ก่อนอื่น The 1 Family ต้องขอแสดงความยินดีกับคุณพ่อคุณแม่ที่ได้สมาชิกใหม่สมใจนะคะ สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังมองหาชื่อจริงลูกชายและลูกสาว ที่มีความหมายดี ๆ เป็นสิริมงคล เหมาะกับเจ้าตัวน้อยอยู่ The 1 Family ได้รวบรวมมีชื่อจริงสำหรับลูกชายสุดเท่ และชื่อลูกสาวแสนน่ารัก ตั้งแต่ ก – อ มาให้เลือกกันถึง 200 ชื่อ รวมถึงวิเคราะห์ตัวอักษรกาลกิณีที่ไม่ควรมีอยู่ในชื่อลูกในแต่ละวันเกิดมาให้ด้วยค่ะ

 

อักษรกาลกิณี สำหรับผู้ที่เกิดในแต่ละวัน ได้แก่

 • คนเกิดวันจันทร์ ห้ามมี สระ ทั้งหมด

 • คนเกิดวันอังคาร ห้ามมีตัวอักษร ก ข ค ฆ ง

 • คนเกิดวันพุธกลางวัน ห้ามมีตัวอักษร จ ฉ ช ซ ฌ ญ

 • คนเกิดวันพุธกลางคืน ห้ามมีตัวอักษร บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม

 • คนเกิดวันพฤหัสบดี ห้ามมีตัวอักษร ด ต ถ ท ธ น

 • คนเกิดวันศุกร์ ห้ามมีตัวอักษร ย ร ล ว

 • คนเกิดวันเสาร์ ห้ามมีตัวอักษร ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ

 • คนเกิดวันอาทิตย์ ห้ามมีตัวอักษร ศ ษ ส ห ฬ ฮ

 

ชื่อที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร ก

ลูกชาย                                        

1 เกียรติพงศดา (เกียด – พง – สะ-ดา)        

มาจากตระกูลที่มีเกียรติ

2 ไกรธนเดช (ไกร – ทะ – นะ – เดช)                

มีทรัพย์และอำนาจยิ่งใหญ่

3 กฤษฎิ์หิรัญ (กริด – หิ – รัน)                   

ผู้มีทรัพย์มีปัญญา

4 กสานติ์เดช (กะ – สาน – เดช)             

มีอำนาจและความสงบ

 

ลูกสาว

5 กวิสรา (กะ-วิ-สะ-รา)                                 

จอมกวี ยอดผู้ฉลาด

6 กัญญาภัค (กัน-ยา-พัก)

หญิงสาวผู้มีศิริมงคล

7 กันย์สินี (กัน-สิ-นี)                                     

สาวงามผู้ไร้โรค

8 กานต์รวี (กาน-ระ-วี)

พระอาทิตย์งดงาม

 

ชื่อที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร ข

ลูกชาย

9 เขมต์มนัส (เขม – มะ – นัด)                  

สุขใจ

10 เขตคาม (เขด – คาม)

อาณาเขตของบ้าน หรือประเทศ

11 ขัตติยะ (ขัด – ติ – ยะ)                          

พระเจ้าแผ่นดิน

ลูกสาว

12 เขมจิรา (เขม – จิ – รา)

ความสุขยั่งยืนนาน

13 ขวัญดาว (ขวัน – ดาว)                               

มีกำลังใจสูงส่ง

14 เขมจุฑา (เขม – จุ – ทา)                             

สุดยอดปลอดภัย

 

ชื่อที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร ค

ลูกชาย

15 คมธรรม (คม – ทำ)                       

ผู้มีธรรมะที่เฉียบแหลม

16 คณิสร์ธนา (คะ – นิด – ทะ – นา)                  

ร่ำรวย และเป็นใหญ่เหนือพวกพ้อง

17 คณุฒน์ (คะ – นุด)

ประเสริฐกว่าคนทั้งหลาย

 

ลูกสาว

18 คริษฐา (คะ-ริด-ถา)                                   

ผู้ที่น่าบูชาที่สุด

19 คุณัญญา (คุ – นัน – ยา)                             

ผู้รู้คุณธรรม

20 คติยา (คะ – ติ – ยา)                                  

ผู้เป็นแบบอย่าง             

 

ชื่อที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร จ

ลูกชาย

21 เจตนิพัทธ์ (เจด – นิ – พัด)                      

มีความคิดมั่นคง

22 จารุพิชญ์ (จา – รุ – พิด)                         

นักปราชญ์ผู้สง่างาม

23 จรณินท์ (จะ – ระ – นิน)                         

เป็นใหญ่เพราะความประพฤติดี

 

ลูกสาว

24 จิดารันต์ (จิน – ดา – รัด)                                            

แก้วมณีท่ประเสริฐสุด

25 จิณัฐตา (จิ-นัด-ตา)                                   

ความเป็นผู้ฉลาดที่ได้สั่งสมมา

26 จิณห์วรา (จิน-วะ-รา)                                 

มีสัญลักษณ์อันประเสริฐ

ชื่อที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร ฉ

ลูกชาย

27 ฉัตรฐิติวัฒน์ (ฉัด – ฐิ – ติ – วัด)           

ผู้ที่มีความเจริญอย่างยั่งยืน

28 ฉันทวิชญ์ (ฉัน – ทะ – วิด)                     

ผู้ใฝ่หาความรู้

29 ฉัตรดนัย (ฉัด – ดะ – ไน)                      

ลูกชายผู้เป็นที่พึ่งของศิษย์

 

ลูกสาว

30 ฉันท์หทัย (ฉัน – หะ – ไท)                                          

ผู้มีความพอใจ               

31 ฉัตรชญา (ฉัด – ชะ – ยา)                                           

มีความรู้สูงอย่างฉัตร

32 ฉัตรวรีย์ (ฉัด – วะ – รี)                               

ประเสริฐสูงส่งดั่งฉัตร

 

ชื่อที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร ช

ลูกชาย

33 ชวัลดนย์ (ชะ – วัน – ดน)                               

ลูกชายผู้รุ่งเรือง

 

34 ชนกันต์ (ชะ – นะ – กัน)                                 

เป็นที่รักของคนทั้งหลาย

35 ชญาพัฒน์ (ชะ -ยา – พัด)                     

เจริญด้วยความรู้

 

ลูกสาว

36 ชนัญกันย์ (ชะ – นัน – กัน)                                         

หญิงผู้มีความรู้              

37 ชลภัคสรณ์ (ชน – พัก – สอน)                       

ผู้มีเกียรติเป็นที่พึ่ง

38 ชนม์ณภัทร (ชน – นะ – พัด)                                       

ก่อเกิดความรู้ที่ดีงาม

 

ชื่อที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร ฌ

ลูกชาย

39 เฌอพัฒน์ (เชอ – พัด)                                

ต้นไม้แห่งความเจริญ

40 ฌานณรงค์ (ชาน – นะ – รง)                                       

การต่อสู้อย่างแน่วแน่

ลูกสาว

41 เฌอมณี (เชอ – มะ – นี)               

ต้นไม้เพชรพลอย

42 เฌอกาญจน์ (เชอ – กาน)                            

ต้นไม้ทองคำ

 

ชื่อที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร ญ

ลูกชาย

43 ญาณาธร (ยา – นา – ทอน)                         

ผู้ทรงไว้ซึ่งความรู้

44 ญาธิป (ยา – ทิบ)                      

ผู้เป็นใหญ่ด้วยความรู้

ลูกสาว

45 ญาธิดา (ยา – ทิ – ดา)                                

ลูกสาวผู้มีความรู้

46 ญาณวีร์ (ยา – นะ – วี)                               

มีความรู้และกล้าหาญ

ชื่อที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร ฐ

ลูกชาย

47 ฐิรวิชญ์ (ถิ – ระ – วิด)                               

SEE ALSO  3 ไอเทมเด็ดจาก THREE ลดสูงสุด 15%ใช้ดีจนต้องบอกต่อ | Custercyclery

มีความรู้ยั่งยืน

48 ฐานภพ (ถาน – พบ)                            

ผู้ที่เกิดมาพร้อมความมั่นคง

49 ฐานิน (ถา – นิน)                

ผู้เป็นใหญ่มีฐานะ

 

ลูกสาว

50 ฐิรนาถ (ถิ – ระ – นาด)                               

มีที่พึ่งอันมั่นคง

51 ฐานิตารัศมิ์ (ถา – นิ – ตา – รัด)                    

ผู้เจริญมีฐานะ

52 ฐิรญาดา (ถิ – ระ – ยา -ดา)                         

มีความรู้ยั่งยืน

 

ชื่อที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร ณ

ลูกชาย

53 ณพิชญ์ (นะ – พิด)                              

นักปราชญ์

54 ณัฏฐกฤติ (นัด – ฐะ – กริด)                 

นักปราชญ์ผู้สร้างสรรค์

55 ณัฐปพน (นัด – ปะ – พน)                              

นักปราชญ์ผู้บริสุทธิ์

 

ลูกสาว

56 ณัชชารินทร์ (นัด – ชะ – ริน)                                       

ผู้ยิ่งใหญ่มีความรู้

57 ณทิพรดา (นะ – ทิบ – ระ – ดา)                     

ยินดีในความรู้อันวิเศษ

58 ณัฏฐกันย์ (นัด – ถะ – กัน)

หญิงผู้ฉลาด

 

ชื่อที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร ด

ลูกชาย

59 ดิษย์วรินทร์ (ดิด – วะ – ริน)                            

ผู้ฉลาดเป็นใหญ่

60 เดชธนา (เดท – ทะ – นา)                              

ผู้มีทรัพย์และอำนาจ

61 ดนุชภร (ดะ – นุ – ชะ – กอน)       

ลูกชายผู้เป็นที่พึ่ง

 

ลูกสาว

62 ดนุภา (ดะ – นุ – พา)                                 

มีความรุ่งเรืองเป็นของตน

63 ดิษย์ธิดา (ดิด – ทิ – ดา)

ลูกสาวผู้ฉลาด               

64 ดลรตา (ดน – ระ – ตา)                                         

บันดาลให้มีความสุข

 

ชื่อที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร ต

ลูกชาย

65 ติณห์ (ติน)                               

กล้าแข็ง, แหลมคม

66 เตชินท์ (เต – ชิน)

มีเดชยิ่งใหญ่

67 ตุลธร (ตุน – ละ – ทอน)                 

ทรงไว้ซึ่งความเที่ยงตรง

 

ลูกสาว

68 ตรีพิชญ์ชา (ตรี – พิด – ชา)

การเกิดของสามนักปราชญ์

69 ตวิษา (ตะ – วิ – สา)                                  

รุ่งเรือง หรือ ฉายแสงสว่าง

70 ตันติญา (ตัน – ติ – ยา)

ความรู้ที่มีแบบแผน

 

ชื่อที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร ถ

ลูกชาย

71 ถาวรกฤษฎิ์ (ถา – วอน – กริด)                

ผู้ฉลาดและมีความมั่นคง

72 ถิรธนา (ถิ – ระ – ทะ – นา)                

ผู้มีทรัพย์และมั่นคง

73 ถิรพุทธิ์ (ถิ – ระ – พุด)                      

ผู้ที่มั่นคงเบิกบาน

 

ลูกสาว

74 ถิรภร (ถิ – ระ – พอน)                                

ผู้เจริญมั่นคง

75 ถัณฑิล (ถัน – นะ – ทิน)

แผ่นดิน

76 ถนิมมาน (ถะ – นิม – มาน)                         

การมีเครื่องประดับ

ชื่อที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร ท

ลูกชาย

77 ทัชชภัทร (ทัด – ชะ – พัด)                      

ผู้ทำให้มีความเจริญ

78 ทัพพ์ปวีณ์ (ทับ – พะ – ปะ – วี)

นักปราชญ์ผู้มีทรัพย์

79 ทนุธรรม (ทะ – นุ – ทำ)                                  

ผู้ยึดมั่นในความดี

 

ลูกสาว

80 ทัตพิชา (ทัด – พิ – ชา)                                         

ผู้ให้วิชา

81 ทยาวีร์ (ทะ – ยา – วี)                                 

ผู้เก่งกล้ามีเมตตา

82 ทักษภร (ทัก – สะ – พอน)                                      

ผู้เป็นที่พึ่งที่ชาญฉลาด

 

ชื่อที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร ธ

ลูกชาย

83 ธรรศกร (ทัด – สะ – กอน)                  

ผู้เก่งกล้า และเจริญ

84 ธนัตถ์นินทร์ (ทะ – นัด – นิน)                          

ผู้มั่งคั่งเป็นใหญ่

85 ธนพงศ์พันธ์ (ทะ – นะ – พง – พัน)                  

ตระกูลของผู้มีทรัพย์

86 ธนัญกิตติพิชญ์ (ทะ – นัน – กิด – ติ – พิด)       

นักปราชญ์และสมบัติ

 

ลูกสาว

87 ธดากรณ์ (ทะ – ดา – กอน)                          

การทรงไว้ซึ่งเครื่องประดับ

88 ธิดาณัท (ทิ – ดา – นัท)                              

ลูกสาวผู้มีความรู้

89 ธัญรดี (ทัน – ระ – ดี)                                          

ผู้มีโชคอันยินดี

 

ชื่อที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร น

ลูกชาย

90 นรินทร์โชติ (นะ – ริน – โชด)

ผู้เจริญเป็นใหญ่

91 นภพิรุฬห์ (นะ – ภะ – พิ – รุน)                        

ผู้เจริญสุดขอบฟ้า

92 นรินทร์ดนย์ (นะ – ริน – ดน)                             

ลูกชายผู้เป็นใหญ่

 

ลูกสาว

93 นารีวรรณ (นา – รี – วัน)                                               

หญิงที่มีผิวผุดผ่อง

94 นฤพัชร (นะ – รึ – พัด)                                          

ผู้มีคุณค่าดั่งเพชร

95 นิษฐกานต์ (นิด – ถะ – กาน)                                          

สมบูรณ์น่ารัก

 

ชื่อที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร บ

ลูกชาย

96 บุรินทร์ภัทร (บุ – ริน – พัด)                               

เป็นคนดีได้เป็นใหญ่

97 บดีศวร (บอ – ดี – สวน)                          

เจ้าแห่งความเป็นใหญ่

98 บัญญพนต์ (บัน-ยะ-พน)                                   

ผู้มีปัญญา

 

ลูกสาว

99 บุณณดา (บุน – นะ – ดา)                                           

มีความรู้สมบรูณ์

100 เบญญาภา (เบน – ยา – พา)                                       

รุ่งเรืองด้วยปัญญา

101 บวรนันท์ (บอ – วอน – นัน)                         

SEE ALSO  "ไฮโซเซนต์" โพสต์ภาพย้อนวัยเด็ก ตั้งคำถาม เหมือน "น้องมาริน" ตรงไหน? | Custercyclery

ผู้มีความสุขเยี่ยม

ชื่อที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร ป

ลูกชาย

102 ปภังกร (ปะ – พัง – กอน)                

ผู้รุ่งเรือง

103 ปกรณ์กิตติ์ (ปะ – กอน – กิด)                

ผู้มีพร้อมด้วยเกียรติยศ

104 ปรัชญาธรรศ (ปรัด – ชะ – ยา – ทัด)              

ผู้รู้ผู้กล้าหาญ

 

ลูกสาว

105 ปภินดา (ปะ – พิน – ดา)                                        

หญิงงาม

106 ปัณณวีร์ (ปัน – นะ – วี)                              

ผู้มีความรู้เก่งกล้า

107 ปรียาดา (ปรี – ยา – ดา)                             

ผู้เป็นที่รัก

 

ชื่อที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร ผ

ลูกชาย

108 ผาติโรจน์ (ผา – ติ – โรด)                                

ผู้เจริญรุ่งเรือง

109 ผโลทัย (ผะ – โล – ไท)                         

ลาภ กำไร ความปีติ

110 ผลิตโชค (ผะ – หลิด – โชก)                 

ผู้สร้างโชค

 

ลูกสาว

111 ผกายวรรณ (ผะ – กาย – วัน)                                      

มีอำนาจกว้างไกล

112 ผกาสินี (ผะ – กา – สิ – นี)                           

หญิงที่มีความงาม

113 ผริตา (ผะ – ริ – ตา)

ความกว้างใหญ่

 

ชื่อที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร พ

ลูกชาย

114 พงศ์พล (พง – พน)                   

ผู้เป็นพลังของวงศ์ตระกูล

115 พงศ์วสิษฐ์ (พง – วะ – สิด)                              

เผ่าพันธุ์ที่ดีเลิศ

116 พัชรดนย์ (พัด – ชะ – ระ – ดน)                      

ลูกชายผู้แข็งแกร่ง

117 พฤทธิ์ (พะ – ริด)                                  

ความเจริญ ความงอกงาม

 

ลูกสาว

118 พรหมภัสสร (พรม – พัด – สอน)                   

ผู้ประเสริฐรุ่งเรือง

119 พัทธ์ฤทัย (พัด – รึ – ไท)                                            

ผูกพันทางใจ

 

120 พนัชกร (พะ – นัด – ชะ – กอน)                

มืองามดั่งดอกบัว       

121 พรรุจา (พอน – รุ – จา)                                        

ผู้รุ่งเรือง

 

ชื่อที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร ภ

ลูกชาย

122 ภีมพัฒน์ (พีม – พัด)                            

ผู้เจริญที่น่าเกรงขาม

123 ภาณุภัทท์ (พา – นุ – พัด)                     

ประเสริฐดั่งพระอาทิตย์

124 ภาสพิชญ์ (พาด – สะ – พิด)                

นักปราชญ์ผู้รุ่งเรือง

125 ภคิน (ภะ – คิน)                    

มีโชค, รุ่งเรือง

 

ลูกสาว

126 ภรวรัตม์ (พอน – วะ – รัด)                                         

เป็นที่พึ่งประเสริฐสุด

127 ภูริตา (พู – ริ – ตา)                                    

ผู้มีปัญญา

128 ภาวิดา (พา – วิ – ดา)                                

ผู้ฝึกฝนมาดี

129 ภีมวรา (พิม – วะ – รา)                                         

มีความดีเป็นที่ยำเกรง

ชื่อที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร ม

ลูกชาย

130 มงคลทิวัตถ์ (มง – คน – ทิ – วัด)                    

ผู้มีความสำเร็จที่ดีงาม

131 มนัสกิจพัชญ์ (มะ – นัด – กิด – พัด)                

ผู้เจริญและมีจิตใจงดงาม

132 มนต์ธนัท (มน – ทะ – นัด)                                

ผู้มีปัญญาดั่งปราชญ์

133 มโนพัศ (มะ – โน – พัด)                                  

ผู้มีอำนาจทางใจ

 

ลูกสาว

134 มัญชุสา (มัน – ชุ – สา)                                         

หีบสมบัติ

135 มนัสชนัญ (มะ – นัด – ชะ – นัน)                    

ผู้มีใจใฝ่หาความรู้       

136 เมธนัญ (เม – ทะ – นัน)                                       

ปราชญ์ผู้รู้เรื่องทรัพย์

137 มัญชุวีร์ (มัน – ชุ – วี)                                 

ผู้เก่งกล้างดงาม

 

ชื่อที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร ย

ลูกชาย

138 ยชญ์อนันต์ (ยด – อะ – นัน)                            

ผู้มีเกียรติตลอดกาล

 

139 ยุวเสฏฐ์ (ยุ – วะ – เสด)                        

ชายผู้ประเสริฐสุด

140 ยิ่งภพ (ยิ่ง – พบ)                        

สุดยอดในโลก

 

ลูกสาว

141 ยมลธรณ์ (ยะ – มน – ทอน)                                        

คู่กับแผ่นดิน

142 โยษิตา (โย – สิ – ตา)                                 

สตรี

143 ยศรินทร์ (ยด – สะ – ริน)                                           

ผู้ยิ่งใหญ่มีอำนาจ

 

ชื่อที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร ร

ลูกชาย

144 รุจรวิศร์ (รุ – จะ – ระ – วิด)               

ผู้รุ่งเรืองและยิ่งใหญ่

145 รัชศักดิ์ (รัด – ชะ – สัก)                       

ผู้มีเกียรติยิ่งใหญ่

146 รชนิมุข (ระ‑ชะ‑นิ‑มุก)                       

เวลาเย็น

 

147 รวิชา (ระ – วิ – ชา)                      

ลูกพระอาทิตย์

 

ลูกสาว

148 รดากร (ระ – ดา – กอน)                             

ผู้เจริญยินดี

149 รวิปรียา (ระ – วิป – รี – ยา)                         

ผู้เป็นที่รักดั่งพระอาทิตย์

150 รมณ (ระ – มน)                                                       

รื่นเริง,ยินดี

151 รัตนาวลี (รัด – ตะ – นา – วะ – ลี)                  

สร้อยที่ทำด้วยเพชรพลอย

 

ชื่อที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร ล

ลูกชาย

152 ลภัสวรรธน์ (ละ – พัด – สะ – วัน)       

ผู้เจริญด้วยทรัพท์

153 ลักษณ์บดินทร์ (ลัก – บอ – ดิน)                 

SEE ALSO  13 เคล็ดลับที่คุณต้องรู้ก่อนเลือกรองเท้า | Custercyclery

ลักษณะของผู้ยิ่งใหญ่

154 ลภณธร (ละ – พะ – นะ – ทอน)                    

ผู้มีทรัพย์

155 เลอสันต์ (เลอ – สัน)                             

ผู้สงบยิ่ง

 

ลูกสาว

156 ลัลนา (ลัน – ละ – นา)                                

หญิงสาวที่สวยงาม

157 ลวิตรา (ละ – วิด – ตา)                               

เฉียบคมยิ่ง

158 ลาภิสรา (ลา – พิ -สะ – รา)                     

ผู้ที่ยิ่งใหญ่ในโชคลาภ

159 ลัทธพรรณ (ลัด – ทะ – พัน)                                       

ผู้มีผิวงาม

ชื่อที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร ว

ลูกชาย

160 วงศ์วรรธน์ (วง – วัด)                          

วงศ์ตระกูลผู้เจริญ

161 วรท (วะ – รด)                           

ผู้ได้รับพรที่ดี

162 วิชญ์พล (วิด-ชะ-พน)                           

นักปราชญ์ที่มีพลัง

163 วีริศ (วิ – ริด)                            

ยอดวีรบุรุษ ยอดผู้กล้า

 

ลูกสาว

164 วรณัณ (วอ – ระ – นัน)                                           

สรรเสริญ,ยกย่อง

165 วรกัญญา (วอ – ระ – กัน – ยา)                        

หญิงที่ดีงาม

166 วรรณวนัช (วัน – วะ – นัด)                                           

ผิวงามดั่งดอกบัว

167 วีรวรรณ (วี – ระ – วัน)                                

ชนชั้นวรรณะเป็นผู้กล้า

 

 

ชื่อที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร ศ

ลูกชาย

168 ศตคุณ (สะ – ตะ – คุน)                                  

ผู้มีความดีนับร้อยอย่าง

169 ศรัณยพงศ์ (สะ – รัน – พง)                             

ผู้เป็นที่พึ่งของตระกูล

170 ศตรรฆ (สะ‑ตัก)                            

มีค่ามาก

171 ศรณ์ (สอน)                                           

ที่พึ่ง

 

ลูกสาว

172 ศมนันท์ (สะ – มะ – นัน)                                       

สุขสงบ

173 ศุทธิรัตน์ (สุด – ทิ – รัด )                            

บริสุทธิ์ ประเสริฐสุด

174 ศศิมา (สะ – สิ – มา)                                  

พระจันทร์

175 ศรีวรินทร์ (สี – วะ – ริน)                             

ผู้มีความสุขอันยิ่งใหญ่

 

ชื่อที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร ส

ลูกชาย

176 สกลพัชญ์ (สะ – กน – พัด)                             

ผู้มีความรู้เพียบพร้อม

177 สิทธิธนสินธุ์ (สิด – ทิ – ทะ – นะ – สิน)        

เชื้อสายผู้มีสิทธิ์ในทรัพย์สิน

178 สพล (สะ ‑ พน)

มีพลังแข็งแรง

179 สพลดนัย (สะ‑พน‑ดะ‑ไน)                    

ลูกชายผู้มีพลัง

 

ลูกสาว

180 สิริณัฏฐ์ (สิ – หริ – นัด)                               

นักปราชญ์ที่ดีงาม

181 สวรส (สะ – วะ – รด)                                 

ผู้มีรสนิยม,มีเสน่ห์

182 สุพิชฌาย์ (สุ – พิด – ชา)                                            

เพ่งพินิจอย่างดี

183 สรัญญา (สะ – รัน – ยา)                              

หญิงผู้แกล่งกล้า

 

ชื่อที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร ห

ลูกชาย

184 หิรัญกฤษฎิ์ (หิ – รัน – กริด)                             

ผู้มีปัญญา และมีเงิน

185 หฤทย์ดนัย (หะ – รึ – ดะ – ไน)                 

ลูกชายผู้เป็นดั่งดวงใจ

186 หาญรัช (หาน – รัด)                                       

ยิ่งใหญ่กล้าหาญ

187 หรรษดนย์ (หัด – สะ – ดน)                               

ลูกชายผู้มีความสุข

 

ลูกสาว

188 หทัยนัทธ์ (หะ – ไท – นัด)                                          

ผูกพันใจ

189 เหมือนจันทร์ (เหมือน – จัน)                                         

เหมือนดั่งพระจันทร์

190 หทยา (หัด – ทะ – ยา)                                 

หัวใจ

191 หฤทย์ชญา (หะ – รึ – ชะ – ยา)                     

การมีผู้รู้ใจ

 

ชื่อที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร อ

ลูกชาย

192 อธิคุณ (อะ – ทิ – คุน)                                    

ผู้มีความดียิ่ง

193 อดิษฐศักดิ์ (อะ – ดิด – ถะ – สัก)                  

มีเกียรติเหนือผู้อื่น

194 อรรจฐานิศร์ (อัด – จะ – ถา – นิด)        

ผู้เป็นใหญ่ที่น่าสรรเสริญ

195 อิงครัต (อิง – คะ – รัด)                    

ผู้ยินดีในความรู้

196 อชิระ (อะ – ชิ – ระ)                                   

คล่องแคล่ว,ว่องไว

 

ลูกสาว

197 ไอยวริญ (ไอ – วะ – ริน)                             

ผู้ทรงปัญญาเลิศ

198 อาภาพัชร์ (อา – พา – พัด)                                         

รัศมีเพชร

199 อิษฏา (อิด – สะ – ดา)                                

น่าปรารถนา

200 อมลวรรณ (อะ – มน – วัน)                                         

สีผิวงามบริสุทธิ์

 

ครบ 200 ชื่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ สาวน้อย หนุ่มน้อยเกิดวันไหน คุณพ่อคุณแม่ก็เลือกชื่อที่เหมาะกับเขาได้เลยค่ะ อาจจะใช้ตัวอักษรขึ้นต้นเหมือนชื่อคุณพ่อหรือชื่อคุณแม่ก็น่ารักไปอีกแบบนะคะ The 1 Family ขอให้ลูก ๆ ของคุณพ่อคุณแม่มีความสุข สุขภาพแข็งแรง ประสบความสำเร็จตามความหมายของชื่อที่คุณพ่อคุณแม่ตั้งใจเลือกให้นะคะ
============================

สำหรับว่าที่คุณแม่ จะดีกว่าไหมหากมีแผนความคุ้มครองไว้อุ่นใจเมื่อตั้งครรภ์?

ขอแนะนำ The 1 Pregnancy Care ที่พร้อมมอบการดูแลให้คุณแม่และเจ้าตัวน้อย ด้วย

ความคุ้มครองสูงสุด 400,000 บาท

ใช้ช่วงเวลาดีๆ กับของขวัญที่ล้ำค่า ที่เหลือให้ The 1 Pregnancy Care ช่วยดูแล

คุณแม่ตั้งครรภ์ต้องเตรียมพร้อมทุกวินาที… เพราะลูกน้อยคือคนสำคัญที่คุณแม่เฝ้ารอ แน่นอนว่าความกังวลใจเกี่ยวกับการตั้งครรภ์และโอกาสที่เหตุการณ์ไม่คาดฝันอาจเกิดขึ้นได้ ซี่งอาจเป็นอันตรายต่อทั้งชีวิตคุณแม่และลูกน้อย

ความคุ้มครองเมื่อพบภาวะความผิดปกติระหว่างการตั้งครรภ์ ดังต่อไปนี้

 • ภาวะครรภ์เป็นพิษชนิดรุนแรงและภาวะแทรกซ้อน

 • ภาวะลิ่มเลือดกระจายทั่วร่างกาย

 • การตั้งครรภ์นอกมดลูก

 • มะเร็งไข่ปลาอุก

 • การแท้งบุตรจากอุบัติเหตุ

รายละเอียดความคุ้มครอง The 1 Pregnancy Care

 • อายุการรับประกันภัยตั้งแต่ 20-45 ปี

 • อายุการตั้งครรภ์อยู่ระหว่าง 1-32 สัปดาห์

 • ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 1 ปี

 • ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี

The1-Pregnancy-Care

======================================

คุณพ่อคุณแม่สามารถติดตามสาระน่ารู้ สำหรับเจ้าตัวเล็กและครอบครัว พร้อมโปรโมชั่น สิทธิพิเศษที่น่าสนใจได้ที่ The 1 Family บนแอป The 1 คลิก

The1Family

 #ชอจรงลกชายและลกสาวทมความหมายดและไมซำใคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น