คุณพ่อคุณแม่ที่กำลังตั้งชื่อลูกอยู่ มีหลายชื่อในใจแต่ก็ยังไม่ถูกใจซะทีเดียว ลองมาดูไอเดียที่ The 1 Family นำมาฝากกันก่อน รับรองเลยว่าจะมีชื่อที่ถูกใจไปตั้งให้เจ้าตัวเล็กอย่างแน่นอน รวบรวมมาเป็นไอเดียถึง 200 ชื่อ ทั้งชื่อลูกสาว ชื่อลูกชาย ลิสต์มาให้ตั้งแต่ A-Z มีความพิเศษตรงที่ชื่อเดียวแต่อ่านและเขียนได้หลายภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แถมยังความหมายดีอีกด้วย 

ชื่อที่ขึ้นต้นด้วยตัว A

1.Aileen (ไอริน)

อเมริกัน แปลว่า แสงสว่าง

2.Alia, Aliyah (อลิยา, อารียา)

อาหรับ แปลว่า สูงค่า, คนชั้นสูง

3.Alisha (อลิชา)

เยอรมัน, ฝรั่งเศส แปลว่า มีคุณค่า, ชนชั้นสูง

อินเดีย แปลว่า ปกป้องโดยพระเจ้า

4.Aliz, Alice (อลิส)

เยอรมัน, ฝรั่งเศส แปลว่า มีคุณค่า, ชนชั้นสูง

5.Alisa, Alyssa, Aliza (อลิสา, อลิสสา)

Aliza ฮิบรู แปลว่า ความรื่นเริง

Alyssa เยอรมัน, ฝรั่งเศส แปลว่า มีคุณค่า, ชนชั้นสูง

Alyssa กรีก แปลว่า มีเหตุผล

Alisa ยูเครน, ฝรั่งเศส, อเมริกัน แปลว่า มีคุณค่า

6.Arlan, Alan (อารัญ, อารัณย์)

Arlan อเมริกัน, ไอริช แปลว่า คำสาบาน, คำสัญญา

Alan อเมริกัน แปลว่า หล่อ

7.Arnon (อานนท์)

ตามคัมภีร์ไบเบิ้ล แปลว่า ความรื่นเริง, แสงอาทิตย์

ภาษาฮิบรู แปลว่า สายน้ำที่ไหลแรง

8.Ashira (อชิรา, อชิระ)

ฮิบรู แปลว่า ความมั่งคั่ง, กำลังจะร้องเพลง

9.Amara (อมรา)

ละติน, อเมริกัน แปลว่า ผู้เป็นที่รัก

เยอรมัน แปลว่า ชั่วนิรันดร์

กรีก แปลว่า ไม่เสื่อมคลาย, ไม่เลือนหาย

สแปนิช แปลว่า ยั่งยืน, ไม่สิ้นสุด

10.Asha (อาชา)

สันสกฤต แปลว่า ความหวัง, ขอพร

11.Akira (อคิราห์)

ญี่ปุ่น แปลว่า แสงสว่าง

12.Annmarie (อัญญ์มาลี)

อังกฤษ แปลว่า มีมารยาท, เป็นที่รัก

13.Anona (อโณณา)

ละติน แปลว่า สับปะรด, เทพธิดาแห่งการเก็บเกี่ยวผลผลิต

อังกฤษ แปลว่า ชื่นชอบ, งดงาม

14.Anya (อัญญา, อัณยา)

รัสเซียน แปลว่า ความชื่นชอบ, ความดีงาม

สันสกฤต แปลว่า ที่ไม่มีวันสิ้นสุด

15.Angela (อจลา)

อังกฤษ แปลว่า นางฟ้า

ไทย แปลว่า มั่นคง, ไม่หวั่นไหว

16.Adelard (อดิรัตน์)

ฝรั่งเศส, เยอรมัน แปลว่า ผู้สูงศักดิ์และกล้าหาญ

17.Alinda (อลินดา, อรินดา)

เยอรมัน แปลว่า เกราะ, โล่ของคนชั้นสูง

สเลวิค แปลว่า กระจ่าง, สวย

อังกฤษ แปลว่า สวย

18.Alemana, Aremana (อารีมานะ)

ฝรั่งเศส แปลว่า ผู้ชายที่มีอำนาจมาก

ฮาวายเอี้ยน แปลว่า นักรบ

19.Arman, Armand (อามันต์, อมันต์)

เยอรมัน แปลว่า ชายที่มีรูปร่างแข็งแกร่ง

เปอร์เซียน แปลว่า ปณิธาน, อุดมคติ

ฝรั่งเศส แปลว่า ผู้ชายในกองทัพทหาร

20.Amarissa (อัมริสา, อมาริสา)

ฮิบรู แปลว่า คำสัญญาของพระผู้เป็นเจ้า

สเปน แปลว่า เด็ก ๆ บนดวงจันทร์

21.Anika (อณิกา, อนิกา, อัณณิกา)

ละติน, ฮิบรู แปลว่า ความดีงาม, ความชอบ

สันสกฤต แปลว่า นิ่มนวล

สแกนดิเนเวียน แปลว่า งดงาม, สง่างาม

22.Ashley (อัจฉรีย์)

อังกฤษ แปลว่า ทุ่งต้นมะกอก, ป่าต้นมะกอก

23.Anakin (อนาคิน)  

ไทย แปลว่า ไม่มีราคี, บริสุทธิ์

อังกฤษ แปลว่า นักรบ, ชื่อตัวละครในสตาร์วอร์ Anakin Skywalker

24.Aran (อรัญ) 

ไทย แปลว่า ป่า

ฮิบรู แปลว่า ภูเขาแห่งความแข็งแกร่ง

25.Anthea (แอนธิยา, อันธิยา) 

ไทย แปลว่าแปลว่า สมบูรณ์, อิสระ

กรีก ลาติน แปลว่า ดอกไม้, เบ่งบาน

26.Arana (อรณา) 

ไทย แปลว่า ผู้ไม่มีโทษ 

ไอริช แปลว่า ประเทศไอร์แลนด์

27.Arya (อารยา)

เปอร์เซียน แปลว่า ชาวอารยัน

สันสกฤต, อินเดียน แปลว่า จริงใจ, ประเสริฐ, สูงส่ง 

ชื่อที่ขึ้นต้นด้วยตัว B

28.Boone (บุญ, บูรณ์)

ฝรั่งเศส แปลว่า ดี

อังกฤษ แปลว่า ให้พร

29.Benedict (บรรณดิษฐ์)

ไทย แปลว่า ท่า, ทาง, บันได, รู้กว้าง

ละติน แปลว่า ได้รับพร

30..Bourne (บอน)

อังกฤษ แปลว่า ลำธารสายเล็ก

31.Beau, Bo (โบ)

Beau ฝรั่งเศส, อเมริกัน แปลว่า ดูดี, น่ามอง

Bo เดนิช, อเมริกัน, สวีดิช แปลว่า มีอำนาจ

Bo ฮิบรู แปลว่า รวดเร็ว

32.Benjamin (เบญจมินทร์)

คัมภีร์ไบเบิ้ล, อเมริกัน แปลว่า บุตรชายแห่งมือขวาของข้าพเจ้า(พระเจ้า)

33.Bonita (โบนิตา)

สแปนิช แปลว่า สวย, น่ารัก

ชื่อที่ขึ้นต้นด้วยตัว C

34.Charles (ชาญ, ฌาน)

ฝรั่งเศส, อเมริกัน แปลว่า ที่เป็นลูกผู้ชาย

35.Chaya (ชายา, ชยา)

อเมริกัน, ฮิบรู แปลว่า ชีวิต

36.Chet (เชษฐ์)

อเมริกัน, อังกฤษ แปลว่า ที่มั่น, ที่พัก

37.Chris, Cris (กฤต, กฤษณ์, กริช)

กรีก, อเมริกัน แปลว่า ผู้รับสารจากพระเยซู

38.Crystalyn, Kristalyn (กฤตรินทร์, กฤตลิน)

กรีก แปลว่า น้ำแข็ง

อังกฤษ แปลว่า คริสตัล

39.Candice, Candide (กัลย์ดิษฐ์, กัณณ์ดิษฐ์)

กรีก, อเมริกัน แปลว่า พร่างพราว, แวววับ

ละติน แปลว่า กระจ่าง, ชัดเจน

ฝรั่งเศส แปลว่า ขาวแจ่มจ้า, เจิดจรัส

40.Caitlin, Caitlyn (เกศริน)

ไอริช, อเมริกัน, ฝรั่งเศส, กรีก, ละติน แปลว่า บริสุทธิ์

41.Chana (ชนา)

อเมริกัน, ฮิบรู แปลว่า นิ่มนวล, สง่า

42.Chanda (จันดา, ชันดา)

สันสกฤต แปลว่า รุนแรง

ฮินดิ แปลว่า ดวงจันทร์ที่กำลังส่องสว่าง

43.Chandra (จันทรา)

อินเดียน แปลว่า พระจันทร์

ฮินดิ แปลว่า ดวงจันทร์ที่กำลังส่องสว่าง

44.Charissa (ชาลิสา, ชาลิสสา)

กรีก, อเมริกัน แปลว่า ความงาม, ความรัก

45.Cleopatra (เกลียวพัตรา, พัตรา) 

ไทย แปลว่า ผู้ประพฤติตนเฉกเช่นเกลียว, ม้วนสูงขึ้นเรื่อย ๆ, เจริญไม่มีที่สิ้นสุด

อังกฤษ แปลว่า ชื่อพระนางคลีโอพัตรา

46.Calvin, Galvin, Kalvin (กาลวินท์, เคห์วินท์) 

ไทย แปลว่า ผู้มีเวลา, ผู้มีเคหะสถาน 

47.Charisma (ชาริศมา) 

อังกฤษ แปลว่า พรสวรรค์, ความสามารถพิเศษ

ชื่อที่ขึ้นต้นด้วยตัว D

48.Dorothy (ดลธี, ดลลธี)

SEE ALSO  ชาวเน็ตจีนสงสัย ปริศนาการตาย 'แตงโม' ยอดค้นหาพุ่ง 11 ล้านครั้ง | Custercyclery

กรีก, ละติน, ฝรั่งเศส, อเมริกัน, อังกฤษ แปลว่า ของขวัญของพระเจ้า

49.Dan (แดน)

คัมภีร์ไบเบิ้ล, อเมริกัน, ฮิบรู แปลว่า การตัดสิน, การพิจารณาของพระเจ้า

50.Danica, Danika (ดานิกา)

สเลวิค, อเมริกัน แปลว่า ดวงดาวในตอนเช้า, ดาวศุกร์

51.Darin (ดาริน)

กรีก แปลว่า ของขวัญ

อังกฤษ, อเมริกัน แปลว่า ดี, เยี่ยม

52.Darla (ดาหลา)

อังกฤษ, อเมริกัน แปลว่า ที่รัก

53.Darwin (ดาวิน)

อังกฤษ, อเมริกัน แปลว่า เพื่อนรัก

54.Davin (ดวิน, เทวิน)

อเมริกัน แปลว่า ฉลาด

ฝรั่งเศส, ฮิบรู แปลว่า ผู้เป็นที่รัก

สแกนดิเนเวียน แปลว่า เปล่งประกาย

55.Dawn (ดอน)

อเมริกัน, แองโกล-แซกซัน แปลว่า ตื่นตัว, รู้สึกตัว

อังกฤษ แปลว่า รุ่งเช้า, แสงแรกของวัน

56.Dereck, Derek (ดิเรก)

อังกฤษ แปลว่า ผู้นำ

เยอรมัน, อเมริกัน แปลว่า ผู้ปกครองที่มีปัญญา

ชื่อที่ขึ้นต้นด้วยตัว E 

57.Emmalee, Emalee (เอมมาลี)

ละติน แปลว่า การแข่งขัน, เอาชนะ

58.Emmaline (เอมมาลิน)

อังกฤษ แปลว่า ทั้งหมด

เยอรมัน แปลว่า บ้านที่สงบสุข, มีความอุตสาหะ

ฝรั่งเศส แปลว่า มีความอุตสาหะ

59.Emmit, Emmitt (เอมมิตร)

อังกฤษ แปลว่า ทั้งหมด, ทั้งมวล

เยอรมัน แปลว่า ผู้นำที่มีความขยัน

60.Ezra (เอษรา, เอศรา)

ฮิบรู แปลว่า ช่วยเหลือ, ผู้ช่วยเหลือ

ชื่อที่ขึ้นต้นด้วยตัว F

61.Finn (ฟิน)

อเมริกัน แปลว่า บลอนด์

ชื่อที่ขึ้นต้นด้วยตัว G

62.Gavin, Gavyn (กวินทร์)

เวลส์, สก็อตติช, อเมริกัน แปลว่า เหยี่ยวขาว

63.Gene (จีน)

กรีก, อเมริกัน แปลว่า ผู้ที่กำเนิดในตระกูลที่ดี

64.Gina (จินา)

กรีก, อเมริกัน แปลว่า ผู้ที่กำเนิดในตระกูลที่ดี

65.Guy (กาย)

อเมริกัน แปลว่า นักรบ

ละติน แปลว่า ชีวิต

ฮิบรู แปลว่า หุบเขา

ฝรั่งเศส แปลว่า ผู้นำ

เยอรมัน แปลว่า ป่า, นักรบ

เวลส์ แปลว่า มั่งคั่ง, ร่ำรวย

66.Gill (จิลลา)

อังกฤษ เป็นชื่อนักบุญ และชื่อจักรพรรดิโรมันลัทธิเพเกนองค์สุดท้าย

ไทย แปลว่า ว่าว

ชื่อที่ขึ้นต้นด้วยตัว H

67.Harlan (หรัญญ์, หรัณย์)

อังกฤษ, อเมริกัน แปลว่า ดินแดนของทหาร

68.Haris (หฤษฎ) 

ไทย แปลว่า ดวงใจ

ชื่อที่ขึ้นต้นด้วยตัว I

69.Ila (ไอรา, อิรา)

ฝรั่งเศส, อเมริกัน แปลว่า มาจากบนเกาะ

70.Ira (ไอรา, อิรา)

ฮิบรู แปลว่า เฝ้าระวัง

กรีก แปลว่า นักรบ, ช่วงเวลา

สันสกฤต แปลว่า พระพาย (เจ้าแห่งลม)

โพลินิเซียน แปลว่า เทพธิดาแห่งท้องฟ้า

ฮินดิ แปลว่า โลก, ผู้ดูแลโลก

71.Isaline (อิสรินทร์)

ฝรั่งเศส, ฮิบรู แปลว่า สัญญาว่าจะอุทิศตัวเพื่อพระเจ้า

72.Irja (อิรจา) 

กรีก แปลว่า โลก, ชาวนา

73.Irene (ไอริณ) 

ไทย แปลว่า เกลือสินเธาว์ 

กรีก แปลว่า ความสงบ


ชื่อที่ขึ้นต้นด้วยตัว J

74.Janette, Jeannette (เจนเนตร)

อเมริกัน, อังกฤษ, ฮิบรู แปลว่า ของขวัญจากพระเจ้า

75.Jarad (จรัส)  

อเมริกัน แปลว่า ใจกว้าง โอบอ้อมอารี

ฮิบรู แปลว่า ผู้สืบสกุล

76.John (จอน)

ฮิบรู แปลว่า ความสง่างามของพระผู้เป็นเจ้า

77.Jacky (จักรี)

อังกฤษ, อเมริกัน แปลว่า ความสง่างามของพระเจ้า

78.Jai, Jye (ใจ)

อังกฤษ แปลว่า นกเจย์เบิร์ด

อินเดียน, สันสกฤต แปลว่า ชัยชนะ, ผู้ชนะ

79.Jennalee (เจนนรี, เจนอารี)

เวลส์ แปลว่า กระจ่าง, นวล

อราบิค แปลว่า สรวงสวรรค์

80.Janine, Jannine, Jannyne (จันทร์นิล, จันท์นินทร์)

ฝรั่งเศส, อเมริกัน, ฮิบรู แปลว่า ความสง่างามของพระเจ้า

81.Jenine, Jennine (เจนนินทร์)

ฝรั่งเศส, อเมริกัน, ฮิบรู แปลว่า ความสง่างามของพระเจ้า

82.Jecelyn (เจษลิน)

ละติน, อังกฤษ แปลว่า รื่นเริง, สนุกสนาน

เยอรมัน แปลว่า ชื่อสมาชิกดั้งเดิมของชนเผ่าเยอรมานิคสมัยก่อน

ฮิบรู แปลว่า ผู้ซึ่งเข้ามาแทน

83.Jace, Jade, Jed (เจษฏ์, เจตน์)

Jace กรีก, อเมริกัน แปลว่า การรักษา, ผู้รักษา, หมอ

Jade สแปนิช อเมริกัน แปลว่า เพชรพลอย

Jade อังกฤษ แปลว่า อัญมณีสีเขียว

Jed ฮิบรู, อเมริกัน แปลว่า เป็นที่รักของพระผู้เป็นเจ้า

ชื่อที่ขึ้นต้นด้วยตัว K

84.Kai (ไกร, ไก่) 

สก็อตติช, อเมริกัน แปลว่า ไฟ

ฮาวายเอียน แปลว่า ท้องทะเล, มหาสมุทร

85.Katharine, Kathleen, Katlynn (คัทลิน)

กรีก, อเมริกัน แปลว่า บริสุทธิ์

86.Kati (กะทิ)

อเมริกัน, ฮังกาเรียน แปลว่า บริสุทธิ์

87.Ken (เคน)

เวลส์, อเมริกัน แปลว่า น้ำสะอาด, น้ำใส

ไอริช แปลว่า หล่อ

ญี่ปุ่น แปลว่า กำปั้น, แข็งแรง

88.Kit, Kris (กิต, กริช, กฤษณ์)

กรีก, สแกนดิเนเวียน, อังกฤษ, อเมริกัน แปลว่า ผู้รับสารจากพระเจ้า

89.Krista (กฤตา, กฤษตา)

ละติน, เยอรมัน แปลว่า ผู้นับถือ, ผู้ติดตามของศาสนาคริสต์

90.Kristin (กฤติน)

กรีก, อังกฤษ, อเมริกัน แปลว่า ผู้นับถือ, ผู้ติดตามของศาสนาคริสต์

91.Kaelyn (เก-ลิน)

อเมริกัน, อังกฤษ, ไอริช แปลว่า บริสุทธิ์, ความงามที่บริสุทธิ์

ชื่อที่ขึ้นต้นด้วยตัว L

92.Larisa, Larissa (ลลิสา, ลลิสสา)

กรีก แปลว่า ป้อมปราการ

รัสเซียน, อเมริกัน แปลว่า ปกป้อง, คุ้มครอง

ละติน แปลว่า สดชื่น, เบิกบานใจ

93.Latisha (ลาทิชา, รติชา)

ฝรั่งเศส, ละติน, อเมริกัน, อังกฤษ แปลว่า ความปิติ, ความสุข

94.Lina (ลินา)

กรีก, สวีดิช แปลว่า สว่าง

ดัชท์ แปลว่า บริสุทธิ์

อเมริกัน แปลว่า อ่อนโยน

อราบิค แปลว่า ละเอียดอ่อน

95.Lyn, Lynn (ลิน, หลิน)

สแปนิช, อังกฤษ แปลว่า น่ารัก

เวลส์ แปลว่า ผู้นำกลุ่ม, ผู้นำฝูง

96.Laila (ไลลา)

อราบิค, เปอร์เซียน แปลว่า เกิดตอนกลางคืน

เดนิช, ฟินนิช, อเมริกัน แปลว่า กลางคืน

ฮิบรู แปลว่า พลบค่ำ

SEE ALSO  ‘ต้มจิ๋ว’ น้ำแกงรสอร่อยที่ปรุงให้เป็นยา | Custercyclery

ชื่อที่ขึ้นต้นด้วยตัว M

97.Marin (มาริน)

ละติน แปลว่า เกี่ยวกับทะเล

ฝรั่งเศส แปลว่า ลูกเรือ

98.Marisa (มาริสา)

ละติน, อังกฤษ แปลว่า เกี่ยวกับทะเล

ฮิบรู แปลว่า รุนแรง

ไทย แปลว่า ผู้ที่ไม่มีความทุกข์, ผู้ที่ปราศจากความทุกข์ทั้งปวง

99.Marla (มาลา)

กรีก แปลว่า ตึกสูง

ละติน, ฮิบรู แปลว่า ดวงดาวแห่งทะเล

100.Marni (มานี)

อเมริกัน, อิสราเอล แปลว่า รื่นเริง, ยินดี

101.Mina (มีนา)

เยอรมัน, อเมริกัน แปลว่า รัก

ไอริช แปลว่า นุ่มนวล

102.Mitch (มิตร)

อเมริกัน, อังกฤษ, ไอริช, ฮิบรู แปลว่า ผู้ที่ละม้ายคล้ายพระเจ้า

103.Mark (มรรค)

คัมภีร์ไบเบิ้ล แปลว่า สุภาพ, ส่องสว่าง

ละติน, ฮังกาเรียน แปลว่า สงคราม, ดาวอังคาร

104.Marka (มรรคา)

อังกฤษ แปลว่า ผู้ชาย

เปอร์เซียน แปลว่า ลูกเจี๊ยบ

แอฟริกัน แปลว่า ผู้ที่มาจากแอฟริกันตะวันตก

105.Maralyn (มาลาริน)

อังกฤษ แปลว่า ดวงดาวแห่งท้องทะเล

106.Marilyn (มาลีรินทร์)

อังกฤษ แปลว่า ดวงดาวแห่งท้องทะเล

ฮิบรู แปลว่า อวยพรให้เด็ก 

107.Marcita (มาศิตา)

ละติน แปลว่า อุทิศตนให้เทพเจ้าแห่งสงคราม

อิตาเลียน แปลว่า ทุ่งหญ้าที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำ

108.Marjory (มาจจรีย์, มัทจรีย์)

กรีก, อังกฤษ แปลว่า ไข่มุก

109.Mira (มิรา)

กรีก แปลว่า อุดมสมบูรณ์

ละติน แปลว่า ยอดเยี่ยม, วิเศษ

สเลวิค แปลว่า สงบสุข

สแปนิช แปลว่า มองดู

สันสกฤต แปลว่า ทะเล, มหาสมุทร

อินเดียน แปลว่า เจ้าหญิงองค์หนึ่งในตำนานปรัมปรา

110.Malika (มลิกา, มัลลิกา)

อราบิค แปลว่า ราชินี

อินเดียน แปลว่า ดอกไม้

แอฟริกัน แปลว่า เทพธิดา

111.Maalika (มาลิกา, มลิกา, มัลลิกา)

อินเดีย แปลว่า พวงมาลัย, พวงดอกไม้

สันสกฤต แปลว่า ดอกมะลิ

112.Marion (มาลียงค์)

ฝรั่งเศส แปลว่า ที่รัก

113.Malinda (มลินดา)

กรีก, อเมริกัน แปลว่า อ่อนโยน, อ่อนหวาน

114.Merit (เมริท, มีฤทธิ์) 

อังกฤษ แปลว่า บุญกุศล, คุณความดี

ชื่อที่ขึ้นต้นด้วยตัว N

115.Nana (นานา)

อเมริกัน, ฮิบรู แปลว่า ความดีงาม

116.Nedra, Neta (เนตรา)

Nedra อเมริกัน, อังกฤษ แปลว่า ผู้ปกป้อง, ผู้คุ้มครอง, ผู้พิทักษ์ความมั่งคั่ง

Neta อเมริกัน, ฮิบรู แปลว่า ความดี, ความสง่างาม

117.Nathan (ณัฐธัญ)

อเมริกัน, ฮิบรู แปลว่า ผู้ให้, พระเจ้าประทานของขวัญให้

118.Nora (โนราห์)

กรีก, ฮิบรู แปลว่า สว่าง

ละติน แปลว่า เกียรติยศ

119.Nad (From Edmund) (เนตร)

อังกฤษ, เยอรมัน แปลว่า ผู้ปกป้องคุ้มครอง

120.Nannette (นันทร์เนตร)

ฝรั่งเศส, ฮิบรู แปลว่า ความกรุณา

121.Ninette (นิลเนตร, นัยน์เนตร)

ฝรั่งเศส, ฮิบรู แปลว่า ความกรุณา

122.Neville, Nevill, Nevil (เนวิน)

ฝรั่งเศส แปลว่า เมืองใหม่

123.Nisrine (นิจรินทร์, นิสรินทร์, ณิจจ์รินทร์, ณิสรินทร์)

อราบิค, เปอร์เซียน แปลว่า ดอกไม้ป่า, กุหลาบป่า

124.Navara (ณวรา)

ไทย แปลว่า ประเสริฐ, ดีเยี่ยม, เลิศ

อังกฤษ แปลว่า ที่ราบ, ชื่อรุ่นรถกระบะ

125.Natasha (ณัฐชา)

รัสเซียน, อเมริกัน แปลว่า เกิดในวันคริสต์มาส

มุสลิม แปลว่า ของขวัญของอัลเลาะฮ์

126.นิยา (Niya)  

บาลี แปลว่า เป็นของตน 

ฮิบรู แปลว่า โดยตั้งใจ

127.Nara (นารา, ณารา) 

ไทย แปลว่า รังสีพระอาทิตย์

ชื่อที่ขึ้นต้นด้วยตัว O

128.Oran (โอฬาร)

เซลติค, อเมริกัน แปลว่า สีขาว

ชื่อที่ขึ้นต้นด้วยตัว P

129.Petra (เภตรา, เพตรา)

กรีก, โปลิช, ละติน, สวีดิช, อเมริกัน แปลว่า ก้อนหิน

130.Parish (ภาริต, ภาริช)

ฝรั่งเศส แปลว่า สถานที่ที่เกี่ยวกับศาสนาคริสต์

อังกฤษ แปลว่า มาจากปารีส

131.Pascal (พัสกาญ, พัดกาล, ภัทร์กาญจน์)

ละติน, ฝรั่งเศส แปลว่า เกิดวันอีสเตอร์, เกี่ยวกับวันอีสเตอร์

ฮิบรู แปลว่า เกิดวันปัสกา (วัน Passover)

132.Proud พราว

อังกฤษ แปลว่า ภูมิใจ

133.Pat (พัด, ภัทร)

อเมริกัน, ชนพื้นเมืองอเมริกัน แปลว่า ปลา

ละติน แปลว่า ผู้ดี, ชั้นสูง

134.Primrose (พริ้มรส)

ไทย แปลว่า รสชาติที่นุ่มหวาน

อังกฤษ แปลว่า กุหลาบที่สวยงาม

135.Penny (เพ็ญนี) 

ไทย แปลว่า ดวงจันทร์

136.Prima (ปรีมา)

ไทย แปลว่า เลอค่า, เลอเลิศ

137.Pauline (ปอลิน) 

ไทย แปลว่า ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง

138.Parkin, Perkin (ภคิน)

อังกฤษ แปลว่า ก้อนหิน

139.Plus (พลัฏฐ์) 

อังกฤษ แปลว่า มาก, บวกเพิ่มเข้าไป 

ไทย แปลว่า ผู้ทรงพลัง 

ชื่อที่ขึ้นต้นด้วยตัว R

140.Rachad (รฉัตร, ลฉัตร)

อราบิค, อเมริกัน แปลว่า นักคิด, ผู้ให้คำปรึกษา

141.Rashida (รชิดา)

อเมริกัน, อียิปต์เตียน แปลว่า ความชอบธรรม

142.Renita (เรนิตา)

ละติน แปลว่า เกิดใหม่

อเมริกัน แปลว่า สง่างาม

143.Rich (ฤทธิ์, ริท)

เยอรมัน แปลว่า ผู้ปกครองที่มีอำนาจ

อเมริกัน, อังกฤษ แปลว่า ร่ำรวย

144.Rome (โฬม)

คัมภีร์ไบเบิ้ล, อเมริกัน แปลว่า พลัง, ความแข็งแกร่ง

145.Rosaline, Rosalyn, Roselyn (รสลิน, โรสลิน)

ละติน, อเมริกัน แปลว่า ดอกกุหลาบ

146.Rosemary (รสมาลี)

ละติน, อเมริกัน แปลว่า หยดน้ำในทะเล

147.Rudy (ฤดี)

เยอรมัน, อเมริกัน แปลว่า สุนัขป่า

148.Richard (ฤทธิ์ชาติ)

เยอรมัน, ฝรั่งเศส, อังกฤษ, อเมริกัน แปลว่า ผู้ปกครองที่มีอำนาจ, ความกล้าหาญ

149.Rosenah, Rosina (รสสินา)

ละติน, อเมริกัน, อังกฤษ แปลว่า ดอกกุหลาบ

150.Ruth (รุธ)

อังกฤษ แปลว่า ความเห็นใจ

ฮิบรู แปลว่า เพื่อน

151.Russ (รัฐ)

ละติน, อเมริกัน, อังกฤษ แปลว่า สีแดง, ผมแดง

ฝรั่งเศส แปลว่า ที่มีสีแดง, ผิวอมแดง, ผมแดง

แองโกล-แซกซัน แปลว่า สุนัขจิ้งจอก

152.Ralph (ลาภ)

อเมริกัน แปลว่า แข็งแรง

ชื่อที่ขึ้นต้นด้วยตัว S

SEE ALSO  ‘หมาก ปริญ’ ขอฟ้อง! เหตุต้องฉลอง Before Valentine เพราะ ‘คิมเบอร์ลี่’ ลืมล็อกคิว | Custercyclery

153.Samantha (สมันตา, สมันตรา)

อรามาอิค, อเมริกัน, ฮิบรู แปลว่า ผู้ฟัง

154.Sandy (แสนดี)

กรีก, อเมริกัน, อังกฤษ แปลว่า ผู้พิทักษ์, ผู้ปกป้องมนุษยชาติ

155.Sara, Sarah (สาระ, ศรา)

อราบิค, เปอร์เซียน, อเมริกัน แปลว่า บริสุทธิ์, ยอดเยี่ยม

อินเดียน แปลว่า จิตวิญญาณ

คัมภีร์ไบเบิ้ล, ฮิบรู, อังกฤษ แปลว่า เจ้าหญิง

156.Sean, Shaun, Shawn (ชอน, ฌอน)

อังกฤษ, ไอริช แปลว่า ความงามสง่าของพระผู้เป็นเจ้า, ของขวัญจากพระเจ้า

157.Sena (เสนา)

กรีก แปลว่า ดวงจันทร์

ละติน, อเมริกัน แปลว่า ศักดิ์สิทธิ์

158.Seth (เศรษฐ์)

คัมภีร์ไบเบิ้ล, อเมริกัน, ฮิบรู แปลว่า ได้รับการแต่งตั้ง

159.Shane (เชน)

อังกฤษ, ไอริช, ฮิบรู แปลว่า ของขวัญจากพระเจ้า

160.Sid (สิทธิ์, ศิท)

ภาษาอังกฤษโบราณ แปลว่า ทุ่งหญ้ากว้าง

ฝรั่งเศส, อังกฤษ, อเมริกัน แปลว่า จาก (โบสถ์) เซนต์เดนิส

161.Sydnee, Sydney (ศิษณี, ศิศนี)

กรีก, อเมริกัน แปลว่า จาก (เมือง) ไซดอน

ฝรั่งเศส, อเมริกัน, อังกฤษ แปลว่า จาก (โบสถ์) เซนต์เดนิส

162.Sophie (โสภี)

กรีก, ฝรั่งเศส, อังกฤษ แปลว่า สติปัญญา

163.Sharisa (ชาริสา)

ฝรั่งเศส แปลว่า เชอร์รี่

164.Savannah (สะวันนา) 

สเปน แปลว่า พื้นที่ที่มีแต่ทุ่งหญ้า 

165.Salina, Sarina (สลิณา, สรินา)

กรีก, อเมริกัน, อังกฤษ แปลว่า ดวงจันทร์, เทพธิดาแห่งดวงจันทร์

ละติน แปลว่า เกลือ

อเมริกัน, ฮิบรู แปลว่า เจ้าหญิง, ความสงบ

166.Snow (โสน) 

อังกฤษ แปลว่า หิมะ

167.Swan (สวรรค์) 

อังกฤษ แปลว่า หงส์

168.Sira (สิระ) 

ละติน แปลว่า ซีเรีย, มาจากซีเรีย

อินเดียน แปลว่า ความประสงค์, ความปรารถนา

บาลี แปลว่า หัว, ยอด, ที่สุด 

169.Sunshine (สัญชัย) 

อังกฤษ แปลว่า แสงอาทิตย์


ชื่อที่ขึ้นต้นด้วยตัว T

170.Tanya (ธัญญา)

รัสเซียน แปลว่า เทพธิดา, เจ้าหญิง

สันสกฤต แปลว่า ลูกสาว

171.Tara (ธารา)

สันสกฤต แปลว่า ดวงดาว

โพลินีเซียน แปลว่า เทพธิดาแห่งสายน้ำ

172.Taryn (ธาริน)

อังกฤษ แปลว่า หิน

อเมริกัน แปลว่า เทือกเขาร็อคกี้

เวลส์, เซลติค แปลว่า ฟ้าร้อง

สก็อตติช แปลว่า อ่อนเยาว์, ไร้เดียงสา

173.Tasha (ธชา, ทัชชา)

รัสเซียน แปลว่า เกิดในวันคริสต์มาส

ไทย แปลว่า ผู้ให้

174.Theda (ธิดา)

ภาษาเยอรมัน แปลว่า ประชาชน

ละติน, กรีก, รัสเซียน, อเมริกัน แปลว่า ของขวัญของพระเจ้า

175.Tisha (ทิชา, ธิชา)

ละติน, อเมริกัน, อังกฤษ แปลว่า ความปิติ, ความยินดี

176.Travis (ธาวิศ, ธาวิต)

ฝรั่งเศส, อังกฤษ, อเมริกัน แปลว่า ก้าวข้ามทางแยก

177.Tevis (เตวิช, เตวิศ)

สก็อตติช, อังกฤษ, อรามาอิค แปลว่า แฝด

178.Topaz (ทอปัด)

ละติน,  อังกฤษ แปลว่า อัญมณีสีเหลืองทอง, อัญมณีสำหรับผู้เกิดเดือนพฤศจิกายน

สันสกฤต แปลว่า ไฟ

179.Trinity (ตฤณนิธิ, ธินิติ, ไตรนิธิ)

ละติน แปลว่า สาม, ที่ประกอบไปด้วยสาม, ความเป็นสาม

อังกฤษ แปลว่า ความเป็นสาม, เป็นสามเท่า

180.Tevin (เทวิน)

อเมริกัน, อังกฤษ, แอฟริกัน แปลว่า หล่อ, สวย

สก็อตติช แปลว่า คู่, แฝด

181.Tanisha, Tanesha (ธนิชา)

อังกฤษ แปลว่า ผู้ที่สมควรได้รับการยกย่อง

แอฟริกัน, จาไมกัน แปลว่า เกิดวันจันทร์

182.Tiernan (ธีรนันท์, เทียรนันท์)

ไทย แปลว่า ผู้ยินดีในความรู้ 

ไอริช แปลว่า เจ้า, พระผู้เป็นเจ้า 

ชื่อที่ขึ้นต้นด้วยตัว U

183.Usa (อุสา) 

ไทย แปลว่า เนื้อสัตว์, เนื้อสมัน  

อังกฤษ แปลว่า ประเทศสหรัฐอเมริกา

ชื่อที่ขึ้นต้นด้วยตัว V

184.Vera (วีรา)

รัสเซียน แปลว่า ความเชื่อ

ละติน แปลว่า ความจริง

185.Vianna (วิอัณณา)

ละติน แปลว่า มีชีวิตชีวา

อังกฤษ แปลว่า สีม่วง, ดอกไวโอเล็ต

186.Valerie (วราลี)

อิตาลี, สเปน, โรมาเนีย, เยอรมัน แปลว่า ชื่อของนักบุญโรมันในศตวรรษที่สอง

ไทย แปลว่า พระจันทร์

187.Vanessa (วนิษศา, วนิศษา, วนิษา)

กรีก, อเมริกัน แปลว่า ผีเสื้อ

ไทย แปลว่า ผู้รักษาป่า

188.Veda (วีดา)

สันสกฤต แปลว่า ความเข้าใจ

189.Venita (เวนิตา, วินิตา)

ละติน แปลว่า ความสวยงาม, ความดีใจ

อเมริกัน แปลว่า เทพธิดาแห่งความรักและความสวยงาม, เทพวีนัส

อิตาเลียน แปลว่า ความเมตตา

190.Vanda, Wanda (วันทา) 

Vanda ไทย แปลว่า น้อมไหว้, พันธุ์กล้วยไม้

Wanda อังกฤษ แปลว่า ผู้ท่องเที่ยว

191.Vani (วณี, วาณี) 

ไทย แปลว่า ถ้อยคำ 

อิตาเลียน แปลว่า ห้อง

192.Veronica (วโรณิกา) 

ไทย แปลว่า หญิงงามผู้ประเสริฐ 

ละติน แปลว่า ภาพที่เกิดขึ้นจริง, ภาพสะท้อนความจริง

193.Valerie (วราลี, วัลล์ลลี)

ละติน, ฝรั่งเศส, อเมริกัน, อังกฤษ แปลว่า แข็งแรง, แข็งแกร่ง

ชื่อที่ขึ้นต้นด้วยตัว W

194.Wynn (วิณณ์)

เวลส์ แปลว่า หล่อ, มีความสุข, ยุติธรรม

อังกฤษ แปลว่า เพื่อน

195.Whitt (วิทย์)

อังกฤษ แปลว่า สีขาว

196.Watt (วัฒน์)

อเมริกัน แปลว่า นักสู้ที่แข็งแรง

197.Wayde (เวทย์)

สแกนดิเนเวียน แปลว่า ชื่อในเทพนิยายของสแกนดิเนเวียน

อังกฤษ แปลว่า เดินข้ามแม่น้ำ

198.Whitney (วิศนี)

อเมริกัน, อังกฤษ, แองโกล-แซกซัน แปลว่า เกาะสีขาว

ชื่อที่ขึ้นต้นด้วยตัว Y

199.Yanissa (ญาณิศา) 

กรีก แปลว่า กรุณา 

ฮิบรู แปลว่า พระเจ้า 

ชื่อที่ขึ้นต้นด้วยตัว Z

200.Zita (สิตา) 

ไทย แปลว่า พิณ 

อิตาเลียน แปลว่า ความหวัง

กรีก แปลว่า ยมทูต

นอกจากการตั้งชื่อลูกที่อ่านได้หลายภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ดูเก๋ ไม่ซ้ำแบบใคร แถมยังความหมายดีแล้ว ยังมีอีกหลายเทคนิคการตั้งชื่อลูก ไม่ว่าจะเป็นตั้งชื่อพี่-น้องให้คล้องจอง ชื่อเล่นลูกชาย-ลูกสาวสุดฮิต ชื่อลูกเพราะ ๆ แบบไอดอลเกาหลี และอีกมากมายให้คุณพ่อคุณแม่ไว้เป็นไอเดีย คลิก

==========================================

คุณพ่อคุณแม่สามารถติดตามสาระน่ารู้ สำหรับเจ้าตัวเล็กและครอบครัว พร้อมโปรโมชั่น สิทธิพิเศษที่น่าสนใจได้ที่ The 1 Family บนแอป The 1 คลิก#ชอลก #ชอเดยวอานไดหลายภาษา #แถมความหมายด #ทคณแมตองจดไวในลสต

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น