไปชั้น 4 จะพบว่ามีธนาคารทั้งหมด และทุกสถาบันการเงินที่ไม่มาสิ้นเดือน คนพลุกพล่านยาวถึงที่จอดรถรอคิว 100 ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลหรือบัตรเครดิต นนทบุรี เป็นอีกจังหวัดที่อนุมัติสูง

ข้อมูลทั้งหมดนี้ใช้สำหรับการวิเคราะห์เท่านั้น Custercyclery.com ไม่สามารถบังคับเจ้าหน้าที่สินเชื่อ “อนุมัติของฉัน!” เท่านั้น ใช่ เพราะเจ้าหน้าที่พิจารณาปัจจัยหลายประการเกี่ยวกับตัวบุคคล ได้แก่ ความสามารถในการชำระหนี้ รวมทั้งฐานเงินเดือนและประวัติการค้างชำระจากบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติด้วย ทั้งหมดนี้เป็นเพียงโอกาส สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในจังหวัด อาจสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลจากสถาบันการเงินที่มีทางเลือกมากขึ้น อย่างไรก็ตาม เอกสารทั้งหมดจะต้องเตรียม และทำการบ้านของคุณให้ดี ขอให้ทุกท่าน “ผ่าน” และอนุมัติเงินกู้ได้ตามต้องการ (และอย่าลืมชำระเงินให้ทันรอบบิลนะคะ) ♥

ตรวจสอบสถานะบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด และสินเชื่อจากสถาบันการเงิน 20 แห่ง

คลิกที่นี่เพื่อสมัคร “สินเชื่อส่วนบุคคล” >>>

#จงหวดในประเทศ #ทมโอกาสกสนเชอบคคล #ผาน #มากทสด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น